skip to Main Content

Våga vara företagsam seminarier och tävling är en del av UF-företagets verksamhet. Händelserna ger möjlighet till nätverk och tävlingarna är en möjlighet att visa expertis, utveckla verksamheten och höra feedback från företagsexperter.

Under året arrangerar vi olika tävlingar för grundläggande utbildning, på andra stadiet och högskolor. Juryn består av en jury av affärspersoner som motiverar och väljer vinnarna.

Våga vara företagsam -finalen är kulmen på läsåret. Några av de tävlingar som hålls under året kommer att delta i finalen, vilket kommer att belöna UF-företag i olika serier och kategorier. Det bästa företaget representerar Finland vid EM.

Vinnare av de utvalda onlinetävlingarna 2021!

Se en lista med alla vinnarna och juryn resonemang här. Grattis till alla vinnarna1 Mer än 300 NY-företag ingick i alla serier.

 

DL 19.3.2021 klo 23:59

Försenade inlämningar iakttas inte i tävlingen.

Deltagande

För att delta i tävlingarna, ladda upp ditt dokument via UF-företagets profil.

Bästa videopitch

”De bästa försäljningspitcharna får mig att känna att tåget precis lämnar stationen och inte väntar mig om inte jag själv hoppar ombord” – Jon Callaghan, True Ventures.

I tävlingen Bästa videopitch söker vi UF-företag som i form av en kort video bäst kan berätta om de viktigaste punkterna i sin egen affärsidé.

I tävlingen deltar de studerande med en högst fyra minuter lång videopitch (ett försäljningstal) om UF-företaget. I tävlingen utvärderas pitchens innehåll och tal. Videons tekniska genomförande är irrelevant för bedömningen.

Den färdiga videon laddas upp på YouTube eller Vimeo och länken till videon läggs in på företagets profil på denna webbplats.

Sista dag för deltagande är 19.3.2021. Tävlingen har egna serier för grundskolan, andra stadiet och högskolor. Pitchens språk kan vara finska, svenska eller engelska.

Ung Företagsamhet rf gör tävlingens förhandskvalificering och de slutliga vinnarna utses av en affärslivsjury.

Pitchens struktur kan vara till exempel följande.

 • Början (UF-företagets namn)
 • Problem (Vad är kundens problem?)
 • Lösning (Vilken är ert UF-företags lösning på problemet?)
 • Affärsmodell (Hur UF-företaget gör pengar, vilka är kunderne/hur mycket produkten/tjänsten kostar)
 • Konkurrenter (vilka är UF-företagets konkurrenter, hur skiljer sig UF-företagen från dessa?)
 • Team (Vilken typ av kompetens har teamet?)
 • Slut (UF-företagets slogan)

I sitt sökande efter bästa pitch uppmärksammar juryn följande frågor:

Problem & kund

 • Har företaget identifierat tydliga kundmålgrupper för idén?
 • Har företaget identifierat kundens problem?
 • Är problemet sådant att det är värt att lösa?

Produkt/tjänst eller lösning

 • Presenteras företagets lösning tydligt?
 • Löser produkten/tjänsten ett tidigare presenterat problem?
 • Talar företaget om vilken fördel lösningen ger kunden?
 • Skiljer sig lösningen från befintliga på något sätt?

Affärsverksamhetsmodell

 • Är företagets affärsmodell tydlig och realistisk?
 • Är produkten/tjänsten prisvärd för kunden?
 • Har företaget funderat på prissättning och vad det baserar sig på?
 • Har företaget identifierat olika kanaler med vars hjälp de når kunderna?

Kompetens

 • Berättar företaget om sin expertis?
 • Har företaget kompetens för att implementera idén?
 • Har företaget funderat på vilken typ av ytterligare kompetens de ännu behöver?

Pitchens struktur

 • Har pitchen en tydlig och logisk struktur?
 • Är början och slutet minnesvärda?

Genomförbarhet

 • Berättar företaget hur ce gar testat idéns genomförbarhet?
 • Skulle du själv investera i implementeringen av företagets idé?

Grundläggande utbildning

Tävlingen för grundläggande utbildning har ingen nedre eller övre åldersgräns.

Andra stadiet

Den övre åldersgränsen i tävlingen för högstadiet är 25 år.

