skip to Main Content

Ett år som företagare-programmet är ett verktyg som kombinerar teori och praktik för undervisning och inlärning av entreprenörskapets färdigheter, kompetens och attityd. Programmet ger läraren en nyckellösning för att undervisa i entreprenörskap. Lärarens roll är att fungera som facilitator för lärande och som möjliggörare av erfarenheter. Läraren behöver inte vara expert på företagsekonomi eller entreprenörskap.

Ett år som företagare-programmet finns tillgängligt för gymnasier, läroanstalter på andra stadiet och universitet. Programmet har en registreringsavgift på 25 euro per deltagare. Det finns ingen åldersgräns för att delta i programmet, men det kan finnas åldersgränser för programtävlingar.

I programmet grundar deltagarna själva eller i grupp ett UF-företag som fungerar med riktiga pengar som de driver en termin, ett läsår, ett kalenderår eller tolv månader. Läraren ansvarar för det praktiska genomförandet av programmet vid läroanstalten.

Ung Företagsamhet rf erbjuder programmets lärare färdigt undervisningsmaterial, en lärmiljö på webben som inkluderar undervisningsmoduler om affärsmässiga färdigheter, kostnadsfria kurser och det finska nationella nätverket för entreprenörsfostran. Programmet är årligen i användning på över 170 läroanstalter runt om i Finland.

Ett år som företagare - programmet ur ett lärarperspektiv

Ung Företagsamhet rf erbjuder program som stöder läroplanens mål för att stärka barns och ungdomars entreprenörsanda, arbetslivsfärdigheter och hantering av den egna ekonomin från förskola till högskola – med att lära sig genom att göra. www.nuoriyrittajyys.fi.

Back To Top