skip to Main Content

Läsåret 2020-2021

Nedan har vi sammanställt de viktigaste ändringarna i programmet Ett år som företagare 2020-2021.

Ett program, tre utbildningsnivåer

Från och med hösten 2019 finns programmet Ett år som företagare tillgängligt även för högskolor. Den största förändringen för läsåret 2020-2021 är att programmet inte längre har en registreringsavgift, utan det är kostnadsfritt. Användningen av programmet förutsätter dock registrering både av studerande och lärare.

Varje Ett år som företagare -grupp har en egen kurskod

Program där det finns studerande från många olika läroinrättningar har blivit allt vanligare. Därför tar vi i bruk en s.k. kurskod. Kurskoden betyder att som lärare skapar du en egen kod för din Ett år som företagare -grupp och delar den med studerande. Studerande registrerar sig genom att använda den kod som de fått och deltar i den grupp du skapat. På detta sätt kan studerande från olika läroinrättningar lätt finnas i samma grupp och som handledare ser du alla deltagare oberoende av var de studerar.

Studerandespecifik registrering på Vuosiyrittajana.fi -sidan

Vi har igen tagit i bruk den studerandespecifika registreringen på sidan. Nu kan varje studerande skapa ett eget lösenord för sidan (tidigare var koden företagsspecifik) genom att använda kurskoden. Studerande kan självständigt utföra lärandemoduler och göra uppgifter i anslutning till dem. Som lärare ser du också studerandes svar.

UF-företag grundas under studerandes konto

En av teamets medlemmar registrerar UF-företaget via sitt eget konto och uppdaterar samtidigt företagets information. För varje företag skapas en egen kod som teamets andra medlemmar kan använda för att kontrollera företagets information.

Twid-lärmiljön frångås, grundskole- och andra stadiets moduler på samma sida

Förra läsåret testade vi TWID-lärmiljön, men på basen av feedback, där det framkom att användningen av två olika digitala miljöer var besvärlig, beslöt vi att frångå TWID under detta läsår. Allt material har flyttats till samma sida www.vuosiyrittajana.fi. Där hittar du alla lärandemoduler för grundskolan och andra stadiet. Länkarna hittar du från lärarens sida och här grundskolans moduler, andra stadiets och högskolornas moduler.

Showroom – UF-företagen synliga för alla

Under sommaren har vi vidareutvecklat funktionen Showroom, och i den nya versionen syns alla UF-företag som registrerar sig. I sin profil berättar UF-företagen kort om företagets affärsidé och via vilka kanaler företagarna kan nås. Registreringen av UF-företaget är kopplat till detta, vilket innebär att UF-företaget skapar en offentlig profil i samband med registreringen och den kan sedan uppdateras under programmets gång.

På webbplatsen vuosiyrittajana.fi finns alltså

  • Registrering av UF-företag, Showroom och tävlingar
  • Registrering som lärare gör det möjligt för läraren att följa de egna företagens tävlings- och programbidrag.
  • 22 lärandemoduler, som stärker de studerandes färdigheter i företagande, ekonomi och affärsverksamhet
  • Individuella uppgifter och tester som de studerande kan utföra
  • Läraren skapar först en användarkod och bjuder sedan in eleverna till sina kurser.

En deadline för tävlingarna, tre serier i alla tävlingar

Det här läsåret är webbtävlingarna inom programmet Ett år som företagare följande:

  • Bästa videopitch
  • Bästa affärsidé
  • Bäst grafiska utseende
  • Bästa webbhelhet

Den gemensamma deadlinen för tävlingarna är xx, och alla utbildningsnivåer har en egen serie. I alla tävlingarna delas prispengar ut, och vinnarna i kategorierna Bästa videopitch och Bästa affärsidé vinner en plats i finalen av tävlingen Våga vara företagsam. Därtill har högskolestuderande en egen tävling som relaterar till cirkulär ekonomi.

Ny verksamhetstid, tolv månader

Skatteförvaltningen gav våren 2019 följande riktlinje: Programmets längd ska vara högst 18 månader, och under programmets gång utövas den egentliga verksamheten i övningsföretaget i högst tolv månader. Detta innebär att UF-företaget kan vara en del av undervisningen i tolv månader utan avbrott (innefattar även sommaren, om den är en del av undervisningen). Därför är verksamhetstiden i systemet i dag tolv månader vid sidan av de befintliga terminerna, läsåren och kalenderåren.
Detta innebär även att planeringen av programmet och företagsverksamheten kan inledas tidigare. Innehållet i lärandemodulerna är ett bra stöd för förberedelserna inför grundandet av ett UF-företag.

Lärare, kom ihåg att beställa intyg

Eftersom vi vill följa principerna om en hållbar utveckling försöker vi minska mängden tryckt material. Därför skickar vi inte intygen över programmet automatiskt till skolorna det här läsåret. Läraren kan beställa intyg till sina studerande via den här webbplatsen. Du kan beställa intygen antingen i tryckt format till skolan eller i elektroniskt format (PDF) direkt till din e-post. Du kan beställa intygen efter att du har loggat in på webbplatsen.

Andelsbanken ny partner

Andelsbanken blir UF:s nya partner. Vi håller på och finslipar instruktionerna för UF-företagen under augusti och september.

Finalen av Våga vara företagsam den 21–22.4.2021 i Helsingfors

FM-tävlingarna i programmet Ett år som företagare, finalen av Våga vara företagsam, ordnas i Helsingfors den 21–22 april 2021. De regionala semifinalerna inleds i januari och pågår till mars.

Läs mer om finalen och ta del av semifinalschemat på adressen: http://uskallayrittaa.fi/sv.

 

Back To Top