skip to Main Content

Y-tunnuksen käyttöohje

Näin kurssien käynnistyessä olemme saaneet paljon kysymyksiä harjoitusyritysten y-tunnuksen käytöstä. Olemme koonneet tähän uutiseen keskeisimmät aiheeseen liittyvät ohjeet.

NY-yrityksillä ei ole Y-tunnusta!

NY-yrityksillä ei ole Y-tunnusta. NY-yrityksen toiminta on yksityishenkilön itsenäistä tulonhankkimistoimintaa, johon ei tarvita Y-tunnusta. Tämä on tarkemmin kuvattu verottajan ohjeistuksesta, johon linkin löydät uutisen lopusta.

Mutta milloin NY-yritys voi tarvita Y-tunnusta?

Jos NY-yritys myy tuotteita yrityksille, nämä voivat laskujen maksun yhteydessä vaatia myyjältä Y-tunnuksen. Tärkeää on muistaa, että laskutettaessa tahoa, joka vaatii Y-tunnuksen, Y-tunnus on myös laitettava laskulle.

NY-yritys voi tuottaa palveluja, joista sille maksetaan työkorvausta. Työkorvauksen maksajan on ennakkoperintälain (1118/1996) 25 §:n perusteella toimitettava maksamastaan työkorvauksesta ennakonpidätys, jos työkorvauksen saajaa ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin. Palveluja myyvää NY-yritystä ei merkitä erillisenä yhtiönä ennakkoperintärekisteriin. NY-yritys voi oppilaitoksen suostumuksella asiakkaita laskuttaessaan ilmoittaa oppilaitoksen Y-tunnuksen, jolloin ennakonpidätystä ei tarvitse toimittaa. Jos oppilaitoksen Y-tunnusta ei voida käyttää, tulee opettajan hakea Nuori Yrittäjyys ry:n Y-tunnuksen käyttöoikeutta. Y-tunnusta ei saa käyttää ilman kirjallisesti myönnettyä lupaa. Edellytyksenä on myös se, että Vuosi yrittäjänä -ohjelma kuuluu oppilaitoksen opetussuunnitelmaan ja, että opiskelijat raportoivat toimintansa Nuori Yrittäjyys ry:lle ohjelman päättyessä toimintakertomuksessaan. Linkin hakemukseen löydät tämän uutisen lopusta.

Mihin Nuori Yrittäjyys ry:n y-tunnusta ei saa käyttää

Nuori Yrittäjyys ry:n Y-tunnusta ei voi käyttää tuotteiden ostamiseen tai minkäänlaisten sopimusten tai viranomaisilmoitusten tekemiseen! Sopimuksiksi luetaan myös pankkitilien ja maksupäätteiden hankinta.

Yleisesti NY-yrityksen hankinnat voidaan tehdä yksityishenkilönä. Osa yrityksistä (esim. tukkuliikkeet) myyvät tuotteitaan vain toisille yrityksille, ja vaativat sen vuoksi ostajalta Y-tunnuksen. Tällöin NY-yrityksen kannattaa etsiä muu kauppa, josta ostaa tarvitsemansa tuotteet yksityishenkilönä. Joskus ostettaessa tavaroita NY-yritykselle voidaan tarvittaessa käyttää oppilaan omaa henkilötunnusta Y-tunnuksen sijasta.

HUOM! Jotkut yritykset ilmoittavat hinnat erikseen sekä yrityksille että yksityishenkilölle. Yrityksille ilmoitettaviin hintoihin lisätään yleensä arvonlisävero. NY-yrityksen tulee kuitenkin maksaa arvonlisävero, joten Y-tunnuksen käyttö ei tässä yhteydessä muuta palvelun hintaa.

Tarvittaessa lisätietoja y-tunnuksen käytöstä saat Vuosi yrittäjänä -ohjelmavastaavalta Petri Katajarinteelta [email protected] tai 044 7378610

 

Ohjeistus y-tunnuksen käytöstä

Y-tunnuksen hakemuslomake

Nuori Yrittäjyys ry:n opinto-ohjelmat verotuksessa

 

Back To Top