skip to Main Content

Vuosi Yrittäjänä tukee henkilökohtaisten, liiketoiminta- ja innovaatiotaitojen oppimista.

Vuosi yrittäjänä -ohjelma tukee yrittäjyyden ja yrittäjämäisten taitojen oppimista käytännön toiminnan kautta. Korkea-asteella ohjelma voidaan toteuttaa kolmella pääasiallisella mallilla riippuen haluttavista oppimistavoitteista ja -tarpeista.

Ohjelma tarjoaa korkeakouluopettajalle joko avaimet käteen -ratkaisun yrittäjyyden opettamiseen tai vapaamman toteutuksen, jossa osallistut ohjelman oppimista tukeviin kilpailuihin ja pääset osaksi opettajaverkostoa. Ohjelma on maksuton, mutta edellyttää rekisteröitymisen.

Ohjelma on matalan kynnyksen, käytännönläheinen toimintamalli, joka tarjoaa opiskelijoille haasteita omien tavoitteiden mukaisesti.

Vuosi Yrittäjänä

 • Kolme erilaista toimintamallia oppimistavoitteiden mukaan.
 • Oppimista tukevat kilpailut ja kansallinen finaali.
 • Käytännönläheinen ja matalan kynnyksen toimintamalli.
 • Kansallinen verkosto ja tukea ohjelman käyttöön.
 • Ohjelma on maksuton, mutta edellyttää rekisteröitymistä niin opettajilta kuin opiskelijoilta.

Oppimistavoitteet

Oppimistavoitteet jaetaan sekä henkilökohtaisiin- että innovaatio- ja liiketoimintataitoihin.

Henkilökohtaiset taidot

Nämä ovat yleisiä työelämätaitoja, kuten vuorovaikutus-, neuvottelu-, projektinhallinta ja ryhmätyötaidot.
Innovaatiotaidot
Innovaatiotaitojen kehittäminen on prosessi oman idean löytämisestä ja toimintaympäristön arvioinnista idean tuotteistamiseen ja pilotointiin.
Liiketoimintataidot
Liiketoimintataidot ovat yritystoiminnan perustaitoja, kuten markkinointia, laskentatoimen perusteita sekä johtamiseen ja projektinhallintaa.

Oma NY-yritys on opiskelijoita motivoiva oppimisympäristö, joka tukee näiden taitojen oppimista. Opiskelijat näkevät oman idean kehittämisen mahdollisuutena tulevaisuuden yrittäjyyteen.

Vuosi yrittäjänä -ohjelma on nimetty Opetus- ja kulttuuriministeriön Yrittäjyyslinjauksissa (2017) yhdeksi keinoksi toteuttaa opetussuunnitelmien mukaista yrittäjyyskasvatusta korkeakouluissa.

Osaamistavoitteet

 • Opiskelija tunnistaa yrittäjyyden vaatimukset ja osaa arvioida omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa
 • Opiskelija kehittää omia yrittäjyyden taitojaan, joita ovat esimerkiksi myyntitaidot, ryhmätyötaidot, ongelmanratkaisutaidot, viestintätaidot ja esiintymistaidot
 • Opiskelija rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja
 • Opiskelija tunnistaa ja arvioi omaa toimintaansa yrityksessä osana tiimiä
 • Opiskelija osaa suunnitella yrityksen liiketoimintaa
 • Opiskelija osaa käyttää liiketoiminnan suunnitteluun liittyviä työkaluja ja laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat
 • Opiskelija osaa laatia liiketoimintamallin ja -suunnitelman oman idean tueksi sekä kehittää sitä toiminnan aikana
 • Opiskelija ymmärtää liiketoiminnan perusteet ja osaa arvioida ja kehittää yrityksen toimintaa

Käyttöönotto

Ohjelman käyttöönotto

Jos kiinnostuit Vuosi yrittäjänä -ohjelman toteuttamisesta, koulutamme opettajat ohjelmaan ja käyttämään oppimateriaaleja. Kokemusta aihepiiristä ei siis tarvita.

