skip to Main Content

UF-företags webb-tävlingar och Våga vara Företagsam -tävlingar.

Till ett år som företagare -programmet hör olika tävlingar, med vilka det är meningen att inspirera och motivera eleverna i UF-företagets verksamhet. Några av tävlingarna är onlinetävlingar relaterade till de olika faserna i UF-företaget, där du deltar som en del av UF-företagets verksamhet. Tävlingskategorier och instruktioner hittar du på denna sida.

Ett år som företagare programmet kulminerar i Våga vara Företagsam semifinalerna och finalen. Semifinalerna är regionala tävlingar varifrån de bästa lagen väljs till en nationella Våga vara Företagsam finalen. Tävlingarna är en del av i år en del av Våga vara Företagsam festivalerna. Tävlingarna föregås av höstens Våga vara Företagsam seminarier. Du hittar mera information om Våga vara Företagsam tävlingarna och seminarierna på https://uskallayrittaa.fi/sv/.

I tävlingarna får företag möjligheten att visa upp sin kompetens, utveckla sin verksamhet och få feedback från företagsexperter. Våga vara Företagsam evenemangen är också ett utmärkt tillfälle att nätverka med andra UF företagare.

Lärare: Deltagande i onlinetävlingarna och inlämning av tävlingsarbeten bör schemaläggas lämpligt enligt den egna kurssens schema, tävlingsmaterial bör alltså lämnas in i god tid före deadlinen. På så sätt samlas inte allt arbete till sista minuten. Arbeten som lämnats in i god tid kan också finslipas och uppdateras ännu innan sista inlämningsdag. UF-företaget måste vara verksamt ända fram till slutet av maj för att pengapriserna ska kunna lösas in, dvs. detta måste beaktas då UF-företagets verksamhetsperiod fastställs.

Onlinetävlingar

Sista inlämningsdag för alla onlinetävlingar är 20.3.2022

Försenade inlämningar iakttas inte i tävlingen.

 • Bästa försäljningspitch
 • Bästa affärsidé
 • Bästa marknadsföringsaktivitet
 • Bästa logo

Deltagande i onlinetävlingarna

För att delta i tävlingarna, ladda upp ditt dokument via UF-företagets profil.

Bästa försäljningspitch

”De bästa försäljningspitcharna får mig att känna att tåget precis lämnar stationen och inte väntar mig om inte jag själv hoppar ombord” – Jon Callaghan, True Ventures.

I tävlingen Bästa videopitch söker vi UF-företag som i form av en kort video bäst kan berätta om de viktigaste punkterna i sin egen affärsidé.

I tävlingen deltar de studerande med en högst fyra minuter lång videopitch (ett försäljningstal) om UF-företaget. I tävlingen utvärderas pitchens innehåll och tal. Videons tekniska genomförande är irrelevant för bedömningen.

Den färdiga videon laddas upp på YouTube eller Vimeo och länken till videon läggs in på företagets profil på denna webbplats.

Sista dag för deltagande är 20.3.2022. Tävlingen har egna serier för grundskolan, andra stadiet och högskolor. Pitchens språk kan vara finska, svenska eller engelska.

Ung Företagsamhet rf gör tävlingens förhandskvalificering och de slutliga vinnarna utses av en affärslivsjury.

Pitchens struktur kan vara till exempel följande. Mera information om pitchande finns i inlärnings modulerna för ett år som företagare.

 • Början (UF-företagets namn)
 • Problem (Vad är kundens problem?)
 • Lösning (Vilken är ert UF-företags lösning på problemet?)
 • Affärsmodell (Hur UF-företaget gör pengar, vilka är kunderne/hur mycket produkten/tjänsten kostar)
 • Konkurrenter (vilka är UF-företagets konkurrenter, hur skiljer sig UF-företagen från dessa?)
 • Team (Vilken typ av kompetens har teamet?)
 • Slut (UF-företagets slogan)

I sitt sökande efter bästa pitch uppmärksammar juryn följande frågor:

Problem & kund

 • Har företaget identifierat tydliga kundmålgrupper för idén?
 • Har företaget identifierat kundens problem?
 • Är problemet sådant att det är värt att lösa?

Produkt/tjänst eller lösning

 • Presenteras företagets lösning tydligt?
 • Löser produkten/tjänsten ett tidigare presenterat problem?
 • Talar företaget om vilken fördel lösningen ger kunden?
 • Skiljer sig lösningen från befintliga på något sätt?

