skip to Main Content

Alkupääoma, osuudet ja lainat

Kun NY-yritys perustetaan, jokainen perustaja sijoittaa omaa rahaa yrityksen perustamiseen. Tätä kutsutaan alkupääomaksi. Alkupääoma on rahaa, joka on yrityksen käytössä ja sitä voidaan käyttää yrityksen aloitusvaiheen kustannuksiin. Näitä ovat esimerkiksi markkinointi ja raaka-aineiden hankinta.

Alkupääoman vastineeksi sijoittajat saavat osuuden tai osuuksia yrityksestä. NY-yrityksessä yhden osuuden hinta on 10€ ja osuuksia voidaan myydä enintään 100 kpl.

Mistä alkupääoma tulee?

 • Jokainen NY-yrityksen perustaja sijoittaa yritykseen 10 – 100€, eli hän voi ostaa 1-10 osuutta. Maksimi on 10-osuutta/henkilö.
 • NY-yritys voi myydä osuuksia myös ulkopuolisille henkilöille, ei kuitenkaan enempää kuin 10 osuutta/henkilö.
 • Jos yritys tuottaa tappiota, voi alkupääoman tai osan siitä menettää.
 • Alkupääomaa voi olla maksimissaan 1000 €, eli 100 osuutta.

Mitä osuus tarkoittaa?

Osuus tarkoittaa osaomistusta yrityksestä. Jos yrityksessä on 10 osuutta, vastaa jokainen osuus 10% osuutta yrityksestä.

Mikä merkitys on yrityksen omistusosuudella?

 • Yrityksen tuottama voitto jaetaan osuuksien suhteissa osakkaille. Jos osuuksia on 10 kpl ja yritys tuottaa 200€ voittoa, jaetaan jokaista osuutta kohti 20€ (200€/10 osuutta = 20€/osuus).
 • Jos yritys tuottaa tappiota, voivat osuuksien omistajat menettää osain sijoituksestaan. Mitä enemmän olet sijoittanut, sitä enemmän voit myös menettää.

Miksi yksi henkilö saa ostaa maksimissaan 10 osuutta?

NY-yritys on tarkoitettu yrittäjyyden oppimiseen ja oman idean kokeiluun käytännössä. Näin ollen ohjelmassa on riskin ottaminen rajoitettu 100 euroon/henkilö.

Saako NY-yritys ottaa lainaa?

Ei saa. Lainakielolla rajoitetaan mahdollinen tappioriski koskemaan alkupääomaa.

Esimerkki 1:
NY-yritys myy 40 osuutta ja saa 400€ alkupääomaa. Sillä ostetaan tuotteita ja markkinointimateriaalia. Kauppa ei käy ja tuotteet menevät pilalle ja tappiota tulee 400 €. Näin tappio on 10€ osuutta kohti ja siis maksimissaan 100€/henkilö, jos joku on ostanut 10 osuutta.

Esimerkki 2:
NY-yritys myy 10 osuutta ja saa 100€ alkupääomaa. Rahoilla se ostaa tuotteita velaksi 1000 €:lla ja maksaa ennakkomaksuna 100€.

Tuotteita ei kuitenkaan saada myytyä ja tappiota tulee 1000€. Näin tappiota on tullutkin 100 €/osuus. Tästä summasta 10€ voidaan kattaa alkupääomalla ja maksettavaksi jää 90€/osuus.

Jos sinulla on 4 osuutta voit joutua maksamaan 360€, jotta tappiot saadaan kuitattua. Tämä on riski, jota ohjelmassa ei saa ottaa. Toimintaa voidaan siis tehdä vain niillä rahoilla, jotka ovat jo yrityksen käytössä.

Huom! Oikeatkaan yritykset eivät saa pankkilainaa ilman vakuuksia (esimerkiksi yrityksen muu omaisuus, kuten koneet tai kiinteistöt).

Budjetointi

Budjetointi tarkoittaa tulojen ja menojen arviointia nykyisen parhaan arvauksen mukaan. Budjetteja voidaan käyttää monissa eri yhteyksissä.

Kun NY-yritys perustetaan, sille laaditaan budjetti, johon arvioidaan yrityksen tulot ja menot. Alkuvaiheessa menoja on tuloja enemmän, mutta laatimalla budjetin nähdään, millä myyntimäärällä ideasta tulee kannattava.

Budjetin rakenne ja toteutus

Budjetti kannattaa rakentaa yksinkertaiseksi ja sen voi hyvin tehdä esimerkiksi Excelillä.

Tulot ja menot voidaan budjetissa jakaa kiinteisiin ja muuttuviin.

Kiinteillä menoilla/tuloilla tarkoitetaan tuloja ja menoja, jotka aiheutuvat joka tapauksessa riippumatta myyntimäärästä tai toiminnan laajuudesta. Näitä voivat olla esim. Internet-domainin varausmaksu, yrityksen t-paidat ja mallituotteet, tuotekehityksen kustannukset.

