skip to Main Content

Markkinointiviestintä

Markkinointi on aloittavalle yritykselle sen tärkein toimenpide. Ilman markkinointia kukaan ei tiedä millaisia tuotteita tai palveluita yritys tarjoaa. Markkinointi on yrityksen tuotteesta tai palvelusta viestimistä asiakkaille. Jotta yritys menestyy, tulee sekä tuotteen että markkinoinnin olla kunnossa.

Asiakkaiden profilointi

Menestyäkseen yritys tarvitsee selkeän näkemyksen asiakkaistaan ja heidän tarpeistaan. Kun tuntee asiakkaan, on helpompi miettiä, mitä hän haluaa.

Asiakkaita on paljon erilaisia ja he voivat haluta eri asioita. Profiloimalla muutaman tyypillisen asiakkaan voitte ”nähdä”, millainen on tuleva asiakkaanne ja pohtia, mitä juuri hän haluaa.

Asiakkaan profilointi

Asiakkaan profiilin voi tehdä esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla:

 • Nimi, ikä, perhe, asuinpaikka/-ympäristö
 • Opiskelu/työ
 • Harrastukset
 • Vaatteet & pukeutuminen
 • Lehdet, tv-ohjelmat, ruoat, lempiväri, hiustyyli, musiikki, elokuvat, idolit, intohimot, haaveet, kiinnostuksen kohteet, ystäväpiiri
 • Rahankäyttö

Näihin kysymyksiin vastaamalla saatte idean, millaisia ovat asiakkaanne, miten heidät tavoittaa ja mitkä asiat heitä kiinnostavat.

Käytännön toiminta

Kun tunnette asiakkaanne ja tuote on kunnossa, on aika aloittaa markkinointi myynnin edistämiseksi. Tämä voi tarkoittaa useita eri asioita, mutta mainostaminen ja tuotteesta/palvelusta viestiminen on ensimmäinen ja yleensä tärkein markkinoinnin käytännön toimista.

Mainostaminen voi tarkoittaa esimerkiksi jotain seuraavista asioista:

 • Osallistukaa tapahtumaan, jossa myytte tai esittelette tuotteitanne.
 • Luokaa kontakteja potentiaalisiin ostajiin erilaisissa tilaisuuksissa ja yhteydenotoilla.
 • Käyttäkää hyväksenne internettiä ja sosiaalista mediaa viestiäksenne tuotteesta/palvelusta.
 • Olkaa yhteydessä paikallislehteen tai esimerkiksi suosittuun blogiin, joka voi kirjoittaa yrityksestänne.
 • Tehkää yhteistyötä sellaisten toimijoiden kanssa, joiden tuotteita/palveluita oma tuotteenne voi täydentää.
 • Esimerkiksi jos toimitte lähettipalveluna, tehkää kuljetussopimus ravintolan kanssa.
 • Jos tarjoatte muuttopalveluita/sisustussuunnittelua, pohtikaa, kuka tietää milloin ihmiset muuttavat ja voisivat tarvita palveluita ja tarjotkaa yhteistyötä (esimerkiksi kiinteistövälittäjät)

Soveltakaa samaa ajattelumallia oman yrityksenne tuotteisiin ja palveluihin.

Myynti- ja hissipuheet

Tärkeä osa markkinointia on esiintyminen ja vuorovaikutus eri ihmisten kanssa. Yritystoiminnassa vastaan tulee erilaisia esiintymistilanteita, joita kannattaa suunnitella ja harjoitella etukäteen.

Henkilökohtainen myyntitilanne asiakkaan kanssa

Myyntitilannetta varten kannattaa suunnitella lyhyt ja tärkeimmät asiat esille tuova myyntipuhe. Puheen on oltava sellainen, jonka osaat melkein ulkoa ja sen on houkuteltava asiakas ostamaan/kokeilemaan tarjoamaasi tuotetta.

Myyntitilanne on usein myös meluisa ja asiakkaalla ei ole aikaa kuunnella kovin pitkää esitystä. Tämän vuoksi noin 15-30 sekuntia on yleensä hyvä aika myyntipuheelle.

Tärkeimmät myyntipuheen asiat:

 • Selkeä kuvaus siitä, mikä tuote tai palvelu on
 • Tuotteen selkeä etu, jonka se tarjoaa asiakkaalle
 • Hinnoittelu

Yritystoiminnan esittely yhteistyökumppaneille

Oman liiketoiminnan jatkamisen tai toiminnan laajentumisen myötä erilaisten yhteistyökumppaneiden tai ulkopuolisen rahoituksen saattavat tulla mahdollisesti eteen. Näiden saamisen osalta on olemassa erilaisia vaihtoehtoja, mutta lähtökohtaisesti on tärkeää olla aktiivinen, osallistua tapahtumiin ja tutustua ainakin omalla alueellaan toisiin yrittäjiin ja toimijoihin. Yhteistyökumppaneiden tai ulkopuolisen rahoituksen saamiseksi järjestetään myös tilaisuuksia, joihin on mahdollista osallistua.