Affärsverksamhetsmodell

 • Är företagets affärsmodell tydlig och realistisk?
 • Är produkten/tjänsten prisvärd för kunden?
 • Har företaget funderat på prissättning och vad det baserar sig på?
 • Har företaget identifierat olika kanaler med vars hjälp de når kunderna?

Kompetens

 • Berättar företaget om sin expertis?
 • Har företaget kompetens för att implementera idén?
 • Har företaget funderat på vilken typ av ytterligare kompetens de ännu behöver?

Pitchens struktur

 • Har pitchen en tydlig och logisk struktur?
 • Är början och slutet minnesvärda?

Genomförbarhet

 • Berättar företaget hur de gar testat idéns genomförbarhet?
 • Skulle du själv investera i implementeringen av företagets idé?

Tävlingen har ett pengapris:

 1. Ett kontantpris (200 euro), som delas ut till vinnarna för utveckling av affärsverksamheten. UF-företaget bör debitera prissumman av Ung Företagsamhet rf senast 15.5.2022. UF-företaget måste vara aktivt då summan debiteras.

Vinnarna bestäms skillt för grundskolor, andra stadiet och högskolor.

Bästa affärsidé

”Att uppfinna idén är lätt. Vad som slutligen gör affärsidén bra är dess genomförande. Även goda idéer bör genomföras på världens bästa sätt.” – Ilkka Lavas, serieföretagare

En bra affärsidé bygger på att lösa en kunds befintliga problem som vore fint att få en lösning på. Tävlingen Bästa affärsidé söker en idé som är aktuell, löser ett praktiskt problem och drivs av ett effektivt företag.

Under läsåret 2021-2022 ligger specialbetoningen för tävlingens högskolor på hållbar utveckling och cirkulär ekonomi.

Deltagande i tävlingen sker genom att producera en skriftlig beskrivning av företagets affärsidé. Tävlingen utvärderar arbetets innehåll samt affärsidéns lönsamhet och implementering. Tävlingsarbetena varierar efter serie enligt följande:

 • Grundskola: PowerPoint-presentation om företaget (max. tio bilder)
 • Andra stadiet: affärsplan
 • Högre utbildning: pitch deck om företaget (max. 15 bilder)

Tävlingsarbetet lämnas in via företagets profil på denna webbplats efter efter inloggning.

Sista dag för deltagande är 20.3.2022. Tävlingen har egna serier för grundskolan, andra stadiet och högskolor. Tävlingsspråket kan vara finska, svenska eller engelska.

Ung Företagsamhet rf gör tävlingens förhandskvalificering och de slutliga vinnarna utses av en affärslivsjury.

PowerPoint-presentationen bör besvara åtminstone följande frågor om UF-företagets verksamhet.

Beskrivning av affärsidén

 • Vilka av kundens behov tillfredsställer idén? Vilka problem löser det?
 • Vad är nytt/annorlunda i affärsidén jämfört med konkurrenterna?

Beskrivning av kompetens

 • Har företaget kompetens för att implementera idén?
 • Vilka saker gör ditt företag själv och i vilka saker behöver det hjälp från andra?
 • Vilka färdigheter behöver företaget fortfarande förvärva?

Beskrivning av produkt/tjänst

 • Vilka produkter/tjänster producerar företaget?
 • Vilken är fördelen för kunden?

Kunder

 • Vilka är företagets kunder? Hur många är de (potentiellt)? Var finns de (fysiskt/på webben)?

Marknadsföring och försäljning

 • Hur marknadsförs produkten/tjänsten för att nå rätt målgrupp?
 • Vilka är de huvudsakliga försäljningskanalerna för produkten/tjänsten?

Ekonomi

 • Vad är produktens/tjänstens pris? Vad baserar sig priset på?
 • Hur mycket måste man sälja av produkten/tjänsten för att göra verksamheten lönsam?

På basis av dessa gör deltagarna en PowerPoint-presentation med högst tio bilder och laddar upp den som tävlingsarbete.

Affärsplanen beskriver företagets resurser och steg som behövs för att lyckas i verksamheten. Det är viktigt att realistiskt identifiera kostnader i samband med driften av företaget, att budgetera dessa och att konkret planera hur de kommer att omfattas av den planerade verksamheten.

