skip to Main Content

Ett år som företagare-programmet erbjuder mångsidiga möjligheter att öva sig på arbetslivsfärdigheter, att skapa en företagarattityd och att prova på entreprenörskap.

I programmet startar deltagarna alltefter eget intresse eller skicklighet individuellt eller i grupp ett UF-företag som fungerar för riktiga pengar. Eleverna kan delta i nationella tävlingar och evenemang om de så önskar.

Programmet erbjuder högstadielärare ett nyckelfärdigt paket för att undervisa i entreprenörskap. Programmet omfattar ett nationellt lärarnätverk och lärmiljön Twid. Programmet har en registreringsavgift på 25 euro per elev.

Programmets innehåll uppmärksammar målen för mångsidig kompetens i LP 2016 (s. 20–34). Programmet stöder de sektorövergripande lärhelheter som definieras i LP. Programmet lämpar sig utmärkt som självständigt tillvalsämne eller som ett verktyg i implementeringen av andra valfria ämnen.

Undervisnings- och kulturministeriets riktlinjer för entreprenörskap (2017) har utsett Ett år som företagare-programmet till en metod för att genomföra entreprenörsfostran i högstadiet i enlighet med de nya läroplanerna.

Programmets skeden

Steg 1
Introduktion till entreprenörskap, kompetens och affärsidé

Skedets innehål och moduler

I det första skedet lär du dig om entreprenörskap samt din egen och teamets kompetens, identifierar affärsmöjligheter och diskuterar affärsidéer.

Rekommenderade moduler i detta skede:

 • Aloitus
 • Johdatus yrittäjyyteen
 • Osaaminen
 • Tiimi
 • Liikeidean löytäminen
 • Liikeidean mallintaminen
 • + lisämoduulina kiertotalous
Steg 2
Startande av företagsverksamhet och kristallisering av affärsidé

Skedets innehål och moduler

I programmets andra skede grundar du ett UF-företag och skapar en modell för dess verksamhet genom en affärsplan. Härmed får du även fundera på marknadsföring och ekonomiska frågor.

Rekommenderade moduler i detta skede:

 • Nimi ja logo
 • Yritystoiminnan käynnistäminen
 • Liiketoimintasuunnitelma
 • Markkinointi
 • Johdatus talouteen
 • Kustannus- ja kannattavuuslaskenta
 • Riskit ja turvallisuus
 • + lisämoduulina Pitchaus & presentointi
Steg 3
Övervakning, utveckling och rapportering av företagsverksamhet

Skedets innehål och moduler

I detta skede är UF-företagets verksamhet i gång och vidareutvecklas.

Rekommenderade moduler i detta skede:

 • Digimarkkinointi
 • Sosiaalisen median markkinointi
 • Budjetointi & kirjanpito
 • Verotus
 • Myynti ja asiakaspalvelu
 • + lisämoduulina Vastuullinen liiketoiminta
Steg 4
Avslutande av företags-
verksamhet, utvärdering och framtid

Skedets innehål och moduler

I slutet av programmet gör du en självutvärdering av din egen kompetens och genomför Ett år som företagare-programmets teoriprov. UF-företagets verksamhet körs ner.

Rekommenderade moduler i detta skede:

 • Ohjelman päätös
 • Oman talouden hallinta (tulossa loppuvuodesta 2019)
 • Muut moduulit, joita ei vielä ole suoritettu

Ibruktagning

Rektor

Intresserad? Rekrytera en lärare från din skola som vore intresserad av att arbeta som handledande lärare för Ett år som företagare-programmet. Vi utbildar lärare för programmet och i att använda läromedlen. Av läraren krävs endast entusiasm, mod och företagarattityd. Programmet lämpar sig också för att stärka teamundervisningen.

Programmet erbjuder möjligheter att knyta nätverk med skolan och externa aktörer.

Lärare

Prata med din rektor om du är intresserad av att fungera som handledande lärare i programmet. Tack vare sin mångsidighet lämpar sig programmet som ett naturligt verktyg för högstadiets tillvalsämnen. Det är också lätt att kombinera olika ämnen med programmet. Teamundervisningen möjliggör användning av olika perspektiv samt utbyte och utveckling av den egna expertisen.

Kontakta oss och se våra kostnadsfria kurser. Vi hjälper dig komma igång och stöder dig i att genomföra programmet.

1

Skolan fattar ett beslut om att använda programmet och är i kontakt med Ung Företagsamhet rf.

