skip to Main Content

Tämän sivun sisältö on osa Nuori Yrittäjyys ry:n Vuosi yrittäjänä -ohjelmaa. Vuosi yrittäjänä on yrittäjyyden ja työelämätaitojen opinto-ohjelma. Se on suunnattu yläkouluun, toiselle asteelle ja korkeakouluihin.

Ohjelmassa opiskelijat perustavat yksin tai ryhmässä oikealla rahalla toimivan Nuori Yrittäjyys (NY) -yrityksen. Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa on valmis verkko-oppimateriaali, joka tukee yrityksen pyörittämistä ja yrittäjyydestä oppimista.

Ohjelmaan kuuluu lisäksi kansallinen Uskalla Yrittää -kilpailu, joka on Suomen merkittävin nuorten yrittäjyyskilpailu.

Voit lukea lisää ohjelmasta ja sen käyttöönotosta täältä.

Yksi tarina, joka alkoi Vuosi yrittäjänä -ohjelmasta, on Jenny Pitkäsen tarina.

Tämä osaamista ja työelämätaitoja käsittelevä moduuli on tuotettu yhteistyössä Kuntarahoituksen kanssa. Kuntarahoitus on Nuori Yrittäjyys ry:n pääyhteistyökumppani ja valtakunnallinen toimija.  Kuntarahoitus on kuntien, Kevan ja valtion omistama rahoituslaitos.

Osaaminen menestystekijänä

Moduulissa puhutaan oman osaamisen tunnistamisesta, omista tavoitteista, omista unelmista, tulevaisuuden työelämätaidoista ja sisäisestä ja ulkoisesta yrittäjyydestä. Moduulin tärkeimmät opit on kerätty viereiseen videoon, jossa aiheesta opitaan yhdessä AVOT NY:n yrittäjien, Aatun ja Oton johdolla.

Aloita moduuli katsomalla video vierestä.

Työelämätaidot

Työelämässä tarvitaan moninaisia taitoja, että työt sujuvat kaikilta miellyttävästi ja tehokkaasti. Kaikissa ammateissa tarvitaan ammattiin kuuluvaa erityisosaamista, jota saadaan koulutuksessa ja työelämässä kokemuksen karttuessa. Ammattitaito ei ole kuitenkaan ainoa työelämätaito, jota tarvitaan.

Työelämätaidoilla tarkoitetaan kaikkia sellaisia tietoja ja taitoja, joita tarvitaan työelämässä pärjäämiseen ja menestymiseen. Niiden ansiosta työn tekeminen on tehokasta, mutta myös mukavaa – sekä itselle että työkavereille.

Mitä työelämätaidot ovat?

Työelämätaidot ovat samoja taitoja kuin mitä vaaditaan koulutyössä, harrastuksissa tai kavereiden kanssa. Hyvä asenneoma-aloitteisuus ja aktiivisuus sekä vuorovaikutustaidot mainitaan yleensä tärkeimpinä työelämätaitoina ammattitaidon ohella.

Työnantaja arvostaa positiivista ja aktiivista työntekijää, joka pystyy työskentelemään rakentavasti omassa työyhteisössään. Jos työntekijä ei osaa näitä, edes ammattitaito ei korvaa puutetta.

Myös yleiset osaamisvaatimukset kasvavat koko ajan. Työntekijällä pitäisi olla kyky oppia uutta ja kehittää itseään pitääkseen oman osaamisensa ajan tasalla kehityksen virrassa. Esimerkiksi ajantasaiset tietotekniikka-, media- ja kommunikaatiotaidot ovat tärkeitä työelämätaitoja nyt ja tulevaisuudessa.

Yksinkertaistettuna työelämätaidot voidaan tiivistää neljään ominaisuuteen:

 • Asenne
 • Oma-aloitteisuus
 • Ammattitaito
 • Vuorovaikutus

Nämä taidot ovat melko yleispäteviä, mutta juuri näitä työnantajat arvostavat.

