skip to Main Content

Snabbkurs i Bokföring

Bokföring studeras vanligtvis bara då det är nödvändigt, så låt oss gå rakt på sak.

Minikursen består av en kort modulspecifik teoretisk del, samt interaktiva övningar där du kan se hur bokföring fungerar och hur ett företags kassaflöde antecknas.

Vad betyder Bokföring?

Vad betyder bokföring?

Bokföring skapar information om företagets intäkter (försäljning), kostnader, tillgångar, eget kapital och skulder. Bokföring producerar beräkningar och rapporter för olika myndigheter och till företagets ägare samt ledning. Dessa beräkningar kan användas som hjälp i beslutsfattandet.

I bokföringen registreras varje rörelse av pengar eller varor som kommer in i företaget på överenskommet sätt, detta utgör i sin helhet företagets bokföring. Ifall du till exempel köper bräder för 10€, bokförs detta så att 10€ lämnar företagets konto och sedan kommer det motsvarande 10€ värt av bräder till lagret (eller material).

Dessutom tas det upp i bokföringen information om företagets tillgångar och förändringar i dem.

När ett företag grundas är det också nödvändigt att planera hur företagets bokföring verkställs. Kursen går dock endast igenom en kort översikt i hur bokföring fungerar. För att praktiskt utföra bokföring finns det flera olika program tillgängliga, en mindre bokföring kan göras med t.ex. Excel.

Kursens mål

  • Presentera bokföringens grunder på ett så lätt som möjligt sätt
  • Bekanta sig med logiken bakom bokföring
  • Öva att utföra simpel bokföring
  • Lära sig att räkna ut företagets vinst (eller förlust) med hjälp av bokföring

Den här guiden presenterar bokföring på ett från många håll förenklat sätt, i verklig företagsbokföring finns det många saker som ligger utanför ramen för denna kurs. Det viktigaste är dock att lära sig logiken bakom bokföring, eftersom det i ett verkligt företag baserar sig på exakt samma logik.

 

Ordlista

En kort ordlista för bokföring

Bokföring

En modell för hur ett företags kassaflöde registreras.

Ekonomiförvaltning

En allmän betäckning på kassaflödes planering och uppföljning. Ekonomiförvaltning innehåller bokföring, budgetering, uppföljning etc.

Konto

En grundenhet inom bokföringen, där varje transaktion (t.ex. köp eller försäljning) registreras separat. Utifrån dessa kan man övervaka och följa up verksamheten.

Resultaträkning

En sammanfattning av alla inkomster och utgifter under en period (t.ex. ett år eller UF-företagets verksamhetsperiod).

Balansräkning

En sammanfattning av företagets tillgångar och skulder.

Back To Top