Högskolenivå

Tävlingen för högskolor har ingen nedre eller övre åldersgräns.

Tävlingen har två priser:

 1. Ett kontantpris på 200 euro, som delas ut till vinnarna för utveckling av affärsverksamheten. UF-företaget bör debitera prissumman av Ung Företagsamhet rf senast 15.5.2021.
 2. Möjligheten att delta direkt i Våga vara företagsam-finalen utan semifinal . Finalen är  21–22.4.2021.

Bästa affärsidé

”Att uppfinna idén är lätt. Vad som slutligen gör affärsidén bra är dess genomförande. Även goda idéer bör genomföras på världens bästa sätt.” – Ilkka Lavas, serieföretagare

En bra affärsidé bygger på att lösa en kunds befintliga problem som vore fint att få en lösning på. Tävlingen Bästa affärsidé söker en idé som är aktuell, löser ett praktiskt problem och drivs av ett effektivt företag.

Under läsåret 2019–2020 ligger specialbetoningen för tävlingens högskolor på cirkulära ekonomi och tävlingen är en del av projektet EIT RawMaterials Circular Economy.

Deltagande i tävlingen sker genom att producera en skriftlig beskrivning av företagets affärsidé. Tävlingen utvärderar arbetets innehåll samt affärsidéns lönsamhet och implementering. Tävlingsarbetena varierar efter serie enligt följande:

 • Grundskola: PowerPoint-presentation om företaget (max. tio bilder)
 • Andra stadiet: affärsplan
 • Högre utbildning: pitch deck om företaget (max. 15 bilder)

Tävlingsarbetet lämnas in via företagets profil på denna webbplats efter efter inloggning.

Sista dag för deltagande är 19.3.2021. Tävlingen har egna serier för grundskolan, andra stadiet och högskolor. Tävlingsspråket kan vara finska, svenska eller engelska.

Ung Företagsamhet rf gör tävlingens förhandskvalificering och de slutliga vinnarna utses av en affärslivsjury.

PowerPoint-presentationen bör besvara åtminstone följande frågor om UF-företagets verksamhet.

Beskrivning av affärsidén

 • Vilka av kundens behov tillfredsställer idén? Vilka problem löser det?
 • Vad är nytt/annorlunda i affärsidén jämfört med konkurrenterna?

Beskrivning av kompetens

 • Har företaget kompetens för att implementera idén?
 • Vilka saker gör ditt företag själv och i vilka saker behöver det hjälp från andra?
 • Vilka färdigheter behöver företaget fortfarande förvärva?

Beskrivning av produkt/tjänst

 • Vilka produkter/tjänster producerar företaget?
 • Vilken är fördelen för kunden?

Kunder

 • Vilka är företagets kunder? Hur många är de (potentiellt)? Var finns de (fysiskt/på webben)?

Marknadsföring och försäljning

 • Hur marknadsförs produkten/tjänsten för att nå rätt målgrupp?
 • Vilka är de huvudsakliga försäljningskanalerna för produkten/tjänsten?

Ekonomi

 • Vad är produktens/tjänstens pris? Vad baserar sig priset på?
 • Hur mycket måste man sälja av produkten/tjänsten för att göra verksamheten lönsam?

På basis av dessa gör deltagarna en PowerPoint-presentation med högst tio bilder och laddar upp den som tävlingsarbete.

Affärsplanen beskriver företagets resurser och steg som behövs för att lyckas i verksamheten. Det är viktigt att realistiskt identifiera kostnader i samband med driften av företaget, att budgetera dessa och att konkret planera hur de kommer att omfattas av den planerade verksamheten.

Kanske ännu viktigare i planen är att identifiera varifrån kunderna kommer och varför de köper en tjänst eller en produkt från just er. En väl förberedd affärsplan ger en inblick i företagets lönsamhet och framtidsutsikter.

Affärsplanens innehåll:

 • Beskrivning av affärsidén
 • Beskrivning av kompetens
 • Beskrivning av produkt/tjänst
 • Kunder och deras behov
 • Bransch och konkurrenssituation
 • Marknadsomfattning
 • Marknadsföring och annonsering
 • Risker
 • Immateriella rättigheter
 • Finansiella kalkyler

Du kan ladda ner en affärsplansmall här.

