skip to Main Content

Verohallinnon ja Nuori Yrittäjyys ry:n yhteistyö

Nuori Yrittäjyys ry on selvittänyt Verohallinnolta NY-yrityksiä koskevan ohjeistuksen. Tutustu Verohallinnon ohjeistukseen NY-yrityksien verotuksesta ja toiminnasta täältä.

Henkilöverotus

NY-yritys ei itsessään maksa veroa, vaan yrityksen tuottama voitto jaetaan NY-yrityksen osakkaille toiminnan päättyessä. Jos jäsenet näin päättävät, voi NY-yritys jakaa tuottoa myös kesken toiminnan. Jaettu tuotto on osakkaille veronalaista tuloa, joka pitää ilmoittaa henkilökohtaiseen veroilmoitukseen kohtaan muut ansiotulot.

NY-yritys ei voi maksaa verotonta tuottoa/korvausta/palkkiota/palkkaa tai millään muulla nimellä kulkevaa korvausta. Sama sääntö koskee myös oikeita yrityksiä.

Jos NY-yritys lopettaa toimintansa esimerkiksi huhtikuussa 2020, niin verotettava tulo ilmoitetaan vuoden 2020 veroehdotukseen, joka tulee postissa alkuvuodesta 2021.

Yritysten verotus

Oikeat yritykset maksavat toiminnan voitosta veroa. Veron määrä lasketaan vähentämällä yrityksen tuloista yrityksen menot esimerkiksi seuraavan laskelman mukaan:

Tulot:
Tuotteiden myynti: 1000 € (esim. lintulautoja)
Tulot yhteensä: 1000 €

Menot
Materiaalit: 500 € (laudat, liima ja naulat)
Myyntikulut 300 € (myyntipaikan vuokra, mainoskyltin teko)
Menot yht: 800€

Voitto: 200 €
Tulovero: 40 € 
(20% voitosta osakeyhtiöillä vuonna 2017)

Lisätietoja yritysten verotuksesta voi lukea Verohallinnon sivuilta täältä.

Tulojen vaikutus tukiin

NY-yrityksen tulot lasketaan mukaan osallistujan vuosituloihin. Jos olet saanut omasta NY-yrityksestäsi tuottoa, niin tulee sinun ottaa tämä summa huomioon vuosituloissasi. NY-yrityksen tulot voivat vaikuttaa eri tukien ja etuuksien määrään.

Tarkista ohjeet ja vuositulorajat opintotuen osalta Kelan sivuilta.

Arvonlisävero NY-yrityksessä

NY-yritysten liikevaihtoraja on 10 000 euroa. Jos NY-yrityksen liikevaihto on vuoden aikana alle 10 000 euroa, ei sen tarvitse maksaa arvonlisäveroa.

Jos NY-yrityksen liikevaihto on nousemassa yli 10 000 euron, tulee perustaa oikea yritys, joka ilmoittautuu ALV-velvolliseksi ja tekee tarvittavat ALV-tilitykset kausittain.

Arvonlisäveron vähentäminen

NY-yritykset eivät saa tehdä arvonlisäverovähennyksiä oikeiden yritysten tapaan eli esimerkiksi ostettujen materiaalien arvonlisäveroa ei saa vähentää.

Arvonlisävero NY-yrityksen laskussa

Kun asiakas (koskee lähinnä yrityksiä) ostaa NY-yritykseltä tuotteen, tuotteen myyntihinta ei sisällä arvonlisäveroa.

Yritys, joka ostaa NY-yrityksen tuotteita tai palveluita ei saa siis vähentää laskusta arvonlisäveroa, koska NY-yritys ei sitä ole laskuttanutkaan. Yksityishenkilöt eivät muutenkaan saa vähentää arvonlisäveroa, joten heille asialla ei ole merkitystä.

Oikean yrityksen arvonlisävero

Oikea yritys saa vähentää maksamansa arvonlisäveron siitä verosta, jonka se on omilta asiakkailtaan perinyt. Tämän jälkeen yrityksen pitää tilittää erotus Verohallinnolle.

Esimerkki arvonlisäveron vähentämisestä ja maksamisesta.

 1. Mattisen pyöräliike ostaa polkupyörän maahantuojalta 100 € + 24% alv = 124 €.
 2. Mattinen myy pyörän asiakkaalleen hintaan 186€ (hinta sisältää 150€ myyntihinnan ja 36€ arvonlisäveron).

