skip to Main Content

I Ett år som företagare-programmet kan UF-företagen ha olika verksamhetstider med olika deadline.

Läsåret 2019-2020

DATUMVAD
8.8.2019Registreringsformuläret öppnas
1.12.2019Registrerings-DL
16.2.2020Försäljningsrapports-DL
januari - marsVåga vara företagsam-semifinaler (https://uskallayrittaa.fi/)
13.3.2020Tävlings-DL
22.-23.4.2020Våga vara företagsam -final i Helsingfors
maiProgramcertifikat skickas till skolorna
31.5.2020Årsberättelse-DL

Kalenderåret 2020

DATUMVAD
1.11.2019Registreringsformuläret öppnas
januari - marsVåga vara företagsam -semifinaler (https://uskallayrittaa.fi/)
13.3.2020Tävlings-DL
31.4.2020Registrerings-DL
22.-23.4.2020Våga vara företagsam -final i Helsingfors
31.5.2020Försäljningsrapports-DL
decemberProgramcertifikat skickas till skolorna
13.12.2020Årsberättelse-DL

Hösttermin 2019

DATUMVAD
8.8.2019Registreringsformuläret öppnas
30.9.2019Registrerings-DL
decemberProgramcertifikat skickas till skolorna
15.12.2019Årsberättelse-DL

Vårtermin 2020

DATUMVAD
1.11.2019Registreringsformuläret öppnas
16.2.2020Registrerings-DL
januari - marsVåga vara företagsam-semifinaler (https://uskallayrittaa.fi/)
13.3.2020Tävlings-DL
22.-23.4.2020Våga vara företagsam -final i Helsingfors
majProgramcertifikat skickas till skolorna
31.5.2020Årsberättelse-DL

Sommartermin 2020

DATUMVAD
1.5.2020Registreringsformuläret öppnas
14.6.2020Registrerings-DL
augustProgramcertifikat skickas till skolorna
31.8.2020Årsberättselse-DL

12 månader

Om programmet genomförs i enlighet med tolv månaders verksamhetsperiod kan verksamheten påbörjas när som helst. Observera dock att tävlingar och evenemang har en viss tidscykel och endast kan besökas en gång under verksamheten.

Back To Top