Kiinteitä tuloja voivat vastaavasti olla esimerkiksi yhteistyösopimukset tai mainokset, joista laskutetaan tietty summa. Esimerkiksi tapahtumassa monesti kumppani maksaa tietyn summan, joka ei riipu tapahtumaan osallistuneiden määrästä.

Muuttuvat tulot ja menot ovat niitä, jotka riippuvat suoraan tai melkein suoraan valmistettujen tuotteiden määrästä. Näitä voivat olla esimerkiksi tuotteen materiaalit tai tuotekohtainen alihankinta. Muuttuvat tulot ovat luonnollisesti yhden tuotteen myynnistä saatavat tulot.

Budjetin esimerkkirakenne

Tulot

 • Muuttuvat tulot (myyntitulot valitsemanne hinnoittelumallin mukaan)
 • Kiinteät tulot (esim. yhteistyösopimukset, tuotelahjoitukset jne.)
 • Tulot yhteensä

Menot

 • Muuttuvat menot (tuotteen valmistusmenot, jotka aiheutuvat per tuote)
 • Kiinteät menot (menot, jotka aiheutuvat joka tapauksessa)
 • Menot yhteensä

Budjetin käyttö toiminnan arvioinnissa

Kun arvioitte yrityksenne toimintaan taloudelliselta kannalta, on tärkeää, että tiedätte millaisia tuotto-odotuksia toimintaan liittyy ja osaatte arvioida, kuinka paljon myyntiä yrityksellä pitää olla, jotta taloudelliset tavoitteet täyttyvät.

Muistakaa, että liiketoimintamallista riippuen teidän pitää osata valita yrityksellenne järkevät ja merkittävät tunnusluvut.

Hinnoittelu

Hinnoittelu on ostettavaksi tarjottavan hyödykkeen sopivan hinnan määrittämistä ja asettamista. Hinnoittelu on yrityksen kannattavuuden kannalta yksi merkittävimmistä tekijöistä. Alla on kuvattu erilaisia hinnoittelumalleja.

Kustannus- ja markkinaperustainen hinnoittelu

Jos sinulla on tuote, jonka valmistamiseen tarvitaan resursseja ja työvoimaa, seuraava on luultavimmin paras vaihtoehto:

Laske tuotantokulut, lisää kate saadaksesi myyntihinnan asiakkaille tai jakelijoille.

 • Jos tuotteesi on ainutlaatuinen ja markkinahintaa ei ole, joudut kokeilemaan, suostuvatko asiakkaat maksamaan arvioimasi hinnan.
 • Jos markkinoilla on samantapaisia tuotteita voit verrata lopputulemaa markkinahintoihin. Muista, samantapaiset tuotteet arvioi asiakas, et sinä..

Tuotteen ollessa erikoislaatuinen ja kallis kannattaa varmistaa asiakkaiden arvostus sitä kohtaan.

Anna ilmaiseksi ja tee rahaa mainostamisella -malli

Suurin osa sosiaalisen median sovelluksista, esimerkiksi Facebook, Instagram, Twitter ja Pinterest sekä mobiilipelit käyttävät kyseistä mallia. Muista, että käyttäjä on asiakkaasi ja myyt heille pääsyä mainostajien ääreen, jotka ovat myös asiakkaitasi.

Tilaushinnoittelu (ennen vuokraus)

Tilaushinnoittelu on ollut olemassa vuosisatoja. Suurin osa lehdistä on käyttänyt kyseistä mallia myydäkseen tuotteitaan.

Viime vuosina tilaushinnoittelu on yleistynyt tietokoneohjelmistojen, musiikin ja TV-teollisuuden myynnissä. Esimerkkejä ovat muun muassa Spotify, Viaplay, CMore ja Netflix.

Idea on yksinkertainen: Asiakkaat maksavat jatkuvan (yleensä kuukausittaisin) summan käyttöoikeudesta tuotteeseen tai palveluun. Eri tilaustasot ovat mahdollisia, joten tilaushinnoittelua käytetään yhdessä arvoperusteisen hinnoittelun kanssa. Suurempi kuukausimaksu antaa enemmän vastinetta.

Tilaushinnoittelu antaa yritykselle kiinteän kuukausitulon ja vakinaisen asiakaskunnan vapauttaen aikaa jatkuvasta myyntityöstä tuote- ja palvelukehitykseen.

Ilmainen tuote maksutuotteiden kera

Kyseinen hinnoittelumalli on yleinen ilmaisohjelmistojen kohdalla, kuten Red Hat Linux, joka mahdollistaa tuotteen ilmaisen lataamisen, mutta asiakkaat maksavat tilausmaksuja tukitoiminnoista.

Muut yhtiöt voivat laskuttaa asentamisesta, huollosta, räätälöinnistä ja konsultointipalveluista. Kyseinen hinnoittelumalli on perimmiltään paras palveluntarjoajille, jotka käyttävät ohjelmistoa markkinointiin.

