skip to Main Content

Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelman teoriatieto kytkeytyy käytäntöön aitojen tilanteiden kautta. Ohjelma tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia työelämätaitojen syventämiseen, yrittäjämäisen asenteen kehittämiseen, yrittäjyyden ymmärtämiseen laaja-alaisesti ja oppiainerajat ylittäviin kokonaisuuksiin.

Ohjelmassa osallistujat perustavat yksin tai ryhmässä oikealla rahalla toimivan NY-yrityksen.

Ohjelma tarjoaa ammatillisen koulutuksen opettajalle avaimet käteen -ratkaisun yrittäjyyden opettamiseen. Ohjelma sisältää mm. kilpailuja, kansallisen opettajaverkoston ja Twid -oppimisympäristön. Ohjelmassa on opiskelijakohtainen 25 euron rekisteröintimaksu.

Ohjelman sisällöissä on huomioitu ammatillisen koulutuksen perusteiden oppimistavoitteet. Ohjelma on erinomainen työkalu yritystoiminnan suunnittelu ja yrityksessä toimiminen -tutkinnon osien suorittamiseen. Opiskelijat oppivat tekemällä oikeita asioita osana omaa yritystä.

Vuosi yrittäjänä -ohjelma on nimetty Opetus- ja kulttuuriministeriön Yrittäjyyslinjauksissa (2017) yhdeksi keinoksi toteuttaa uusien opetussuunnitelmien mukaista yrittäjyyskasvatusta toisella asteella.

Ohjelman osaamistavoitteet

 • Opiskelija tunnistaa yrittäjyyden vaatimukset ja osaa arvioida omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa
 • Opiskelija kehittää omia yrittäjyyden taitojaan, joita ovat esimerkiksi myyntitaidot, ryhmätyötaidot, ongelmanratkaisutaidot, viestintätaidot ja esiintymistaidot
 • Opiskelija rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja
 • Opiskelija tunnistaa ja arvioi omaa toimintaansa yrityksessä osana tiimiä
 • Opiskelija osaa suunnitella yrityksen liiketoimintaa
 • Opiskelija osaa käyttää liiketoiminnan suunnitteluun liittyviä työkaluja ja laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat
 • Opiskelija osaa laatia liiketoimintamallin ja -suunnitelman oman idean tueksi sekä kehittää sitä toiminnan aikana
 • Opiskelija ymmärtää liiketoiminnan perusteet ja osaa arvioida ja kehittää yrityksen toimintaa

Verkko-oppimisympäristön opintosisällöt

Moduulit

 1. Ohjelman aloitus
 2. Johdatus yrittäjyyteen
 3. Osaaminen
 4. Tiimi
 5. Liikeidean löytäminen
 6. Liikeidean mallintaminen
 7. Nimi ja logo
 8. Yritystoiminnan käynnistäminen
 9. Liiketoimintasuunnitelma
 10. Markkinointi
 11. Digimarkkinointi
 12. Somemarkkinointi
 13. Johdatus talouteen
 14. Kustannus- ja kannattavuuslaskenta
 15. Budjetointi & kirjanpito
 16. Verotus
 17. Riskit ja turvallisuus
 18. Myynti ja asiakaspalvelu
 19. Ohjelman päätös
 • Pitchaus & presentointi
 • Kiertotalous
 • Vastuullinen liiketoiminta

Ohjelman vaiheet

Step 1
Johdatus yrittäjyyteen, osaamiseen ja liikeideaan

Vaiheen sisällöt ja moduulit

Ensimmäisessä vaiheessa opitaan yrittäjyydestä, omasta ja tiimin osaamisesta sekä tunnistetaan liiketoimintamahdollisuuksia ja pohditaan liikeideoita.

Suositellut moduulit tässä vaiheessa:

 • Aloitus
 • Johdatus yrittäjyyteen
 • Osaaminen
 • Tiimi
 • Liikeidean löytäminen
 • Liikeidean mallintaminen
 • + lisämoduulina kiertotalous
Step 2
Yritystoiminnan käynnistäminen ja liikeidean kirkastaminen

Vaiheen sisällöt ja moduulit

Ohjelman toisessa vaiheessa perustetaan NY-yritys ja sen toiminta mallinnetaan vielä liiketoimintasuunnitelman avulla. Sen kautta mietitään myös markkinointia ja talousasioita.

Suositellut moduulit tässä vaiheessa:

 • Nimi ja logo
 • Yritystoiminnan käynnistäminen
 • Liiketoimintasuunnitelma
 • Markkinointi
 • Johdatus talouteen
 • Kustannus- ja kannattavuuslaskenta
 • Riskit ja turvallisuus
 • + lisämoduulina Pitchaus & presentointi
Step 3
Yritystoiminnan seuranta, kehittäminen ja raportointi

Vaiheen sisällöt ja moduulit

Tässä vaiheessa NY-yrityksen toiminta on käynnissä ja sitä kehitetään eteenpäin.

