skip to Main Content

Vuosi yrittäjänä -ohjelma tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia työelämätaitojen harjoitteluun, yrittäjämäisen asenteen luomiseen, yrittäjyyden kokeilemiseen.

Ohjelmassa osallistujat perustavat yksin tai ryhmässä oikealla rahalla toimivan NY-yrityksen omien kiinnostusten tai taitojen mukaan. Oppilaat voivat osallistua halutessaan kansallisiin kilpailuihin ja tapahtumiin.

Ohjelma tarjoaa yläkoulun opettajalle avaimet käteen -kokonaisuuden yrittäjyyden opettamiseen. Ohjelma sisältää kansallisen opettajaverkoston ja Twid -oppimisympäristön. Ohjelmassa on oppilaskohtainen 25 euron rekisteröintimaksu.

Ohjelman sisällöissä on huomioitu OPS 2016:n (s. 20-34) laaja-alaisen osaamisen tavoitteet. Ohjelma tukee OPSin määrittelemiä monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Ohjelma sopii erinomaisesti itsenäiseksi valinnaisaineeksi tai työkaluna muiden valinnaisaineiden toteutuksessa.

Vuosi yrittäjänä -ohjelma on nimetty Opetus- ja kulttuuriministeriön Yrittäjyyslinjauksissa (2017) yhdeksi keinoksi toteuttaa uusien opetussuunnitelmien mukaista yrittäjyyskasvatusta yläkouluissa.

Ohjelman vaiheet

Step 1
Johdatus yrittäjyyteen, osaamiseen ja liikeideaan

Vaiheen sisällöt ja moduulit

Ensimmäisessä vaiheessa opitaan yrittäjyydestä, omasta ja tiimin osaamisesta sekä tunnistetaan liiketoimintamahdollisuuksia ja pohditaan liikeideoita.

Suositellut moduulit tässä vaiheessa:

 • Aloitus
 • Johdatus yrittäjyyteen
 • Osaaminen
 • Tiimi
 • Liikeidean löytäminen
 • Liikeidean mallintaminen
 • + lisämoduulina kiertotalous
Step 2
Yritystoiminnan käynnistäminen ja liikeidean kirkastaminen

Vaiheen sisällöt ja moduulit

Ohjelman toisessa vaiheessa perustetaan NY-yritys ja sen toiminta mallinnetaan vielä liiketoimintasuunnitelman avulla. Sen kautta mietitään myös markkinointia ja talousasioita.

Suositellut moduulit tässä vaiheessa:

 • Nimi ja logo
 • Yritystoiminnan käynnistäminen
 • Liiketoimintasuunnitelma
 • Markkinointi
 • Johdatus talouteen
 • Kustannus- ja kannattavuuslaskenta
 • Riskit ja turvallisuus
 • + lisämoduulina Pitchaus & presentointi
Step 3
Yritystoiminnan seuranta, kehittäminen ja raportointi

Vaiheen sisällöt ja moduulit

Tässä vaiheessa NY-yrityksen toiminta on käynnissä ja sitä kehitetään eteenpäin.

Suositellut moduulit tässä vaiheessa:

 • Digimarkkinointi
 • Sosiaalisen median markkinointi
 • Budjetointi & kirjanpito
 • Verotus
 • Myynti ja asiakaspalvelu
 • + lisämoduulina Vastuullinen liiketoiminta
Step 4
Yritystoiminnan lopettaminen, arviointi ja tulevaisuus

Vaiheen sisällöt ja moduulit

Ohjelman lopussa tehdään itsearviointi omasta osaamisesta ja suoritetaan Vuosi yrittäjänä -ohjelman teoriakoe. NY-yrityksen toiminta ajetaan alas.