Näitä tilanteita varten on hyvä opetella myyntipuhe, joka on erilainen kuin yrityksen esittelypuhe asiakkaille. Sijoittajat tai yhteistyökumppanit eivät välttämättä itse halua ostaa tuotteita, vaan he haluavat kuulla, kuka tuotteita ostaa, miksi yrityksesi tulee menestymään, miten se eroaa muista ja millaisia suunnitelmia sinulla on yritystoiminnan laajentamiseen. On tärkeää perustella, miksi sijoittajan kannattaa sijoittaa tai yhteistyökumppanin aloittaa yhteistyö juuri sinun yrityksesi kanssa.

Printtimarkkinointi

Printtimarkkinointi tarkoittaa erilaista painettua ja kirjallista viestintää, jota yritykset tekevät.

Vaikka paljon markkinointia tapahtuu myös verkossa, tarvitaan usein monenlaista painettua materiaalia. Painettuja materiaaleja ovat:

 • Käyntikortit
 • Esillä olevat hinnastot myyntitilanteissa
 • Esitteet, joita jaetaan joko suoraan mahdollisille asiakkaille esimerkiksi tapahtumissa
 • Tuotteen ohjeet tai tuotekuvaukset myynnin yhteydessä
 • Julisteet tai roll-upit esimerkiksi messuille.

Painotuotteet

Painotuotteet

Painotuotteiden toteutuksessa on neljä yleistä tapaa. Tutustu ja pohdi, mikä toimii parhaiten omassa NY-yrityksessäsi.

 1. Suunnittele ja tulosta painotuotteet itse
  Painotuotteet voi suunnitella ja tulostaa itse. Helppo tapa tehdä esimerkiksi hinnasto, esite tai käyntikortit on käyttää Microsoft Officen valmiita pohjia, joita voit muokata Wordillä tai Powerpointilla. Valmiita malleja voit etsiä täältä.

  Kirjoita hakusanaksi esite/käyntikortti, niin löydät kymmeniä malleja. Voit myös suunnitella esitteen ja muut mallit alusta alkaen itse.
 2. Tilaa materiaali läheisestä kirjapainosta
  Selvitä alueesi painotalot ja heidän hinnastonsa. Näin voit esimerkiksi tutustua etukäteen mainoksissa käytettävään paperiin tai pyytää tarjouksen juuri sellaisista korteista kuin haluat. Lisäksi painotalo osaa kertoa, millaisessa muodossa materiaali pitää sinne toimittaa. Painotaloilla saattaa olla tarkat vaatimukset painettavan materialin suhteen, joten selvitä aina etukäteen, missä muodossa painomateriaali tulee toimittaa ja varmista, että käytössäsi on oikeat ohjelmistot.
 3. Käytä verkossa toimivaa palvelua
  Verkossa on palveluita, joiden avulla voit suunnitella ja tilata erilaisia painotuotteita. Näitä ovat esimerkiksi Vistaprint sekä Easyprint. Toteutus on yleensä helppoa ja tuotteet edullisia. Muista, että käyttämällä valmista pohjaa tai mallia, voi myös jollain muulla yrityksellä olla melko samanlainen esite tai käyntikortti.
 4. Tilaa mainostoimistolta
  Painotuotteet voi tilata mainostoimistolta, joka suunnittelee toteuttaa valmiit tuotteet yrityksellesi. Tämä vaihtoehto on yleensä kallein, joten muista suunnitella yrityksen rahankäyttö huolellisesti. Voit myös mahdollisesti käyttää toisen NY-yrityksen palveluja toteutukseen. Selvitä aina ennen tilausta tilauksen lopullinen hinta ja myös mahdollinen painatuksen hinnoittelu.

Kuinka voin luoda helposti yritykselleni mainosmateriaaleja ja grafiikkaa?

Canva on ilmainen grafiikkapalvelu, joka toimii verkkosivun välityksellä. Sivulta löytyy lukuisia valmiita malleja esitteisiin, somekuviin ja muihin grafiikoihin, joten tämä on yksi helpoin tapa luoda näyttäviä materiaaleja yrityksellenne. Canvan sivusto on www.canva.com.

Sosiaalinen media

Yritykselle on nykypäivänä eduksi olla esillä sosiaalisessa mediassa. Valtavan tietomäärän vuoksi erottuminen on kuitenkin haastavaa.