Suositellut moduulit tässä vaiheessa:

 • Digimarkkinointi
 • Sosiaalisen median markkinointi
 • Budjetointi & kirjanpito
 • Verotus
 • Myynti ja asiakaspalvelu
 • + lisämoduulina Vastuullinen liiketoiminta
Step 4
Yritystoiminnan lopettaminen, arviointi ja tulevaisuus

Vaiheen sisällöt ja moduulit

Ohjelman lopussa tehdään itsearviointi omasta osaamisesta ja suoritetaan Vuosi yrittäjänä -ohjelman teoriakoe. NY-yrityksen toiminta ajetaan alas.

Suositellut moduulit tässä vaiheessa:

 • Ohjelman päätös
 • Oman talouden hallinta (tulossa loppuvuodesta 2019)
 • Muut moduulit, joita ei vielä ole suoritettu

Käyttöönotto

Koulutuksen vastuuhenkilö

Jos kiinnostuit, etsi koulustasi opettaja, joka olisi innostunut Vuosi yrittäjänä -ohjelman toteuttamisesta. Koulutamme opettajat ohjelmaan ja käyttämään oppimateriaaleja. Kokemusta aihepiiristä ei siis tarvita.

Ohjelma on erinomainen väylä verkostomaiseen työskentelyyn omassa toimintaympäristössä tai jopa oppilaitoksen markkinoimiseen. Vuosittain opiskelijoiden yrityksistä kirjoitetaan laajasti valtakunnan mediassa.

Opettaja

Keskustele esimiehesi kanssa, jos haluat Vuosi yrittäjänä -ohjelman ohjaavaksi opettajaksi. Ole yhteydessä meihin ja katso maksuttomat koulutuksemme. Autamme sinut alkuun ja olemme tukenasi ohjelman toteutuksessa.

1

Oppilaitos tekee päätöksen ohjelman käyttämisestä ja on yhteydessä Nuori Yrittäjyys ry:hyn.

2

NY on yhteydessä ohjeiden kanssa. Opettaja voi osallistua maksuttomaan koulutukseen.

3

Opettaja luo oman toteutuksen Twid -ympäristöön ja kutsuu opiskelijat siihen. Ohjelma käynnistyy.

4

NY-yritykset rekisteröityvät järjestelmään. NY laskuttaa oppilaitosta rekisteröintien jälkeen.

Aikataulu

Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa NY-yrityksillä voi olla monenlaisia toiminta-aikoja. Ne ovat lukukausilukuvuosikalenterivuosi ja 12 kuukautta. Ohjelma on aina osa oppilaitoksen opetusta. Opettaja määrittää ohjelman toiminta-ajan.

Lukuvuosi 2019-2020

PÄIVÄ MITÄ
8.8.2019 Rekisteröintilomake aukeaa
1.12.2019 Rekisteröinnin DL
16.2.2020 Myyntiraportin DL
tammi - maaliskuu Uskalla Yrittää -semifinaalit (https://uskallayrittaa.fi)
13.3.2020 Kilpailuiden DL
22.-23.4.2020 Uskalla Yrittää -finaali Helsingissä
toukokuu Ohjelmatodistukset lähetetään kouluille
31.5.2020 Vuosikertomuksen DL

Kalenterivuosi 2020

PÄIVÄ MITÄ
1.11.2019 Rekisteröintilomake aukeaa
tammi - maaliskuu Uskalla Yrittää -semifinaalit (https://uskallayrittaa.fi/)
13.3.2020 Kilpailuiden DL
31.4.2020 Rekisteröinnin DL
22.-23.4.2020 Uskalla Yrittää -finaali Helsingissä
31.5.2020 Myyntiraportin DL
joulukuu Ohjelmatodistukset lähetetään kouluille
13.12.2020 Vuosikertomuksen DL

12 kuukauden toiminta-aika

Jos ohjelmaa toteutetaan 12 kuukauden toiminta-ajan mukaisesti, voi toiminnan aloittaa milloin vain. Huomioittehan, että kilpailuilla ja tapahtumilla on kuitenkin tietty aikasykli ja niihin voi osallistua ainoastaan kerran toiminnan aikana.