Pitch Deck måste förmedla väsentlig information i sin nuvarande form – utan att företagets representant finns beredd att berätta om detaljer. Utmärkta pitch deck-presentationer är tydliga, berättar en historia, är visuella och vanligtvis 10–14 sidor långa.

Målgruppen för pitch deck-presentationen är vanligen investerare, så tävlingsarbetet bör göras med investerarna i åtanke.

En pitch deck kan till exempel innehålla följande saker:

 • Rubrikbild
 • Problem och nuvarande lösningar
 • Lösning och värdelöfte
 • Validering
 • Marknad
 • Affärsverksamhetsmodell
 • Team
 • Finansiella siffror
 • Konkurrentanalys
 • Framtid
 • Begäran

Vid sökandet efter bästa affärsidé uppmärksammar juryn följande frågor, som har små betoningsskillnader mellan olika tävlingsserier.

Kriterier för grundläggande utbildning

 • Idén är intressant, viktig och aktuell
 • Idén har tagare, det vill säga att det finns kunder och att det finns en efterfrågan för den (detta är företrädesvis motiverat eller testat)
 • Det finns ett bra team för att stödja idén
 • Företaget har möjlighet och kompetens att prova idén i praktiken (resurser, lokaler, utrustning och så vidare)
 • PowerPoint-presentationen är välgjord och de olika avsnitten besvaras adekvat.

Kriterier för andra stadiet

Nedan presenteras kriterier och frågor för bästa affärsidé som juryn använder som grund för att fatta beslut.

Innovation, värdegenerering & marknadsföring

 • Vilket av kundens problem löser idén?
 • Är UF-företagets produkt/tjänst innovativ?
 • Har UF-företaget gjort en marknadsundersökning eller bett kunderna om respons?
  • Har produkten/tjänsten utvecklats utifrån responsen?
 • Vilka marknadsföringskanaler använder UF-företaget? Varför är valda kanaler i användning? Har företaget nått kunder via kanalerna?

Utveckling & kundorientering

 • Vem är kunden för ditt UF-företags produkt/tjänst?
 • Är produkten/tjänsten uttänkt ut från en potentiell kunds perspektiv?
  • Vilket mervärde tillför den kunden?

Målinriktning & kompetens

 • Har UF-företaget en tydlig handlingsplan?
 • Har UF-företaget ställt upp egna mål?
 • Hur är UF-företaget uppbyggt?
  • Har alla medlemmar en tydlig roll att spela?

Finansiella nyckeltal

 • Vilka är de viktigaste finansiella nyckeltalen för UF-företaget?

Vilken täckning har produkten/tjänsten?

Kriterier för högre utbildning

Nedan presenteras kriterier och frågor för bästa affärsidé som juryn använder som grund för att fatta beslut. Kriterierna presenteras på engelska.

Momentum, Traction & Expertise

 • Your timeline and milestones to date, growth metrics are key at early stage

Market opportunity

 • What business/space are you in? What is the total market size?
 • Clearly define who are your customers? What are the trends and insights that define the market?

The problem & current solutions

 • What customer needs do you fill?
 • Define the real problem you are solving and how it’s solved now.

Your solution

 • How good is your solution?
 • Is your solution doable and realistic?
 • Does it solve the problem?

Business Model

 • How well the key revenue streams are presented, do they feel realistic?
 • How will you grow your business?

Team & Key Stakeholders (Investors, Advisors, Partners)

 • Is the team balanced, have the managed to recruit advisers and other partners?

Financials

 • How solid are the financials, are the any proof of income?

Competition

 • Who are your competitors and how are you different?
 • Where are you positioned in overall market?

Investment

 • What would you need next? What is your ask?

Circular Economy in the idea (EIT RawMaterials Circular Economy -project)

 • Projects that consider the whole value chain and life cycle of a product or service, such as conception, supply and/or manufacture as well as responsible consumption and/or disposal.
 • We are looking for projects that use design or creative thinking to develop smart solutions in terms of sustainability, especially those which consider resource efficiency or substitution.
 • Societal or environmental impact is especially valued.

