skip to Main Content

UF-företaget söker en rådgivare som kan stödja och spara med företaget.

Det lönar sig att be om hjälp av läraren, er närkrets och förstås också hemma för att söka en rådgivare. En rådgivare kan man hitta också på basen av hobbyn eller annan verksamhet där ni är aktiva (speciellt om UF-företagets idé har med hobbyn att göra).

Sisältö | Innehåll | Contents

Rådgivare hjälper

Expertis och kunnande

 • Om rådgivaren är verksam i samma bransch som ert UF-företag har hen troligtvis kunskap om branschens verksamhet, praxis, kontakter och möjligheter att skapa affärsverksamhet både genom den erfarenhet och den utbildning hen skaffat sig.
 • I många branscherkan man behöva vissa specialfärdigheter och ett visst kunnande som det kan vara svårt att träna i skolan. Rådgivaren kan inom ramen för sitt eget kunnande hjälpa med det här. Om ni till exempel trycker upp t-skjortor kan er rådgivare möjligen ha erfarenhet av samarbete med lämpliga tryckerier och hen kan rekommendera rätt samarbetspart till er.

Hjälp med att bilda nätverk

 • Ifall rådgivaren länge verkat i regionens affärsliv har hen ganska säkert skapat sig ett kontaktnät för att främja olika saker. Det kan vara fråga om publicitet, försäljningsmöjligheter, lämpliga underleverantörer eller andra företag som kan vara intresserade av samarbete med ert företag.

Att ifrågasätta idén i en trygg miljö

 • Då företaget ännu är på idéstadiet kan det vara bra att diskutera idén med någon utomstående. En bra rådgivare ställer de där besvärliga frågorna och hjälper er att svara på dem. På det här sättet har ni bättre möjligheter att lyckas och få kunderna övertygade om att er produkt eller tjänst är utomordentlig. Om ni t.ex. säljer leksaker kan er rådgivare uppmärksamt fråga om de färger ni använder är giftfria och om ni försäkrat er om att de produkterna inte innehåller små delar. Det kan vara ganska svårt att reda ut dessa saker vid försäljningstillfället, men om ni kan ge ett svar åt den som frågar genom att berätta hurudan konsistens färgen har eller visa en bild på ett ”hållbarhetstest” kan ni vara ganska säkra på att det blir affär.

Utmana till företagsamhet

 • En bra rådgivare utmanar hela ert team till att vara företagsamma och göra saker utanför klassrummet.

Färdigheter som behövs

Innan ni frågar en rådgivare ska ni i UF-gruppen fundera på lämpliga personer och göra en lista över saker som ni behöver mest hjälp med. På det här sättet är det också lättare att be personen bli rådgivare. Då ni har en lista över saker som ni behöver utomstående hjälp med är diskussionen med en eventuell rådgivare betydligt enklare.

Det finns ingen allmän lista över vilka färdigheter och hurudant kunnande en rådgivare borde ha. Det beror mycket på vad ert företag gör. Vanligen kan rådgivaren komma med idéer om möjliga nätverk via vilka det blir lättare att sälja er produkt/tjänst. Hen kan också ge råd vid prissättning eller bedömning av produktens egenskaper. Någon gång kan rådgivaren också vara en samarbetspartner och t.ex. beställa tjänster av ert företag. Det är ändå inte meningen att rådgivaren och hens företag är kunder till ert UF-företag.

Exempel: Nödvändiga färdigheter hos rådgivaren

UF-företaget framställer fotokalendrar över stadens sevärdheter och ni vill sälja reklamplatser till lokala företag i er kalender. En i er grupp är en ivrig fotograf och kan bildbehandling. Någon annan har gjort publikationer och webbsidor.

Saker som ni kan

 • Fotografering
 • Bildbehandling
 • Tillverkning av kalendern och webbsidor för marknadsföring

Saker ni behöver hjälp med

 • Tryckning av kalendern och offertbegäran
 • Försäljning av reklam till er kalender
 • Att hitta försäljningsplatser för er kalender

Med hjälp av listan är det lätt att närma sig en potentiell rådgivare. Då ni diskuterat med en möjlig rådgivare kan ni säga vad ert företag gör, vad ni kan och vad ni önskar hjälp med. Fundera samtidigt på hurudana färdigheter det skulle vara bra om er rådgivare hade.

I exemplet ovan behöver rådgivaren inte kunna fotografering och ombrytningsprogram utan försäljning och marknadsföring. I det här fallet kan lokalkännedom hjälpa er en god bit på väg. Ifall rådgivaren  har bra nätverk i stan kan hen guida er framåt både med att sälja reklam och med att hitta försäljningsplatser.

Mistä löytää neuvonantaja?

Back To Top