Erilaisia työelämätaitoja, ota osaksi omaa CVtä

 • Vuorovaikutustaito
 • Itsetuntemus
 • Tunneälykkyys ja empatia
 • Kyky tunnistaa ja kehittää omaa osaamista
 • Verkostoitumiskyky
 • Resilienssi eli muutosjoustavuus
 • Yhteistyökyky
 • Kyky toimia erilaisissa ympäristöissä ja kulttuureissa
 • Kriittinen ajattelu ja luovuus
 • Itseohjautuvuus

Lähde: Ilmarinen, Future Score

 • Vuorovaikutustaidot, erityisesti kuunteleminen
 • Arvostus ja kunnioitus toiminnan peruslähtökohtana
 • Avoimuus ja rehellisyys luottamuksen synnyttäjinä
 • Empatia, kyky asettua toisen ihmisen asemaan
 • Kyky olla aidosti läsnä tässä hetkessä, kiinnostuneena ja keskittyneenä
 • Tunneäly, kyky ymmärtää tunteiden merkitys ja hyödyntää ymmärrystä työssään
 • Itsetuntemus, omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen
 • Käytöstavat, toisten huomiointi sanoin ja elein
 • Itsereflektiokyky, oman toiminnan itsearvioinnin ja tarkastelun taito
 • Oppimiskyky, tukee oman osaamisen relevanssin säilyttämistä muutoksessa

Lähde: Duunitori (2017) ”Ovatko nämä kymmenen tärkeintä työyhteisötaitoa?”

Katso alta videoita liittyen työelämätaitoihin ja tulevaisuuden osaamiseen!

#HenriAsenne: Taidoilla ja asenteella työelämään.

Talous ja Nuoret TAT: Työelämätaidot nyt ja tulevaisuudessa.

Oman osaamisen tunnistaminen

Meille jokaiselle on kertynyt erilaista osaamista, paljon hankittuja tietoja ja taitoja. Osaamista on usein kuitenkin vaikea tunnistaa ja tiedostaa. Osaamista meille kertyy kaikesta kokemastamme. Osaamisen tunnistaminen on tärkeää työllistymisen kannalta. Kun itse tiedät mitä osaat ja uskallat sanoa sen muillekin, löydät todennäköisemmin sopivan ja mielekkään työn tulevaisuudessa.

Osaamista voi kerryttää esimerkiksi: työssä, koulussa, perheen kautta, harrastusten avulla, lukemalla tai seuraamalla mediaa.

Omaa osaamista voi lähteä miettimään pohtimalla:

 • Millainen olet luonteeltasi?
 • Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä?
 • Millainen olet koulussa? Entä vapaa-ajalla?
 • Millaisia taitoja ja vahvuuksia sinulla on?

Kysy ystäviltäsi, millaisena he pitävät sinua! Yksi useimmiten kysytyistä työhaastattelukysymyksistä on ”millaisena ystäväsi tai työkaverisi pitävät sinua?”

Osaamisen kolme luokkaa Outi Häggin (Aalto-yliopisto) mukaan. Klikkaamalla kuvaa saat sen suuremmaksi.

Sisäinen yrittäjyys työelämätaitona

Yrittäjyys voidaan jakaa nykypäivänä sisäiseen ja ulkoiseen yrittäjyyteen.

Ulkoinen yrittäjyys

Ulkoinen yrittäjyys tarkoittaa uuden yrityksen perustamista yrittäjän toimesta ja yrittäjän käytännön toimintaa perustetussa yrityksessä, minkä osoituksena on konkreettinen yritys, jonka yrittäjä omistaa ja jota hän johtaa.

