skip to Main Content

NY-yritys etsii itselleen neuvonantajan, joka tukee ja sparraa yritystä sen toiminnassa.

Neuvonantajan etsintään kannattaa pyytää apua opettajalta, lähipiiristä ja tottakai myös kotoa. Esimerkiksi opiskelijan vanhempi, sukulainen tai paikallinen yrittäjä voi ryhtyä neuvonantajaksi. Neuvonantaja voi löytyä myös harrastusten tai muun toiminnan perusteella, jossa olet ollut aktiivinen. Neuvonantaja saa tarvitessaan tukea Nuori Yrittäjyys ry:ltä.

Neuvonantajasta on hyötyä

Asiantuntemus ja osaaminen

 • Jos neuvonantaja toimii samalla toimialalla kuin oma yrityksenne, on hänellä luultavasti sekä kokemuksen että koulutuksen kautta hankittua tietoa alan toiminnasta, käytännöistä, kontakteista ja mahdollisuuksista luoda liiketoimintaa.
 • Useilla aloilla voidaan tarvita joitain erityistaitoja ja osaamista, jota on koulussa vaikea harjoitella. Neuvonantaja voi osaamisensa rajoissa auttaa. Jos esimerkiksi painatte t-paitoja, neuvonantajalla saattaa olla kokemusta yhteistyöstä sopivien painotalojen kanssa ja hän osaa suositella teille oikeaa kumppania.

Apua verkostoitumisessa

 • Jos neuvonantaja on toiminut alueen liike-elämässä pitkään, on hänelle melko varmasti muodostunut yhteistyöverkosto erilaisten asioiden edistämiseen. Näitä voivat olla julkisuus, myyntimahdollisuudet, sopivat alihankkijat ja toimittajat tai muut yritykset, jotka voivat olla kiinnostuneita yhteistyöstä yrityksenne kanssa.

Idean kyseenalaistaminen turvallisessa ympäristössä

 • Yrityksen ideointivaiheessa on idean mahdollisuuksista hyvä keskustella ulkopuolisten kanssa. Hyvä neuvonantaja osaa myös esittää hankalia kysymyksiä ja auttaa teitä vastaamaan niihin. Näin teillä on paremmat eväät menestyä ja saada asiakkaat vakuuttuneiksi tuotteen tai palvelun erinomaisuudesta.
 • Jos esimerkiksi myytte lasten leluja, neuvonantaja voi huomata kysyä, ovatko värit myrkyttömiä ja oletteko varmistaneet, etteivät tuotteet sisällä pieniä osia. Näiden asioiden selvittäminen myyntitilanteessa on melko mahdotonta. Jos voitte esittää ostajalle esimerkiksi värin koostumuksen tai kuvan lelun “kestävyystestistä”, voitte olla melko varmoja, että kaupat syntyvät.

Haastaminen yrittämään

 • Hyvä neuvonantaja haastaa koko tiimisi yrittämään ja tekemään asioita luokkahuoneen ulkopuolella.

Tarvittavat taidot

Ennen kuin pyydätte neuvonantajaa, pohtikaa NY-ryhmässä sopivia henkilöitä ja listatkaa myös asiat, joihin tarvitsette eniten apua. Näin on myös helpompi pyytää henkilöä neuvonantajaksi. Kun teillä on lista asioita, joihin tarvitsette ulkopuolista apua, on keskustelu mahdollisen neuvonantajan kanssa helpompaa.

Ei ole olemassa yleistä listaa, mitä taitoja tai osaamista neuvonantajalla pitää olla. Tämä riippuu, mitä NY-yrityksenne tekee.

Yleisimmin neuvonantaja voi tuoda ryhmälle ideoita mahdollisista verkostoista, joiden kautta tuotteen tai palvelun myynti on helpompaa. Hän voi neuvoa esimerkiksi hinnoittelussa tai tuotteen ominaisuuksien arvioinnissa. Joskus neuvonantaja voi olla myös yhteistyökumppani ja tilata yritykseltänne palveluita.

Tarkoitus ei kuitenkaan ole, että neuvonantaja ja hänen yrityksensä ovat NY-yrityksen asiakkaita.

Esimerkki neuvonantajan tarpeellisista taidoista

NY-yrityksenne valmistaa kuvakalenterin kaupungin nähtävyyksistä ja haluatte myydä paikallisille yrityksille mainoksia kalenteriin. Yksi ryhmästänne on innokas valokuvaaja ja osaa kuvankäsittelyä. Toinen on tehnyt julkaisuja ja verkkosivuja.

Asiat, jotka osaatte:

 • valokuvaus
 • kuvien käsittely
 • kalenterin tekeminen ja verkkosivustot mainontaan

Asiat, joissa tarvitaan apua:

 • kalenterin painaminen ja tarjouspyynnöt
 • mainosten myynti kalenteriin
 • kalenterin myyntipaikkojen löytäminen

Listan avulla teidän on helppo lähestyä mahdollista neuvonantajaa. Kun keskustelette mahdollisen neuvonantajan kanssa, voitte sanoa mitä yrityksenne tekee, mitä osaatte ja missä toivotte apua. Pohtikaa samalla, millaisia taitoja neuvonantajallanne olisi hyvä olla.

Esimerkissä neuvonantajan ei tarvitse osata valokuvausta tai taitto-ohjelmien käyttöä, vaan myyntiä ja markkinointia.  Tässä asiassa paikallistuntemus voi auttaa pitkälle. Jos neuvonantajalla on hyviä verkostoja kaupungissa, voi hän opastaa teitä eteenpäin sekä mainosten myynnissä että myyntipaikkojen löytämisessä.

Mistä löytää neuvonantaja?

Back To Top