skip to Main Content

Mahtavaa, että olette lähteneet mukaan Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan! Tälle sivulle on koottu tärkeimmät yleiset tiedot liittyen Nuori Yrittäjyys -yrityksen (NY-yritys) perustamiseen ja pyörittämiseen.

Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa perustetaan lukuvuoden, lukukauden tai kalenterivuoden ajaksi oikealla rahalla toimiva NY-yritys. Ohjelman aikana käydään läpi yrityksen kaikki vaiheet perustamisesta yrityksen lopettamiseen.

Ohjelman tarkoituksena on työelämätaitojen, yrittäjämäisen asenteen ja aktiivisen toimintatavan oppiminen. Oma NY-yritys tuo motivaatiota ja hyvän harjoitusalustan erilaisten taitojen oppimiselle.

Tämä sivusto toimii ohjelman esittely- ja rekisteröintisivuna. Ohjelman oppimismateriaalit ovat Twid -ympäristössä, johon opettaja kutsuu opiskelijat ohjelman alussa. NY-yritystä ei voi virallisesti rekisteröidä ennen kuin kaikki yrityksen jäsenet ovat kirjautuneet myös Twid -ympäristöön.

Vuosi yrittäjänä -ohjelman aloittaminen

 1. Ilmoittaudu ohjelmaan omassa oppilaitoksessasi.
 2. Opettaja kirjautuu Twidiin ja luo oman kurssitoteutuksen.
 3. Opettaja antaa sinulle kurssikoodin, jonka avulla pääset rekisteröitymään ja kirjautumaan Twidiin.
 4. Opiskelet Twidin sisältöjä ja mm. moduulissa 8 saat ohjeet NY-yrityksen rekisteröintiin.
 5. Rekisteröi NY-yritys, odota rekisteröintitodistusta ja sen jälkeen aloita toiminta.

Ohjelman vaiheet

Step 1
Johdatus yrittäjyyteen, osaamiseen ja liikeideaan

Vaiheen sisällöt ja moduulit

Ensimmäisessä vaiheessa opitaan yrittäjyydestä, omasta ja tiimin osaamisesta sekä tunnistetaan liiketoimintamahdollisuuksia ja pohditaan liikeideoita.

Suositellut moduulit tässä vaiheessa:

 • Aloitus
 • Johdatus yrittäjyyteen
 • Osaaminen
 • Tiimi
 • Liikeidean löytäminen
 • Liikeidean mallintaminen
 • + lisämoduulina kiertotalous
Step 2
Yritystoiminnan käynnistäminen ja liikeidean kirkastaminen

Vaiheen sisällöt ja moduulit

Ohjelman toisessa vaiheessa perustetaan NY-yritys ja sen toiminta mallinnetaan vielä liiketoimintasuunnitelman avulla. Sen kautta mietitään myös markkinointia ja talousasioita.

Suositellut moduulit tässä vaiheessa:

 • Nimi ja logo
 • Yritystoiminnan käynnistäminen
 • Liiketoimintasuunnitelma
 • Markkinointi
 • Johdatus talouteen
 • Kustannus- ja kannattavuuslaskenta
 • Riskit ja turvallisuus
 • + lisämoduulina Pitchaus & presentointi
Step 3
Yritystoiminnan seuranta, kehittäminen ja raportointi

Vaiheen sisällöt ja moduulit

Tässä vaiheessa NY-yrityksen toiminta on käynnissä ja sitä kehitetään eteenpäin.

Suositellut moduulit tässä vaiheessa:

 • Digimarkkinointi
 • Sosiaalisen median markkinointi
 • Budjetointi & kirjanpito
 • Verotus
 • Myynti ja asiakaspalvelu
 • + lisämoduulina Vastuullinen liiketoiminta
Step 4
Yritystoiminnan lopettaminen, arviointi ja tulevaisuus

Vaiheen sisällöt ja moduulit

Ohjelman lopussa tehdään itsearviointi omasta osaamisesta ja suoritetaan Vuosi yrittäjänä -ohjelman teoriakoe. NY-yrityksen toiminta ajetaan alas.