Grundläggande utbildning

Tävlingen för grundläggande utbildning har ingen nedre eller övre åldersgräns.

Andra stadiet

Den övre åldersgränsen i tävlingen för högstadiet är 25 år.

Högskolenivå

Tävlingen för högskolor har ingen nedre eller övre åldersgräns.

Tävlingen har två priser:

 1. Ett kontantpris på 200 euro, som delas ut till vinnarna för utveckling av affärsverksamheten. UF-företaget bör debitera prissumman av Ung Företagsamhet rf senast 15.5.2021.
 2. Möjligheten att delta direkt i Våga vara företagsam-finalen utan semifinal . Finalen är i Helsingfors 21–22.4.2021.

Bästa Internet-helhet

Internet är en viktig marknads- och kommunikationskanal. I helheten ingår vanligen en webbplats, bloggar och sidor i sociala medier.

I Bästa Internethelhet-tävlingen söker juryn UF-företag, som övertygande syns på webben och i sociala medier. UF-företaget har identifierat de kanaler där deras målgrupp finns.

För att delta, bör du lägga till ditt företags webbplatser i din företagsprofil på denna webbplats och välja att delta i tävlingen.

UF-företaget måste inte använda alla olika tjänster i sociala medier. I stället lönar det sig att rikta uppmärksamheten till viktiga kanaler för den egna verksamheten.

Sista dag för deltagande är 19.3.2021. Tävlingen har egna serier för grundskolan, andra stadiet och högskolor.

Ung Företagsamhet rf gör tävlingens förhandskvalificering och de slutliga vinnarna utses av en affärslivsjury.

 • Webbsidan
 • Blog
 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • Youtube
 • Linkedin
 • Pinterest
 • SEO
 • E-postmarknadsföring

Internetmarknadsföring är inte ett slumpmässigt antal sociala mediekanaler, annonser eller marknadsföringstaktiker utan ett systematiskt handlingssätt.

När juryn söker efter de bästa Internethelheterna uppmärksammar den följande frågor. Tävlingen bedömer helheten, inte en del av Internetsynligheten.

Innehåll

 • Innehållet i de olika kanalerna tjänar företagets affärsidé.
 • Innehållet ser ut som UF-företaget, men är professionellt.
 • UF-företaget använder en mängd olika verktyg för innehållsproduktion (text, bilder, videor).

Planmässighet & aktivitet

 • UF-företaget har aktivt publicerat innehåll till olika kanaler.
 • UF-företagets kanaler är up-to-date i fråga om data.
  • Företagets kontaktuppgifter finns tillgängliga i olika kanaler för att underlätta kontakt.
 • UF-företaget är närvarande på webben.

Kanaler & kunder

 • UF-företaget har valt kanaler enligt kundmålgrupp.
  • Kanalerna förmedlar tydligt vilka som är företagets målgrupper.
 • UF-företaget strävar efter diskussion med kunder i olika kanaler.

Grundläggande utbildning

Tävlingen för grundläggande utbildning har ingen nedre eller övre åldersgräns.

Andra stadiet

Tävlingen för andra stadiet har ingen nedre eller övre åldersgräns.

Högskolenivå

Tävlingen för högskolor har ingen nedre eller övre åldersgräns.

Det finns ett pris i tävlingen:

 1. ett kontantpris på 300 euro, som delas ut till vinnarna för utveckling av affärsverksamheten. UF-företaget bör debitera prissumman av Ung Företagsamhet rf senast 15.5.2021.

Vinnarna väljs ut separat i grundskolans serie, andra stadiets serie och högskoleserien.

Bästa visuella identitet

Företagets visuella identitet skapar ett första intryck. Den väcker en vilja att höra mer om företaget. Företagets profil spelar en stor roll för dess image, trovärdighet och attraktivitet.

Bra kriterier för den visuella identiteten är igenkännbarhet, hur den stärker företagsbilden, differentiering från konkurrenter, tydlighet, enhetlighet, stöd för affärsidén, iakttagande av målgrupper samt personlighet.

I tävlingen Bästa visuella identitet söker juryn ett företag som skapat bästa visuella identitet åt sig självt. I praktiken innebär detta UF-företagets logotyp, använda typsnitt, allmän färgvärld och hur dessa använts i olika material.

