skip to Main Content

I Ett år som företagare-programmet kan UF-företagen ha olika verksamhetstider med olika deadline. Registreringsfrist för tidigare år har avstått, men kom ihåg att utan registrering kommer du inte att få använda programmet.

Sisältö | Innehåll | Contents

Läsåret 2020-2021

DATUMVAD
januari - mars 2021Våga vara företagsam-semifinaler (https://uskallayrittaa.fi/)
19.3.2021Tävlings-DL
21.-22.4.2021Våga vara företagsam -final i Helsingfors
31.5.2021Försäljningsrapports-DL
31.5.2021Årsberättelse-DL

12 månader

Om programmet genomförs i enlighet med tolv månaders verksamhetsperiod kan verksamheten påbörjas när som helst. Observera dock att tävlingar och evenemang har en viss tidscykel och endast kan besökas en gång under verksamheten.

Back To Top