Freemium -malli

Monet ohjelmistoyhtiöt, kuten LinkedIn, Spotify ja Dropbox tarjoavat ilmaisen, rajoitetun version tuotteestaan, toivoen, että käyttäjät maksavat lisämaksun lisätoiminnoista.

Tämän mallin ideana on tarjota vain aivan tarvittava ilmaisessa versiossa ja tällä tavalla houkutella vakikäyttäjiä vaihtamaan ilmaisesta maksulliseen versioon ja maksimoidaan yhtiön tulot. Hinnoittelun täytyy toimia lisääntyvästi hahmotellun arvon kanssa, jota tarjotaan.

Pystytkö muuttamaan 1 000 käyttäjää, jotka maksavat 100 € vuodessa? Tai 10 000 käyttäjää, jotka maksavat 10 € vuodessa?

Arvoperustainen malli

Jos pystyt perustelemaan asiakkaalle erittäin selvästi tuotteen arvon, voit hinnoitella suhteessa arvoon.

Jossain tapauksissa arvo on rahallista, kuten säästämisessä: Ehkä sinulla on SaaS (Software as a Service) ratkaisu, joka korvaa perinteisen työpöytä-ohjelman, ja käyttäjä säästää asentamisessa, huollossa, päivityksissä ja muistivaatimuksissa.

Ehkä arvo on terveyden edistämisessä – ehkä uusi lääke parantaa taudin nopeammin, pienemmillä sivuvaikutuksilla. Avain arvoperustaiseen hinnoitteluun on näyttää, että tarjoat selvästi enemmän arvoa kuin muut vaihtoehdot.

Volyymihinnoittelu (Tiered Pricing)

Jos tuotettasi ostavat eri ostajat erilaisia määriä, voit tarjota voluumihintoja.

Tämä on tavallista yritysmyynnissä (yritykseltä yritykselle / B2B -myynti), tulostetun materiaalin ja vaatteiden myynnissä.

Riippuen teollisuudenalasta 10% alennus voi tulla 100 kpl tilaamisesta ja 15%, jos tilaat 500+ yksikköä. Kyseistä mallia käytetään myös suorasti tai epäsuorasti kuluttajatuotteissa ja -palveluissa.

”Osta yhdeksän kymmenen hinnalla” on voluumihinnoittelua (mutta markkinointi on käänteistä).

Kylkiäishinnoittelumalli (razor and blade model)

Kylkiäishinnoitteluun kuuluu peruskomponentti, joka myydään halvalla (tai jopa annetaan ilmaiseksi) ja kuluva komponentti, joka pitää uusia useasti.

Esimerkiksi mustetulostimet ovat edullisia, koska raha tehdään musteen myymisellä. Sama pätee lääketieteellisiin laitteisiin, joihin tarvitaan uusi, steriili osa jokaisella käyttökerralla.

Muistutus: Jos myyt perusosaa halvemmalla kuin se maksaa tehdä, tarvitset tietenkin syvän taseen, koska voi mennä vuosia ennen kuin pääset tasoihin sijoittamasiesi rahojen kanssa.

Kirjanpito

Kirjanpidolla tarkoitetaan yrityksen rahaliikenteen merkitsemistä muistiin (kirjanpito) ja yhteenvedon laatimista (tilinpäätös).

Jokainen rahan liike (eli tapahtuma) tulee kirjata kirjanpitoon. Kirjanpidossa on käsite nimeltä tili ja se tarkoittaa paikkaa, jonne tapahtumia merkitään. Tili myös kertoo minkälaisesta tapahtumasta on kyse. Tilejä on kolmenlaisia: tulo-, meno- ja rahoitustilejä ja niitä käytetään tapahtuman mukaan.

Kun kaikki tilikauden tapahtumat on merkitty kirjanpitoon, voidaan tehdä tilinpäätös. Tilinpäätös tarkoittaa käytännössä, että lasketaan yhteen tulot, josta vähennetään menot. Sitten selvitetään, mitä omaisuutta ja velkoja yrityksellä on.

Mitä eri tilit ovat?

Tulotilit

Tulotileille kirjataan yrityksen myynti ja ja mahdolliset yhteistyösopimusten kautta saadut tulot.

Esimerkki

 • Myynti -tilille kirjataan 20€ myynti tapahtumassa. (lisäksi sama summa kirjataan saapuneeksi yritykselle, tästä myöhemmin kohdassa rahoitustilit).
 • NY-yritys tekee yhteistyötä hiusalan tarvikkeita myyvän yrityksen kanssa. NY-yritys sijoittaa tuotemainoksen omille verkkosivuilleen ja saa vastineeksi 50€ arvosta tuotteita.
  Yhteistyösopimukset -tilille kirjataan 50€
 • Kun lasketaan kaikki myynti-tilin kirjaukset yhteen, saadaan yrityksen kokonaismyynti vuoden aikana.

Menotilit

Menotilille kirjataan yrityksen kulut. Menotilejä on eri nimisiä, jotta yrityksen kuluja voidaan seurata kululajeittain (esimerkiksi materiaali- tai palveluostot tai myyntipaikan vuokra).