Suositellut moduulit tässä vaiheessa:

 • Ohjelman päätös
 • Oman talouden hallinta (tulossa loppuvuodesta 2019)
 • Muut moduulit, joita ei vielä ole suoritettu

Aikataulu

Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa NY-yrityksillä voi olla erilaisia toiminta-aikoja. Toiminta-ajat ovat lukukausilukuvuosikalenterivuosi sekä 12 kuukautta. Ohjelma on aina osa oppilaitoksen opetusta ja NY-yritys voi toimia ainoastaan silloin, kun sillä on myös ohjaava opettaja. Alla on eri toiminta-aikojen aikataulut.

Lukuvuosi 2019-2020

PÄIVÄ MITÄ
8.8.2019 Rekisteröintilomake aukeaa
1.12.2019 Rekisteröinnin DL
16.2.2020 Myyntiraportin DL
tammi - maaliskuu Uskalla Yrittää -semifinaalit (https://uskallayrittaa.fi)
13.3.2020 Kilpailuiden DL
22.-23.4.2020 Uskalla Yrittää -finaali Helsingissä
toukokuu Ohjelmatodistukset lähetetään kouluille
31.5.2020 Vuosikertomuksen DL

Kalenterivuosi 2020

PÄIVÄ MITÄ
1.11.2019 Rekisteröintilomake aukeaa
tammi - maaliskuu Uskalla Yrittää -semifinaalit (https://uskallayrittaa.fi/)
13.3.2020 Kilpailuiden DL
31.4.2020 Rekisteröinnin DL
22.-23.4.2020 Uskalla Yrittää -finaali Helsingissä
31.5.2020 Myyntiraportin DL
joulukuu Ohjelmatodistukset lähetetään kouluille
13.12.2020 Vuosikertomuksen DL

12 kuukauden toiminta-aika

Jos ohjelmaa toteutetaan 12 kuukauden toiminta-ajan mukaisesti, voi toiminnan aloittaa milloin vain. Huomioittehan, että kilpailuilla ja tapahtumilla on kuitenkin tietty aikasykli ja niihin voi osallistua ainoastaan kerran toiminnan aikana.

Syyslukukausi 2019

PÄIVÄ MITÄ
8.8.2019 Rekisteröintilomake aukeaa
30.9.2019 Rekisteröinnin DL
joulukuu Ohjelmatodistukset lähetetään kouluille
15.12.2019 Vuosikertomuksen DL

Kevätlukukausi 2020

PÄIVÄ MITÄ
1.11.2019 Rekisteröintilomake aukeaa
16.2.2020 Rekisteröinnin DL
tammi - maaliskuu Uskalla Yrittää -semifinaalit (https://uskallayrittaa.fi/)
13.3.2020 Kilpailuiden DL
22.-23.4.2020 Uskalla Yrittää -finaali Helsingissä
toukokuu Ohjelmatodistukset lähetetään kouluille
31.5.2020 Vuosikertomuksen DL

Kesälukukausi 2020

PÄIVÄ MITÄ
1.5.2020 Rekisteröintilomake aukeaa
14.6.2020 Rekisteröinnin DL
elokuu Ohjelmatodistukset lähetetään kouluille
31.8.2020 Vuosikertomuksen DL

NY-yrityksen perustaminen & rekisteröinti

Kaikki NY-yrityksen jäsenet allekirjoittavat NY-yrityksen perustamissopimuksen ja laativat yhteistyösopimuksen. Yhteistyösopimusta laaditaan yhtä monta kappaletta kuin NY-yrityksessä on jäseniä. Lopuksi NY-yritys tekee yhdessä sähköisen rekisteröitymisen tällä sivustolla.

1. NY-yrityksen perustamiskokouksen ja hallituksen ensimmäisen kokouksen pitäminen

Perustamiskokouksen yhteydessä pidetään hallituksen ensimmäinen kokous. Kokouksesta laaditaan pöytäkirja, johon listataan kokouksessa käydyt asiat ja päätetyt asiat. Kokouksessa päätetään tehtävistä ja rooleista.

Alkupääoma NY-yrityksessä

NY-yrityksessä yhden osuuden hinta on 10€ ja osuuksia voidaan myydä enintään 100 kpl. NY-yrityksissä yksi henkilö voi ostaa maksimissaan 10 osuutta, eli sijoittaa yritykseen 100€. Ostetut osuudet maksetaan NY-yrityksen pankkitilille kuukauden sisällä siitä, kun tili on virallisesti avattu.

