skip to Main Content

Ett nytt läsår, ett nytt Ett år som företagare-program

Programmet Ett år som företagare fyller i år 100 år globalt. Jubileumsåret till ära har vi under sommaren gjort stora förändringar i programmet, och vårt mål är att uppdatera det för att det ännu bättre ska motsvara utbildningens behov på olika nivåer. I detta nyhetsbrev har vi sammanställt de viktigaste ändringarna i programmet Ett år som företagare.

Ett program, tre utbildningsnivåer

Från och med hösten 2019 finns programmet Ett år som företagare tillgängligt även för högskolor. Programmet ansluts till UF Start Up, vilket innebär att vi har fått tillgång till undervisningsmaterial som används på högskolorna och som nu kan användas av högstadier och läroanstalter på andra stadiet. En av nyheterna är till exempel handboken Pedagogisk handbok för lärare.

Lärmiljön Twid till stöd för undervisningen

Under våren har vi på plattformen Twid byggt upp en studiehelhet, vars syfte är att under programmets gång stödja utvecklingen av de studerandes teoretiska kunskaper. Helheten omfattar för tillfället 22 moduler, som de studerande kan genomföra på egen hand. Först tar läraren Twid i bruk, skapar en tillämpning utifrån den egna kursen och bjuder in de studerande till den. Läraren kan se uppgifterna som de studerande har utfört via sin administratörssida. Du kan läsa om lärmiljön Twid och hur du börjar använda den här.

Allt material elektroniskt

I samband med sommarens förändringar har vi beslutat att slopa programmets tryckta material. Programguiden har omvandlats till elektroniskt PowerPoint-format, och den kan läsas efter att du har loggat in.

Till lärarna har vi gjort färdiga PowerPoint-presentationer, som kan användas som stöd för undervisningen. Vi producerar nya presentationer under läsårets gång som alla blir tillgängliga på den här webbplatsen.

Showroom – UF-företagen synliga för alla

Under sommaren har vi vidareutvecklat funktionen Showroom, och i den nya versionen syns alla UF-företag som registrerar sig. I sin profil berättar UF-företagen kort om företagets affärsidé och via vilka kanaler företagarna kan nås. Registreringen av UF-företaget är kopplat till detta, vilket innebär att UF-företaget skapar en offentlig profil i samband med registreringen och den kan sedan uppdateras under programmets gång.

Skillnaderna mellan webbplatserna i korthet

Webbplatsen vuosiyrittajana.fi:

  • Registrering av UF-företag, Showroom och tävlingar
  • Registrering som lärare gör det möjligt för läraren att följa de egna företagens tävlings- och programbidrag.

Lärmiljön Twid:

  • 21 lärandemoduler, som stärker de studerandes färdigheter i företagande, ekonomi och affärsverksamhet
  • Individuella uppgifter och tester som de studerande kan utföra
  • Läraren skapar först en användarkod och bjuder sedan in eleverna till sina kurser.

På vardera webbplatsen behövs separata användarkoder, som läraren skapar.

Registrering på webbplatsen vuosiyrittajana.fi

Varje UF-företag skapar en företagsspecifik användarkod. UF-företaget skapar sin användarkod samtidigt som företaget registreras. Med hjälp av användarkoden får UF-företaget tillgång till webbmaterialet, kan delta i tävlingar och lämna in försäljningsrapporten och årsberättelsen. Efter att registreringen har godkänts kan UF-företaget ladda ner ett registreringsintyg direkt från sin egen sida.

På den nya webbplatsen ska lärarna registrera sig på nytt. Användarkoderna till den gamla webbplatsen fungerar inte längre till den nya.

En deadline för tävlingarna, tre serier i alla tävlingar

Det här läsåret är webbtävlingarna inom programmet Ett år som företagare följande:

  • Bästa videopitch
  • Bästa affärsidé
  • Bäst grafiska utseende
  • Bästa webbhelhet

Den gemensamma deadlinen för tävlingarna är den 13 mars 2020, och alla utbildningsnivåer har en egen serie. I alla tävlingarna delas prispengar ut, och vinnarna i kategorierna Bästa videopitch och Bästa affärsidé vinner en plats i finalen av tävlingen Våga vara företagsam.

Ny verksamhetstid, tolv månader

Skatteförvaltningen gav våren 2019 följande riktlinje: Programmets längd ska vara högst 18 månader, och under programmets gång utövas den egentliga verksamheten i övningsföretaget i högst tolv månader. Detta innebär att UF-företaget kan vara en del av undervisningen i tolv månader utan avbrott (innefattar även sommaren, om den är en del av undervisningen). Därför är verksamhetstiden i systemet i dag tolv månader vid sidan av de befintliga terminerna, läsåren och kalenderåren.
Detta innebär även att planeringen av programmet och företagsverksamheten kan inledas tidigare. Innehållen i Twid är ett bra stöd för förberedelserna inför grundandet av ett UF-företag.

Lärare, kom ihåg att beställa intyg

Eftersom vi vill följa principerna om en hållbar utveckling försöker vi minska mängden tryckt material. Därför skickar vi inte intygen över programmet automatiskt till skolorna det här läsåret. Läraren kan beställa intyg till sina studerande via den här webbplatsen. Du kan beställa intygen antingen i tryckt format till skolan eller i elektroniskt format (PDF) direkt till din e-post. Du kan beställa intygen efter att du har loggat in på webbplatsen.

Holvi-samarbetet avslutat

Tjänsten Holvi offentliggjorde en ändring i juni 2019 som innebär att alla nya användare ska ha ett FO-nummer. Därför kan UF-företag inte längre använda tjänsten för skötseln av företagets penningrörelse.

Finalen av Våga vara företagsam den 22–23.4.2020 i Helsingfors

FM-tävlingarna i programmet Ett år som företagare, finalen av Våga vara företagsam, ordnas i Helsingfors den 22–23 april 2020. De regionala semifinalerna inleds i januari och pågår till mars. Tävlingen JA Europe Company of the Year (EM-tävlingar) ordnas i Portugal i juli 2020. EM-tävlingarna på högskolenivå (JA Europe Enterprise Challenge) ordnas i Grekland sommaren 2020.

Läs mer om finalen och ta del av semifinalschemat på adressen: http://uskallayrittaa.fi/sv.

Utbildningar

I anknytning till programmet ordnar vi utbildningar på nätet, i Helsingfors och vid behov runt om i Finland.

Du kan anmäla dig till utbildningarna på adressen https://vuosiyrittajana.fi/koulutukset.

Ansök om Ready4Bisnes-bidrag för företagarevenemang

Ung Företagsamhet deltar i projektet Ready4Bisnes, genom vilket man vill uppmuntra unga till företagsamhet, hjälper unga vidare i sitt företagande samt öppnar dörrar till arbetslivet. Via projektet är det möjligt att ansöka om pengar till skolan för ordnandet av evenemang kring företagsamhet. Läs mer och ansök om finansiering här.

Back To Top