skip to Main Content

Läs mer »
Priserna i Finlands största företagsamhets-tävling
för unga, "Våga vara företagsam", har nu delats ut!

I Ett år som företagare-programmet grundar studerande ett UF-företag som fungerar med riktiga pengar. Programmet är öppet för högstadier, läroanstalter på andra stadiet och högskolor. Programmet är ett verktyg som kombinerar teori och praktik för undervisning och lärande av entreprenörskapets färdigheter, kompetens och attityd.

Programmet erbjuder läroinrättningar en nyckelfärdig lösning för att undervisa i entreprenörskap och studerande ett roligt och praktiskt verktyg för att lära sig företagsamhet och arbetslivsfärdigheter.

Nyheter

18feb 21

Inlämningen av uppgifterna i Ett år som företagare -programmets onlinetävlingar närmar sig – DL 19.3! 

I Ett år som företagare -programmet ingår förutom Våga vara företagsam -semifinalen och finalen, även olika tävlingar som anknyter till UF-företagets verksamhet. I dessa Online-tävlingar har grundskolan, andra stadiet och högskolorna egna tävlingskategorier. I tävlingarna har varje kategori ett penningpris och en del tävlingar ger en plats i Våga vara företagsam -finalen. I högskolornas Bästa affärsidé -tävling är fokus på affärsidéer som bygger på cirkulär ekonomi. Tävlingsbidragen kan lämnas in på finska, svenska eller engelska.   Online-tävlingarna:  Bästa video pitch  Bästa affärsidé  Bästa internet-helhet  Bästa grafiska profil …

Våga vara företagsam 2019

Back To Top