2

UF tar kontakt med instruktioner. Läraren kan delta i en kostnadsfri utbildning.

3

Läraren skapar sin egen implementering i Twid-miljön, som läraren bjuder in studeranden till i början av programmet. Programmet startar.

4

UF-företagen registrerar sig i systemet. UF fakturerar skolan efter registreringarna.

Schema

I Ett år som företagare-programmet kan UF-företagen ha olika verksamhetstider. Verksamhetstiderna är en terminett läsårett kalenderår och tolv månader. Programmet är alltid en del av läroanstaltens utbildning och UF-företaget kan bara verka när det också har en handledande lärare. Nedan visas olika tidsscheman för varje aktivitet.

Läsår 2019-2020

PÄIVÄ MITÄ
8.8.2019 Rekisteröintilomake aukeaa
1.12.2019 Rekisteröinnin DL
16.2.2020 Myyntiraportin DL
tammi - maaliskuu Uskalla Yrittää -semifinaalit (https://uskallayrittaa.fi)
13.3.2020 Kilpailuiden DL
22.-23.4.2020 Uskalla Yrittää -finaali Helsingissä
toukokuu Ohjelmatodistukset lähetetään kouluille
31.5.2020 Vuosikertomuksen DL

Kalenderår 2020

PÄIVÄ MITÄ
1.11.2019 Rekisteröintilomake aukeaa
tammi - maaliskuu Uskalla Yrittää -semifinaalit (https://uskallayrittaa.fi/)
13.3.2020 Kilpailuiden DL
31.4.2020 Rekisteröinnin DL
22.-23.4.2020 Uskalla Yrittää -finaali Helsingissä
31.5.2020 Myyntiraportin DL
joulukuu Ohjelmatodistukset lähetetään kouluille
13.12.2020 Vuosikertomuksen DL

12 månader som verksamhetsperiod

Om programmet genomförs i enlighet med tolv månaders verksamhetsperiod kan verksamheten påbörjas när som helst. Observera dock att tävlingar och evenemang har en viss tidscykel och endast kan besökas en gång under verksamheten.

Hösttermin 2019

PÄIVÄ MITÄ
8.8.2019 Rekisteröintilomake aukeaa
30.9.2019 Rekisteröinnin DL
joulukuu Ohjelmatodistukset lähetetään kouluille
15.12.2019 Vuosikertomuksen DL

Vårtermin 2020

PÄIVÄ MITÄ
1.11.2019 Rekisteröintilomake aukeaa
16.2.2020 Rekisteröinnin DL
tammi - maaliskuu Uskalla Yrittää -semifinaalit (https://uskallayrittaa.fi/)
13.3.2020 Kilpailuiden DL
22.-23.4.2020 Uskalla Yrittää -finaali Helsingissä
toukokuu Ohjelmatodistukset lähetetään kouluille
31.5.2020 Vuosikertomuksen DL

Sommartermin 2020

PÄIVÄ MITÄ
1.5.2020 Rekisteröintilomake aukeaa
14.6.2020 Rekisteröinnin DL
elokuu Ohjelmatodistukset lähetetään kouluille
31.8.2020 Vuosikertomuksen DL

Lärarmaterial

Programmet omfattar högklassigt elektroniskt material för lärare och elever. Därtill får lärarna ett månatligt nyhetsbrev med tips och instruktioner.

Programmets läromaterial finns i den digitala Twid-miljön. Undervisningen kan utföras som närundervisning eller partiellt på distans.

Den elektroniska lärmiljöns innehåll (TWID)

Ohjelman pakolliset moduulit

 1. Ohjelman aloitus
 2. Johdatus yrittäjyyteen
 3. Osaaminen
 4. Tiimi
 5. Liikeidean löytäminen
 6. Liikeidean löytäminen
 7. Nimi ja logo
 8. Yritystoiminnan käynnistäminen
 9. Liiketoimintasuunnitelma
 10. Markkinointi
 11. Digimarkkinointi
 12. Somemarkkinointi
 13. Johdatus talouteen
 14. Kustannus- ja kannattavuuslaskenta
 15. Budjetointi & kirjanpito
 16. Verotus
 17. Riskit ja turvallisuus
 18. Myynti ja asiakaspalvelu
 19. Ohjelman päätös

Lisämoduulit

 • Pitchaus & presentointi
 • Kiertotalous
 • Vastuullinen liiketoiminta
 • Henkilökohtainen talous (tulossa syksyn 2019 aikana)

Färdiga läromterial (PowerPoint-presentationer)

Saatavilla olevat Powerpoint -esitykset

Esitykset ovat saatavilla Twid -ympäristössä upotettuina esityksinä.

