skip to Main Content

Vuosi yrittäjänä -ohjelma yrittäjyyttä ja oman idean kehittämistä tukeva ohjelma. Sen aikana käydään läpi prosessi, joka muodostaa oikean yrityksen elinkaaren. Ohjelmassa opiskelijat perustavat yksin tai ryhmässä oikealla rahalla toimivan NY-yrityksen. Ohjelma rakentuu innovaatio-osuudesta (Let’s Innovate) ja liiketoimintaosuudesta (Let’s Do Business).

Ohjelma tarjoaa korkeakouluopettajalle avaimet käteen -ratkaisun yrittäjyyden opettamiseen. Ohjelma sisältää mm. kilpailuja, kansallisen opettajaverkoston ja Twid -oppimisympäristön. Ohjelmassa on opiskelija- tai korkeakoulukohtainen rekisteröintimaksu.

Ohjelma on matalan kynnyksen, käytännönläheinen toimintamalli, joka tarjoaa opiskelijoille haasteita omien tavoitteiden mukaisesti.

Ohjelma tukee henkilökohtaisten, liiketoiminta- ja innovaatiotaitojen oppimista.

Henkilökohtaiset taidot ovat yleisiä työelämätaitoja, kuten vuorovaikutus, neuvottelu sekä ryhmätyötaidot. Liiketoimintataidot liittyvät yritystoiminnan aloittamisessa ja käynnistämisessä opittaviin taitoihin, kuten markkinointiin, laskentatoimen perusteisiin sekä ryhmän motivointiin ja vahvuuksien löytämiseen. Innovaatiotaitojen kehittäminen on prosessi oman idean löytämisestä ja toimintaympäristön arvioinnista idean tuotteistamiseen ja pilotointiin oikeiden asiakkaiden kanssa.

Oma NY-yritys on opiskelijoita motivoiva oppimisympäristö. Opiskelijat näkevät oman idean kehittämisen mahdollisuutena tulevaisuuden yrittäjyyteen.

Vuosi yrittäjänä -ohjelma on nimetty Opetus- ja kulttuuriministeriön Yrittäjyyslinjauksissa (2017) yhdeksi keinoksi toteuttaa opetussuunnitelmien mukaista yrittäjyyskasvatusta korkeakouluissa.

Ohjelman osaamistavoitteet

 • Opiskelija tunnistaa yrittäjyyden vaatimukset ja osaa arvioida omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa
 • Opiskelija kehittää omia yrittäjyyden taitojaan, joita ovat esimerkiksi myyntitaidot, ryhmätyötaidot, ongelmanratkaisutaidot, viestintätaidot ja esiintymistaidot
 • Opiskelija rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja
 • Opiskelija tunnistaa ja arvioi omaa toimintaansa yrityksessä osana tiimiä
 • Opiskelija osaa suunnitella yrityksen liiketoimintaa
 • Opiskelija osaa käyttää liiketoiminnan suunnitteluun liittyviä työkaluja ja laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat
 • Opiskelija osaa laatia liiketoimintamallin ja -suunnitelman oman idean tueksi sekä kehittää sitä toiminnan aikana
 • Opiskelija ymmärtää liiketoiminnan perusteet ja osaa arvioida ja kehittää yrityksen toimintaa

Ohjelman vaiheet

Step 1
Johdatus yrittäjyyteen, osaamiseen ja liikeideaan
Step 2
Yritystoiminnan käynnistäminen ja liikeidean kirkastaminen
Step 3
Yritystoiminnan seuranta, kehittäminen ja raportointi
Step 4
Yritystoiminnan lopettaminen, arviointi ja tulevaisuus

Käyttöönotto

Koulutuksen vastuuhenkilö

Jos kiinnostuit, etsi oppilaitoksesta opettaja, joka olisi innostunut Vuosi yrittäjänä -ohjelman toteuttamisesta. Koulutamme opettajat ohjelmaan ja käyttämään oppimateriaaleja. Kokemusta aihepiiristä ei siis tarvita.

Ohjelma on erinomainen väylä verkostomaiseen työskentelyyn omassa toimintaympäristössä tai jopa oppilaitoksen markkinoimiseen. Vuosittain opiskelijoiden yrityksistä kirjoitetaan laajasti valtakunnan mediassa.

Opettaja

Keskustele esimiehesi kanssa, jos haluat Vuosi yrittäjänä -ohjelman ohjaavaksi opettajaksi. Ole yhteydessä meihin ja katso maksuttomat koulutuksemme. Autamme sinut alkuun ja olemme tukenasi ohjelman toteutuksessa. Ohjaavan opettajan tehtävänä on tukea oppimisprosessia, toimia sparraajana ja tarvittaessa auttaa NY-yrittäjiä pääsemään asiassa eteenpäin.

1

Oppilaitos tekee päätöksen ohjelman käyttämisestä ja on yhteydessä Nuori Yrittäjyys ry:hyn.

2

NY on yhteydessä ohjeiden kanssa. Opettaja voi osallistua maksuttomaan koulutukseen.

3

Opettaja luo oman toteutuksen Twid -ympäristöön ja kutsuu opiskelijat siihen. Ohjelma käynnistyy.

4

NY-yritykset rekisteröityvät järjestelmään. NY laskuttaa oppilaitosta rekisteröintien jälkeen.

Aikataulu

Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa NY-yrityksillä voi olla monenlaisia toiminta-aikoja. Ne ovat lukukausilukuvuosikalenterivuosi ja 12 kuukautta. Ohjelma on aina osa oppilaitoksen opetusta. Opettaja määrittää ohjelman toiminta-ajan. Aikataulut ja niiden päivämäärät voit tarkistaa TÄÄLTÄ.