Esimerkki

 • Yritys tilaa www-osoitteen ja maksaa siitä 20€. Tämä kirjataan palvelujen ostoon.
 • Yritys ostaa materiaalia tuotteiden valmistukseen. Tämä kirjataan raaka-aineet -tilille.

Rahoitustilit

Rahoitustilit ovat tilejä, joille merkitään yrityksen omaisuus ja velat (esimerkiksi pankkitilillä olevat rahat) ja siinä tapahtuvat muutokset.

Esimerkki

 • Yritys myy tuotteitaan 20 €:lla. Myynnin jälkeen yrityksellä on 20 € rahaa, joka pitää merkitä kirjanpitoon.
  • Pankkitili tai käteistili (jos myyty käteisellä) on hyvä paikka.
 •  Yritys ostaa materiaalia tuotteiden valmistukseen. Raha lähtee pankkililtä ja yritys saa vastineeksi raaka-aineita.
 • Yritys myy osuuden NY-yrityksen jäsenelle 10 €:lla. Yritys saa 10 € rahaa tililleen ja vastaavasti yritys on velkaa osuuden hinnan sen ostaneelle jäsenelle.
  • Näin kirjanpitoon kirjataan +10 € pankkitilille ja vastaavasti velaksi 10 € osuudet -tilille.

Tuloslaskelma & tase

Tuloslaskelma

Tulojen ja menojen yhteenvetoa kutsutaan tuloslaskelmaksi, koska sen perusteella lasketaan yrityksen tulos (voitto tai tappio). Tuloslaskelman kaava on lyhyesti seuraava

Tulot
Myynnit
Yhteistyösopimukset
Tulot yhteensä

Menot
Materiaalit
Muut kulut
Menot yhteensä

Voitto / Tappio: (tulot yhteensä -menot yhteensä)

Tase

Tuloslaskelma sisältää tiedot yrityksen tuloista ja menoita, mutta ei kerro, paljonko yrityksellä on rahaa tai omaisuutta. Tätä varten lasketaan yhteen yrityksen omaisuus (rahat, yrityksen koneet, laitteet ja muu omaisuus) sekä velat (yleensä NY-yrittäjän sijoittamat rahat sekä tilikauden voitto). Tämän laskelman nimi on kirjanpitotermillä tase.

Taseen kaava on seuraava:

Varat (vastaavaa kirjanpitotermillä)
Rahat pankkitilillä
Rahat käteisenä
Yrityksen muu omaisuus
varat yhteensä

Velat ja vastuut (vastattavaa kirjanpitotermillä)
NY-osuudet *
Tilikauden voitto **
Velat ja vastuut yhteensä

*Osuudet ovat NY-yrittäjien yritykseen sijoittamaa rahaa. Tämä raha on siis NY-yrityksen velkaa, joka sen pitää maksaa takaisin.

** Tilikauden voiton voidaan ajatella olevan yrityksen ”velkaa”, koska omistajilla on mahdollisuus päättää miten tilikauden voitto käytetään. Yleensä NY-yrityksissä voitto jaetaan omistajille ja kyse on siis loppupeleissä omistajien rahoista, jotka on lainattu NY-yrityksen käyttöön.

Rahaliikenne ja pankkitili

NY-yrityksen rahaliikenteen järjestämiseen on kaksi tapaa, jotka ovat pankkitili ja käteiskassa. NY-yrityksen kannattaa valita liikeideaan parhaiten sopiva tapa järjestää rahaliikenne. Tärkeää on huomioida, että NY-yrityksen ja oppilaitoksen rahaliikenne on pidettävä erillään.

NY-yritykselle kannattaa avata pankki- tai maksutili rahaliikennettä varten. Suosittelemme pankkitilin avaamista yhteistyöpankkiimme Osuuspankkiin, mutta voitte avata tilin myös muihin pankkeihin. Ohjeistus pankkitilin avaamiseen alla. Tämä voidaan tehdä ensimmäisen hallituksen kokouksen ja rekisteröintitodistuksen saamisen jälkeen. NY-yrityksen tilinä voidaan käyttää myös henkilökohtaista tiliä. Sopikaa tällöin, kenen nimellä tili avataan. Kirjatkaa maininta tilinkäyttöoikeudesta perustamissopimukseen.

Kun lopetatte NY-yrityksen toiminnan, niin muistakaa myös lopettaa tili- ja maksuliikennepalvelut, sillä muuten pankin kuukausimaksut tulevat myöhemmin maksettavaksi.

Tilin käyttö rahaliikenteessä & laskuttaminen

Käteismaksun sijaan lähettäkää asiakkaalle lasku, joka tuloutuu yrityksen tilille. Käteismaksua käytetään myyjäisissä tai tilaisuuksissa, jossa laskun lähettäminen ei ole mahdollista. Käyttämällä tiliä raha-asioiden hoitoon, jää jokaisesta tapahtumasta merkintä tiliotteeseen, josta tapahtumat on helppo myöhemmin tarkistaa. Tiliote kannattaa tulostaa kirjanpitoa varten.