Kanske ännu viktigare i planen är att identifiera varifrån kunderna kommer och varför de köper en tjänst eller en produkt från just er. En väl förberedd affärsplan ger en inblick i företagets lönsamhet och framtidsutsikter.

Affärsplanens innehåll:

 • Beskrivning av affärsidén
 • Beskrivning av kompetens
 • Beskrivning av produkt/tjänst
 • Kunder och deras behov
 • Bransch och konkurrenssituation
 • Marknadsomfattning
 • Marknadsföring och annonsering
 • Risker
 • Immateriella rättigheter
 • Finansiella kalkyler

Du kan ladda ner en affärsplansmall här.

Pitch Deck

Pitch Deck måste förmedla väsentlig information i sin nuvarande form – utan att företagets representant finns beredd att berätta om detaljer. Utmärkta pitch deck-presentationer är tydliga, berättar en historia, är visuella och vanligtvis 10–14 sidor långa.

Målgruppen för pitch deck-presentationen är vanligen investerare, så tävlingsarbetet bör göras med investerarna i åtanke.

En pitch deck kan till exempel innehålla följande saker:

 • Rubrikbild
 • Problem och nuvarande lösningar
 • Lösning och värdelöfte
 • Validering
 • Marknad
 • Affärsverksamhetsmodell
 • Team
 • Finansiella siffror
 • Konkurrentanalys
 • Framtid
 • Begäran

Presentationen bör betona principerna för hållbar utveckling. Dessa kan också göras till en separat dia.

Vid sökandet efter bästa affärsidé uppmärksammar juryn följande frågor, som har små betoningsskillnader mellan olika tävlingsserier.

Kriterier för grundläggande utbildning

 • Idén är intressant, viktig och aktuell
 • Idén har tagare, det vill säga att det finns kunder och att det finns en efterfrågan för den (detta är företrädesvis motiverat eller testat)
 • Det finns ett bra team för att stödja idén
 • Företaget har möjlighet och kompetens att prova idén i praktiken (resurser, lokaler, utrustning och så vidare)
 • PowerPoint-presentationen är välgjord och de olika avsnitten besvaras adekvat.

Kriterier för andra stadiet

Nedan presenteras kriterier och frågor för bästa affärsidé som juryn använder som grund för att fatta beslut.

Innovation, värdegenerering & marknadsföring

 • Vilket av kundens problem löser idén?
 • Är UF-företagets produkt/tjänst innovativ?
 • Har UF-företaget gjort en marknadsundersökning eller bett kunderna om respons?
  • Har produkten/tjänsten utvecklats utifrån responsen?
 • Vilka marknadsföringskanaler använder UF-företaget? Varför är valda kanaler i användning? Har företaget nått kunder via kanalerna?

Utveckling & kundorientering

 • Vem är kunden för ditt UF-företags produkt/tjänst?
 • Är produkten/tjänsten uttänkt ut från en potentiell kunds perspektiv?
  • Vilket mervärde tillför den kunden?

Målinriktning & kompetens

 • Har UF-företaget en tydlig handlingsplan?
 • Har UF-företaget ställt upp egna mål?
 • Hur är UF-företaget uppbyggt?
  • Har alla medlemmar en tydlig roll att spela?

Finansiella nyckeltal

 • Vilka är de viktigaste finansiella nyckeltalen för UF-företaget?
 • Vilken täckning har produkten/tjänsten?

Kriterier för högre utbildning

Nedan presenteras kriterier och frågor för bästa affärsidé som juryn använder som grund för att fatta beslut. Kriterierna presenteras på engelska.

Momentum, Traction & Expertise

 • Your timeline and milestones to date, growth metrics are key at early stage

Market opportunity

 • What business/space are you in? What is the total market size?
 • Clearly define who are your customers? What are the trends and insights that define the market?

The problem & current solutions

 • What customer needs do you fill?
 • Define the real problem you are solving and how it’s solved now.

Your solution

 • How good is your solution?
 • Is your solution doable and realistic?
 • Does it solve the problem?

Business Model

 • How well the key revenue streams are presented, do they feel realistic?
 • How will you grow your business?

Team & Key Stakeholders (Investors, Advisors, Partners)

 • Is the team balanced, have the managed to recruit advisers and other partners?

