skip to Main Content

Delta i tävlingar!

Under läsåret ordnas ett flertal tävlingar, som UF-företag kan delta i.
Tävlingspriserna under läsåret 2016—2017: produktpris och möjlighet att delta direkt utan semifinal i finalen Våga vara företagsam (i priset ingår inte resor eller deltagaravgifter).

Tävlingarna är:

Bästa affärsidé
Bästa applikation
Bästa grafiska utseende
Bästa internet-helhet
Bästa affärsidévideo
och semifinaler och finalen UF Våga vara företagsam.

Läs mer om hur kan man delta i tävlingar.

Back To Top