Suositellut moduulit tässä vaiheessa:

 • Ohjelman päätös
 • Oman talouden hallinta (tulossa loppuvuodesta 2019)
 • Muut moduulit, joita ei vielä ole suoritettu

Käyttöönotto

Rehtori

Jos innostuit, rekrytoi koulustasi opettaja, joka olisi kiinnostunut toimimaan Vuosi yrittäjänä -ohjelman ohjaavana opettajana. Koulutamme opettajat ohjelmaan ja käyttämään oppimateriaaleja. Opettajalta vaaditaan vain intoa, rohkeutta ja yrittäjämäistä asennetta. Ohjelma sopii myös tiimiopettajuuden vahvistamiseen.

Ohjelma tarjoaa mahdollisuuksia verkostoitua koulun ja sen ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Opettaja

Keskustele rehtorisi kanssa, jos kiinnostuit ohjelman ohjaavana opettajana toimimisesta. Ohjelma sopii luontevaksi työkaluksi yläkoulun valinnaisaineisiin sen monipuolisuuden vuoksi. Siihen on helppoa yhdistää myös eri oppiaineita. Tiimiopettajuus mahdollistaa erilaisten näkökulmien hyödyntämisen ja oman asiantuntijuuden jakamisen sekä kehittämisen.

Ole yhteydessä meihin ja katso maksuttomat koulutuksemme. Autamme sinut alkuun ja olemme tukenasi ohjelman toteutuksessa.

1

Koulu tekee päätöksen ohjelman käyttämisestä ja on yhteydessä Nuori Yrittäjyys ry:hyn.

2

NY on yhteydessä ohjeiden kanssa. Opettaja voi osallistua maksuttomaan koulutukseen.

3

Opettaja luo oman toteutuksen Twid -ympäristöön ja kutsuu opiskelijat siihen. Ohjelma käynnistyy.

4

NY-yritykset rekisteröityvät järjestelmään. NY laskuttaa koulua rekisteröintien jälkeen.

Aikataulu

Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa NY-yrityksillä voi olla monenlaisia toiminta-aikoja. Ne ovat lukukausilukuvuosikalenterivuosi ja 12 kuukautta. Ohjelma on aina osa oppilaitoksen opetusta. Opettaja määrittää ohjelman toiminta-ajan.

Yläkouluissa useimmiten käytetyt toiminta-ajat ovat lukuvuosi ja kalenterivuosi.

Lukuvuosi 2019-2020

PÄIVÄ MITÄ
8.8.2019 Rekisteröintilomake aukeaa
1.12.2019 Rekisteröinnin DL
16.2.2020 Myyntiraportin DL
tammi - maaliskuu Uskalla Yrittää -semifinaalit (https://uskallayrittaa.fi)
13.3.2020 Kilpailuiden DL
22.-23.4.2020 Uskalla Yrittää -finaali Helsingissä
toukokuu Ohjelmatodistukset lähetetään kouluille
31.5.2020 Vuosikertomuksen DL

Kalenterivuosi 2020

PÄIVÄ MITÄ
1.11.2019 Rekisteröintilomake aukeaa
tammi - maaliskuu Uskalla Yrittää -semifinaalit (https://uskallayrittaa.fi/)
13.3.2020 Kilpailuiden DL
31.4.2020 Rekisteröinnin DL
22.-23.4.2020 Uskalla Yrittää -finaali Helsingissä
31.5.2020 Myyntiraportin DL
joulukuu Ohjelmatodistukset lähetetään kouluille
13.12.2020 Vuosikertomuksen DL

12 kuukauden toiminta-aika

Jos ohjelmaa toteutetaan 12 kuukauden toiminta-ajan mukaisesti, voi toiminnan aloittaa milloin vain. Huomioittehan, että kilpailuilla ja tapahtumilla on kuitenkin tietty aikasykli ja niihin voi osallistua ainoastaan kerran toiminnan aikana.

