skip to Main Content

Inlämningen av uppgifterna i Ett år som företagare -programmets onlinetävlingar närmar sig – DL 19.3! 

I Ett år som företagare -programmet ingår förutom Våga vara företagsam -semifinalen och finalen, även olika tävlingar som anknyter till UF-företagets verksamhet. I dessa Online-tävlingar har grundskolan, andra stadiet och högskolorna egna tävlingskategorier. I tävlingarna har varje kategori ett penningpris och en del tävlingar ger en plats i Våga vara företagsam -finalen. I högskolornas Bästa affärsidé -tävling är fokus på affärsidéer som bygger på cirkulär ekonomi. Tävlingsbidragen kan lämnas in på finska, svenska eller engelska.   Online-tävlingarna:  Bästa video pitch  Bästa affärsidé  Bästa internet-helhet  Bästa grafiska profil  Sista inlämningsdag för uppgifterna i samtliga Online-tävlingar är 19.3.2021. Uppgifterna lämnas in via det egna UF-företagets profil. Uppgifter som lämnas in för sent beaktas inte i tävlingarna.   Mer information om tävlingarna hittar du på https://vuosiyrittajana.fi/sv/tavlingar/ 

Read More

Lärarcafé 3.11.2020 kl. 15:00 – 16:30

Välkommen på Lärarcafé! Tema: Hur driva UF-företag i det nya normala? Året 2020 kommer med stor sannolikhet att vara det år vi i framtiden får hänvisa till i många olika avseenden.  Naturligtvis kommer mycket att handla om pandemin men inte…

Read More

Användning av FO-nummer

Nu när kurserna har startat får vi många frågor om användningen av FO-nummer i övningsföretagen. I denna nyhet har vi samlat ihop de mest centrala instruktionerna när det gäller detta tema. UF-företag har inget FO-nummer! UF-företag har inget FO-nummer. UF-företaget…

Read More

Vinnarna i programmets webbtävlingar är klara

Vinnarna i webbtävlingen Ett år som företagare-programmet är klara. I programmet ingår olika webbtävlingar, i vilka det igen fanns ett stort antal deltagande UF-företag. Tävlingarna i år var bästa affärsidé, bästa grafiska utseende, bästa webbhelhet och bästa videopitch. I tävlingarna…

Read More

Fennia har ny olycksfallsförsäkring för UF-företagare

Fennia har i flera år tryggat UF-företagens verksamhet med ansvarsförsäkringar. Nu utvidgas skyddet att gälla också UF-företagare. Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia är en av föreningen Ung Företagsamhets långvarigaste samarbetsparter. Genom samarbetet har UF-företagen i programmet Ett år som företagare redan i…

Read More

Läsåret 2020-2021

Nedan har vi sammanställt de viktigaste ändringarna i programmet Ett år som företagare 2020-2021. Ett program, tre utbildningsnivåer Från och med hösten 2019 finns programmet Ett år som företagare tillgängligt även för högskolor. Den största förändringen för läsåret 2020-2021 är…

Read More
Back To Top