skip to Main Content

Välkommen till UF Ett år som företagare

IMG_1939

Vi har skapat en ny sajt, nyvuosiyrittajana.fi, för att stöda lärare och unga som deltar i programmet UF Ett år som företagare. På sajten finns information för lärarna om starten. För ungdomarna berättas om stegen i programmet och ges information om tävlingar. Dessutom publicerar vi under läsåret nyheter och saker som angår programmet UF Ett år som företagare. Sajtens huvudfärg är grön som i programmet UF Ett år som företagare.

NY-yritys.fi blir stödportal för grundskole-, andra och högskolestadiet

Den bekanta stödportalen NY-yritys.fi blir en gemensam stödtjänst för alla UF-företag på alla stadier. Där hittar du följande saker:

  • Registreringssystemet för UF-företag + inlämning av tävlingsuppgifter och rapporter kommer i samma system.
  • UF-företagarnas verktygsback som är en samling av viktig information som hjälper UF-företagen i deras praktiska verksamhet. I verktygsbacken har vi samlat saker som är viktiga men som inte går att specificera för ett visst skede i verksamheten. Ämnen som behandlas är bl.a.

Den här sajten underlättar upprätthållandet och meningen är också att man inte ska blanda ihop programmen UF Ett år som företagare som riktar sig till grundskolan och andra stadiet och programmet UF Start Up som är avsett för högskolor. Å andra sidan är grundsakerna i företagsamhet så som marknadsföring, ekonomiadministration, nätsynlighet osv. samma för alla.

Vi strävar till att instruera och ge råd samt länka sidor till varandra så mycket som möjligt. Huvudfärgen på den här sajten är svart.

Back To Top