Sisäinen yrittäjyys

Sisäinen yrittäjyys on yrittäjämäinen ajattelu-, toiminta- ja suhtautumistapa jonkin työyhteisön jäsenenä. Sisäinen yrittäjyys on oma-aloitteista ja aktiivista toimintaa, jolloin työskennellään tavoitteellisesti, nähdään vaivaa asioiden vuoksi ja halutaan kehittää itseään ja osaamistaan.

Sisäinen yrittäjyys liitetään usein vahvasti innovatiivisuuteen ja uuden tiedon muodostamiseen sekä tehokkaaseen ja kollektiiviseen tiimityöhön. Sisäisen yrittäjyyden käsite on kasvattanut suosiotaan, sillä myös jo olemassa olevissa yrityksissä pidetään yrittäjämäistä ajattelu- ja toimintatapaa arvokkaana.

Oppimistehtävät

Sovi opettajasi kanssa, mitkä tehtävät sinun tulee tehdä. Seuraa ohjeita tehtävän yhteydessä. Pyydä tarvittaessa ohjeita opettajaltasi.

Unelmacanvas

Unelmacanvas

 1. Ota iso pala paperia tai tee Powerpointilla
 2. Piirrä alla olevan unelmacanvasin mukaiset kolme palloa
 3. Pohdi ja kirjaa ylös havaintosi

Älä mieti pelkästään ammatillista osaamista tai kiinnostuksen kohteita. ”Olen hyvä nukkumaan, pidän nukkumisesta ja haluaisin, että maailmassa olisi enemmän aikaa nukkumiselle” on hyvä vastaus. Olisiko siinä jo sellaisenaan ongelma, jonka voisi ratkaista jollakin yritysidealla?

Osaamiskartta

Tutustu alla olevaan koontiin, joka liittyy oman osaamisen sanoittamiseen. Laadi sen pohjalta oma osaamiskarttasi ja palauta se. Voit tehdä sen esimerkiksi sanapilvenä, Word tai PowerPoint -tiedostona.

 1. Kerro ammattiosaamisestasi lyhyesti (työkokemus, koulutus).
 2. Mieti 2-4 yleistä työelämätaitoa, jotka sinulla on jo nyt.
 3. Mieti 2-4 minäkyvykkyyteen liittyvää taitoa (näitä sinulle on voinut tulla esimerkiksi harrastusten kautta).
 4. Mikä on tapasi tehdä työtä ja millainen persoona olet työntekijänä?
 5. Mitkä ovat kiinnostuksen kohteesi?
 6. Lopuksi tuotteista osaamisesi kahteen sanaan, esimerkiksi: ”Valovoimainen vaikuttaja”, ”Tilannetajuinen tiimipelaaja” tai ”Sinnikäs kehittäjä” tms.

Voit hyödyntää pohjana esimerkiksi Outi Häggin mallia.

Unelma- ja osaamiscanvas

Yrittäjyys lähtee usein omasta osaamisesta ja omista unelmista liikkeelle. Tee itsellesi unelmacanvas, joka voi toimia yritysideasi perustana. Siinä yhdistyvät erilainen osaaminen, joka sinulla on, kiinnostuksen kohteesi ja unelmasi. Tee canvas esimerkiksi Powerpointilla ja käsittele seuraavat kohdat:

 • Ammatillinen osaaminen (Millaista osaamista sinulla on ammatillisesti? Pätevyyksiä? Tutkintoja? Suoritettuja kursseja?)
 • Yleinen osaaminen. (Missä olet hyvä yleisesti? Millaista yleistä osaamista sinulla on? Esiintyminen? Kirjoittaminen? Koodaaminen? Suunnittelija? Myyminen? Ahkeruus? Kunnianhimo? Vuorovaikutustaidot?
 • Kiinnostuksen kohteet. (Mistä olet kiinnostunut? Mitä harrastuksia sinulla on? Mitä tykkäät tehdä vapaa-ajalla? Missä olet mukana? Politiikka? Järjestöt? Ryhmät? Mistä haluaisit oppia lisää? Mitä harrastuksia sinulla on? Kirjat? Pelit? TV?
 • Unelmat. (Mitä unelmia sinulla on? Miten haluat muuttaa maailmaa? Millaisia haaveammatteja sinulla on? Mitä haluat tehdä ’isona’?

