skip to Main Content

Det nya UF-Programbiblioteket är öppet!

Hej lärare och hoppas att ni får ett lysande nytt läsår! Det exceptionella året har fört med sig positiv utveckling hos oss på Ung Företagsamhet rf. Baserat på den feedback vi har fått av er lärare har vi förnyat vår…

Read More

Inlämningen av uppgifterna i Ett år som företagare -programmets onlinetävlingar närmar sig – DL 19.3! 

I Ett år som företagare -programmet ingår förutom Våga vara företagsam -semifinalen och finalen, även olika tävlingar som anknyter till UF-företagets verksamhet. I dessa Online-tävlingar har grundskolan, andra stadiet och högskolorna egna tävlingskategorier. I tävlingarna har varje kategori ett penningpris och en del tävlingar ger en plats i Våga vara företagsam -finalen. I högskolornas Bästa affärsidé -tävling är fokus på affärsidéer som bygger på cirkulär ekonomi. Tävlingsbidragen kan lämnas in på finska, svenska eller engelska.   Online-tävlingarna:  Bästa video pitch  Bästa affärsidé  Bästa internet-helhet  Bästa grafiska profil  Sista inlämningsdag för uppgifterna i samtliga Online-tävlingar är 19.3.2021. Uppgifterna lämnas in via det egna UF-företagets profil. Uppgifter som lämnas in för sent beaktas inte i tävlingarna.   Mer information om tävlingarna hittar du på https://vuosiyrittajana.fi/sv/tavlingar/ 

Read More

Lärarcafé 3.11.2020 kl. 15:00 – 16:30

Välkommen på Lärarcafé! Tema: Hur driva UF-företag i det nya normala? Året 2020 kommer med stor sannolikhet att vara det år vi i framtiden får hänvisa till i många olika avseenden.  Naturligtvis kommer mycket att handla om pandemin men inte…

Read More

Användning av FO-nummer

Nu när kurserna har startat får vi många frågor om användningen av FO-nummer i övningsföretagen. I denna nyhet har vi samlat ihop de mest centrala instruktionerna när det gäller detta tema. UF-företag har inget FO-nummer! UF-företag har inget FO-nummer. UF-företaget…

Read More

Vinnarna i programmets webbtävlingar är klara

Vinnarna i webbtävlingen Ett år som företagare-programmet är klara. I programmet ingår olika webbtävlingar, i vilka det igen fanns ett stort antal deltagande UF-företag. Tävlingarna i år var bästa affärsidé, bästa grafiska utseende, bästa webbhelhet och bästa videopitch. I tävlingarna…

Read More

Fennia har ny olycksfallsförsäkring för UF-företagare

Fennia har i flera år tryggat UF-företagens verksamhet med ansvarsförsäkringar. Nu utvidgas skyddet att gälla också UF-företagare. Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia är en av föreningen Ung Företagsamhets långvarigaste samarbetsparter. Genom samarbetet har UF-företagen i programmet Ett år som företagare redan i…

Read More
Back To Top