Arvonlisäverolaskelma ja maksettava vero

Vähennettävä arvonlisävero = 24 € (tämän Mattinen maksoi maahantuojalle)
Maksettava arvonlisävero = 36 € (tämän Mattinen peri asiakkaalta)
→ Mattinen tilittää (maksaa) verottajalle 36 – 24 = 12 € 
Mattinen on jo maksanut 24 € maahantuojalle, joten hänen pitää maksaa vielä osto ja myyntihinnan erotuksen arvonlisävero. Tämän summan voidaan ajatella olevan tuotteen arvon lisäystä, joka on aiheutunut Mattisen pyöräliikkeen toimesta.

Lisätietoja arvonlisäverosta löytyy Verohallinnon sivuilta täältä.

Ennakkoperintä ja ennakonpidätys

 • NY-yritys voi myydä tuotteita ilman Y-tunnusta.
 • NY-yrityksen myymä palvelu taas rinnastetaan työkorvaukseen, jolloin tulee toimia seuraavasti, ettei asiakkaan tarvitse tehdä ennakonpidätystä (lue maksaa palkkaa) verokortilla:
  • yrityksille myytäessä laskuun tarvitaan Y-tunnus. Y-tunnuksen haltijan tulee olla ennakkoperintärekisterissä. HUOM! Y-tunnuksen käyttäminen on aina luvanvaraista, varmista lupa ohjaajasi kautta.
  • kotitaloudelle voi myydä palveluita vuosittain 1 500 euron arvosta, ilman Y-tunnusta. Tämä ei kuitenkaan koskepalvelua, joka liittyy asiakkaan elinkeino- tai muuhun tulonhankkimistoimintaan (esim. maanviljelijöille myydyt lomituspalvelut).

Y-tunnuksesta ja sen käytöstä on lisätietoa saatavilla NY-yrityksen työkalupakissa.

Ennakkoperintä ja kustannusten korvaukset

 • NY-yritys ei voi maksaa jäsenilleen kilometrikorvauksia, päivärahoja tai vastaavia korvauksia.
 • Toimintaan osallistumisesta aiheutuneet kulut voidaan vähentää saaduista tuloista. EsimerkiksiOstamme kangasta 50 eurolla
  Myymme t-paitoja 200 eurolla
  Jaettavaksi voitoksi jää 150 euroa

Kotitalousvähennys

NY-yrityksen tekemästä työstä ei saa kotitalousvähennystä. Koska NY-yritys on harjoitusyritys, jota ei perusteta virallisesti kauppa- tai ennakkoperintärekisteriin, ei NY-yrityksen tekemästä työstä ole mahdollista saada kotitalousvähennystä.

Verohallinnon mukaan kotitalousvähennyksenä voi vähentää osan maksetusta palkasta ja palkan sivukulut kokonaan, jos työn tekee palkattu työntekijä. Jos työn tekee ennakkoperintärekisteriin merkitty yritys tai yrittäjä taikka yleishyödyllinen yhteisö, vähentää voi osan laskussa olevasta työn osuudesta eli työkorvauksesta. Työkorvauksella tarkoitetaan ennakkoperintälaissa yrittäjälle, yritykselle tai yleishyödylliselle yhteisölle työn tekemisestä maksettua korvausta, joka ei ole luonteeltaan palkkaa.

NY-yrityksen toiminnassa ei ole kyse palkanmaksusta, koska asiakas maksaa laskun NY-yritykselle, ei suoraan palkkana sen jäsenille. Palkatut työntekijät tarkoittaisivat, että kotitalous on tehnyt työsopimuksen jokaisen työntekijän kanssa erikseen ja maksaisi palkan verokortilla.

Verohallinnon mukaan NY-yrityksen toiminta rinnastetaan oppijoiden itsenäiseksi tulonhankkimistoiminnaksi. Itsenäistä tulonhankkimistoimintaa voidaan harjoittaa ilman varsinaisen yrityksen perustamista. Tällaisesta toiminnasta saatava tulo verotetaan kuten luonnollisten henkilöiden saama tulo yleensäkin, eli tuloverolain säännöksiä noudattaen ansiotulona. NY-yrityksen jäsenet ilmoittavat saamansa tulot omilla henkilökohtaisilla veroilmoituksillaan (kohdassa muut ansiotulot) toiminnan päätyttyä.

Syventävä ohjeistus kotitalousvähennykseen liittyen on luettavissa Verohallinnon sivuilla täällä.

Back To Top