Laskutusohjelmia

Pankkitilin avaaminen

Pankkitilin avaaminen Osuuspankissa

Nuori Yrittäjyys ry:n yhteistyökumppani Osuuspankki tarjoaa NY-yrityksille, joissa on vähintään yksi alle 26-vuotias jäsen,  mahdollisuuden avata maksuttoman pankkitilin.  Ohessa ohjeistus kuinka opiskelijan tulee toimia pankkitiliä avatessa. Pankkitilin voi avata myös johonkin muuhun pankkiin. Siitä ohjeistus lopussa.

Miten varaan ajan Osuuspankkiin pankkitilin avaukseen ja mitä minun pitää tietää tiliä avatessani?

Ohjelmaan osallistuva alle 26-vuotias NY-nuori voi varata ajan lähimpään osuuspankin konttoriin soittamalla asiakaspalveluun 0100 0500 (puhelun hinta pvm/mpm) ma-pe 8-16. Ajan voi myös varata verkossa osoitteessa https://www.op.fi/henkiloasiakkaat/asiakaspalvelu/ajanvaraus, valitsethan “jatka kirjautumatta” jos et vielä ole osuuspankin asiakas ja täytäthän ajanvaraukseen omat henkilöllisyystietosi, kuten henkilötunnuksen, nimen, osoitteen ja puhelinnumeron. Ajan voit varata sinulle mieluisimpaan OP:n konttoriin. Vanhemmat voivat tulla nuoren kanssa tapaamiseen mukaan. Vaikka asiakkuutesi olisi muualla, niin voit silti avata tätä tarkoitusta varten tilin osuuspankkiin.

Otathan ajanvaraukseen mukaan voimassaolevan henkilöllisyystodistuksen, mielellään passin tai henkilökortin mikäli sinulta sellainen löytyy. Myös ajokortilla voidaan avata asiakkuutta, mutta verkkopalvelutunnuksiin tarvitaan aina henkilökortin ja passin.

Mikäli tili on tarkoitus avata useammalle NY-nuorelle yhteistä yritystoimintaa varten, niin suositeltavaa on että kaikki tulisivat samaan pankkitapaamiseen henkilöllisyystodistustensa kanssa paikan päälle, sillä tili avataan teidän yhteiseksi NY-tiliksenne.

Alle 15-vuotiailta tarvitaan asiakkuuden ja tilin avaamiseen vanhempien suostumus, mutta 15 vuotta täyttänyt edustaa itseään. Perusteena on se, että varat ovat nuorten omaa ansiotuloa. 15 vuotta täyttäneet eivät saa yksin tehdä verkkopalvelusopimusta, vaan tähän vaaditaan vanhempien suostumus tai täysi-ikäisyys. Lisäpalveluita liittäessä pankki neuvoo nuorta aina erikseen tilannekohtaisesti.

Jos NY-yrittäjät kaikki ovat yli 26-vuotiaita, niin pankki perii palveluistaan hinnastojensa mukaiset pankkipalvelumaksut.

 

Mitä tulee tietää Vuosi Yrittäjänä-ohjelman loputtua?

 Kun NY-yrityskautesi loppuu ja haluat tehdä muutoksia tileihin tai palveluihin, niin kannattaa jälleen ottaa yhteyttä siihen OP:hen, johon NY-pankkitili on avattu. Voit varata ajan konttorille yllä olevien ohjeiden mukaan ja käydä sopimassa palveluiden muokkauksesta juuri omaan tarpeeseesi. Jos haluat jatkaa yritystoimintaa, niin palvelut on hyvä tarkistaa liiketoimintaan sopivaksi konttorilla.

 

Pankkitilin avaaminen muuhun pankkiin

NY-yritys voi avata pankkitilin myös muussa pankissa. Avaajan tulee olla täysi-ikäinen. Jos pankkitilille halutaan useampi käyttäjä, kannattaa tiedustella pankista mahdollista tilimuotoa ja sen kustannuksia. Yritystileissä on usein kuukausimaksuja. Tili voi olla myös jäsenen henkilökohtainen tili, kunhan sillä ei ole muuta rahaliikennettä. Tällöin tili voi olla kyseisen henkilön rinnakkaistili, joka on tarkoitettu pelkästään NY-yrityksen toimintaan.

Yritystilin avaamisen yhteydessä on tärkeää olla mukana NY-yrityksen rekisteröintitodistus (sen saa rekisteröitymisen hyväksynnän kirjautumalla tälle sivustolle) ja pöytäkirja hallituksen ensimmäisestä kokouksesta, jossa on tehty päätös tilin avaamisesta ja käyttöoikeuksista.

 

Käteiskassa

NY-yritys voi pitää myös käteiskassaa. Tällöin on tärkeää pitää kassakirjaa, josta käy ilmi rahaliikenne. Suosittelemme kuitenkin avaamaan pankkitilin, koska suuren käteismäärän säilyttäminen käteiskassassa ei ole turvallista.