2. Perustamissopimuksen teko

NY-yrityksen perustamissopimus on muokattu ja yksinkertaistettu versio oikean yrityksen perustamiseen vaadittavista papereista. Se on yrityksen käyttöön tehtävä yhteistyösopimus ja sen perusteella täytetään verkkopohjainen rekisteröintilomake.

Kirjoittamalla asiat muistiin on myöhemmin helppo varmistaa, mitä sovittiin ja samalla voidaan harjoitella kokouskäytäntöjä.

3.  Yhteistyösopimuksen teko

Yhteistyösopimuksella sovitaan keskinäisistä pelisäännöistä ja pyritään ratkaisemaan mahdolliset ongelmat etukäteen. Yhteistyösopimuksessa sovitaan, miten toimitaan, jos joku haluaa lopettaa yrityksessä tai voidaan sopia mahdollisesta voiton jakamisesta.

4. Rekisteröintilomake verkossa

Täyttäkää verkkopohjainen rekisteröintilomake Nuori Yrittäjyys ry:n verkkojärjestelmään, joka on tällä sivustolla. Rekisteröinti kannattaa tehdä vasta, kun olette päättäneet NY-yrityksenne jäsenet ja teillä on tieto tulevasta liikeideastanne.

NY-yrityksen toiminta ei voi virallisesti alkaa ennen kuin Nuori Yrittäjyys ry on käsitellyt rekisteröinnin ja lähettänyt vahvistuksen hyväksynnästä.

NY-yrityksen rekisteröinnin voitte tehdä täällä.

NY-yrityksen säännöt

Sisäiset säännöt

 1. Kaikki yrityksen jäsenet ovat tasa-arvoisia keskenään.
 2. Kaikki yrityksen jäsenet sitoutuvat toimimaan yrityksen parhaaksi ja tekevät parhaansa tiimin menestyksen eteen.
 3. Yrityksen jäsenet kohtelevat toisiaan tasapuolisesti ja kaikkien mielipiteitä kuunnellaan.
 4. Mahdolliset ongelmat ratkaistaan yhdessä yrityksen sisällä, tarvittaessa yhteistyössä neuvonantajan, ohjaavan opettajan tai vanhempien kanssa.
 5. Yrityksen toiminnassa säilytetään avoin henki ja asioista keskustellaan avoimesti.
 6. Yrityksen jäsenistä ei heidän poissa ollessaan tai ”selän takana” kerrota negatiivisia asioita. Keskinäiset ongelmat voidaan ottaa esille vasta kaikkien ollessa koolla.
 7. Yritys harjoittaa liiketoimintaa rehellisesti ja hyvää liikemiestapaa noudattaen.
  1. Tarkoituksena ja tavoitteena on oppia liiketoimintaa, yrittäjyyttä ja yhteistyötä.
 8. Yrityksen liikevoitto jaetaan lukuvuoden lopussa yrityksen osakkaille osuuksien suhteessa.

Toiminnan säännöt

 1. Yrityksen valmistamaa tuotetta tai palvelua on jalostettava ja kehitettävä, eikä se saa olla vaarallinen asiakkaalle tai työntekijälle.
 2. Yrityksen tulee hankkia neuvonantaja, joka auttaa ja antaa ideoita toiminnan kehittämiseen.
 3. Yritys valitsee hallituksen, johon kaikki perustajat kuuluvat automaattisesti.
 4. Hallitus päättää yrityksen asioista ja tekee päätöksiä mm. rahankäytöstä ja toiminnasta.
 5. Hallituksen tulee toimia yrityksen edun mukaisesti, eikä se saa esim. myöntää jäsenilleen perusteettomia etuja.
 6. Yritys ei saa ottaa lainaa tai ostaa velaksi, koska NY-yritys toimii aina konkreettisesti käytössä olevilla rahavaroilla.
 7. Yrityksen tulee pitää tuloistaan ja menoistaan kirjanpitoa.
 8. Yrityksen liikevaihtoraja toiminta-aikana on 10 000 €. Rajan lähestyessä NY-yrityksen toiminta on lopetettava.

Materiaalit

Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa käytetään digitaalista oppimisympäristöä, Twidiä, johon ohjaava opettaja kutsuu opiskelijat ohjelman aluksi. Ympäristöön palautetaan myös suurin osa ohjelman tehtävistä.

