skip to Main Content

Användning av FO-nummer

Nu när kurserna har startat får vi många frågor om användningen av FO-nummer i övningsföretagen. I denna nyhet har vi samlat ihop de mest centrala instruktionerna när det gäller detta tema.

UF-företag har inget FO-nummer!

UF-företag har inget FO-nummer. UF-företaget är en privatpersons eget förvärvande av inkomst och till det behövs inget FO-nummer. Detta beskrivs noggrannare i Skatteförvaltningens instruktioner, du hittar en länk i slutet på denna nyhet.

Men när kan ett UF-företag behöva FO-nummer?

Om UF-företaget säljer produkter till ett företag kan företaget kräva ett FO-nummer av försäljaren. Det är viktigt att komma ihåg att då man fakturerar ett företag, eller någon annan aktör som kräver FO-nummer, måste FO-numret finnas på fakturan.

UF-företaget kan producera tjänster mot arbetsersättning. Den som betalar arbetsersättning måste på basen av Lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) 25 § verkställa förskottsinnehållning på den utbetalade arbetsersättningen om inte arbetsersättningens mottagare har registrerats i förskottsuppbördsregistret. Ett UF-företag som säljer tjänster registreras inte i förskottsuppbördsregistret. UF-företaget kan med godkännande av läroinrättningen meddela läroinrättningens FO-nummer och då behöver ingen förskottsinnehållning verkställas. Om läroinrättningens FO-nummer inte kan användas bör läraren ansöka om att få använda Ung Företagsamhet rf:s FO-nummer. Ifrågavarande FO-nummer får inte användas utan ett skriftligt beviljande. Detta förutsätter också att Ett år som företagare -programmet är en del av läroinrättningens läroplan och att studerande rapporterar om sin verksamhet till Ung Företagsamhet rf då programmet avslutas. Detta görs med en verksamhetsberättelse. En länk till ansökan om FO-nummer finns i slutet på denna nyhet.

Vad får inte Ung Företagsamhet rf:s FO-nummer användas till?

Ung Företagsamhet rf:s FO-nummer får inte användas för att köpa produkter, för avtal eller i anmälningar till myndigheter. Som avtal räknas också öppnande av bankkonto eller anskaffning av betalterminal.

I allmänhet kan UF-företagets anskaffningar göras som privatperson. En del företag (t.ex. inom partihandeln) säljer produkter endast till andra företag och kräver därför FO-nummer av köparna. I sådana fall lönar det sig för UF-företaget att hitta en annan butik där de kan köpa produkterna som privatpersoner. Ibland kan man använda sitt personsignum istället för FO-nummer vid inköp.

OBS! En del företag har skilda priser för privatpersoner och företag. I företagens priser lägger man till mervärdesskatten. UF-företag bör dock betala moms, så i detta hänseende förändrar inte FO-numret priset.

Om du behöver mer information om användningen av FO-nummer kan du höra av dig till Ett år som företagare -programmets ansvarsperson Petri Katajarinne, [email protected] eller 044 7378610

 

Instruktioner för att använda FO-numret

Ansökningsblankett för FO-nummer

Ung Företagsamhet rf:s studieprogram i beskattningen

Back To Top