skip to Main Content

Vuosi yrittäjänä -ohjelma ja NY-yritys on opiskelijalle mahdollisuus kokeilla yrittäjyyttä turvallisesti, ohjatusti osana opintoja. NY-yritys ei ole elinkeino, vaan se on oppilaitoksen järjestämä yrittäjyyskurssi, jonka toteutuksen työkalu se on. NY-yrittäjänä saa toteuttaa oman yritysideansa, joka voi perustua hänen omiin kiinnostuksen kohteisiinsa ja osaamiseensa.

NY-yritys toimii oikealla rahalla ja myy tuotteitaan tai palveluitaan asiakkaille. Tämä lisää ohjelman vaikuttavuutta, opiskelijan motivaatiota toimintaan ja tuo mukaan liike-elämän elementtejä. Samalla opiskelijoita kannustetaan aktiivisiksi ja oma-aloitteisiksi.

Unohtumattoman oppimiskokemuksen lisäksi opiskelija saa Nuori Yrittäjyys ry:n myöntämän todistuksen, josta ilmenee ohjelman aikana opitut asiat. Todistus on erinomainen lisä ansioluetteloon.

Neuvonantajana sinun tulee olla oma itsesi ja jakaa omia kokemuksiasi opiskelijoiden kanssa muutaman kerran ohjelman aikana. Yhteensä neuvonantajan odotetaan käyttävän tehtävään noin 5-10 tuntia lukuvuoden aikana. Sinun ei tarvitse olla supermies tai suuryrityksen toimitusjohtaja, vaan riittää mainiosti, jos sinulta löytyy innostuneisuutta, elämänkokemusta sekä halua edistää oppimista ja yrittäjyyttä.

NY-yrityksestä lyhyesti

 • NY-yrityksen voi perustaa opiskelija, joka on mukana Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa omassa oppilaitoksessaan.
  • Ohjelma on avoin yläkouluille, toisen asteen oppilaitoksille ja korkeakouluille.
 • NY-yrityksen myynti on yleensä 100 – 10 000 euroa. NY-yrityksen liikevaihtoraja on 15 000 euroa.
  • NY-yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen eikä se itsessään maksa veroja.
  • NY-yrityksen tekemästä työstä ei saa kotitalousvähennystä.
 • NY-yrityksestä saatu tuotto on opiskelijan henkilökohtaista tulonhankkimistoimintaa.
 • NY-yritykselle on otettu Nuori Yrittäjyys ry:n toimesta toiminnan vastuuvakuutus ja tuotevastuuvakuutus. Vakuutuksista voit lukea täältä.
 • NY-yrityksen voi perustaa yksin tai ryhmässä.
 • NY-yritys ei ole virallinen yhtiömuoto eikä sillä ole Y-tunnusta.
 • NY-yrityksen toiminta ei ole elinkeinonharjoittamista.

Neuvonantajaksi NY-yritykselle?

NY-yritys etsii itselleen neuvonantajan, joka tukee ja sparraa yritystä sen toiminnassa. Esimerkiksi opiskelijan vanhempi, sukulainen tai paikallinen yrittäjä voi ryhtyä neuvonantajaksi. Neuvonantaja saa tarvitessaan tukea Nuori Yrittäjyys ry:ltä.

NY-yritys ei tarvitse yrittäjyyden yksityiskohdat tuntevaa asiantuntijaa, vaan henkilön, joka on kiinnostunut jakamaan kokemuksen yrittäjyydestä ja etsimään yhdessä vastauksia NY-yrityksen kysymyksiin. Neuvonantaja ei ole juridisesti vastuussa yritystoiminnasta.

Neuvonantajan tehtävät

Neuvonantajan tehtävään kuuluu ideoiden kommentointi, parannusehdotukset, mahdolliset kontaktit alueen toimijoihin, neuvot ja ehdotukset NY-yrityksen tuotannon, markkinoinnin ja myynnin kehittämiseksi. Neuvonantajana tapaat NY-yritystä sovittuna aikana.

Keskustelemalla nuorten kanssa yrityksen toiminnasta huomaat oppivasi itsekin uusia asioita ja pääset sisälle sekä aloittavan yrityksen ongelmiin että nuorten omiin kiinnostuksen kohteisiin.

Miksi ryhtyä neuvonantajaksi?

 • Pääset seuraamaan nuoren kasvamista yrittäjyyteen ja elämään mukana yrittäjyyden haasteissa ja onnistumisissa.
 • Voit toimia aikuisena tukijana tulevaisuuden mahdollisille yrittäjille.
 • Saat ohjaus- ja mentorointikokemusta.

Jos neuvonantaja toimii itse yrittäjänä, voi hänen yrityksensä toimia NY-yrityksen kummiyrityksenä.

Suomen Yrittäjien Joonas Minkkinen kertoo kokemuksestaan neuvonantajana.

