skip to Main Content
Sommarföretagande

Välkommen till Ett år som företagare -webbplatsens info om UF-Sommarföretagande!
Här har vi samlat alla relevant information om hur du genomför Ett år som företagare -programmet undet sommaren.

Kursmaterial för UF-Sommarföretagande

Vi har skapat ett färdigt kursmaterialpaket som lärare kan använda för att förbereda ungdomarna för sommarföretagande.
Materialet lämpar sig också som självstudeimaterial för sturerande under sommaren.

Ladda ner här UF-Sommarföretagarguide.

Kursmaterialets innehåll
Affärsidé och kunder (kursmaterial)
Förberedelse av affärsverksamhet och risker (kursmaterial)
Prissättning och lönsamhetskalkyler (kursmaterial)
Ekonomi (kursmaterial)
Marknadsföring och försäljning (kursmaterial)
Grundande av UF-företag (kursmaterial)

Annan information
Försäkringar, beskattning och FO-nummer
UF-företagarens nätverk

Bekanta dig också med guiden UF-företagarens handbok.

Mer information om programmet:

Nina Ingves
[email protected], 040 674 5292

Veera Hakaste
[email protected], 050 355 9975

 

UF-lärarcafe TEMA Sommarföretagande

Vi ordnar svenskspråkigt informationstillfälle för lärare om UF-Sommarföretagande
5.4.2022 kl. 15-16 via Teams.

Anmäl dig till [email protected]

Dejourering för UF-sommarföretagare

Vår kundtjänst betjänar i ärenden som berör UF-program och sommarföretagande
alla vardagar kl 8-16.

info @ nuoriyrittajyys.fi
p. 044 7287 837

Back To Top