Twidissä ovat myös NY-yrityksen dokumenttipohjat ja muut materiaalit.

Twid -ympäristön oppimissisällöt

Ohjelman pakolliset moduulit

 1. Ohjelman aloitus
 2. Johdatus yrittäjyyteen
 3. Osaaminen
 4. Tiimi
 5. Liikeidean löytäminen
 6. Liikeidean löytäminen
 7. Nimi ja logo
 8. Yritystoiminnan käynnistäminen
 9. Liiketoimintasuunnitelma
 10. Markkinointi
 11. Digimarkkinointi
 12. Somemarkkinointi
 13. Johdatus talouteen
 14. Kustannus- ja kannattavuuslaskenta
 15. Budjetointi & kirjanpito
 16. Verotus
 17. Riskit ja turvallisuus
 18. Myynti ja asiakaspalvelu
 19. Ohjelman päätös

Lisämoduulit

 • Pitchaus & presentointi
 • Kiertotalous
 • Vastuullinen liiketoiminta

Sähköinen ohjelmaopas

Rekisteröintiin liittyvät dokumentit

Talouteen liittyvät dokumentit

Osa materiaalista on saatavilla vasta rekisteröitymisen jälkeen.

Raportointiin liittyvät dokumentit

 • Myyntiraportin pohja
 • Vuosikertomuksen pohja
 • Tilintarkastuskertomus

Materiaali on saatavilla rekisteröitymisen jälkeen.

Kilpailut

Lukuvuoden aikana järjestetään erilaisia ohjelmaan liittyviä kilpailuja, joihin NY-yritykset voivat osallistua. Kilpailuissa on rahapalkinnot sekä mahdollisuus päästä SM-kilpailuun, Uskalla Yrittää -finaaliin.

Kilpailuiden lisäksi lukuvuoden aikana järjestetään Uskalla Yrittää -semifinaaleja, jotka kokoavat NY-yritykset messutapahtumaan esittelemään yritystään ja tekemään myyntityötä. Semifinaalin parhaat NY-yritykset pääsevät kilpailemaan SM-voitosta kansalliseen Uskalla Yrittää -finaaliin, joka järjestetään huhtikuussa.

Alumnitoiminta

NY-alumnit eli JA Alumni Finland ry on itsenäinen aktiivisten nuorten ylläpitämä yhdistys. Toiminnan tarkoituksena on mahdollistaa tekemällä oppimisen jatkaminen Vuosi yrittäjänä -ohjelman jälkeen. Alumniyhdistys tarjoaa alumneille työelämäntaitoja sekä mahdollisuuden rakentaa omia verkostojaan samanhenkisten nuorten kanssa.

Alumnitoiminnan kautta on mahdollista päästä esimerkiksi vapaaehtoiseksi Uskalla Yrittää -tapahtumiin ja osallistua Job Shadow -päivään. Alumnitoiminnan kautta voi kerryttää myös kokemusta yhdistystyöskentelystä.

Suomen alumniyhdistys kuuluu Euroopan laajuiseen JA Alumni Europe -verkostoon, joka saattaa yhteen eri maiden alumniyhdistyksiä. JA Alumni Europe järjestää vuosittain konferenssin, joka on avoin kaikille NY-alumneille.

Usein kysyttyä

Olemme koonneet alle vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin ohjelman käytännön toteutukseen liittyen.

Mikä on Vuosi yrittäjänä -ohjelma?

Vuosi yrittäjänä -ohjelma on yläkoululaisille, toisen asteen opiskelijoille ja korkeakouluopiskelijoille suunnattu yrittäjyysohjelma. Ohjelmassa perustetaan oikealla rahalla toimivan NY-yritys ja sitä pyöritetään lukukauden, lukuvuoden, kalenterivuoden tai 12 kuukauden ajan.

Ohjelma on aina osa oppilaitoksen opetusta ja käytännön toteutuksesta vastaa opettaja.

Onko NY-yrityksille sääntöjä?

