skip to Main Content

Ett år som företagare-programmet är ett verktyg som kombinerar teori och praktik för undervisning och lärande av entreprenörskapets färdigheter, kompetens och attityd. Programmet ger läraren en nyckelfärdig lösning för att undervisa i entreprenörskap. Lärarens roll är att fungera som facilitator för lärande och som möjliggörare av erfarenheter. Läraren behöver inte vara expert på företagsekonomi eller entreprenörskap.

Ett år som företagare-programmet finns tillgängligt för gymnasier, läroanstalter på andra stadiet och universitet. Programmet är kostnadsfritt. Det finns ingen åldersgräns för att delta i programmet, men det kan finnas åldersgränser för tävlingarna som ingår i programmet (tävlingarna är frivilliga).

I programmet grundar deltagarna själva eller i grupp ett UF-företag som fungerar med riktiga pengar som de driver en termin, ett läsår, ett kalenderår eller tolv månader. Läraren ansvarar för det praktiska genomförandet av programmet vid läroanstalten.

Ung Företagsamhet rf erbjuder programmets lärare färdiga läromedel, en lärmiljö på webben, kostnadsfri programutbilding och handledning i ibruktagandet av programmet samt ett nationellt nätverk för entreprenörskapsfostran. Programmet används årligen i över 170 läroanstalter runtom i Finland.

Ett år som företagare - programmet ur ett lärarperspektiv

Ung Företagsamhet rf erbjuder program som stöder läroplanens mål för att stärka barns och ungdomars entreprenörsanda, arbetslivsfärdigheter och ekonomikunskaper från förskola till högskola – lära genom att göra. www.nuoriyrittajyys.fi.

Back To Top