Kuitin kirjoittaminen

Vuoden 2014 alusta lähtien myyjän on tarjottava asiakkaalle kuitti käteiskaupassa. Muistakaa, että NY-yritys ei ole ALV-rekisterissä, eikä täten ALVia merkitä kuittiin (ei edes ALV 0). Sen sijaan laittakaa merkintä Ei ALV-rek.  Lainsäädäntömuutoksen tavoitteena on vähentää harmaata taloutta. Kun NY-yritys myy tuotteita tapahtumissa, messuilla, myyjäisissä tai missä vaan asiakkaalle on tarjottava kuitti.

Laiminlyöntimaksun määrä on vähintään 300 euroa ja enintään 1  000 euroa. Laiminlyöntimaksun suuruutta arvioitaessa on otettava huomioon menettelyn laatu ja toistuvuus sekä sen tavaran tai palvelun arvo, jota kuitintarjoamisvelvollisuuden laiminlyönti koskee.

Maksupääte

Nykypäivän yrittäjän on käytännössä välttämätöntä voida ottaa vastaan korttimaksuja, koska käteisen käyttö vähenee koko ajan. Perinteisen korttimaksupäätteen hankinta on kuitenkin yrittäjälle kallista ja vaikeaa, koska ne vaativat usein Y-tunnuksen, jota NY-yrityksellä ei ole.

Pieni ja helposti mukana kulkeva, kännykkään yhdistettävä kortinlukija on täydellinen ratkaisu tähän tarpeeseen. Tällä hetkellä ilman Y-tunnusta kortinlukijaa tarjoaa saksalainen SumUp, joka toimii jo yli 30 maassa.

Toinen tunnettu ketteriä maksupäätteitä tarjoava yritys on iZettle, mutta sen hankkiminen vaatii Y-tunnuksen. Tämä voi olla vaihtoehto, jos oppilaitos haluaa hankkia NY-yrityksiä varten laitteita.

MobilePay ja Pivo tarjoavat mahdollisuuden korttimaksujen vastaanoton, joten et välttämättä tarvitse erillistä laitetta.

SumUp -käyttöehdot

SumUpin palveluehdoissa mainitaan ikärajasta: ”Jos olet luonnollinen henkilö, sinun on oltava vähintään kahdeksantoista (18) vuotta vanha käyttääksesi palveluita. Voimme milloin tahansa pyytää sinua todistamaan ikäsi.”

Ei kiinteitä kustannuksia, matala komissio

SumUp Air -kortinlukijalla on kiinteä hinta. Kortinlukijan ostohinnan lisäksi muita aloituskustannuksia ei tule. SumUp ei peri palvelustaan kuukausimaksua. Kortinlukijan hankittuasi maksat vain käytöstä – 0,95 % veloitettavasta summasta debit-korttien kanssa, ja 2,75 %, jos asiakas maksaa luottokortilla.

Lue lisää ja tilaa SumUp

NY-yrityksille on tehty oma laskeutumissivu SumUp-palveluun ja löydät sen osoitteesta: https://sumup.fi/nuori.

Palkka

Jos NY-yrityksenne palkkaa ulkopuolisia työntekijöitä, on kyseessä työsuhde, joka pitää ilmoittaa verottajalle ja vakuutusyhtiöön. Tästä emme ole kirjoittaneet NY-yrityksille erillisiä ohjeita, koska toiminta on sama kuin yksityishenkilöillä.

Palkan maksaminen tapahtuu helpommin esim. palkka.fi -palvelun kautta, joka tekee palkan laskennasta ja maksamisesta helppoa. Jos päädytte maksamaan palkkaa palkka.fi -palvelun kautta, niin tuolloin palkan maksajaksi kirjataan yksi yrityksen jäsenistä, joka toimii virallisesti työnantajana palkansaajalle.

Vähäinen palkka

Jos maksettu palkka on kuitenkin vähäinen, niin ilmoitusvelvollisuuksissa on tiettyjä helpotuksia, jotka olemme koonneet tähän. Jos mahdollista, niin suosittelisimme palkanmaksua niin, että ilmoitusvelvollisuus ei täyty, jolloin toiminta on helpompaa. Pienin raja työeläketurvassa on 47,08 Eur/kk.

Maksurajat eri palkoille:

Jos maksettava palkka on alle rajan, niin silloin näitä maksuja ei tarvitse maksaa:

Ennakonpidätys
Maksettu palkka alle 1500 Eur

Sosiaaliturvamaksu 
Maksettu palkka alle 1500 Eur

Työeläketurva 
Työntekijä yli 18-vuotta ja summa suurempi kuin 47,08 Eur/kk

Tapaturmavakuutus
Työpäiviä kaikilla työntekijöillä yhteensä 12 tai alle
(huom! 3 työntekijää * 5-päivää = 15 päivää)

Työttömyysvakuutus 
Työntekijä yli 17 –vuotias ja työpäiviä kaikilla työntekijöillä yli 12

Vuosi-ilmoitus 
Ei tarvitse antaa, jos työntekijälle maksettu palkkaa alle 200 Eur.