Syyslukukausi 2019

PÄIVÄ MITÄ
8.8.2019 Rekisteröintilomake aukeaa
30.9.2019 Rekisteröinnin DL
joulukuu Ohjelmatodistukset lähetetään kouluille
15.12.2019 Vuosikertomuksen DL

Kevätlukukausi 2020

PÄIVÄ MITÄ
1.11.2019 Rekisteröintilomake aukeaa
16.2.2020 Rekisteröinnin DL
tammi - maaliskuu Uskalla Yrittää -semifinaalit (https://uskallayrittaa.fi/)
13.3.2020 Kilpailuiden DL
22.-23.4.2020 Uskalla Yrittää -finaali Helsingissä
toukokuu Ohjelmatodistukset lähetetään kouluille
31.5.2020 Vuosikertomuksen DL

Kesälukukausi 2020

PÄIVÄ MITÄ
1.5.2020 Rekisteröintilomake aukeaa
14.6.2020 Rekisteröinnin DL
elokuu Ohjelmatodistukset lähetetään kouluille
31.8.2020 Vuosikertomuksen DL

Opettajan materiaalit

Ohjelma sisältää laadukkaan sähköisen materiaalin opettajalle ja oppilaille. Opettajat saavat lisäksi kuukausittaisen uutiskirjeen, jossa on vinkkejä ja ohjeita.

Ohjelman opetusmateriaalit ovat digitaalisessa Twid -ympäristössä. Opetus voidaan toteuttaa lähiopetuksena tai osittain etänä.

Verkko-oppimisympäristön sisällöt (Twid)

Moduulit

 1. Ohjelman aloitus
 2. Johdatus yrittäjyyteen
 3. Osaaminen
 4. Tiimi
 5. Liikeidean löytäminen
 6. Liikeidean mallintaminen
 7. Nimi ja logo
 8. Yritystoiminnan käynnistäminen
 9. Liiketoimintasuunnitelma
 10. Markkinointi
 11. Digimarkkinointi
 12. Somemarkkinointi
 13. Johdatus talouteen
 14. Kustannus- ja kannattavuuslaskenta
 15. Budjetointi & kirjanpito
 16. Verotus
 17. Riskit ja turvallisuus
 18. Myynti ja asiakaspalvelu
 19. Ohjelman päätös
 • Pitchaus & presentointi
 • Kiertotalous
 • Vastuullinen liiketoiminta

Valmiit opetusmateriaalit (Powerpoint -esitykset)

Saatavilla olevat Powerpoint -esitykset

Esitykset ovat saatavilla Twid -ympäristössä upotettuina esityksinä.

 • Ohjelma opettajan näkökulmasta
 • Ohjelman esittely
 • Johdatus yrittäjyyteen
 • Osaaminen
 • Aikataulu & tavoitteet
 • Tiimi
 • Liikeidea 1
 • Liikeidea 2
 • Nimi & logo
 • Innovointi
 • NY-yrityksen perustaminen
 • Rahaliikenne
 • Liiketoimintasuunnitelma
 • Pitchaus ja presentointi
 • Pitch deck

Powerpoint -esityksiä tehdään lisää lukuvuoden aikana ja ne tulevat suoraan saataville opettajille.

Opettajan koulutukset

Koulutamme opettajat maksutta ohjelman käyttöön. Kuukausittaiset koulutukset järjestetään verkkokoulutuksina. Koulutukset järjestetään Helsingissä, tarvittaessa myös muilla paikkakunnilla.

Koulutuksiin voivat osallistua Vuosi yrittäjänä -ohjelmaa käyttävät sekä ohjelmasta kiinnostuneet opettajat. Koulutukset kestävät noin 3-4 tuntia.

Koulutuksen aiheet:

 • Vuosi yrittäjänä -ohjelman käyttö osana opetusta
  • Vuosi yrittäjänä -ohjelman keskeiset asiat ja toimintatavat
  • Twid -ympäristön käyttö
 • Nuori Yrittäjyys -leirien hyödyntäminen
  • Minicamp & 24h -leiri
 • Circula kiertotalous- ja yrittäjyyspeli

Koulutukset ovat toiminnallisia.

Usein kysyttyä

Miten ohjelma kytkeytyy laaja-alaisiin osaamiskokonaisuuksiin?

Vuosi yrittäjänä -ohjelma tukee laaja-alaisen osaamisen alueiden toteuttamista.

Ajattelu ja oppimaan oppiminen
Rohkaistaan toimimaan itsenäisesti ja kannustetaan luottamaan itseensä sekä omiin näkemyksiin.

