skip to Main Content

Opettajalle yrittäjähattu päähän ja uutta osaamista yrittäjyyskasvatukseen

Yhteiskunnan, toimintaympäristön ja opetussuunnitelmien muutosten myötä opettajilta odotetaan yrittäjyysosaamista. Moni opettaja tuskaileekin, mistä oppeja yrittäjyyteen, kun omaa yrittäjätaustaa ei ole. Tai kuinka uudistaa yrittäjyysopetusta ja saada kollegoita mukaan yhteisopettajuuteen?

Opettajille on tarjolla runsaasti osaamisen kehittämistä tukevia palveluja. Suomen Yrittäjät ja Nuori Yrittäjyys ry halusivat lisätä valikoimaan jotain yrittäjämäistä ja perinteisestä poikkeavaa. Syntyi valmennus, jossa opettajat kävivät itse läpi yrityksen suunnitteluprosessin. Kun opettaja laittaa päähänsä yrittäjähatun, millainen oppimismatka siitä avautuu?

Kuvaaja: Päivi Ojala

 

Näkökulman ja roolin vaihdos ohjaa ajatukset pois kuluneilta urilta

Täydennyskoulutuksessa opettajat kokeilivat itse, miten omasta osaamisesta voi muotoilla yritystoimintaa. Se tempaa mukaansa ja innostaa! Samalla he näkivät, millaisia tietoja ja taitoja aloittava yrittäjä tarvitsee ja millainen asenne auttaa eteenpäin. Nämä kokemukset ovat kullanarvoisia, kun opettaja pohtii omia pedagogisia ratkaisuja erilaisille oppijoille.

”Tässä sai hyvän läpileikkauksen siitä, että minkälainen opiskelijan taival on, kun yritystä perustetaan ja millaista ”tuskaa” hän taipaleella kokee.”

 

Jaettu asiantuntijuus avaa tiedon aarreaitan

Täydennyskoulutuksessa opettajat työskentelivät yhdessä. Jaettuun asiantuntijuuteen pohjautuva toimintatapa avaa pääsyn moninäkökulmaisiin keskusteluihin ja ajatusten rikastamiseen. Yrittäjyysoppi löytyy harvoin vain kirjoista. Eri alojen opettajien, yrittäjävieraiden sekä yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijoiden kohtaamisessa kehittyy niin aloittelijoiden kuin kokeneempien tekijöiden osaaminen.

”Parasta oli päästä tutustumaan toisiin opettajiin ja huomata, että miten erilaisia koulutustaustoja ja liikeideoita voi opettajilla olla. ”

”Tämä oli tärkeä kohtaaminen muiden samanhenkisten kanssa ja auttaa sekä verkostoitumisessa että työnteon suhteen jatkossa.”

 

Perinteiset ohjauskäsitykset säröytyvät

Osa täydennyskoulutukseen osallistuneista opettajista harmitteli epätarkkoja ja liian vähäisiä ohjeita. Hykerryttävän lupaavaa palautetta! Liian pinkeät ohjausnarut ja tarkkarajaiset manuaalit enemmän rajoittavat yrittäjämäistä oppimista, kuin innostavat vastuunottoon omasta oppimisesta. Opettajan omakohtainen kokemus yrittäjämäisestä oppimisesta on tärkeä, jotta perinteiseen opettajuuteen tulee säröjä ja syntyy tilaa uudenlaiselle ohjausajattelulle ja

valmentavalle opettajuudelle. Sopiva ohjeiden ja ohjauksen määrä löytyy kokemuksen ja tekemisen kautta.

”Huomasin, että sparraus on tosi tärkeää sekä ohjaajilta että muilta opiskelijoilta. Sen merkitystä ja toteutusta täytyy itsellä lisätä, kun opiskelijat omia NY-yrityksiä perustavat ja pyörittävät.”

Saadut kokemukset ja osallistujien palautteet osoittavat, että tarvitsemme kokemuksellisia täydennyskoulutuksia, joissa opettajat pääsevät itse harjoittelemaan yrittäjämäisen ammattitaidon rakentumista. Kokemus yrityksen perustamisesta lisää opettajien motivaatiota, tietoja ja taitoja ja siten vahvistaa yrittäjyyskasvatuksen toteuttamista.

 

Päivi Ojala

projektipäällikkö

Suomen Yrittäjät

www.yrittajat.fi/osaaviaopettajia

Back To Top