Jos palkkasummat menevät näiden rajojen yli, kysykää neuvoa ohjaavalta opettajalta ja tutustukaa palkka.fi -palveluun ja sen antamiin ohjeisiin.

Työntekijälle annettava tosite

Kotitaloustyönantaja antaa maksamistaan palkoista työntekijälle tositteen. Tosite on vapaamuotoinen. Siinä tulee kuitenkin olla ainakin seuraavat tiedot:

 • työnantajan nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero
 • työntekijän nimi, henkilötunnus ja osoite
 • palkan ja siitä mahdollisesti toimitetun ennakonpidätyksen määrä
 • palkanmaksun ajankohta
 • työntekijältä perityn työntekijän eläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun määrä
 • päivärahamaksun määrä.

Tosite on annettava työntekijälle, vaikka ennakonpidätystä ei olisi toimitettu lainkaan tai se olisi toimitettu vain osasta palkkaa. Jos käytätte palkka.fi -palvelua, niin palkkatositteen voi tulostaa palvelusta automaattisesti.

Palkan maksaminen NY-yrityksen jäsenille

Verohallinnon mukaan NY-yritystä ei pidetä verotuksessa työnantajana, vaikka se työnantajana toimimisen harjoittelemisen vuoksi maksaisi harjoitusyrityksen perustaneille opiskelijoille palkaksi nimettyjä suorituksia.

NY-yrityksillä ei ole edellä selostetuissa tilanteissa velvollisuutta rekisteröityä Verohallintoon työnantajaksi. Harjoitusyrityksellä ei myöskään ole velvollisuutta maksaa työnantajana toimimisen harjoittelun yhteydessä oppilaille maksetuista suorituksista työnantajan sosiaaliturvamaksua taikka muita palkan sivukuluja. Harjoitusyrityksen ei tarvitse toimittaa kyseisistä suorituksista ennakonpidätystä tai antaa niiden perusteella vuosi-ilmoitusta.

Opiskelijoille palkan nimellä maksettujen suoritusten ei voida katsoa olevan verotukselliselta luonteeltaan palkkaa, joten oppilaiden tulee itse ilmoittaa tällaiset tulot henkilökohtaisella veroilmoituksellaan kohdassa muut ansiotulot.

Tuotekehitys

Yksi tärkeimmistä kysymyksistä on, kuinka paljon tuote maksaa asiakkaille ja yhtä tärkeää on, miten paljon yhden tuotteen luominen maksaa. Tämä kysymys voidaan muodostaa eri tavoilla riippuen omasta tavoitteesta ja toiminnan vaiheesta. Seuraavaksi on avattu tuotekehityksen mahdollisuuksia sekä palvelu että aineellisille tuotteille.

Aineellisen tuotteen kehittäminen

Siinä tapauksessa, että tuotteesi valmistamiseen tarvitaan materiaalia, kokoamista ja testaamista, on tarpeellista laskea kaksi asiaa:

Suunnittelu- ja innovaatiokulut

Suunnittelu- ja innovaatiokulut liittyvät tuotteesi tekemiseen sopivaksi jälleenmyyntiin, turvalliseksi kuluttajille (tarkista lakiasiat tarvittaessa) ja valmistukseen (suunnittelu). Kannattaa myös harkita, mitä osia käytetään, mistä ne saadaan, alihankkijoiden löytäminen sekä koekäytöt. Kyseinen prosessi voi olla helppo tai erittäin monimutkainen riippuen tuotteestasi. Jos haluat yritykseen ulkopuolista rahoitusta, on sinun pystyttävä perustelemaan tuoteidean toteutusmahdollisuus.

Valmistuskulut

Tuotteen valmistuskulujen laskemiseen on monta tapaa ja yleensä kustannuslaskenta perustuu valmistuskustannusten arviointiin, mikä tarkoittaa tuotteen raaka-ainekustannusten sekä tuotteen valmistamiseen käytetyn ajan laskemista. Usein on mahdollista pyytää tarjous valitulta valmistajalta joko kotimaasta tai ulkomailta.

Nykyään massatuotteiden valmistaminen tapahtuu automatisoidusti, joten pyytämällä tarjoukset toimittajilta saadaan melko tarkasti tietoon tuotteen valmistuskustannukset.

Käsintehdyissä tuotteissa voidaan laskea yhteen raaka-ainekustannukset sekä valmistukseen käytetty aika, joka hinnoitellaan halutulla tavalla. Myös valmistuskustannuksiin on usein mahdollisuutta vaikuttaa tehostamalla tuotantoprosessia ja automatisoimalla halutut osat. Tosin osassa tuotteista, prosessin automatisointi voi laskea asiakkaan kiinnostusta tuotteeseen. (vrt. käsin tehty puku vs. tehdasvalmisteinen).

