skip to Main Content

Fennia har ny olycksfallsförsäkring för UF-företagare

Fennia har i flera år tryggat UF-företagens verksamhet med ansvarsförsäkringar. Nu utvidgas skyddet att gälla också UF-företagare.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia är en av föreningen Ung Företagsamhets långvarigaste samarbetsparter. Genom samarbetet har UF-företagen i programmet Ett år som företagare redan i flera år fått ansvarsförsäkringar för sin verksamhet. Nu har vi utvidgat försäkringsskyddet med en kostnadsfri heltidsförsäkring.

– Vi vill sporra unga att upptäcka sin förmåga och sin inre företagare. Programmet Ung Företagsamhet har under årens lopp gett upphov till framgångsrik business och många nya idéer. Men visst kan gnistan som leder till företagande också tändas senare i livet inspirerat av programmet. Det är viktigt att en ung person som blir företagare också tar hand om sig själv – den viktigaste resursen företaget har. Jag har följt med unga företagare, som har farten uppe och massor med energi. Då finns risken att något oväntat kan inträffa. Därför vill vi trygga just dig som är UF-företagare, säger Fennias koncernchef Antti Kuljukka.

Olycksfallsförsäkringen ersätter företagarens vårdkostnader eller bestående men till följd av olycksfall och dödsfall som beror på olycksfall. Försäkringen gäller i arbetet, i skolan och på fritiden överallt i världen.

– Samarbetet med Fennia har hjälpt oss att utveckla UF-verksamheten och programmet Ett år som företagare enormt. Tack vare det nyaste tillskottet kan vi erbjuda de unga skydd också på fritiden utöver i arbetet och studier, vilket är viktigt vid företagande, säger Eemeli Alanne, operativ direktör för Ung Företagsamhet Rf.

Om försäkringen

Fennia försäkrar studerande i programmet Ett år som företagare, som arrangeras av Ung Företagsamhet Rf, med en heltidsförsäkring (förutsätter att UF-företaget registreras på webbplatsen vuosiyrittajana.fi/sv/). Försäkringen träder i kraft när uppgifterna om den studerande i programmet Ett år som företagare meddelas Fennia. Försäkringen gäller den tid programmet Ett år som företagare pågår eller så länge UF-företagsverksamheten bedrivs, dock senast till den 31 augusti 2020.

Ta del av försäkringsvillkoren och teckna en försäkring för UF-företagaren: https://vuosiyrittajana.fi/tyokalupakki/vakuutukset.

Mer information

Laura Lackman
produktchef, Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
[email protected]

Eemeli Alanne
operativ direktör, Ung Företagsamhet Rf
[email protected]

Back To Top