Sisäiset säännöt

 1. Kaikki yrityksen jäsenet ovat tasa-arvoisia keskenään.
 2. Kaikki yrityksen jäsenet sitoutuvat toimimaan yrityksen parhaaksi ja tekevät parhaansa tiimin menestyksen eteen.
 3. Yrityksen jäsenet kohtelevat toisiaan tasapuolisesti ja kaikkien mielipiteitä kuunnellaan.
 4. Mahdolliset ongelmat ratkaistaan yhdessä yrityksen sisällä, tarvittaessa yhteistyössä neuvonantajan, ohjaavan opettajan tai vanhempien kanssa.
 5. Yrityksen toiminnassa säilytetään avoin henki ja asioista keskustellaan avoimesti.
 6. Yrityksen jäsenistä ei heidän poissa ollessaan tai ”selän takana” kerrota negatiivisia asioita. Keskinäiset ongelmat voidaan ottaa esille vasta kaikkien ollessa koolla.
 7. Yritys harjoittaa liiketoimintaa rehellisesti ja hyvää liikemiestapaa noudattaen.
  1. Tarkoituksena ja tavoitteena on oppia liiketoimintaa, yrittäjyyttä ja yhteistyötä.
 8. Yrityksen liikevoitto jaetaan lukuvuoden lopussa yrityksen osakkaille osuuksien suhteessa.

Toiminnan säännöt

 1. Yrityksen valmistamaa tuotetta tai palvelua on jalostettava ja kehitettävä, eikä se saa olla vaarallinen asiakkaalle tai työntekijälle.
 2. Yrityksen tulee hankkia neuvonantaja, joka auttaa ja antaa ideoita toiminnan kehittämiseen.
 3. Yritys valitsee hallituksen, johon kaikki perustajat kuuluvat automaattisesti.
 4. Hallitus päättää yrityksen asioista ja tekee päätöksiä mm. rahankäytöstä ja toiminnasta.
 5. Hallituksen tulee toimia yrityksen edun mukaisesti, eikä se saa esim. myöntää jäsenilleen perusteettomia etuja.
 6. Yritys ei saa ottaa lainaa tai ostaa velaksi, koska NY-yritys toimii aina konkreettisesti käytössä olevilla rahavaroilla.
 7. Yrityksen tulee pitää tuloistaan ja menoistaan kirjanpitoa.
 8. Yrityksen liikevaihtoraja toiminta-aikana on 10 000 €. Rajan lähestyessä NY-yrityksen toiminta on lopetettava.

Kenelle ohjelma on? Millä luokka-asteilla ohjelman voi suorittaa?

Ohjelma on avoin yläkouluille, toisen asteen oppilaitoksille ja korkeakouluille. Ohjelman voi suorittaa milloin vain, jos se on oppilaitoksen tarjonnassa.

Miten pääsen ohjelmaan mukaan?

Ohjelma on osa oppilaitoksen opetusta, joten sinun täytyy osallistua koulun tarjoamalle Vuosi yrittäjänä -kurssille. Jos koulussasi ei ole tarjolla kurssia, kysy sitä opettajalta.

NY-yritystä ei voi perustaa vapaa-ajalla.

Vaikuttaako NY-yrityksen tulot tukiin?

NY-yrityksen tulot lasketaan mukaan henkilön vuosituloihin. Jos henkilö saa NY-yrityksestä tuottoa, tulee se ottaa huomioon vuosituloissa. NY-yrityksen tulot vaikuttavat eri tukien määrään. Tarkista tulorajat Kelan sivulta.

Voiko NY-yrityksen perustaa yksin?

Voi. Suosittelemme, että NY-yrityksessä on 2-8 henkilöä, mutta halutessaan NY-yrityksen voi perustaa myös yksin.

Voiko ohjelmaan osallistua useammin?

Ohjelmaan voi yleensä osallistua vain kerran peruskoulun, lukion, ammatillisen koulutuksen tai korkeakouluopintojen aikana.

Nuori Yrittäjyys ry:n puolesta ohjelmaan on mahdollista osallistua uudelleen eri liikeidealla, joka poikkeaa tunnistettavasti aiemmasta liikeideasta. Lisäksi NY-yrityksen nimen tulee olla eri kuin aiemman nimen. Verohallinto linjaa ohjeessaan, että NY-yrityksen toiminta-aika on enintään 12 kuukautta.

Lopullisen päätöksen ohjelmaan uudelleen osallistumisesta tekee oppilaitos, koska NY-toiminta on oltava osa oppilaitoksen opetusta.