Henkilökohtainen SWOT-analyysi

Nelikenttäanalyysi (SWOT) on yksinkertainen ja yleisesti käytetty yritystoiminnan analysointimenetelmä. Työkalua voi kuitenkin käyttää myös muuhunkin analysointiin.

Henkilökohtaisen SWOT-analyysin avulla pääset tutustumaan omiin ominaisuuksiisi. Yrittäjyydessä on tärkeää, että pääsee käyttämään vahvuuksiaan ja oppii uusia asioita myös itsestään.

 • S: Millaisia vahvuuksia minulla on? (esim. olen ahkera, luotettava jne.)​
 • W: Millaisia heikkouksia minulla on? (esim. pitkästyn helposti, lyhyt pinna jne.)​
 • O: Millaisia mahdollisuuksia minussa on? (esim. olen innokas oppimaan uutta, haluan tehdä jne.)​
 • T: Millaisia uhkia näen? (esim. jaksanko työskennellä samassa tiimissä, seisonko varmasti yhteisen ideamme takana jne.)​

SWOT -analyysiä voidaan käyttää moneen tarkoitukseen. Tässä sitä käytetään oman osaamisen analysoimiseen. Sama analyysi sopii myös yritystoiminnan ja erilaisten liikeideoiden arviointiin.

Tehtävä

 1. Tee itsestäsi kirjallinen SWOT-analyysi. Voit tehdä sen paperille tai hyödyntäen sähköisiä työkaluja.
 2. Lopuksi kuvaa maksimissaan kahden minuutin video (esimerkiksi puhelimella), jossa kerrot löydöksistäsi.

Luovuus työelämätaitona (englanninkielinen materiaali)

Katso Sir Ken Robinsonin kuuluisa TED-puhe ‘Do schools kill creativity?’ Youtubesta (https://youtu.be/iG9CE55wbtY) ja pohdi tulevaisuuden työelämätaitoja. Millaisia taitoja mielestäsi tarvitaan työelämässä nyt ja tulevaisuudessa? Mikä on luovuuden merkitys opiskeluaikana ja työelämässä?

Kirjoita 400-500 sanan reflektoiva teksti, jossa pohdit asiaa.

Minä uskon -essee (yhdistää yrittäjyyden ja osaamisen)

Esseen tarkoituksena on kuvastaa ajatuksiasi osaamisestasi, yrittäjyydestä ja yrittäjäksi ryhtymisestä. Kirjoita nimenomaan omista ajatuksista ja uskomuksistasi liittyen yrittäjyyteen ja yrittäjäksi tulemiseksi. Kirjoita 600-800 sanan essee. Apunasi voit käyttää seuraavia kysymyksiä:

 • Mitkä asiat ovat sinulle nyt tärkeitä? Mitkä ovat arvosi? Mitkä ovat vahvuutesi? Mitkä ovat heikkoudet?
 • Mitkä ovat tavoitteesi? Ajattele asioita opiskelusi ja tulevan ammattisi, osaamisesi kannalta, mutta myös oman henkilökohtaisen elämän kannalta.
 • Millaisen yrityksen perustaisit, jos vain taivas olisi rajana? Miksi?
 • Mikä on suhtautumisesi yrittäjyyteen? Näetkö tulevaisuudessa yrittäjyyden työllistymisen muotona? Miksi? Miksi et?
 • Uskotko, että nauttisit yrittäjänä työskentelemisestä? Miksi? Miksi et?
 • Minkä alan yrittäjyys mielestäsi lisääntyy tulevaisuudessa?

Lisämateriaalia

Alta löydät erilaisia lisämateriaaleja oman oppimisesi tueksi.

Back To Top