Opettajan materiaalit

Ohjelma sisältää laadukkaan sähköisen materiaalin opettajalle ja opiskelijoille. Opettajat saavat lisäksi kuukausittaisen uutiskirjeen, jossa on vinkkejä ja ohjeita.

Opettajalle on pedagoginen käsikirja, joka pohjautuu innovaatiopedagogiikkaan. Opetus voidaan toteuttaa lähiopetuksena tai osittain etänä.

Valmiit opetusmateriaalit (Powerpoint -esitykset)

Saatavilla olevat Powerpoint -esitykset

Esitykset ovat saatavilla materiaalit sivulla rekisteröitymisen ja sisäänkirjautumisen jälkeen..

 • Ohjelma opettajan näkökulmasta
 • Ohjelman esittely
 • Johdatus yrittäjyyteen
 • Osaaminen
 • Aikataulu & tavoitteet
 • Tiimi
 • Liikeidea 1
 • Liikeidea 2
 • Nimi & logo
 • Innovointi
 • NY-yrityksen perustaminen
 • Rahaliikenne
 • Liiketoimintasuunnitelma
 • Pitchaus ja presentointi
 • Pitch deck

Powerpoint -esityksiä tehdään lisää lukuvuoden aikana ja ne tulevat suoraan saataville opettajille.

Opettajan koulutukset

Koulutamme opettajat maksutta ohjelman käyttöön. Kuukausittaiset koulutukset järjestetään verkkokoulutuksina. Koulutukset järjestetään Helsingissä, tarvittaessa myös muilla paikkakunnilla.

Koulutuksiin voivat osallistua Vuosi yrittäjänä -ohjelmaa käyttävät sekä ohjelmasta kiinnostuneet opettajat. Koulutukset kestävät noin 3-4 tuntia.

Koulutuksen aiheet:

 • Vuosi yrittäjänä -ohjelman käyttö osana opetusta
  • Vuosi yrittäjänä -ohjelman keskeiset asiat ja toimintatavat
 • Nuori Yrittäjyys -leirien hyödyntäminen
  • Minicamp & 24h -leiri
 • Circula kiertotalous- ja yrittäjyyspeli

Koulutukset ovat toiminnallisia.

Usein kysyttyä

Monenko opintopisteen kokonaisuus ohjelma on?

Ohjelma on useimmiten 10 opintopisteen kokonaisuus.

Mitä vaatimuksia on ohjelman käyttämiselle?

Ohjelma on hyväksyttävä virallisesti osaksi opintoja ja sillä on oltava vastuuopettaja korkeakoulusta.

Millä kielillä ohjelma on saatavilla?

Tällä hetkellä Vuosi yrittäjänä -ohjelma ja sen materiaali on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi. Englanninkielinen materiaali 2019.

Mitä ohjelma maksaa?

Ohjelmassa on opiskelija- tai korkeakoulukohtainen rekisteröintimaksu. Opiskelijakohtainen 25 euroa/opiskelija. Jos korkeakoulu haluaa ohjelmalisenssin, olethan yhteydessä meidän korkeakoulutuksen asiantuntijaan, Petriin.

Nuori Yrittäjyys ry laskuttaa oppilaitosta järjestelmään rekisteröityjen opiskelijoiden perusteella. Kun opiskelija on rekisteröity NY-yritykseen, hänestä suoritetaan maksu. Tämä perustuu siihen, että Nuori Yrittäjyys ry ottaa ohjelman osallistujille mm. vakuutukset.

Jos opiskelija maksaa itse rekisteröintimaksun, niin maksamiseen tulee käyttää Nuori Yrittäjyys ry:n Holvi-tiliä:https://holvi.com/shop/nuoriyrittajyys/

Kuka voi opettaa ohjelmaa? Tarvitseeko opettajan tietää yrittäjyydestä tai liiketoiminnasta?

Ohjelmassa opettajan rooli on olla oppimisen mahdollistaja, valmentaja ja mentori. Opettajan ei tarvitse olla aiheen asiantuntija. Käytännössä kuka tahansa opettaja voi toteuttaa ohjelmaa osana opetustaan.

Mikä on NY-yritys?

 • NY-yrityksellä ei ole varsinaista yritysmuotoa eikä Y-tunnusta.
 • NY-yrityksiä ei rekisteröidä Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH).
 • NY-yrityksen toiminta ei ole elinkeinonharjoittamista.
 • Jos NY-yritys myy ohjelman aikana tuotteita/palveluita, toiminta on opiskelijan henkilökohtaista tulonhankkimistoimintaa.

NY-yritys toimii oikealla rahalla. Miten verotus toimii?

 • NY-yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen, jos yrityksen liikevaihto jää alle 10 000 euron.
 • NY-yritys ei itsessään maksa veroa, vaan yrityksen tuottama voitto jaetaan NY-yrityksen osakkaille toiminnan päättyessä.
  • Jaettu tuotto on osakkaille veronalaista tuloa, joka pitää ilmoittaa henkilökohtaiseen veroilmoitukseen kohtaan muut ansiotulot.

Nuori Yrittäjyys ry on selvittänyt Verohallinnolta NY-yrityksiä koskevan ohjeistuksen. Tutustu Verohallinnon ohjeistukseen NY-yrityksien verotuksesta ja toiminnasta tästä.

Kiinnostuitko?

Jätä meille yhteystietosi, niin kerromme sinulle lisää Vuosi yrittäjänä -ohjelmasta ja sen käyttöönotosta.

Back To Top