 • Ohjelma opettajan näkökulmasta
 • Ohjelman esittely
 • Johdatus yrittäjyyteen
 • Osaaminen
 • Aikataulu & tavoitteet
 • Tiimi
 • Liikeidea 1
 • Liikeidea 2
 • Nimi & logo
 • Innovointi
 • NY-yrityksen perustaminen
 • Rahaliikenne
 • Liiketoimintasuunnitelma
 • Pitchaus ja presentointi
 • Pitch deck

Powerpoint -esityksiä tehdään lisää lukuvuoden aikana ja ne tulevat suoraan saataville opettajille.

Lärarutbildningar

Vi utbildar kostnadsfritt lärare i att använda programmet. Vi arrangerar månatliga kurser på webben. Utbildningarna hålls i Helsingfors och vid behov även på andra orter.

Deltagarna i kursen kan bestå av Ett år som företagare-programmets användare och lärare som är intresserade av programmet. Kurserna varar ca 3–4 timmar.

Kursteman:

 • Att använda Ett år som företagare-programmet  som del av undervisningen
  • Centrala frågor och metoder i Ett år som företagare-programmet
  • Användning av TWID-miljön
 • Utnyttjande av Ung Företagsamhet-lägren
  • Minicamp & 24h-läger
 • Circula-spel om cirkulär ekonomi och entreprenörskap

Kurserna är funktionella.

Vanliga frågor

Hur ansluter programmet till helheter för mångsidig kompetens?

Ett år som företagare-programmet stöder implementering av områden med mångsidig kompetens.

Tankearbete och att lära sig att lära sig
Vi uppmuntrar till att agera självständigt och till att ha förtroende för sig själv och sina egna visioner.

Kulturell kompetens, interaktion och uttryck
Vi ger handledning i hur man gör i olika situationer och lär ut färdigheter i växelverkan.

Att ta hand om sig själv och vardagskompetens
Vi övar på att ta ansvar och uppmuntrar till hållbara livsstilsval nu och i framtiden.

Multiläskunnighet
Vi uppmuntrar till att använda multiläskunnighet och medieläskunnighet som påverkansmetoder.

Kompetens i information- och kommunikationsteknologi
Vi uppmuntrar till att använda informations-och kommunikationsteknik inom studierna och arbetslivet.

Arbetslivsfärdigheter och entreprenörskap
Vi erbjuder erfarenheter från arbetslivet, bekantar oss med affärs verksamhet och övar oss i projektarbete.

Deltagande, påverkan och uppbyggnad av en hållbar framtid
Vi inriktar oss på att lära ut grunderna i ekonomiförvaltning och på att stärka elevernas förståelse av en själv som en del av ett bredare samhälle.

Hur anknyter programmet till olika ämnen?

Bildkonst
Undervisningens mål

 • att inspirera eleverna till att uttrycka sina observationer och tankar i bilder i olika miljöer med hjälp av olika verktyg och sätt att använda information

Matematik
Undervisningens mål

 • att handleda de studerande att upptäcka och förstå kopplingarna mellan saker de lärt sig
 • att uppmuntra de studerande att tillämpa matematik även i andra ämnen och i det omgivande samhället
 • att handleda de studerande i att utveckla sin informationshanterings- och analytiska kompetens samt i att kritiskt granska information
 • att handleda studerande i att stärka sin slutlednings- och huvudräkningsförmåga och motivera de studerande att använda sina färdigheter i olika situationer

Elevhandledning
Undervisningens mål

 • att uppmuntra och handleda eleverna att utveckla sina studiefärdigheter och lära sig inlärningsfärdigheter
 • att skapa förutsättningar för elevernas vilja att lära sig, bedöma sina färdigheter, identifiera och utnyttja sina talanger och styrkor, utveckla sin förmåga att identifiera sina inlärningsbehov och att ge möjlighet att vid behov ändra sina planer och strategier
 • att handleda eleverna i att identifiera faktorer som påverkar deras val och att relatera sina egna handlingar i enlighet med sina förmågor, förutsättningar och intressen
 • att hjälpa eleverna förstå vikten av arbete för sitt eget liv och samhället och främja elevernas förmåga att inse vikten av att lära sig ämnen för framtida studier, samt för kompetens som behövs i arbetslivet och för sysselsättning