För att delta i tävlingen kan du skicka ett dokument där den visuella identiteten använts. Nedan presenteras element och användningssyften för den visuella identiteten.

Sista dag för deltagande är 19.3.2021. Tävlingen har egna serier för grundskolan, andra stadiet och högskolor.

Ung Företagsamhet rf gör tävlingens förhandskvalificering och de slutliga vinnarna utses av en affärslivsjury.

De viktigaste inslagen i den visuella identiteten är logotyp, varumärke, färger, typografi och bilder. Företaget använder dessa element i enlighet med sin visuella identitet i alla slags tryckprodukter, på webbplatsen, affischer och broschyrer.

Grafiska element används till exempel på följande platser:

 • Affischer
 • Broschyrer
 • Visitkort
 • Prislistor eller andra brevmallar
 • Tryckta annonser
 • Digitala annonser (bland annat banderoller, inlägg i sociala medier)
 • Webbplatser
 • PowerPoint-presentation och dess mall
 • I grafisk profil

UF-företaget deltar i tävlingen genom att lämna in en fil där det använder den visuella identitet det skapat.

När juryn söker efter bästa visuella identitet uppmärksammar den följande frågor.

Image

 • UF-företagets visuella identitet stöder dess produkt eller tjänst.
 • Den visuella identiteten stöder UF-företagets image.
 • Den visuella identiteten passar UF-företaget, men är professionell och väcker förtroende.

Enhetlighet

 • Den grafiska utseendet är enhetligt och UF-företaget använder samma grafiska former och element i olika sammanhang.
 • Olika grafiska element formar sig lätt efter olika kommunikationsmaterial samt försäljningens och marknadsföringens behov.

Tävlingsarbete

 • Det inlämnade tävlingsarbetet är högklassigt och gör det enkelt att ta reda på vad det är fråga om.
 • Utöver grafiska element är även dess andra element i skick.
  • Till exempel förmedlar en affisch eller broschyr vad den annonserar.

Grundläggande utbildning

Tävlingen för grundläggande utbildning har ingen nedre eller övre åldersgräns.

Andra stadiet

Tävlingen för andra stadiet har ingen nedre eller övre åldersgräns.

Högskolenivå

Tävlingen för högskolor har ingen nedre eller övre åldersgräns.

Det finns ett pris i tävlingen:

 1. ett kontantpris på 300 euro, som delas ut till vinnarna för utveckling av affärsverksamheten. UF-företaget bör debitera prissumman av Ung Företagsamhet rf senast 15.5.2021.

Vinnarna väljs ut separat i grundskolans serie, andra stadiets serie och högskoleserien.

Våga vara företagsam-semifinaler och final

Våga vara företagsam-finalen är Ung Företagsamhet rf:s tävling för Ett år som företagare-programmets företag. Finalen är Finlands största entreprenörstävling för ungdomar och arrangeras följande gång 21–22.4.2021 i Helsingfors. Finalisterna väljs i regionala semifinaler, som arrangeras i januari–mars.

Våga vara företagsam-tävlingens officiella webbplats är www.uskallayrittaa.fi.

Det finns tre delar i finalen: En fyra minuters företagspresentation, ett offentligt utställningsevenemang och juryns intervju.

De slutliga företagen kommer att väljas ut i den regionala Våga vara företagsam-tävlingens regionala semifinaler, som kommer att hållas i hela Finland från januari till mars. Semifinalerna är mässevenemang. I semifinalen väljer lokala affärslivsexperter vinnarna, som kommer att fortsätta till den nationella finalen för att tävla om det finska mästerskapet.

Det är också möjligt att komma till finalen genom att vinna tävlingen bästa videopitch eller Bästa affärsidé.

I både semifinalerna och finalen bedömer juryn UF-företagen utifrån nedanstående kriterier. Utöver helheten belönas även företag i andra kategorier i semifinalerna.

I finalen utvärderar juryn UF-företagets verksamhet och lärande.