Financials

 • How solid are the financials, are the any proof of income?

Competition

 • Who are your competitors and how are you different?
 • Where are you positioned in overall market?

Investment

 • What would you need next? What is your ask?

Circular Economy in the idea (EIT RawMaterials Circular Economy -project)

Projects don’t need to be specially in the field of sustainability or circular economy. We expect that the sustainability impact is considered and documented.
See more in: https://www.sitra.fi/aiheet/kiertotalous/ or/and https://media.sitra.fi/2017/02/24015306/Towards_a_Sustainable_Wellbeing_Society.pdf

 • Projects that consider the whole value chain and life cycle of a product or service, such as conception, supply and/or manufacture as well as responsible consumption and/or disposal.
 • We are looking for projects that use design or creative thinking to develop smart solutions in terms of sustainability, especially those which consider resource efficiency or substitution.
 • Societal or environmental impact is especially valued.

Priser

Grundskola och andra stadie:

 1. Ett kontantpris (200 euro), som delas ut till vinnarna för utveckling av affärsverksamheten. UF-företaget bör debitera prissumman av Ung Företagsamhet rf senast 15.5.2022.
 2. Möjligheten att delta direkt i Våga vara företagsam-finalen utan semifinal.

Vinnarna väljs skillt för grundskola och andra stadiet.

Högskola

 1. Ett kontantpris (500 euro), som delas ut till vinnarna för utveckling av affärsverksamheten. UF-företaget bör debitera prissumman av Ung Företagsamhet rf senast 15.5.2022.
 2. Möjligheten att delta direkt i Våga vara företagsam-finalen utan semifinal. Finalen ordnas i Helsingfors i april 2022.

Bästa marknadsföringsaktivitet

Även en bra produkt eller tjänst kan inte nå kunder utan marknadsföring. Tävlingen lätar efter den bästa marknadsförings handlingen, det kan vara en marknadsföringskampanj, ett marknadsföringstrick t.ex. en flashmob eller en kampanj. Den bästa marknadsföringsaktivitet kan äga på sociala medier eller någon annan media, i din egna skola, på din ort, på en julmarknad, på en mässa…

Det viktigaste är att ditt UF-företag gör marknadsföringen på riktigt, endast en plan är inte tillräkligt. Från Google hittar du information om hur en bra marknadsföringskampanj är.

Deltagande i tävlingen baseras på en rapport som returneras med en presentation gjord med powerpoint eller liknande presentationsprogram (max 12 dian). Rapporten bör innehålla följande:

 1. Information om UF-företaget:  Namn, skola (klass), namn på teammedlemmarna
 2. UF-företagets affärsidé
 3. Kort beskrivning av marknadsföringshandlingen (vad, till vem, varför)
 4. Syftet med marknadsföringsaktivitet (t.ex. förvärv av nya kunder, mediasynlighet, försäljningsökning…)
 5. Genomförande av marknadsföringsarbetet (vad, hur, var)
 6. Indikatorer på marknadsföringsframgång (jmf. mål)
 7. Utvärdera framgången för marknadsaktivitet (vad gick bra, vad borde ha gjorts annorlunda, vad har du lärt dig)
 8. Hur påverkade marknadsföringsaktivitet ditt UF-företag

Inkludera videor, bilder, medialänkar eller andra dokument som berör marknadsföringsaktivitet i rapporten. Bilagor ska läggas till som länkar till externa öppna källor.

Sista dag för deltagande är 20.3.2022. Tävlingen har egna serier för grundskolan, andra stadiet och högskolor.

Ung Företagsamhet rf gör tävlingens förhandskvalificering och de slutliga vinnarna utses av en affärslivsjury.

När juryn söker efter den bästa marknadsföringsaktivitet kommer de att uppmärksamma följande saker. Tävlingen utvärderar marknadsföringsaktivitet effektivitet, dvs. uppnåendet av mål, genomförande och lärande. Marknadsföringsaktivitet kan vara en framgångssaga –  men det kan också vara en beskrivning av en misslyckad marknadsföringshändelse, av vilken man lärde sig mycket och som användes för att utveckla och förbättra verksamheten.

