skip to Main Content

Vuosi yrittäjänä -ohjelma on vihdoin maksuton!

Tänä vuonna Vuosi yrittäjänä -ohjelma starttaa monilla uudistuksilla. Näistä huomattavin ja odotetuin on varmasti se, että Vuosi yrittäjänä -ohjelma on tämän lukuvuoden alusta alkaen maksuton. Aikaisempien vuosien opiskelijoiden rekisteröintimaksu poistuu, ja ohjelma on jatkossa maksuton kaikilla kolmella kouluasteella.

 

Uudistuksella haluamme varmistaa, että kaikilla nuorilla on tasavertaiset mahdollisuudet osallistua Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan. Maksuttomuuden mahdollistaa Nuori Yrittäjyys ry:n toimintaa tukevat yhteistyökumppanit. Me ja kumppanimme uskomme, että Vuosi yrittäjänä -ohjelma vahvistaa nuorten uskoa itseensä ja omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa yrittäjämäisten taitojen ja osaamisen kehittämisen kautta.

Ohjelmaan osallistuminen edellyttää tuttuun tapaan opettajien ja opiskelijoiden rekisteröitymistä, jonka jälkeen kaikki ohjelman materiaalit ovat käytettävissä sekä Fennian NY-yrityksille myöntämät vakuutukset (toiminnan vastuuvakuutus ja tuotevastuuvakuutus) voimassa. Rekisteröityneet NY-yritykset voivat harjoittaa verottajan ohjeen mukaan taloudellista toimintaa aina 10 000 euroon asti toimintakautensa aikana sekä osallistua Nuori Yrittäjyys ry:n järjestämiin lukuisiin kilpailuihin.

Ohjelman käyttöönotto on helppoa. Kurssi sijoitetaan osaksi opiskelijoiden opinto-ohjelmaa joko omaksi kurssikseen tai jo olemassa olevan yrittäjyyskasvatuskurssin toteutusmuodoksi. Tämän jälkeen opettaja rekisteröityy ohjelmaan ja luo www.vuosiyrittajana.fi-verkkosivustolle oman kurssitoteutuksensa, jonne hän kutsuu myös opiskelijat mukaan saamallaan kurssikoodilla. Näin oppiminen (yrittäjyysseikkailu) voi alkaa!

Back To Top