skip to Main Content

Lärandet inom programmet Ett år som företagare kommer i fortsättningen att ske i lärmiljön Twid, där en modulbaserad studiehelhet har byggts upp. På den här sidan finns anvisningar för hur ni börjar använda Twid.

I Twid finns det för tillfället 21 moduler för studerande till stöd för programmet Ett år som företagare och företagsverksamheten inom det. Modulerna innehåller olika typer av uppgifter, som de studerande kan utföra antingen på egen hand eller tillsammans med sitt team.

Läraren ser de uppgifter som lämnas in via sin egen portal.

Användarkoderna till den här webbplatsen fungerar inte i Twid, utan där behöver användarna registrera sig separat.

Programmets skeden

Steg 1
Introduktion till entreprenörskap, kompetens och affärsidé

Skedets moduler

Moduler:

 • Programstart
 • Introduktion till företagande
 • Kunnandet
 • Teamet
 • Hitta en affärsidé
 • Affärsmodell
 • + Cirkulär ekonomi
Steg 2
Startande av företags-
verksamhet och kristallisering av affärsidé

Skedets moduler

Moduler:

 • Namn och logo
 • Starta affärsverksamheten
 • Affärsplan
 • Marknadsföring
 • Introduktion i ekonomi
 • Kostnads- och lönsamhetsberäkning
 • Risker och säkerhet
 • + Pitchande & presentation
Steg 3
Övervakning, utveckling och rapportering av företags-
verksamhet

Skedets moduler

Moduler:

 • Digital marknadsföring
 • Marknadsföring på sociala medier
 • Budgetering & bokföring
 • Beskattning
 • Försäljning och kundservice
Steg 4
Avslutande av företags-
verksamhet, utvärdering och framtid

Skedets moduler

Moduler:

 • Programmets avslutande
 • Alla andra moduler

Lärarens Twid: Använda lärmiljön

Steg 1

 1. Gå till Twid, som finns på adressen learning.nuoriyrittajyys.fi. Du kommer dit direkt genom att klicka här.
 2. Klicka på Kirjaudu (Logga in) som finns uppe till höger.
 3. En inloggningssida öppnas där du kan registrera dig.

Steg 2

 1. På inloggningssidan visas länken SIGN UP AS A TEACHER, och när du klickar på den öppnas en registreringsblankett.
 2. Fyll i blanketten och klicka till sist på TEACHER SIGN UP nere till höger för att skicka registreringen.
 3. Efter detta kan du logga in i systemet.

Steg 3

 1. När du första gången har loggat in i systemet kan du skapa en egen tillämpning av programmet Ett år som företagare.
 2. Efter inloggningen klickar du på ADD COURSE, för att skapa en egen tillämpning.
 3. Först väljer du utifrån vilket material du vill genomföra programmet.
  1. Du kan välja innehåll på finska, svenska eller engelska.
 4. Efter ditt val kan du ge tillämpningen ett namn.
 5. Den tredje punkten är skolan, som hämtas automatiskt.
 6. Den sista punkten är kursens slutdatum. Välj den dag när programmet kommer att avslutas med gruppen i fråga.
 7. Tryck därefter på ADD COURSE för att skapa kursen. Kursen visas då på din ingångssida.

Steg 4

 1. När du har skapat kursen och den visas på ingångssidan kan du bjuda in de studerande till kursen.
 2. Bredvid kursens namn finns en PIN-kod, som består av sex tecken.
  1. Den här koden ger de studerande tillgång till den programtillämpning som du har skapat.
 3. Till höger om PIN-koden finns tre punkter vertikalt. Med hjälp av den här menyn kan du navigera mellan systemets olika avsnitt.
  1. Med hjälp av knappen PREVIEW kan du se innehållen i materialet på samma sätt som de studerande ser det.
  2. Med hjälp av knappen STUDENTSser du alla studerande som har anslutit sig till programtillämpningen. Du ser de studerandes namn och e-postadress.
  3. Med hjälp av knappen RESULTser du och kan kommentera de studerandes uppgifter och tester.
   1. I vyn ser du resultaten som de studerande har fått.
   2. Du kan kommentera de studerandes uppgifter och svar.
   3. I vyn kan du även publicera de rätta svaren på de olika testerna, så att de studerande kan ta del av dem.

Steg 5

 1. Det bästa sättet att navigera i systemet är via personikonen som finns i övre högra hörnet.
 2. När du klickar på bilden öppnas en meny, där alla nödvändiga uppgifter finns.
  1. Via knappen PROFILE ser du alla kurser som du har behörighet till.
  2. Via knappen COURSES ser du alla tillämpningar och kan skapa nya.
  3. Via knappen SETTINGS kan du till exempel ändra ditt lösenord.

Den studerandes Twid: Använda lärmiljön

Steg 1

 1. Gå till Twid, som finns på adressen learning.nuoriyrittajyys.fi. Du kommer dit direkt genom att klicka här.
 2. Klicka på KIRJAUDU (Logga in) som finns uppe till höger.
 3. En inloggningssida visas där du kan registrera dig.

Steg 2

 1. På inloggningssidan visas länken SIGN UP AS A STUDENT, och när du klickar på den öppnas en registreringsblankett
 2. Fyll i blanketten och klicka till sist på TEACHER SIGN UP uppe till höger för att skicka registreringen.
  1. På blanketten frågas efter Degree to be completed, vilket avser den examen som avläggs.
 3. Efter detta kan du logga in i systemet.

Steg 3

 1. När du första gången loggar in i systemet kan du ansluta dig till din lärares tillämpning av programmet Ett år som företagare.
 2. Efter inloggningen klickar du på JOIN COURSE, för att ansluta dig till programtillämpningen.
 3. Därefter frågar systemet efter en PIN-KOD (Enter Pin), som består av sex tecken. Den får du av din handledande lärare.
 4. Efter att du har angett PIN-koden öppnas kursens innehåll och du kan titta på materialet.
 5. Du kan navigera mellan de olika modulerna med hjälp av knapparna eller via ikonen i övre högra hörnet.

Steg 4

 1. Du kan gå igenom modulerna i vilken ordning du vill, men vi rekommenderar att du utför dem i nummerordning.

Steg 5

 1. Det bästa sättet att navigera i systemet är via personikonen i övre högra hörnet.
 2. Genom att klicka på ikonen öppnas en meny, där alla nödvändiga uppgifter finns.
  1. Via knappen PROFILE ser du alla kurser som du har behörighet till.
  2. Via knappen COURSES ser du alla tillämpningar och kan skapa nya.
  3. Via knappen SETTINGS kan du till exempel ändra ditt lösenord.
Back To Top