skip to Main Content

Gratis olycksfallsförsäkring för studerande i programmet Ett år som företagare

Fennia försäkrar studerande i programmet Ett år som företagare, som arrangeras av Ung Företagsamhet Rf, med en heltidsolycksfallsförsäkring (förutsätter att företaget i programmet Ett år som företagare registreras på webbplatsen vuosiyrittajana.fi/sv/). Försäkringen träder i kraft när uppgifterna om den studerande i programmet Ett år som företagare meddelas Fennia. Studerande måste göra det själv på Fennias webbplats.

Försäkringen gäller den tid programmet Ett år som företagare pågår eller så länge UF-företagsverksamheten bedrivs, dock senast till den 31 augusti 2022.

Läs mer: https://vuosiyrittajana.fi/sv/verktygsback/forsakring/#Gratis_olycksfallsforsakring_for_studerande_i_programmet_Ett_ar_som_foretagare

Back To Top