Målsättning

 • Var målen realistiska, men ambitiösa
 • Hur mättets uppnåendet av målen
 • Valdes medel, utrustning och kanaler på ett lämpligt sätt

Genomförande

 • Marknadsföringsaktivitet var av hög kvalitet
 • Tillräkligt med tid hade investerats i implementeringen och lagarbetet
 • Kommunikationen var framgångsrik
 • Genomförandet nådde målgruppen

Självbedömning

 • Målen uppnåddes mätbart
 • Utvärdering av orsakerna till framgång / misslyckande (vad gick bra / vad gick fel)

Inlärning

 • Inlärning och reflektion av lärande
 • Effekt och förändringar i UF-företagets och teamets verksamhet som en följd av det man lärde sig

Det finns ett pris i tävlingen:

 1. Ett kontantpris på (300 euro), som delas ut till vinnarna för utveckling av affärsverksamheten. UF-företaget bör debitera prissumman av Ung Företagsamhet rf senast 15.5.2022. UF-företaget måste vara verksamt vid debiteringen av prissumman.

Vinnarna väljs ut separat i grundskolans serie, andra stadiets serie och högskoleserien.

Bästa logo

Syftet med företagets logo är att ge ett positivt första intryck. En bra logo är unik och kan kombineras med företaget; den åtskiljer företaget från andra företag. Logon är en del av företagets varumärke. Apple, Nike, McDonald’s – du känner säkert igen logona! Officiellt är en logo en grafisk ilustration av företagets namn eller en annan bildlig symbol som är associerad med företaget.

Du kan delta i tävlingen genom att göra antingen eller, det vill säga en enkel bild som symboliserar ditt UF-företag eller en grafisk framställning av ditt UF-företagsnamn, eller båda.

Delta i tävlingen genom att bifoga din logo i UF-företagets profil.

Sista dag för deltagande är 20.3.2022. Tävlingen har egna serier för grundskolan, andra stadiet och högskolor.

Ung Företagsamhet rf gör tävlingens förhandskvalificering och de slutliga vinnarna utses av en affärslivsjury.

En bra logo:

 • Innehåller samma färger som företaget använder för övrigt
 • Innehåller inte för mycket text eller små detaljer
 • Väcker en positiv bild
 • Är inte en kopia av andras idéer
 • Är tydlig och lätt att överföra t.ex. till tryckt material
 • Innehåller högst två olika fonter
 • Är visuellt av hög kvalitet
 • Berättar vad företaget vill kommunicera

En bra företagsimage ger trovärdighet och en bild av kvalitet samt berättar för kunden att du tror på ditt företag och planerar att ta det vidare.

Du kan göra logon själv eller be en grafisk designer göra det!

Källa: Kukkola S. 2018. Bra logo. https://www.starttikurssi.fi/markkinointi/hyva-logo

UF-företaget deltar automatiskt i tävlingen genom att bifoga logon till sin UF-företagsprofil under ”Företagets logo”.

Då juryn letar efter en bästa logon uppmärksammar de följande.

Bild

 • Logon stöder UF-företagets produkt eller tjänst.
 • Logon stöder UF-företagets image och är unik.
 • Logon ser ut som ett UF-företag, man är professionell och väcker förtroende.

Kvalitet

 • Logon ger ett högkvalitativt intryck och fungerar både i färg och svartvitt.
 • Logon fungerar i UF-företagets olika kommunikation och marknadsföringskanaler (t.ex. sociala medier, webbplatser, brochyrer etc.)

Det finns ett pris i tävlingen:

 1. Ett kontantpris (300 euro), som delas ut till vinnarna för utveckling av affärsverksamheten. UF-företaget bör debitera prissumman av Ung Företagsamhet rf senast 15.5.2022. UF-företaget måste vara verksamt vid debiteringen av prissumman.

Vinnarna väljs ut separat i grundskolans serie, andra stadiets serie och högskoleserien.

Våga vara företagsam-semifinaler och final

Våga vara företagsam-finalen är Ung Företagsamhet rf:s nationella tävling för Ett år som företagare-programmets företag. Finalen är Finlands största entreprenörstävling för ungdomar och arrangeras i Helsingfors i april. Finalisterna väljs i regionala semifinaler, som arrangeras i februari–mars som en del av Våga vara företagsam festivalerna. Årets bästa företag kommer representera Finland i EM-tävlingarna.

Våga vara företagsam-tävlingens officiella webbplats är www.uskallayrittaa.fi/sv/.

Back To Top