Ohjelma on erinomainen väylä verkostomaiseen työskentelyyn omassa toimintaympäristössä tai jopa oppilaitoksen markkinoimiseen. Vuosittain opiskelijoiden yrityksistä kirjoitetaan laajasti valtakunnan mediassa.

Opettaja

Keskustele esimiehesi kanssa, jos haluat Vuosi yrittäjänä -ohjelman ohjaavaksi opettajaksi. Ole yhteydessä meihin. Autamme sinut alkuun ja olemme tukenasi ohjelman toteutuksessa. Ohjaavan opettajan tehtävänä on tukea oppimisprosessia, toimia sparraajana ja tarvittaessa auttaa NY-yrittäjiä pääsemään asiassa eteenpäin.

Aikataulu

Ohjelma voidaan toteuttaa erilaisissa aikarajoissa. Käytännössä ne ovat lukukausilukuvuosi tai kalenterivuosi. Toiminta-aika määritellään korkeakoulun aikataulun mukaan. Ohjaamme mielellämme hyvissä käytännöissä.

Usein kysyttyä

Monenko opintopisteen kokonaisuus ohjelma on?

Ohjelma on useimmiten 10 opintopisteen kokonaisuus.

Mitä vaatimuksia on ohjelman käyttämiselle?

Ohjelma on hyväksyttävä virallisesti osaksi opintoja ja sillä on oltava vastuuopettaja korkeakoulusta.

Millä kielillä ohjelma on saatavilla?

Tällä hetkellä Vuosi yrittäjänä -ohjelma ja sen materiaali on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi. Englanninkielinen materiaali 2019.

Mitä ohjelma maksaa?

Ohjelma on ilmainen, mutta vaatii sekä opettajilta että oppilailta rekisteröitymisen.

Kuka voi opettaa ohjelmaa? Tarvitseeko opettajan tietää yrittäjyydestä tai liiketoiminnasta?

Ohjelmassa opettajan rooli on olla oppimisen mahdollistaja, valmentaja ja mentori. Opettajan ei tarvitse olla aiheen asiantuntija. Käytännössä kuka tahansa opettaja voi toteuttaa ohjelmaa osana opetustaan.

Mikä on NY-yritys?

 • NY-yrityksellä ei ole varsinaista yritysmuotoa eikä Y-tunnusta.
 • NY-yrityksiä ei rekisteröidä Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH).
 • NY-yrityksen toiminta ei ole elinkeinonharjoittamista.
 • Jos NY-yritys myy ohjelman aikana tuotteita/palveluita, toiminta on opiskelijan henkilökohtaista tulonhankkimistoimintaa.

NY-yritys toimii oikealla rahalla. Miten verotus toimii?

 • NY-yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen, jos yrityksen liikevaihto jää alle15 000 euron (1.1.2021 aloittaneet yritykset, aikaisemmin aloittaneet 10 000 euroa). Jos liikevaihto on ylittämässä ko. rajan, niin NY-yrityksen liiketoiminta on lopetettava liikevaihdon osalta. Jos liiketoimintaa halutaan jatkaa, niin sen tulee tapahtua joko oikeassa perustettavassa yrityksessä tai esimerkiksi oppilaitoksen opiskelijaosuuskunnan puitteissa.
 • NY-yritys ei itsessään maksa veroa, vaan yrityksen tuottama voitto jaetaan NY-yrityksen osakkaille toiminnan päättyessä.
  • Jaettu tuotto on osakkaille veronalaista tuloa, joka pitää ilmoittaa henkilökohtaiseen veroilmoitukseen kohtaan muut ansiotulot.

Nuori Yrittäjyys ry on selvittänyt Verohallinnolta NY-yrityksiä koskevan ohjeistuksen. Tutustu Verohallinnon ohjeistukseen NY-yrityksien verotuksesta ja toiminnasta tästä.

Back To Top