Syyslukukausi 2019

PÄIVÄ MITÄ
8.8.2019 Rekisteröintilomake aukeaa
30.9.2019 Rekisteröinnin DL
joulukuu Ohjelmatodistukset lähetetään kouluille
15.12.2019 Vuosikertomuksen DL

Kevätlukukausi 2020

PÄIVÄ MITÄ
1.11.2019 Rekisteröintilomake aukeaa
16.2.2020 Rekisteröinnin DL
tammi - maaliskuu Uskalla Yrittää -semifinaalit (https://uskallayrittaa.fi/)
13.3.2020 Kilpailuiden DL
22.-23.4.2020 Uskalla Yrittää -finaali Helsingissä
toukokuu Ohjelmatodistukset lähetetään kouluille
31.5.2020 Vuosikertomuksen DL

Kesälukukausi 2020

PÄIVÄ MITÄ
1.5.2020 Rekisteröintilomake aukeaa
14.6.2020 Rekisteröinnin DL
elokuu Ohjelmatodistukset lähetetään kouluille
31.8.2020 Vuosikertomuksen DL

Opettajan materiaalit

Ohjelma sisältää laadukkaan sähköisen materiaalin opettajalle ja opiskelijoille. Opettajat saavat lisäksi kuukausittaisen uutiskirjeen, jossa on vinkkejä ja ohjeita.

Opettajalle on pedagoginen käsikirja, joka pohjautuu innovaatiopedagogiikkaan.

Ohjelman opetusmateriaalit ovat digitaalisessa Twid -ympäristössä. Opetus voidaan toteuttaa lähiopetuksena tai osittain etänä.

Verkko-oppimisympäristön sisällöt (Twid)

Moduulit

 1. Ohjelman aloitus
 2. Johdatus yrittäjyyteen
 3. Osaaminen
 4. Tiimi
 5. Liikeidean löytäminen
 6. Liikeidean mallintaminen
 7. Nimi ja logo
 8. Yritystoiminnan käynnistäminen
 9. Liiketoimintasuunnitelma
 10. Markkinointi
 11. Digimarkkinointi
 12. Somemarkkinointi
 13. Johdatus talouteen
 14. Kustannus- ja kannattavuuslaskenta
 15. Budjetointi & kirjanpito
 16. Verotus
 17. Riskit ja turvallisuus
 18. Myynti ja asiakaspalvelu
 19. Ohjelman päätös
 • Pitchaus & presentointi
 • Kiertotalous
 • Vastuullinen liiketoiminta

Valmiit opetusmateriaalit (Powerpoint -esitykset)

Saatavilla olevat Powerpoint -esitykset

Esitykset ovat saatavilla materiaalit sivulla rekisteröitymisen ja sisäänkirjautumisen jälkeen..

 • Ohjelma opettajan näkökulmasta
 • Ohjelman esittely
 • Johdatus yrittäjyyteen
 • Osaaminen
 • Aikataulu & tavoitteet
 • Tiimi
 • Liikeidea 1
 • Liikeidea 2
 • Nimi & logo
 • Innovointi
 • NY-yrityksen perustaminen
 • Rahaliikenne
 • Liiketoimintasuunnitelma
 • Pitchaus ja presentointi
 • Pitch deck

Powerpoint -esityksiä tehdään lisää lukuvuoden aikana ja ne tulevat suoraan saataville opettajille.

Opettajan koulutukset

Koulutamme opettajat maksutta ohjelman käyttöön. Kuukausittaiset koulutukset järjestetään verkkokoulutuksina. Koulutukset järjestetään Helsingissä, tarvittaessa myös muilla paikkakunnilla.

Koulutuksiin voivat osallistua Vuosi yrittäjänä -ohjelmaa käyttävät sekä ohjelmasta kiinnostuneet opettajat. Koulutukset kestävät noin 3-4 tuntia.

Koulutuksen aiheet:

 • Vuosi yrittäjänä -ohjelman käyttö osana opetusta
  • Vuosi yrittäjänä -ohjelman keskeiset asiat ja toimintatavat
  • Twid -ympäristön käyttö
 • Nuori Yrittäjyys -leirien hyödyntäminen
  • Minicamp & 24h -leiri
 • Circula kiertotalous- ja yrittäjyyspeli

Koulutukset ovat toiminnallisia.

Usein kysyttyä

Miten ohjelma kytkeytyy eri tutkinnon osiin?

Ohjelmaa voi hyödyntää työkaluna useissa tutkinnon osissa. Ohjelmaa on käytetty valinnaisissa ja yhteisten tutkinnon osien suorittamiseen. NY-yrityksen toiminta on laaja-alaista ja käsittää monia eri aihealueita. Opettaja voi omalla toiminnallaan määrittää NY-yritysten painopisteitä.

Voiko oppilaitos solmia koulutussopimuksen NY-yrityksen kanssa?