Bedömning av verksamheten

Innovation, värdegenerering, marknadsföring

 • Är UF-företagets produkt/tjänst innovativ?
 • Är UF-företagets affärsidé sådan att den kunde klara sig utanför Finlands gränser?
 • Har UF-företaget en vettigt genomförd marknadsföring?
 • Har UF-företaget gjort marknadsundersökningar eller frågat sina kunder om respons? Har produkten/tjänsten utvecklats utifrån responsen?
 • Vilka marknadsföringskanaler använder UF-företaget? Varför används de valda kanalerna? Har kunder nåtts via kanalerna?
 • Om UF-företaget sysslar med återförsäljning, på vilket sätt genererar det mervärde för kunderna?
 • Kan de studerande berätta varför deras produkt/tjänst behövs? Vilket av kundens problem löses?

Produkt/tjänst, utveckling, kundorientering

 • Varifrån har tanken kommit ursprungligen och hur har tanken blivit affärsverksamhet?
 • Vem är kund till UF-företagets produkt/tjänst?
 • Har produkten/tjänsten tänkts ut ur potentiella kunders perspektiv? Vilket mervärde genereras kunden?

Målsättningar, planer och administration

 • Har UF-företaget en tydlig verksamhetsplan?
 • Har UF-företaget ställt upp egna mål och följts de upp aktivt under läsåret?
 • Hur har UF-företaget byggts upp? Har alla medlemmar en tydlig roll?
 • På vilket sätt följde UF-företaget upp vad som skedde i företaget? Användes ett system?

Ekonomisk framgång

 • Vilka är UF-företagets viktigaste ekonomiska nyckeltal? Hur stor täckning har produkten/tjänsten?
 • Förstår alla medlemmar i UF-företaget företagets ekonomi?
 • Känner UF-företaget till de ekonomiska faktorer som påverkar priset och kostnaderna?

Omsättningen och företagets vinst under läsåret beaktas, eftersom detta visar företagets potential och är ett bevis på väl utfört arbete. Enbart vinsten har dock inte så stor betydelse, eftersom idéerna är olika och också potentialen till intjänande under läsåret kan variera beroende på boendeort.

Bedömning av lärande

Grupparbete

 • Har UF-företagets medlemmar förstått betydelsen av grupparbete och individens inverkan på gruppens arbete?
 • Är alla medlemmar aktivt med i UF-företagets verksamhet?
 • Är UF-företagets medlemmar tillsammans stolta över sitt arbete och sina resultat?
 • Har UF-företaget samarbetat och nätverkat med andra aktörer? Till exempel med företagare i regionen.

Reflektioner och utvärdering av eget lärande

 • Kan UF-företagarna berätta om det de lärt sig under UF-året?
 • Har UF-företagarna lärt av varandra och stött varandra under året?
 • Har företaget stött på utmaningar under läsåret? Hur klarade man dem?
 • Har UF-företaget gjort misstag? Vad lärde man sig av dem och påverkade detta företagets verksamhet?
 • Har UF-företaget förbättrat sin verksamhet under året?

Uppträdande och kommunikation

 • Uppträder UF-företaget på ett övertygande sätt?
 • Kan man se en företagarattityd hos UF-företagarna?
 • Kommunicerar UF-företaget på ett tydligt sätt?

Det finns ingen åldersgräns för att delta i semifinalen. Deltagande i Våga vara företagsam-finalen är begränsat av åldersgränser.

 • Inom den grundläggande utbildningen finns ingen lägre eller övre åldersgräns.
 • Den övre åldersgränsen i tävlingsfinalen för högstadiet är 25 år.
 • Högre utbildning har ingen lägre eller övre åldersgräns.

JA Europe Company of the Year (grundskolenivåns
och andra stadiets EM-tävling) nedre åldersgräns är 15 år och övre åldersgränsen är 21 år. UF-företag med för unga eller gamla deltagare kan inte delta i EM-finalen.

JA Europa Enterprise Challenge (ENM-tävlingen för högskolor) har en minimiålder på 18 år och en maxålder på 29 år. UF-företag med för unga eller gamla deltagare kan inte delta i EM-finalen.

Våga vara företagsam-semifinalens pris är en finalplats i Våga vara företagsam-finalen i Helsingfors.

Våga vara företagsam-finalens huvudpris är en plats i EM-finalen, inklusive resor och logi för det vinnande företaget med lärare. Utöver huvudpriset har finalen flera signature-priser, som inkluderar kontantpriser.

Back To Top