skip to Main Content

Väl planerat är till hälften gjort

Efter att UF-företaget grundats är det bra att börja fundera närmare på verksamheten. Det är bra att börja genom att göra upp en verksamhetsplan. Ni kan utnyttja de färdiga mallarna för affärsverksamhetsplanen och affärsverksamhetsmodellen som finns på material-sidorna.

Det lönar sig att satsa på affärsverksamhetsplanen eftersom ni med den senare kan delta i tävlingen Bästa affärsidén.

Då ni planerar er affärsidé och er verksamhet är det bra att också beakta säkerhetsaspekter. Vi har samlat ganska mycket material om försäkringar och livsmedelsinstruktioner i verktygsbacken.

Back To Top