skip to Main Content

I Ett år som företagare-programmet kan UF-företagen ha olika verksamhetstider med olika deadline. Registreringsfrist för tidigare år har avstått, men kom ihåg att utan registrering kommer du inte att få använda programmet.

Sisältö | Innehåll | Contents

Läsåret 2021-2022

DATUMVAD
8.11.2021
kl 13-16
Våga vara Företagsam seminarium i Vasa, Ritz (mer information HÄR)
9.11.2021
kl 13-16
Våga vara Företagsam seminarium i Tammerfors (mer information HÄR)
11.11.2021
kl 13-16
Våga vara Företagsam seminarium i Tavastehus (mer information HÄR)
February - mars 2022Våga vara företagsam-festival (regional-mer informationHÄR)
20.3.2022Tävlings-DL (mer information HÄR)
27.-28.4.2022Våga vara företagsam -final i Helsingfors (mer information HÄR)
31.5.2022Försäljningsrapports-DL
31.5.2022Årsberättelse-DL

12 månader

Om programmet genomförs i enlighet med tolv månaders verksamhetsperiod kan verksamheten påbörjas när som helst. Observera dock att tävlingar och evenemang har en viss tidscykel och endast kan besökas en gång under verksamheten.

Back To Top