skip to Main Content

Ett år som företagare-programmet är ett verktyg som kombinerar teori och praktik för undervisning och lärande av entreprenörskapets färdigheter, kompetens och attityd. Programmet ger läraren en nyckelfärdig lösning för att undervisa i entreprenörskap. Lärarens roll är att fungera som facilitator för lärande och som möjliggörare av erfarenheter. Läraren behöver inte vara expert på företagsekonomi eller entreprenörskap.

Ett år som företagare-programmet finns tillgängligt för gymnasier, läroanstalter på andra stadiet och universitet. Programmet är kostnadsfritt. Det finns ingen åldersgräns för att delta i programmet, men det kan finnas åldersgränser för tävlingarna som ingår i programmet (tävlingarna är frivilliga).

I programmet grundar deltagarna själva eller i grupp ett UF-företag som fungerar med riktiga pengar som de driver en termin, ett läsår, ett kalenderår eller tolv månader. Läraren ansvarar för det praktiska genomförandet av programmet vid läroanstalten.

Ung Företagsamhet rf erbjuder programmets lärare färdiga läromedel, en lärmiljö på webben, kostnadsfri programutbilding och handledning i ibruktagandet av programmet samt ett nationellt nätverk för entreprenörskapsfostran. Programmet används årligen i över 170 läroanstalter runtom i Finland.

Ibruktagning 

Det här är programmets officiella hemsidar du hittar material och instruktioner. 

Programstart 

Programmet inleds i korthet enligt följande. 

  1. Läraren registrerar sig  programsidan  
  • Läraren skapar den gemensamma inlärningsmiljön (kursens interna namnoch ger kurskoden till sina elever 
  • Eleverna skapar personliga inloggningsuppgifter och ansluter sig med kurskoden till den gemensamma inlärningsmiljön. 
  • Eleverna går igenom materialet och gör personliga och gruppvisa övningarsom läraren ser och kan kommentera 

 

2. Då affärsidén är klarregistrerar en av teamets medlemmar företagetÖvriga teammedlemmar kan därefter ansluta sig till företaget. 

  • Vi behandlar registreringarna inom några arbetsdagar och efter att registreringen godkänts kan företagsverksamheten inledas
  • Ett registreringsbevis fås  man är inloggad från vuosiyrittajana.fisidan. 

Under programmets gång finns olika tävlingar man kan delta i, se https://vuosiyrittajana.fi/sv/tavlingar/  för mera information. 

  • FM-tävlingen ”Våga vara företagsam” inleds med regionvisa semifinaler under våren och FM-finalen ordnas i Helsingfors i aprilAllt som berör dessa tävlingar hittar du  sidan uskallayrittaa.fi 

Mot slutet av programmet kan läraren beställa deltagarbevis åt elevernaBeställningen görs  vuosiyrittajana.fi som inloggad.

 Antingen kan bevisen ges i digital form eller  att man  skolan printaut dem.  

Programmets material för både lärare och elever finns digitalt  den här sidan då man är inloggadProgrammet har inget tryckt material. 

Ett år som företagare - programmet ur ett lärarperspektiv

Ung Företagsamhet rf erbjuder program som stöder läroplanens mål för att stärka barns och ungdomars entreprenörsanda, arbetslivsfärdigheter och ekonomikunskaper från förskola till högskola – lära genom att göra. www.nuoriyrittajyys.fi.

Back To Top