skip to Main Content

Att lämna in årsredovisning och försäljningsrapport samt avsluta företag

Våren nalkas och så småningom blir det dags för UF-företag, som startat sin verksamhet på hösten, att avsluta sin verksamhet. För en del innebär det att de ska upprätta en försäljningsrapport nu när de befinner sig i mitten av sin verksamhetsperiod. I denna artikel berättar vi hur du lämnar in en försäljningsrapport och vilka åtgärder som krävs för att avsluta företag.

Försäljningsrapport

När du kommit till mitten av din verksamhetsperiod bör du fundera på hur det har gått med försäljningen och marknadsföringen hittills. För att kunna redovisa för detta ska företaget upprätta och lämna in en försäljningsrapport om sin verksamhet. Rapporten är en kort, skriftlig presentation om hur mycket företaget har lyckats sälja och hur företaget kommer att utveckla sin affärsverksamhet. Försäljningsrapporten lämnas in till UF-kontoret elektroniskt. Försäljningsrapporten behöver inte omfatta flera sidor.

Det bra att inkludera i rapporten en överblick över tidigare planer och den egentliga verksamheten samt ta fram eventuella problem och nya utmaningar. Samtidigt kan du specificera vilka planer företaget har gällande sluttiden. Om ert företag har redan sålt produkter, ska rapporten också innehålla en ekonomisk beskrivning med till exempel sådana uppgifter som antal sålda produkter, försäljning i euro (omsättning) och kostnader.

På vår webbplats hittar du en mall för försäljningsrapporter som du kan använda som sådan eller bearbeta tills den passar ert företags behov. Om ni har skapat en logotyp eller grafisk profil för ert företag får ni gärna använda den också i rapporten.

Ladda ner en mall för försäljningsrapporter HÄR.

Årsredovisning

Årsredovisningen beskriver er verksamhet under programmet. En bra årsredovisning belyser verksamheten av ert företag och berättar vad ni har lärt er medan ni har varit med i programmet. Anteckna huvudpunkterna av er verksamhet; vad har ni lärt er, vilka erfarenheter har ni fått och vad skulle ni göra bättre?

Årsredovisningen berättar också företagets berättelse. En årsredovisning är en helhet som kopplar ihop olika faser och erfarenheter inom företaget. Ni kan använda den färdiga mallen som bas för er årsredovisning eller göra en helt egen.

Ladda ner en mall för årsredovisningar HÄR och en mall för revisionsberättelser HÄR.

Så här upprättar du en årsredovisning
 • Du kan skriva årsredovisningen på finska, svenska eller engelska.
 • En rekommenderad omfattning är ca 10 sidor + pärmblad
  • På fram- eller bakomslaget ska du anteckna företagets namn, verksamhetsår, läroanstaltens namn, kontaktuppgifter och handledarens eller rådgivarens namn.
   Första sidan bör ha rubriken “Sammanfattning av verksamheten” och inkludera:

   • Företagets namn
   • Företagets verksamhetsidé
   • En beskrivning av företagets produkt eller tjänst
   • En sammanfattning av företagets ekonomi (till exempel omsättning och vinst i siffror)
   • Det viktigaste som affärsverksamheten har lärt er Årsredovisningen ska presentera bokslutet, det vill säga företagets resultaträkning och balansräkning.
  • Årsredovisningen ska också innehålla en revisionsberättelse som har undertecknats av företagets revisor.
  • Årsredovisningen ska dateras och undertecknas av företagsledningen.
  • Till årsredovisningen kan även bifogas:
   • Verkställande direktörens översikt
   • Korta kommentarer eller översikter från rådgivare och/eller lärare
   • En presentation över företagsstyrelsen och organisationen, inkluderande aktieinnehav samt arbets- och ansvarsområden
   • För företaget väsentliga händelser, en kort beskrivning om erfarenheten att vara ett UF-företag och inlärningsprocessen under UF-året

Även om UF-företaget avslutas kan ni i årsredovisningen också berätta om era tankar om företagets eventuella framtidsplaner och sätt som företagets verksamhet kunde utvecklas med. Bilder om produkter och tjänster gör årsredovisningen personligare och ger läsaren en uppfattning om företagets produkter.

Lämna in filer i systemet

Det är lätt att lämna in försäljningsrapporter, årsredovisningar och övriga filer i systemet. Först måste företaget logga in på vuosiyrittäjänä.fi-webbplatsen med företagets egna ID. Företaget har skapat sitt ID när de registrerade sitt företag. När du har loggat in, klicka på knappen Uppdatera UF-företagsuppgifterna i vänstra övre kanten. På sidan finns knappen Lämna in försäljningsrapport och/eller årsredovisning. Genom att klicka på knappen kan företaget uppdatera sin profil, och blanketten har egna inlämningslådor för de olika uppgifterna. Kom ihåg att trycka på UPPDATERA längst ner. Om du inte trycker på knappen kommer uppgifterna inte att sparas i systemet.

 

Att avsluta ett UF-företag

Avsluta ett UF-företag genom att logga in på vuosiyrittajana.fi-webbplatsen (ni har skapat ert ID när ni registrerade er). Ladda upp årsredovisningen i systemet och ange att verksamheten har avslutats. Kom ihåg att skicka årsredovisningen också till läraren!

Back To Top