Kulttuurin osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Ohjataan toimimaan erilaisissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä sekä opetellaan vuorovaikutustaitoja.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Harjoitellaan vastuunottamista ja kannustetaan kestävän elämäntavan mukaisiin valintoihin nyt ja tulevaisuudessa.

Monilukutaito
Rohkaistaan käyttämään moniluku- ja medialukutaitoa vaikuttamisen keinona.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
Kannustetaan tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen opiskelussa ja työelämässä.

Työelämätaidot ja yrittäjyys
Tarjotaan kokemuksia työelämästä, tutustutaan yritystoimintaan ja harjoitellaan projektityöskentelyä.

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Ohjataan taloudenhallinnan perusteiden oppimiseen ja vahvistetaan ymmärrystä itsestä osana laajempaa yhteisöä.

Miten ohjelma kytkeytyy eri oppiaineisiin?

Kuvataide
Opetuksen tavoitteet

 • innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti erilaisia välineitä ja tiedon tuottamisen tapoja käyttäen eri ympäristöissä

Matematiikka
Opetuksen tavoitteet

 • ohjata oppilasta havaitsemaan ja ymmärtämään oppimiensa asioiden välisiä yhteyksiä
 • rohkaista oppilasta soveltamaan matematiikkaa muissakin oppiaineissa ja ympäröivässä yhteiskunnassa
 • ohjata oppilasta kehittämään tiedonhallinta- ja analysointitaitojaan sekä opastaa tiedon kriittiseen tarkasteluun
 • ohjata oppilasta vahvistamaan päättely- ja päässälaskutaitoa ja kannustaa oppilasta käyttämään laskutaitoaan eri tilanteissa

Oppilaanohjaus
Opetuksen tavoitteet

 • kannustaa ja ohjata oppilaita kehittämään opiskelutaitojaan sekä oppimaan oppimisen taitojaan
 • luoda edellytyksiä oppilaan halulle oppia, arvioida osaamistaan, tunnistaa ja hyödyntää taitojaan ja vahvuuksiaan, kehittää kykyään tunnistaa oppimiskohteitaan sekä antaa valmiuksia muuttaa tarvittaessa suunnitelmiaan ja toimintamallejaan
 • ohjata oppilasta tunnistamaan omiin valintoihinsa vaikuttavia tekijöitä sekä suhteuttamaan omaa toimintaansa kykyjensä, edellytystensä ja kiinnostuksensa mukaisesti
 • auttaa oppilasta ymmärtämään työn merkitys oman elämänsä ja yhteiskunnan kannalta sekä edistää oppilaan taitoa tunnistaa opiskeltavien oppiaineiden merkitys tulevien opintojen sekä työelämässä ja työllistymisessä tarvittavan osaamisen kannalta

Terveystieto
Opetuksen tavoitteet

 • ohjata oppilasta kehittämään valmiuksiaan tunne- ja vuorovaikutustaidoissa ja kykyä toimia erilaisissa ristiriita- ja kriisitilanteissa

Uskonto
Opetuksen tavoitteet

 • rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajalla

Yhteiskuntaoppi
Opetuksen tavoitteet

 • ohjata oppilasta syventämään ja pitämään ajan tasalla yhteiskuntaa, talouden toimintaa ja yksityistä taloudenpitoa koskevia tietojaan ja taitojaan sekä arvioimaan kriittisesti median roolia ja merkitystä
 • rohkaista oppilasta kehittymään yritteliääksi ja vastuulliseksi taloudelliseksi toimijaksi, joka tuntee yrittäjyyttä ja työelämää sekä niiden tarjoamia mahdollisuuksia ja osaa suunnitella omaa tulevaisuuttaan

Äidinkieli ja kirjallisuus
Opetuksen tavoitteet

 • kannustaa oppilasta syventämään viestijäkuvaansa niin, että hän oppii havainnoimaan omaa viestintäänsä, tunnistamaan vahvuuksiaan sekä kehittämisalueitaan erilaisissa, myös monimediaisissa viestintäympäristöissä
 • kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan arvioida erilaisista lähteistä hankkimaansa tietoa ja käyttämään sitä tarkoituksenmukaisella tavalla
 • ohjata oppilasta edistämään kirjoittamisen suju-voittamista ja vahvistamaan tieto- ja   viestintäteknologian käyttötaitoa tekstien tuottamisessa, syventämään ymmärrystään kirjoittamisesta viestintänä ja vahvistamaan yleiskielen hallintaa antamalla tietoa kirjoitetun kielen konventioista

Miten arviointi toteutetaan?