Voiko ohjelmaan osallistua jo perustetulla yrityksellä?

Ei. NY-yrityksen liikeidea tai liiketoiminta-ala ei voi olla sama kuin jo olemassa olevan yrityksen. NY-yrityksen liikeidea ei voi liittyä alaan, jonka oikea yritys on ilmoittanut kaupparekisterissä toimialakseen. NY-yrityksen nimi ei saa myöskään olla sama kuin jo olemassa olevan yrityksen.

Mikä on NY-yrityksen yhtiömuoto?

NY-yritys ei ole virallinen yhtiömuoto eikä näin ollen sillä ole Y-tunnusta. NY-yrityksen toiminta ei ole elinkeinonharjoittamista. Jos NY-yritys myy ohjelman aikana tuotteita/palveluita, toiminta on osallistujan henkilökohtaista tulonhankkimistoimintaa.

Rekisteröidäänkö NY-yritys virallisiin yritysrekistereihin?

NY-yritys ei ole virallinen yhtiömuoto. Tämän vuoksi NY-yrityksiä ei rekisteröidä Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH), vaan ainoastaan ohjelman omaan rekisteriin.

Miten NY-yrityksen verotus toimii?

NY-yritys ei itsessään maksa veroa, vaan yrityksen tuottama voitto jaetaan NY-yrityksen osakkaille toiminnan päättyessä.  Jaettu tuotto on osakkaille veronalaista tuloa, joka pitää ilmoittaa henkilökohtaiseen veroilmoitukseen kohtaan muut ansiotulot. Lisätiedot löydät työkalupakista.

Onko NY-yrityksellä liikevaihtorajaa?

NY-yrityksen liikevaihtoraja on 10 000 euroa. Jos liikevaihto ylittää 10 000 euroa, tulee NY-yrityksen maksaa arvonlisävero koko summasta, joten rajan lähestyessä NY-yritys tulee lopettaa.

Onko NY-yritys arvonlisäverovelvollinen?

Jos yrityksen liikevaihto on vuoden aikana alle 10 000 euroa, ei sen tarvitse maksaa arvonlisäveroa.

NY-yritykset eivät saa tehdä arvonlisäverovähennyksiä eli esimerkiksi ostettujen materiaalien arvonlisäveroa ei saa vähentää. Kun asiakas ostaa NY-yritykseltä, myytävän myyntihinta ei sisällä arvonlisäveroa.

Mikä on NY-yrityksen alkupääoma?

NY-yrityksen alkupääoma muodostuu perustajien sijoittamasta rahasta. Yksi perustaja voi sijoittaa NY-yritykseen 10-100 euroa. NY-yrityksen maksimialkupääoma on 1000 euroa.

Saako NY-yrityksen työstä kotitalousvähennyksen?

NY-yrityksen tekemästä työstä ei saa kotitalousvähennystä.

Voiko NY-yritys hankkia maksupäätteen?

Useimmat maksupäätetoimijat vaativat Y-tunnuksen maksupäätteen hankintaan. Tällä hetkellä SumUp tarjoaa maksupäätteen, jonka voi ostaa ilman Y-tunnusta. Voit lukea lisää heistä osoitteesta https://sumup.fi/nuori.

”Jos olet luonnollinen henkilö, sinun on oltava vähintään kahdeksantoista (18) vuotta vanha käyttääksesi SumUp-palveluita. Palveluntarjoaja voi milloin tahansa pyytää sinua todistamaan ikäsi.”

Ovatko NY-yrityksen vakuutettuja?

Nuori Yrittäjyys ry ottaa rekisteröinnin yhteydessä jokaiselle NY-yritykselle Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennialta vastuuvakuutuksen, johon sisältyy toiminnan vastuuvakuutus ja tuotevastuuvakuutus. Vastuuvakuutus on voimassa NY-yrityksen toiminnan ajan.

Nämä vakuutukset korvaavat yritystoiminnassa ulkopuoliselle aiheutettuja henkilö- ja esinevahinkoja, joista yritys on lain mukaan vastuussa. Vakuutusten omavastuuosuudet ovat joko 600 euroa tai 1000 euroa. Lue lisää vakuutuksista työkalupakista.

Back To Top