skip to Main Content

Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelman teoriatieto kytkeytyy käytäntöön aitojen tilanteiden kautta. Ohjelma tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia työelämätaitojen syventämiseen, yrittäjämäisen asenteen kehittämiseen, yrittäjyyden ymmärtämiseen laaja-alaisesti ja oppiainerajat ylittäviin kokonaisuuksiin.

Ohjelmassa osallistujat perustavat yksin tai ryhmässä oikealla rahalla toimivan NY-yrityksen.

Ohjelma tarjoaa ammatillisen koulutuksen opettajalle avaimet käteen -ratkaisun yrittäjyyden opettamiseen. Ohjelma sisältää mm. kilpailuja, kansallisen opettajaverkoston ja verkko-oppimisympäristön. Ohjelma on ilmainen, mutta vaatii sekä opettajilta että oppilailta rekisteröitymisen.

Ohjelman sisällöissä on huomioitu ammatillisen koulutuksen perusteiden oppimistavoitteet. Ohjelma on erinomainen työkalu yritystoiminnan suunnittelu ja yrityksessä toimiminen -tutkinnon osien suorittamiseen. Opiskelijat oppivat tekemällä oikeita asioita osana omaa yritystä.

Vuosi yrittäjänä -ohjelma on nimetty Opetus- ja kulttuuriministeriön Yrittäjyyslinjauksissa (2017) yhdeksi keinoksi toteuttaa uusien opetussuunnitelmien mukaista yrittäjyyskasvatusta toisella asteella.

Ohjelman osaamistavoitteet

 • Opiskelija tunnistaa yrittäjyyden vaatimukset ja osaa arvioida omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa
 • Opiskelija kehittää omia yrittäjyyden taitojaan, joita ovat esimerkiksi myyntitaidot, ryhmätyötaidot, ongelmanratkaisutaidot, viestintätaidot ja esiintymistaidot
 • Opiskelija rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja
 • Opiskelija tunnistaa ja arvioi omaa toimintaansa yrityksessä osana tiimiä
 • Opiskelija osaa suunnitella yrityksen liiketoimintaa
 • Opiskelija osaa käyttää liiketoiminnan suunnitteluun liittyviä työkaluja ja laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat
 • Opiskelija osaa laatia liiketoimintamallin ja -suunnitelman oman idean tueksi sekä kehittää sitä toiminnan aikana
 • Opiskelija ymmärtää liiketoiminnan perusteet ja osaa arvioida ja kehittää yrityksen toimintaa

Ohjelman vaiheet

Step 1
Johdatus yrittäjyyteen, osaamiseen ja liikeideaan
Step 2
Yritystoiminnan käynnistäminen ja liikeidean kirkastaminen
Step 3
Yritystoiminnan seuranta, kehittäminen ja raportointi
Step 4
Yritystoiminnan lopettaminen, arviointi ja tulevaisuus
Oppimismoduulit tukevat oppimista

Alla näet moduulien aiheet. Varsinaiset moduulit löytyvät opettajan ja opiskelijan profiileista ja edellyttävät rekisteröintiä ohjelman käyttäjäksi.

Siirry rekisteröitymään

Käyttöönotto

Koulutuksen vastuuhenkilö

Jos kiinnostuit, etsi koulustasi opettaja, joka olisi innostunut Vuosi yrittäjänä -ohjelman toteuttamisesta. Koulutamme opettajat ohjelmaan ja käyttämään oppimateriaaleja. Kokemusta aihepiiristä ei siis tarvita.

Ohjelma on erinomainen väylä verkostomaiseen työskentelyyn omassa toimintaympäristössä tai jopa oppilaitoksen markkinoimiseen. Vuosittain opiskelijoiden yrityksistä kirjoitetaan laajasti valtakunnan mediassa.

Opettaja

Keskustele esimiehesi kanssa, jos haluat Vuosi yrittäjänä -ohjelman ohjaavaksi opettajaksi. Ole yhteydessä meihin ja katso maksuttomat koulutuksemme. Autamme sinut alkuun ja olemme tukenasi ohjelman toteutuksessa.

1

Oppilaitos tekee päätöksen ohjelman käyttämisestä ja on yhteydessä Nuori Yrittäjyys ry:hyn.

2

NY on yhteydessä ohjeiden kanssa. Opettaja voi osallistua maksuttomaan koulutukseen.

3

Ohjelma käynnistyy ja oppimismoduulit ovat käytettävissä.

4

NY-yritykset rekisteröityvät järjestelmään. 

Aikataulu

Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa NY-yrityksillä voi olla monenlaisia toiminta-aikoja. Ne ovat lukukausilukuvuosikalenterivuosi ja 12 kuukautta. Ohjelma on aina osa oppilaitoksen opetusta. Opettaja määrittää ohjelman toiminta-ajan. Aikataulut ja niiden päivämäärät voit tarkistaa TÄÄLTÄ.

Opettajan materiaalit

Ohjelma sisältää laadukkaan sähköisen materiaalin opettajalle ja oppilaille. Opettajat saavat lisäksi kuukausittaisen uutiskirjeen, jossa on vinkkejä ja ohjeita. Ohjelman opettajan materiaalit ovat saatavilla materiaalit -sivulla täällä. NY-yrityksille tarkoitetut materiaalit ovat täällä. Oppimismoduulit saa käyttöönsä rekisteröitymisen jälkeen.

