skip to Main Content

Ett år som företagare-programmet stöder entreprenörskap och utveckling av en egen idé. Under denna period går studenterna igenom en process som formar ett riktigt företags livscykel. I programmet grundar studenterna ensamma eller i grupp ett UF-företag som fungerar med riktiga pengar. Programmet bygger på en innovationsdel (Let’s Innovate) och en affärsverksamhetsdel (Let’s do Business).

Programmet erbjuder högskolelärare en nyckelfärdig lösning för entreprenörskapsundervisning. Programmet omfattar tävlingar, ett nationellt lärarnätverk och en digital. Programmet har ingen registreringsavgift.

Programmet utgör en praktisk verksamhetsmodell som ger studenterna utmaningar i linje med sina egna mål. Tröskeln för att ta i bruk programmet och för att delta har gjorts så låg som möjligt.

Programmet stöder inlärning av personliga affärs-och innovationsfärdigheter.

Dessa personliga färdigheter är allmänna arbetslivsfärdigheter, såsom interaktions-, förhandlings- och teamworkförmåga. Programmets affärsverksamhetsfärdigheter hänger ihop med att lära sig färdigheter som behövs för att inleda och starta företagsverksamhet, såsom marknadsföring, grundläggande redovisning, motivering av teamet och att hitta dess styrkor. Att utveckla innovationsfärdigheter är en process som börjar med att hitta en egen affärsidé och utvärdera verksamhetsmiljön till produktifiering och pilottestning av idén med riktiga kunder.

Det egna UF-företaget är en lärmiljö som motiverar studerande. Studerande ser utvecklingen av sin egen idé som en möjlighet för en framtida bana som entreprenör.

Undervisnings- och kulturministeriets riktlinjer för entreprenörskap (2017) har utsett Ett år som företagare-programmet till en metod för att genomföra entreprenörskapsfostran i högskolor i enlighet med de nya läroplanerna.

Programmets kompetensmål

 • Studerande förstår entreprenörskap och kraven som ställs på en entreprenör, studerande kan bedöma sina egna styrkor och utveckling
 • Studerande utvecklar sina egna företagsamhetsfärdigheter, såsom färdigheter inom försäljning, grupparbete, problemlösning, kommunikationsförmåga och att hålla presentationer.
 • Studerande bygger samarbetsnätverk för att främja affärsverksamheten
 • Studerande identifierar och utvärderar sin egen verksamhet i företaget som del av ett team
 • Studerande kan planera företagets affärsverksamhet
 • Studerande kan använda affärsplaneringsverktyg och förbereda dokument som behövs för att grunda företaget
 • Studerande kan utarbeta en affärsmodell och affärsplan för att stöda sin egen idé och utveckla den under verksamheten
 • Studerande förstår grunderna i affärsverksamhet och kan utvärdera och utveckla verksamheten

Programmets skeden

Steg 1
Introduktion till entreprenörskap, kompetens och affärsidé
Steg 2
Startande av företagsverksamhet och kristallisering av affärsidé
Steg 3
Övervakning, utveckling och rapportering av företagsverksamhet
Steg 4
Avslutande av företagsverksamhet, utvärdering och framtid

Ibruktagning

Ansvarig person för utbildning

Intresserad? Rekrytera en lärare från din skola som är intresserad av att arbeta som handledande lärare för Ett år som företagare-programmet. Vi utbildar lärare för programmet och i att använda läromedlen. Därmed behövs inte erfarenhet av ämnesområdet.

Programmet är en utmärkt inkörsport för nätverkande eller rentav för marknadsföring av din läroinrättning. Varje år skriver landets medier i stor omfattning om studerandes företag.

Lärare

Prata med din förman om du vill bli handledande lärare för Ett år som företagare-programmet. Kontakta oss och bekanta dig med kostnadsfria fortbildningar. Vi hjälper dig komma igång och stöder dig i att genomföra programmet. Våra regionkontor runtom i landet står till din tjänst, liksom experter vid vårt nationella kontor.

1

Skolan fattar ett beslut om att använda programmet och är i kontakt med Ung Företagsamhet rf.

2

UF tar kontakt. Läraren kan delta i en kostnadsfri utbildning.

3

Läraren skapar sin egen implementering i den digitala lärmiljön, som läraren bjuder in studeranden till i början av programmet. Programmet startar.

4

UF-företagen registrerar sig i systemet. 

Schema

I Ett år som företagare-programmet kan UF-företagen ha olika verksamhetstider. Verksamhetstiderna är en terminett läsårett kalenderår och tolv månader. Programmet är alltid en del av läroinrättningens utbildning och UF-företaget kan bara verka när det också har en handledande lärare. Kolla olika tidsscheman för varje aktivitet HÄR.

Lärarmaterial

Programmet innehåller högklassigt elektroniskt material för lärare och elever. Därtill får lärarna ett månatligt nyhetsbrev med tips och instruktioner.

Läraren har en pedagogisk handbok baserad på innovationspedagogik.

Programmets läromaterial finns i den digitala lärmiljön. Undervisningen kan utföras som närundervisning eller delvis på distans.

Lärarutbildningar

Vi utbildar kostnadsfritt lärare i att använda programmet. Vi arrangerar fortbildningar enligt behov. I fråga om fortbildningar kan du vara i kontakt med närmaste regionkontor.

Deltagarna i fortbildningen kan bestå av Ett år som företagare-programmets användare och lärare som är intresserade av programmet. Kurserna varar ca 1 timma.

Vanliga frågor

Hur många studiepoäng utgör programmet?

Programmet är vanligtvis en helhet på tio poäng.

Vilka är kraven för att använda programmet?

Programmet måste formellt godkännas som en del av studierna och måste ha en ansvarig lärare vid högskolan.

På vilka språk finns programmet?

För närvarande finns Ett år som företagare-programmet och dess material på finska, svenska och engelska.

Vad kostar programmet?

Programmet är kostnadsfritt.

Vem kan undervisa programmet? Behöver läraren känna till entreprenörskap eller affärsverksamhet?

I programmet är lärarens roll att vara en möjliggörare för lärande, en coach och mentor. Läraren behöver inte vara expert i ämnet. I praktiken kan vilken som helst lärare implementera programmet som en del av sin undervisning.

Vad är ett UF-företag?

 • UF-företaget har inte en egentlig bolagsform eller FO-nummer.
 • UF-företag registreras inte hos Patent-och registerstyrelsen (PRH).
 • UF-företagets verksamhet är inte detsamma som att vara näringsidkare.
 • Om UF-företaget säljer produkter/tjänster under programmets lopp är aktiviteten den studerandes förvärvsinkomst.

UF-företaget fungerar med riktiga pengar. Hur fungerar beskattningen?

 • UF-företaget är inte momsskyldigt om UF-företagets nettoomsättning understiger 15 000 euro (från 1.1.2021).
 • UF-företaget betalar inte skatt i sig självt, men vinsten som genereras av UF-företaget fördelas mellan UF-företagets delägare i slutet av verksamheten.
  • Den utdelade avkastningen är beskattningsbar inkomsten för delägarna och ska anges i den personliga skattedeklarationen under övriga förvärvsinkomster.

Ung Företagsamhet rf har utrett Skatteförvaltningens anvisning om UF-verksamhet. Se skatteförvaltningens riktlinjer för beskattning och drift av UF-företag här.

Vill du ta i bruk programmet vid din läroanstalt?

Lämna oss din kontaktinformation och vi kommer att berätta mer om Ett år som företagare -program och hur du implementerar det.

Back To Top