Koulutussopimustyöpaikan tulee olla sellainen, jossa täyttyy Ammatillisen koulutuksen laissa (532/2017) säädetyt edellytykset toimia työpaikalla järjestettävän koulutuksen työpaikkana. Tämän suorempaa vastausta kysymykseesi ei valitettavasti ole antaa. Laki ei ota kantaa yritysmuotoihin, vaan NY-yritystä tarkastellaan samojen edellytysten kautta kuin muitakin työpaikkoja (72 §). Jos edellytykset täyttyvät, koulutussopimus voidaan tehdä.

Lain mukaan työpaikalla tulee olla riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeelliset työvälineet sekä ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilöstö. Lisäksi tulee olla ammattitaidoltaan, koulutukseltaan tai työkokemukseltaan pätevä henkilö, joka voidaan nimetä vastuulliseksi työpaikkaohjaajaksi.

Koulutuksen järjestäjä arvioi edellytykset. Työpaikaksi ei katsota koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöä, vaikka siellä tehtäisiin vastaavia työtehtäviä. Ja esimerkiksi oppilaitoksen opettaja, joka toimii ohjaajana, ei ole työpaikan henkilöstöä. Sekin on aina hyvä huomioida, että kun koulutuksen järjestäjä linjaa mikä on riittävää tuotanto- ja palvelutoimintaa, linjausta sovelletaan yhdenvertaisesti kaikkiin opiskelijoihin.

Riikka Vacker (opetusneuvos, Opetushallitus). 4.4.2018.

Millä kielillä ohjelma on saatavilla?

Tällä hetkellä Vuosi yrittäjänä -ohjelma ja sen materiaali on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi. Englanninkielinen materiaali 2019.

Mitä ohjelma maksaa?

Ohjelmassa on opiskelijakohtainen rekisteröintimaksu, joka on 25 euroa/opiskelija. Nuori Yrittäjyys ry lähettää laskun oppilaitokselle rekisteröintiajan päättymisen jälkeen.

Nuori Yrittäjyys ry laskuttaa oppilaitosta järjestelmään rekisteröityjen opiskelijoiden perusteella. Kun opiskelija on rekisteröity NY-yritykseen, hänestä suoritetaan maksu. Tämä perustuu siihen, että Nuori Yrittäjyys ry ottaa ohjelman osallistujille mm. vakuutukset.

Kuka voi opettaa ohjelmaa? Tarvitseeko opettajan tietää yrittäjyydestä tai liiketoiminnasta?

Ohjelmassa opettajan rooli on olla oppimisen mahdollistaja, valmentaja ja mentori. Opettajan ei tarvitse olla aiheen asiantuntija. Käytännössä kuka tahansa opettaja voi toteuttaa ohjelmaa osana opetustaan.

Mikä on NY-yritys?

 • NY-yrityksellä ei ole varsinaista yritysmuotoa eikä Y-tunnusta.
 • NY-yrityksiä ei rekisteröidä Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH).
 • NY-yrityksen toiminta ei ole elinkeinonharjoittamista.
 • Jos NY-yritys myy ohjelman aikana tuotteita/palveluita, toiminta on opiskelijan henkilökohtaista tulonhankkimistoimintaa.

NY-yritys toimii oikealla rahalla. Miten verotus toimii?

 • NY-yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen, jos yrityksen liikevaihto jää alle 10 000 euron.
 • NY-yritys ei itsessään maksa veroa, vaan yrityksen tuottama voitto jaetaan NY-yrityksen osakkaille toiminnan päättyessä.
  • Jaettu tuotto on osakkaille veronalaista tuloa, joka pitää ilmoittaa henkilökohtaiseen veroilmoitukseen kohtaan muut ansiotulot.

Nuori Yrittäjyys ry on selvittänyt Verohallinnolta NY-yrityksiä koskevan ohjeistuksen. Tutustu Verohallinnon ohjeistukseen NY-yrityksien verotuksesta ja toiminnasta tästä.

Kiinnostuitko?

Jätä meille yhteystietosi, niin kerromme sinulle lisää Vuosi yrittäjänä -ohjelmasta ja sen käyttöönotosta.

0 Yhteydenottolomake / Ohjelman käyttöönotto

Henkilötiedot

Käytä työsähköpostia.
Minut tavoittaa paremmin *
Kouluaste *
Miten voimme auttaa? *
Suostun siihen, että tietoni tallennetaan Nuori Yrittäjyys ry:n asiakashallintajärjestelmään. *
Kerrothan meille jo ennakkoon, mitä olette suunnitelleet Vuosi yrittäjänä -ohjelman osalta. Pystymme auttamaan teitä siten paremmin!
Back To Top