Osa kouluista antaa ohjelmasta suoritusmerkinnän ja osa arvosanan.

Arviointi voidaan perustaa ohjelman aikana tehtyihin suorituksiin ja aktiivisuuteen omassa yrityksessä. Opettaja päättää, miten arviointi toteutetaan.

Millä kielillä ohjelma on saatavilla?

Tällä hetkellä Vuosi yrittäjänä -ohjelma ja sen materiaali on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi. Englanninkielinen materiaali 2019.

Mitä ohjelma maksaa?

Ohjelmassa on opiskelijakohtainen rekisteröintimaksu, joka on 25 euroa/oppilas. Nuori Yrittäjyys ry lähettää laskun oppilaitokselle rekisteröintiajan päättymisen jälkeen.

Nuori Yrittäjyys ry laskuttaa oppilaitosta järjestelmään rekisteröityjen oppilaiden perusteella. Kun oppilas on rekisteröity NY-yritykseen, hänestä suoritetaan maksu. Tämä perustuu siihen, että Nuori Yrittäjyys ry ottaa ohjelman osallistujille mm. vakuutukset.

Kuka voi opettaa ohjelmaa? Tarvitseeko opettajan tietää yrittäjyydestä tai liiketoiminnasta?

Ohjelmassa opettajan rooli on olla oppimisen mahdollistaja, valmentaja ja mentori. Opettajan ei tarvitse olla aiheen asiantuntija. Käytännössä kuka tahansa opettaja voi toteuttaa ohjelmaa osana opetustaan.

Mikä on NY-yritys?

 • NY-yrityksellä ei ole varsinaista yritysmuotoa eikä Y-tunnusta.
 • NY-yrityksiä ei rekisteröidä Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH).
 • NY-yrityksen toiminta ei ole elinkeinonharjoittamista.
 • Jos NY-yritys myy ohjelman aikana tuotteita/palveluita, toiminta on opiskelijan henkilökohtaista tulonhankkimistoimintaa.

NY-yritys toimii oikealla rahalla. Miten verotus toimii?

 • NY-yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen, jos yrityksen liikevaihto jää alle 10 000 euron.
 • NY-yritys ei itsessään maksa veroa, vaan yrityksen tuottama voitto jaetaan NY-yrityksen osakkaille toiminnan päättyessä.
  • Jaettu tuotto on osakkaille veronalaista tuloa, joka pitää ilmoittaa henkilökohtaiseen veroilmoitukseen kohtaan muut ansiotulot.

Nuori Yrittäjyys ry on selvittänyt Verohallinnolta NY-yrityksiä koskevan ohjeistuksen. Tutustu Verohallinnon ohjeistukseen NY-yrityksien verotuksesta ja toiminnasta tästä.

Kiinnostuitko?

Jätä meille yhteystietosi, niin kerromme sinulle lisää Vuosi yrittäjänä -ohjelmasta ja sen käyttöönotosta.

0 Yhteydenottolomake / Ohjelman käyttöönotto

Henkilötiedot

Käytä työsähköpostia.
Minut tavoittaa paremmin *
Kouluaste *
Miten voimme auttaa? *
Suostun siihen, että tietoni tallennetaan Nuori Yrittäjyys ry:n asiakashallintajärjestelmään. *
Kerrothan meille jo ennakkoon, mitä olette suunnitelleet Vuosi yrittäjänä -ohjelman osalta. Pystymme auttamaan teitä siten paremmin!
Back To Top