skip to Main Content

Vuosi yrittäjänä -ohjelman oppimateriaalin käyttöehdot

Nuori Yrittäjyys ry (jäljempänä Palveluntuottaja) tuottaa ja ylläpitää Vuosi yrittäjänä -ohjelmaa ja siihen liittyvää digitaalista oppimateriaalia. Lisäksi Palveluntuottaja tuottaa painettua oppimateriaalia, kuten oppaita ja mallipohjia.

Näissä käyttöehdoissa Palvelulla tarkoitetaan Palveluntuottajan verkkopalveluja niihin liittyviä oppimateriaaleja. Palvelu on saatavilla internet-sivuilla osoitteessa vuosiyrittajana.fi. Palvelun käyttöön sovelletaan näitä käyttöehtoja.

Oppimateriaalin käyttö ja tekijänoikeudet

Palvelu ja siihen liittyvä oppimateriaali on suojattu tekijänoikeudella. Palvelussa olevaan materiaaliin saattaa myös sisältyä lailla suojattuja tavaramerkkejä. Palvelun omistusoikeus sekä kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet ovat Palveluntuottajalla.

Käyttäjä ei saa mitään Palveluun liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjän on rekisteröidyttävä Palveluun. Rekisteröitymisen jälkeen nämä käyttöehdot sitovat käyttäjää ja käyttäjän edustamaa oppilaitosta. Palvelua ei saa käyttää ilman käyttöehtojen hyväksymistä.

Palvelu on tarkoitettu ainoastaan:

  • opetustoimintakäyttöön; tai
  • käyttäjän henkilökohtaiseen käyttöön.

Käyttäjällä on lupa tallentaa Palvelun digitaalista oppimateriaalia tietokoneelleen tai koulun sisäiseen verkkoon, tai tulostaa materiaalia vain opetuksen edellyttämiin tarkoituksiin tai yksityiseen käyttöön. Palvelua on lupa näyttää ja esittää tai muulla tavoin saattaa yleisön saataviin vain opetustoiminnassa. Palvelun kopiointi ja käyttö muuhun tarkoitukseen, ja muissa kuin näiden käyttöehtojen sallimissa käyttöyhteyksissä, sekä oppimateriaalin luovuttaminen kolmannelle osapuolelle, on tekijänoikeuslain nojalla kielletty.

Palvelun sisällöstä saa ottaa lainauksia tekijänoikeuslain sallimalla tavalla. Lainatessaan Palvelun sisältöä on Käyttäjä velvollinen mainitsemaan lähteen hyvän tavan mukaisesti.

Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa täysimääräisesti kaikesta vahingosta, joka Palveluntuottajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuu käyttäjän näiden ehtojen, lainsäädännön tai viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä.

Palveluntuottajan vastuu

Palveluntuottaja pyrkii siihen, että sen Palvelu vastaa tuotantohetkellä voimassa olevien opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden vaatimuksia. Palveluntuottaja ei vastaa materiaalien soveltuvuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen. Palvelu tarjotaan sellaisena kuin se on julkaistu, eikä sille anneta takuuta. Palveluntuottaja ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle materiaalien mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista, eikä niiden sisältämien tietojen oikeellisuudesta ja tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Palveluntuottaja ei vastaa mahdollisista Palvelun toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eikä tietoliikenneyhteyksien tai internetverkon mahdollisista toimintakatkoista. Palveluntuottaja ei vastaa mistään vahingosta, joka voi johtua Palvelun toiminnasta tai siitä, ettei Palvelu toimi.

Palveluntuottaja ei vastaa sellaisten kolmansien tahojen tuottamien sivujen sisällöstä, aineistosta ja palveluista, joihin Palveluntuottajan internet-sivuilta on linkkiyhteys.

Muutokset tai poistaminen julkaisusta

Palveluntuottajalla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Voimassaolevat käyttöehdot ovat saatavilla Palveluntuottajan internet-sivuilla. Käyttäjien on hyväksyttävä uudet käyttöehdot voidakseen jatkaa Palvelun käyttämistä. Jatkamalla Palvelun käyttöä, käyttäjä hyväksyy uudet käyttöehdot.

Palveluntuottajalla on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä tai sen toimintaa sekä oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen koska tahansa.

Back To Top