Sosiaalinen media mahdollistaa yrityksen toiminnasta viestimisen ja kokemusten jakamisen. Sosiaalisen median eri palveluita ovat esimerkiksi FacebookTwitterInstagramPinterest ja LinkedIn.

Kanavia valitessa kannattaa miettiä, missä kanavissa kohderyhmä liikkuu. Nuorisolle ovat luontevia eri kanavat kuin vanhemmille, joten oikeat kanavat ja viestit kannattaa valita kohderyhmän mukaan.

Ei kannata avata useita sosiaalisen median tilejä vain avaamisen vuoksi, vaan keskittyä oman kohderyhmän kannalta tärkeimpiin ja olla aktiivinen niissä.

Kuinka voin luoda helposti yritykselleni mainosmateriaaleja ja grafiikkaa?

Canva on ilmainen grafiikkapalvelu, joka toimii verkkosivun välityksellä. Sivulta löytyy lukuisia valmiita malleja esitteisiin, somekuviin ja muihin grafiikoihin, joten tämä on yksi helpoin tapa luoda näyttäviä materiaaleja yrityksellenne. Canvan sivusto on www.canva.com.

Verkkosivut ja -kauppa

Kotisivut ovat yrityksen käyntikortti. Toteuta sivut niin, että kävijä, joka ei ole kuullut yrityksestäsi löytää haluamansa tiedot nopeasti ja helposti. Etusivulla kannattaa kertoa, mitä yritys tekee, mistä sen tuotteita/palveluita voi ostaa ja mistä saa tarvittaessa lisätietoja.

Sivustolla on hyvä olla myös lisätietoja tuotteista, yhteystiedot (ainakin puhelin ja sähköposti) sekä kertomus NY-yrityksestä ja lyhyt kuvaus toiminnasta, jotta kävijä tietää, mihin hän on tullut.

Verkkokaupassa nykypäivänä ei riitä, että vain perustaa verkkokaupan ja lisää sinne tuotteet, vaan sen saaminen ihmisten tietoisuuteen on yleensä haastavampaa. On myös hyvä selvittää esimerkiksi postittamiseen liittyvät kustannukset ja järjestelyt sekä miettiä, kuinka aikoo hoitaa asiakaspalvelun verkkokaupan osalta. Asiakkaat arvostavat nykyään helppoa ja selkeää palvelua verkkokaupoissa.

Työkaluja verkkosivujen tekoon

Miltä sivuni näyttää mobiililaitteissa?
www.responsinator.com/  – kirjoita oman sivusi osoite palveluun ja katso.

Millä järjestelmällä jokin sivusto on tehty?
builtwith.com/
 – Katso millä järjestelmällä jokin sivu on rakennettu. Jos näet jonkin mielenkiintoisen sivun, niin voit käydä katsomassa, millä järjestelmällä se on tehty.

Onko domain jo varattu?
domain.fi – tarkista onko .fi päätteinen osoite vapaana.
whois.net – tarkista onko com/net/org päätteinen osoite varattu tai vapaana.

Oma domain

Oma Internet-osoite eli domain tarkoittaa, että yritys varaa omaan käyttöönsä tietyn www-osoitteen, esimerkiksi nuoriyrittajyys.fi tai microsoft.com.

Osoite mahdollistaa yrityksen www-sivujen näkymisen kyseisessä osoitteessa ja lisäksi osoitteen omistaja voi luoda sähköpostiosoitteita, joiden päätteenä on oma osoite.

Oma internet-osoite (domain) on myös asiakkaalle selkeä viesti, että kävijä on oikeassa paikassa ja se antaa yrityksen toiminnasta uskottavan vaikutelman.

Mitä oma internet-osoite maksaa?

Osoitteen kulut muodostuvat kahdesta osasta:

Osoitteen rekisteröintimaksu

Suomessa .fi- päätteisten osoitteiden rekisteröintiä hallinnoi Viestintävirasto, joka perii osoitteista maksun joko suoraan osoitteen varaajalta tai välittäjältä eli palveluntarjoajalta. Ulkomaisten osoitteiden kohdalla maksu maksetaan rekisteröintiä hoitavalle välittäjälle.
Osoitteen rekisteröintimaksu on noin 10-25€/vuosi.

Ylläpitopalvelu verkko-osoitteelle
Ylläpitopalvelu tarkoittaa, että vuokraat palvelintilaa yritykseltä, joka on erikoistunut internet-osoitteiden hallintaan. Ostat siis käytännössä oikeuden käyttää verkkoon kytkettyä tietokonetta, johon voit yleensä luoda omat www-sivut ja saat samalla sähköpostin käyttöösi.