Hälsoinformation
Undervisningens mål

 • att handleda eleven i att utveckla sina färdigheter i emotionell kompetens och växelverkan och förmåga att agera i olika konflikt- och krissituationer

Religion
Undervisningens mål

 • att uppmuntra eleverna att möta olika personer nu och i fortsatta studier, arbetslivet och på fritiden

Samhällskunskap
Undervisningens mål

 • att handleda eleverna i att fördjupa och hålla sina kunskaper och färdigheter i samhället, ekonomisk verksamhet och privat ekonomi uppdaterade och att kritiskt bedöma mediernas roll och betydelse
 • att uppmuntra eleverna att utveckla sin företagaranda och vara ansvarsfulla ekonomiska aktörer som känner entreprenörs- och arbetslivet och möjligheter dessa erbjuder och kan planera sin egen framtid

Modersmål och litteratur
Undervisningens mål

 • uppmuntrar eleverna att fördjupa sin kommunikatörsbild så att de lär sig observera sin egen kommunikation, identifiera sina styrkor och utvecklingsområden i olika, även multi-mediala kommunikationsmiljöer
 • att uppmuntra eleverna att utveckla sina färdigheter i att utvärdera och på lämpligt sätt använda den information de får från olika källor
 • att handleda eleven i att skriva smidigare och stärka sin kompetens att använda informations- och kommunikationsteknologi i att producera texter, fördjupa deras förståelse för skrivande som kommunikation och stärka behärskandet av allmänspråk genom att ge information om skriftspråkets konventioner

Hur görs utvärderingen?

Vissa skolor ger en påteckning för studieprestation för programmet och andra betygsätter programmet.

Bedömningen kan basera sig på prestationer som gjorts under programmet och på aktiviteten i det egna företaget. Läraren bestämmer hur utvärderingen ska genomföras.

På vilka språk finns programmet?

För närvarande finns Ett år som företagare-programmet och dess material på finska och svenska. Engelskt material kommer år 2019.

Vad kostar programmet?

Programmet har en registreringsavgift på 25 euro per elev. Ung Företagsamhet rf skickar en faktura till läroanstalten efter att registreringstiden löpt ut.

Ung Företagsamhet rf fakturerar läroanstalten på basis av antalet registrerade elever i systemet. När eleven är registrerad för UF-företaget görs en betalning. Detta beror på att Ung Företagsamhet rf bland annat tecknar försäkringar för programmets deltagare.

Vem kan undervisa programmet? Behöver läraren känna till entreprenörskap eller affärsverksamhet?

I programmet är lärarens roll att vara en möjliggörare för inlärning, en coach och mentor. Läraren behöver inte vara expert i ämnet. I praktiken kan vilken som helst lärare implementera programmet som en del av sin undervisning.

Vad är ett UF-företag?

 • UF-företaget har inte en egentlig bolagsform eller FO-nummer.
 • UF-företag registreras inte hos Patent-och registerstyrelsen (PRH).
 • UF-företagets verksamhet är inte detsamma som att vara näringsidkare.
 • Om UF-företaget säljer produkter/tjänster under programmets lopp är aktiviteten den studerandes förvärvsinkomstsverksamhet.

UF-företaget fungerar med riktiga pengar. Hur fungerar beskattningen?

 • UF-företaget är inte momsskyldigt om UF-företagets nettoomsättning understiger 10 000 euro.
 • UF-företaget betalar inte skatt i sig självt, men vinsten som genereras av UF-företaget fördelas mellan UF-företagets delägare i slutet av verksamheten.
  • Den utdelade avkastningen är beskattningsbar inkomsten för delägarna och ska anges i den personliga skattedeklarationen under övriga förvärvsinkomster.

Vill du ta i bruk programmet vid din läroanstalt?

Läraren, lämna oss dina kontaktuppgifter eller kontakta våra experter. Vi berättar mer om Ett år som företagare-programmet och hur du tar det i bruk.

0 Yhteydenottolomake / Ohjelman käyttöönotto

Personuppgifter

Använda skolans e-post.
Kontakta mig *
Skolnivå *
Hur kan vi hjälpa dig? *
Jag accepterar att min information skickades till Ung Företagsamhets kundhanteringssystem. *
Låt oss i förväg veta vad du har planerat för UF-programmet. Så vi kan hjälpa dig bättre!
Back To Top