Esimerkit tuotteen kehityskuluista

Uusi tabletinpidike

 1. Luot luonnoksen 3D -ohjelmalla ja tulostat korversion 3D-printterillä. Asiakas voi kokeilla tuotetta, saat palautetta ja voit tehdä tuotteesta monta kehitysversiota. Valmis tuote näyttää 99% samalta kuin asiakkaan kokeilema malli.
 2. Pyydät tarjousta yritykseltä massatuotannosta (pohjaten 3D -luonnokseen).
 3. Saat tarjouksen 100/1000/10000 kappaleen tuotantoon.
 4. Voit helposti vakuuttaa sijoittajat, että tuote on mahdollista toteuttaa tietyin kustannuksin.

Kellukeliivit lapsille.
Esimerkin a) kohdat + sinun pitää varmistaa ja tehdä seuraavat asiat:

 • Varmistaa, että tuote noudattaa lakiasetuksia pelastusliivien suhteen.
 • Testata tuote määritysten mukaan nukeilla (oikeillä käyttäjillä testaaminen ei ole mahdollista).
 • Hakea hyväksyntä turvallisuustarkastuksesta.
 • Käyttää hyväksyttyjä materiaaleja sekä muotoilua, joka varmasti toimii käyttäjän tippuessa veteen (laadunvalvonta).
 • Varmistaa käyttö eri tilanteissa.
 • Muista myös käyttöohjeet sekä tuotteen takuu.

Ja käyttäjä ei ole saanut mahdollisuutta kokeilla tuotetta vielä tässä vaiheessa.

Arvoinnin lopussa sinulla on hyvä pohja, jolta selvittää, kuinka paljon aikaa ja rahaa tarvitset luonnoksen muuttamiseen oikeaksi tuotteeksi ennen kuin aloitat valmistuksen.

Palvelutuotteen tuotekehitys

Jos tuotteesi on puhtaasti palvelun tarjoamista ja kaikki osiot voivat olla automatisoituja, kannattaa arvioida tuotteen luomiseen menevät kulut ja valita mahdollinen sovellusalusta palvelun jakeluun.

Monet tekijät voivat radikaalisti muuttaa luomiskuluja ja jopa poistaa ne kokonaan, joten palvelutuotteen tuotekehitys ja hinnoittelumallit ovat hyvin vaihtelevia. Aloita palvelutuotteen testaus “niin kevyesti kuin mahdollista” mutta ratkaisulla, jotka antavat asiakkaalle tunteen laadukkaasta palvelusta.

Alla esimerkkejä palvelun kehittämisestä ja testaamisesta vaiheittain

Mallipalvelu tilauksille (kehitysvaihe 1)
Perusta internet-sivut, joilla on tilauslomake (ota-yhteyttä -lomake, jossa tilattavat tiedot). Tilaus tulee sähköpostin saapuneet-kansioosi ja voit vastata sekä lähettää “kiitos tilauksesta”-sähköpostin ja laskun PDF-tiedostona jokaiselle asiakkaalle. Sen jälkeen voit lähettää tilatun palvelun (esimerkiksi manipuloidut kuvat, tilatut liput, vastauksen kysymykseen, ehdotuksia tai analyysiä).

Automaattinen tilausvahvistus (kehitysvaihe 2)
Jos tilauksia tulee ja väsyt kiitoskirjeiden lähettämiseen, voit ohjelmoida automaattisen vastauspalvelun, joka ottaa tiedot tilauslomakkeesta, lähettää kiitoskirjeen ja laskun, minkä jälkeen manuaalisesti toteutat ja lähetät tilatun palvelun. Asiakas saa saman palvelun mutta sinä työskentelet paljon tehokkaammin.

Automaattinen tilausten toteuttaminen (kehitysvaihe 3)
Arvasit varmaan seuraavan – kun et jaksa enää tehdä samaa asiaa uudestaan ja uudestaan, voit suunnitellla systeemin, joka toteuttaa tilauksen automaattisesti. Asiakas voi luoda kirjautumistiedot netissä ja pääsee automaattisesti kiinni tietoihin tai järjestelmä lähettää materiaalia automaattisesti (lähetetään liput tai varataan juttu XYZ). Asiakkaat saavat nopeampaa palvelua, sinä työskentelet jopa vähemmän jokaisen tapahtuman kanssa ja käytät enemmän aikaa palvelun  kehittämisen ja markkinoinnin kanssa.

Tämä oli vain lyhyt esimerkki tuotekehittelyn tiestä. Pidä mielessä, että kaikkia palveluita (esim. henkilökohtainen konsultointi tai analyysi) ei voi automatisoida. Sinun täytyy arvioida tuotteellesi paras mahdollinen automaation taso.

Muista, asiakas ei näe, eikä välitä miten paljon aikaa sinulla menee hänen tilaamansa palvelun luomiseen. Yleensä manuaalinen työ tekee systeemistä helpomman (lue edullisemman) rakentaa, mutta kalliimman käyttää.

Back To Top