skip to Main Content

Inlämningen av uppgifterna i Ett år som företagare -programmets onlinetävlingar närmar sig – DL 19.3! 

I Ett år som företagare –programmet ingår förutom Våga vara företagsam –semifinalen och finalenäven olika tävlingar som anknyter till UF-företagets verksamhet. I dessa Online-tävlingar har grundskolanandra stadiet och högskolorna egna tävlingskategorier. I tävlingarna har varje kategori ett penningpris och en del tävlingar ger en plats i Våga vara företagsam –finalenI högskolornas Bästa affärsidé –tävling är fokus  affärsidéer som bygger  cirkulär ekonomi. Tävlingsbidragen kan lämnas in  finskasvenska eller engelska 

Online-tävlingarna: 

  • Bästa video pitch 
  • Bästa affärsidé 
  • Bästa internet-helhet 
  • Bästa grafiska profil 

Sista inlämningsdag för uppgifterna i samtliga Online-tävlingar är 19.3.2021. Uppgifterna lämnas in via det egna UF-företagets profilUppgifter som lämnas in för sent beaktas inte i tävlingarna 

Mer information om tävlingarna hittar du  https://vuosiyrittajana.fi/sv/tavlingar/ 

Back To Top