Opettajalle on pedagoginen käsikirja, joka pohjautuu innovaatiopedagogiikkaan. Opetus voidaan toteuttaa lähiopetuksena tai osittain etänä.

Siirry rekisteröintilomakkeelle

Opettajan koulutukset

Koulutamme opettajat maksutta ohjelman käyttöön. Kuukausittaiset koulutukset järjestetään verkkokoulutuksina Teamsin välityksellä.

Koulutuksiin voivat osallistua Vuosi yrittäjänä -ohjelmaa käyttävät sekä ohjelmasta kiinnostuneet opettajat. Koulutukset kestävät noin 1 tunnin.

Usein kysyttyä

Miten ohjelma kytkeytyy eri tutkinnon osiin?

Ohjelmaa voi hyödyntää työkaluna useissa tutkinnon osissa. Ohjelmaa on käytetty valinnaisissa ja yhteisten tutkinnon osien suorittamiseen. NY-yrityksen toiminta on laaja-alaista ja käsittää monia eri aihealueita. Opettaja voi omalla toiminnallaan määrittää NY-yritysten painopisteitä.

Voiko oppilaitos solmia koulutussopimuksen NY-yrityksen kanssa?

Koulutussopimustyöpaikan tulee olla sellainen, jossa täyttyy Ammatillisen koulutuksen laissa (532/2017) säädetyt edellytykset toimia työpaikalla järjestettävän koulutuksen työpaikkana. Tämän suorempaa vastausta kysymykseesi ei valitettavasti ole antaa. Laki ei ota kantaa yritysmuotoihin, vaan NY-yritystä tarkastellaan samojen edellytysten kautta kuin muitakin työpaikkoja (72 §). Jos edellytykset täyttyvät, koulutussopimus voidaan tehdä.

Lain mukaan työpaikalla tulee olla riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeelliset työvälineet sekä ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilöstö. Lisäksi tulee olla ammattitaidoltaan, koulutukseltaan tai työkokemukseltaan pätevä henkilö, joka voidaan nimetä vastuulliseksi työpaikkaohjaajaksi.

Koulutuksen järjestäjä arvioi edellytykset. Työpaikaksi ei katsota koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöä, vaikka siellä tehtäisiin vastaavia työtehtäviä. Ja esimerkiksi oppilaitoksen opettaja, joka toimii ohjaajana, ei ole työpaikan henkilöstöä. Sekin on aina hyvä huomioida, että kun koulutuksen järjestäjä linjaa mikä on riittävää tuotanto- ja palvelutoimintaa, linjausta sovelletaan yhdenvertaisesti kaikkiin opiskelijoihin.

Riikka Vacker (opetusneuvos, Opetushallitus). 4.4.2018.

Millä kielillä ohjelma on saatavilla?

Tällä hetkellä Vuosi yrittäjänä -ohjelma ja sen materiaali on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi. Englanninkielinen materiaali 2019.

Mitä ohjelma maksaa?

Ohjelma on maksuton, mutta vaatii rekisteröitymisen sekä opettajilta että oppilailta.

Rekisteröitymisen jälkeen oppilailla on voimassa mm. ohjelman tarjoamat vakuutukset.

Kuka voi opettaa ohjelmaa? Tarvitseeko opettajan tietää yrittäjyydestä tai liiketoiminnasta?

Ohjelmassa opettajan rooli on olla oppimisen mahdollistaja, valmentaja ja mentori. Opettajan ei tarvitse olla aiheen asiantuntija. Käytännössä kuka tahansa opettaja voi toteuttaa ohjelmaa osana opetustaan.

Mikä on NY-yritys?

 • NY-yrityksellä ei ole varsinaista yritysmuotoa eikä Y-tunnusta.
 • NY-yrityksiä ei rekisteröidä Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH).
 • NY-yrityksen toiminta ei ole elinkeinonharjoittamista.
 • Jos NY-yritys myy ohjelman aikana tuotteita/palveluita, toiminta on opiskelijan henkilökohtaista tulonhankkimistoimintaa.

NY-yritys toimii oikealla rahalla. Miten verotus toimii?

 • NY-yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen, jos yrityksen liikevaihto jää alle 15 000 euron (1.1.2021 aloittaneet yritykset, aikaisemmin aloittaneet 10 000 euroa). Jos liikevaihto on ylittämässä ko. rajan, niin NY-yrityksen liiketoiminta on lopetettava liikevaihdon osalta. Jos liiketoimintaa halutaan jatkaa, niin sen tulee tapahtua joko oikeassa perustettavassa yrityksessä tai esimerkiksi oppilaitoksen opiskelijaosuuskunnan puitteissa.
 • NY-yritys ei itsessään maksa veroa, vaan yrityksen tuottama voitto jaetaan NY-yrityksen osakkaille toiminnan päättyessä.
  • Jaettu tuotto on osakkaille veronalaista tuloa, joka pitää ilmoittaa henkilökohtaiseen veroilmoitukseen kohtaan muut ansiotulot.

Nuori Yrittäjyys ry on selvittänyt Verohallinnolta NY-yrityksiä koskevan ohjeistuksen. Tutustu Verohallinnon ohjeistukseen NY-yrityksien verotuksesta ja toiminnasta tästä.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä, niin kerromme sinulle lisää Vuosi yrittäjänä -ohjelmasta ja sen käyttöönotosta.

Back To Top