skip to Main Content

Myyntiraportin ja vuosikertomuksen palautus sekä yrityksen lopettaminen

Kevät alkaa olla jo pitkällä ja se tarkoittaa, että syksyllä aloittaneet NY-yritykset alkavat lopettaa toimintaansa. Osalla ajankohtaiseksi tulee toiminnan puolivälissä myyntiraportin teko. Tässä artikkelissa on ohjeet myyntiraportin palautukselle ja yrityksen lopettamistoimenpiteille.

Myyntiraportti

Toiminnan puolivälissä on tärkeää pohtia, miten myynti ja markkinointi on sujunut siihen asti. Tätä varten yritys laatii ja palauttaa toiminnastaan myyntiraportin. Raportti on lyhyt, kirjallinen esitys siitä, kuinka paljon yritys on onnistunut myymään ja mitkä ovat seuraavat askeleet liiketoiminnan kehittämisessä. Myyntiraportti palautetaan sähköisesti NY-toimistolle. Myyntiraportin ei tarvitse olla monen sivun kokonaisuus.

Raportti yhteydessä kannattaa käydä läpi aikaisemmat suunnitelmat ja toteutunut toiminta sekä mahdolliset ongelmat ja uudet haasteet. Samalla on hyvä tilaisuus tarkentaa lopun suunnitelmia. Jos yrityksenne on myynyt jo tuotteitaan, tulee raporttiin sisällyttää myös taloudellinen kuvaus, esimerkiksi tuotteen myyntimäärät, myynti euroissa (liikevaihto) ja kulut.

Voitte käyttää myyntiraportin tekoon nettisivuilla olevaa mallia tai muokata sitä yrityksenne tarpeisiin. Jos yrityksellänne on logo ja graafinen ilme, niin käyttäkää sitä myös raportissa.

Myyntiraportin pohjan voitte ladata TÄSTÄ.

Vuosikertomus

Vuosikertomus on kuvaus toiminnastanne ohjelman aikana. Hyvä vuosikertomus valottaa yrityksenne toimintaa ja kertoo myös, mitä olette ohjelman aikana oppineet. Vuosikertomukseen kannattaa kirjoittaa toiminnan pääkohdat, mitä asioita olette oppineet ja kokeneet ja mitä tekisitte paremmin?

Tarkoitus on samalla kertoa yrityksen tarina. Vuosikertomus on kokonaisuus, jossa yrityksen eri vaiheet ja kokemukset yhdistyvät jouhevasti toisiinsa. Voitte käyttää vuosikertomuksen tekoon valmista mallia tai tehdä kokonaan oman.

Vuosikertomuksen pohjan voitte ladata TÄSTÄ ja tilintarkastuskertomuksen pohjan TÄSTÄ.

Ohjeet vuosikertomukseen
 • Vuosikertomus voidaan kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi
 • Vuosikertomuksen suositeltava laajuus on noin 10 sivua + kannet
  • Etu- tai takakannesta tulee löytyä yrityksen nimi, toimintavuosi, oppilaitoksen nimi, yhteystiedot sekä ohjaavan opettajan tai neuvonantajan nimi
  • Ensimmäisen sivun on suositeltava olla “yhteenveto toiminnasta” ja sisältää:
   • Yrityksen nimi
   • Yrityksen toiminta-ajatus
   • Yrityksen tuotteen tai palvelun kuvaus
   • Yrityksen taloudellinen yhteenveto (esim. liikevaihto ja voitto lukuina)
   • Tärkein yritystoiminnassa opittu asia Vuosikertomuksessa tulee esittää tilinpäätös, eli yrityksen tuloslaskelma ja tase
  • Vuosikertomukseen tulee liittää myös tilintarkastuskertomus, jonka yrityksen tilintarkastaja on allekirjoittanut.
  • Yrityksen hallituksen tulee päivätä ja allekirjoittaa vuosikertomus
  • Vuosikertomukseen voidaan liittää myös:
   • Toimitusjohtajan katsaus toimikauteen
   • Neuvonantajan ja/tai opettajan lyhyet kommentit tai katsaukset
   • Yrityksen hallituksen ja organisaation esittely, omistusosuudet ja työ- ja vastuualueet
   • Yrityksen kannalta merkittävät tapahtumat, lyhyt kuvaus NY-yrityksen kokemuksista ja oppimisprosessista NY-vuoden aikana

Vaikka NY-yritys on lopetettava, voitte liittää vuosikertomukseen ajatuksianne yrityksen tulevaisuuden mahdollisuuksista ja siitä, miten yrityksen toimintaa voisi kehittää. Kuvat tuotteista ja palveluista tekevät vuosikertomuksesta elävän näköisen ja antavat lukijalle käsityksen yrityksen tuotteista.

Tiedostojen palauttaminen järjestelmään

Myyntiraportin, vuosikertomuksen ja muiden tiedostojen palauttaminen järjestelmään on helppoa. Yrityksen tulee ensiksi kirjautua sisään vuosiyrittajana.fi -sivustolle yrityksen omalla tunnuksella. Tunnuksen yritys on luonut rekisteröitymisen yhteydessä. Sisäänkirjautumisen jälkeen sivuston vasemmassa yläreunassa on painike päivitä NY-yritystietoja, jota painamalla aukeaa uusi sivu. Sivulla on painike palauta myyntiraportti ja/tai vuosikertomusPainiketta painamalla yritys pääsee päivittämään omaa profiiliaan ja lomakkeessa on omat palautuslaatikkonsa eri tehtäville. Muistattehan lopuksi painaa alareunan PÄIVITÄ -painiketta. Ilman sitä tiedostot eivät jää järjestelmään.

NY-yrityksen lopettaminen

NY-yrityksen lopettamistoimet on koottu alla olevaan kuvaan. NY-yritys lopetetaan kirjautumalla vuosiyrittajana.fi -sivustolla yrityksen omaan profiiliin (tunnuksen olette luoneet rekisteröitymisen yhteydessä), lataamalla vuosikertomuksen järjestelmään ja valitsemalla yrityksen lomakkeessa kohdan, että toiminta on päättynyt. Muistattehan toimittaa vuosikertomuksen myös opettajalle!

Back To Top