Palveluntarjoaja huolehtii yleensä myös tietojen varmuuskopioinnista ja sähköpostien säilyttämisestä. Pienten sivustojen ja muutaman sähköpostin ylläpito maksaa noin 10-30€/vuosi (huom, jos käytät jotain valmista verkkosivujen luontiin tarkoitettua järjestelmää, tulevat järjestelmän kulut tämän lisäksi).

Hinnat vaihtelevat tarvittavien ominaisuuksien mukaan. Yleisesti voidaan sanoa, että siinä vaiheessa, kun tarvitset edistyneitä ominaisuuksia, tiedät melko varmasti jo erilaisista osoitteista ja palveluntarjoajista ja osaat valita parhaan vaihtoehdon.

Sähköposti

Sähköposti on tärkeä viestintäkanava. NY-yrityksessä voitte käyttää sähköpostina oppilaitoksen osoitetta, omaa sähköpostia tai voitte luoda yritykselle uuden osoitteen esimerkiksi [email protected] tai [email protected]

Osoitteita on erilaisia

Yritykset käyttävät usein sähköpostiosoitetta, joka on yhdistelmä etu+sukunimi @ yritykseninternetosoite.fi.

 • Yrityksen omalla osoitteella varustettu sähköposti kertoo vastaanottajalle myös helposti, mikä on yrityksen verkkosivujen osoite.
 • Oma internet-osoite antaa yrityksestä luotettavamman vaikutelman kuin ilmaisosoite, joka yhdistetään usein henkilökohtaiseen osoitteeseen. Lisäksi yrityksen osoite on mukavampi antaa silloin kun asia koskee yrityksen toimintaa.
 • Omalla osoitteella voitte valita sähköpostiosoitteet vapaasti esim. [email protected]

NY-yritys ei välttämättä tarvitse omaa internet-osoitetta, mutta sen hankkiminen on melko edullista, joten pohtikaa myös tätä asiaa.

Valokuvat

Markkinointimateriaalin toteutuksessa tarvitaan usein valokuvia, joko omista tuotteista tai muuten vain hyviä kuvia esimerkiksi esitteisiin, kotisivuille tai julisteisiin. Valokuvien käyttöön tarvitaan aina kuvaajan ja mahdollisten kuvattavien lupa. Kuvia ei voi ottaa vain muiden sivuilta ilman lupaa.

Kuvapankkeja

Valokuvia voi noutaa kuvapankeista, joista kuvia voi etsiä halutuilla hakusanoilla. Kuvapankkeja on tarjolla sekä maksullisina että ilmaisina.

Maksullisissa kuvapankeissa on yleensä enemmän tarjontaa ja kuvien laatu on parempi. Kuvien hinta vaihtelee yhdestä eurosta kahteenkymmeneen euroon per kuva.

Verkossa on muutamia ilmaisia kuvapankkeja, joiden valokuvia voit käyttää vapaasti. Näissä kuvat ovat yleensä lisensoitu Creative Commons Zero -lisenssillä, joka tarkoittaa sitä, että kuvia voi käyttää vapaasti kaikkiin laillisiin tarkoituksiin niin yksityisessä kuin kaupallisessa käytössä. Lisenssin avulla kuvia saa jopa muokata ja muuttaa, kuten lisätä omia tekstejä tai muuttaa värejä kuviin. Yrityksen logossa kuvia ei aina kuitenkaan saa käyttää.

Videot

Videoiden käyttö markkinoinnissa ja viestinnässä on tehokas ja kasvava markkinointimuoto. Videomarkkinointi vaatii jonkin verran suunnittelua ja etukäteisvalmistelua, mutta toisaalta kännykällä ja esimerkiksi Windowsin videomuokkausohjelmalla tai Applen iMovie -ohjelmalla saa riittävän hyvää jälkeä aikaan. Suurin työ videon tekemisessä on suunnittelussa, kuvaamisessa ja editoinnissa.

Videoiden tekemisessä nykyään yleistynyt muoto on myös puhelimella kuvatut, teknisesti hyvin yksinkertaiset sosiaalisen median videot. Näitä ovat esimerkiksi lyhyet videoklipit Snapchat- tai Instagram -palveluissa tai suoratoistaminen eli livestreamaus eri palveluissa. Nämä ovat hyviä ja matalan kynnyksen keinoja tuottaa videosisältöä sekä samalla tavoittaa kohderyhmää verkossa.

Yritykset hyödyntävät sosiaalista mediaa tehokkaasti myös myyntikanavana, tuoden esille tuotteitaan tai palveluitaan tai omaa elämäänsä yrittäjänä. Mieti siis, voisiko sinun yrityksesi alkaa tuottamaan kevyttä videosisältöä esimerkiksi tai Instagram tarinoiden avulla.

Back To Top