Ohjelman vaiheet ja neuvonantajat tapaamiset

Step 1
Johdatus yrittäjyyteen, osaamiseen ja liikeideaan

1. tapaamisen sisältö

NY-yrityksellä on jo valmiiksi mietitty liikeidea. Tutustukaa toisiinne, liikeideaan ja henkilökohtaisiin tavoitteisiin ohjelman suhteen. Pyydä aluksi heitä kertomaan omasta liikeideastaan ja esittele itsesi sekä oma urapolkusi. Muista, että tässä yhteistyössä keskiössä ovat NY-yrittäjät ja heidän NY-yritys, joten anna heidän olla äänessä ja keskittykää yhteistyössä heidän yrityksen toimintaan ja kehittämiseen.

Keskustelunaiheet:

 • idean toteuttamiskelpoisuus ohjelman aikana
 • osaaminen ko. idean toteuttamiseen
 • tiimin sitoutuminen ja roolit
 • tiimin omat tavoitteet yrityksen suhteen
 • yrityksen vahvuudet, heikkoudet ja mahdollisuudet ja uhat (SWOT)
 • avun tarve NY-yrittäjien mielestä ja missä voisit olla heille apuna
 • liikeidean työstäminen tästä eteenpäin
 • konkreettiset toimenpide-ehdotukset ja välitavoitteet seuraavalla tapaamisella läpikäytäväksi
 • seuraavat tapaamisajankohdat ja paikat
 • yhteydenpito sähköpostilla ja puhelimella
Step 3
Yritystoiminnan seuranta, kehittäminen ja raportointi

3. tapaamisen sisältö

NY-yritysten toiminta jatkuu ja kehittyy. NY-yritykset valmistautuvat Uskalla Yrittää -semifinaaliin tai mahdollisesti Uskalla Yrittää -finaaliin. Useimmiten tiimi tarvitsee tässä kohtaa tsemppiä jaksaakseen ohjelman loppuun saakka.

Voisiko sinulla olla tiedossa hyviä tapahtumia, joihin NY-yritys voisi osallistua? Miten NY-yrityksen tuotetta tai palvelua voisi vielä kehittää?

Keskustelunaiheet:

 • NY-yrittäjien tulevaisuuden suunnitelmat
 • kesätyöpaikat
 • myynnin ja markkinoinnin tehostaminen
 • tuotteen/palvelun kehittäminen
 • konkreettiset toimenpiteet seuraavaa tapaamista varten
Step 2
Yritystoiminnan käynnistäminen ja liikeidean kirkastaminen

2. tapaamisen sisältö

Tässä vaiheessa NY-yritys on toiminut jo jonkin aikaa ja haasteena on yleensä joko tuotannon tai markkinoinnin toteuttaminen. Ohjelman aikana järjestetään oppilaitoksen omia myyntitapahtumia (esim. joulu tai ystävänpäivä), joihin NY-yrityksellä on mahdollisuus osallistua ja myydä tuotteitaan.

Alkuvuodesta järjestetään alueellisia Uskalla Yrittää -semifinaaleja, jotka ovat messutapahtumia. Semifinaalista NY-yritys voi päästä SM-finaaliin. Kannusta tiimiä osallistumaan eri tapahtumiin ja tule mukaan tsemppaamaan heitä.

Myyminen ja myyntipuheet ovat tässä kohtaa tärkeitä. Pyydä NY-yritystä pitämään myyntipuhe sinulle ja mahdollisuuksien mukaan koko työyhteisöllenne.

Tunnetko jonkun, josta voisi olla NY-yritykselle hyötyä? Verkota yrittäjät omiin verkostoihisi. Olet avainroolissa avaamassa heille ovia.

Keskustelunaiheet:

 • asiakaskohderyhmä
 • tuotteen tai palvelun hinnoittelu
 • yrityksen markkinointi ja myynti: missä tapahtuu ja miten
 • NY-yrityksen omat ehdotukset ja ideat myyntiin ja tuotantoon
 • kirjanpito, rahaliikenne ja kannattavuuslaskelma
 • myyntipuheen harjoittelu ja palaute
 • NY-yrityksen kutsuminen työpaikkasi tapahtumaan esittelemään yrityksensä
 • verkostojen jakaminen ja NY-yrittäjien ohjaaminen oikeiden ihmisten luokse
 • konkreettiset toimenpiteet seuraavaa tapaamista varten
Step 4
Yritystoiminnan lopettaminen, arviointi ja tulevaisuus

4. tapaamisen sisältö

Kun on aika lopettaa NY-yritys, keskustelkaa NY-yrittäjien kanssa kokemuksista: mikä onnistui, mitä olisi voitu tehdä toisin ja mitä ollaan opittu.

Jutelkaa NY-yrityksen kanssa myös jatkosta. Jatkavatko he perustamalla oikean yrityksen? Voivatko he olla yhteydessä sinuun jatkossa? Mikäli NY-yrittäjät haluavat jatkaa yritystoimintaansa on heidän perustettava oikea yritys. Joissakin oppilaitoksissa opiskelijat voivat jatkaa myös oppilaitoksen omassa osuuskunnassa.

Keskustelunaiheet:

 • kokemusten vaihtaminen
 • vuoden aikana opitut asiat
 • mitä tekisitte toisin
 • jatkuuko yrittäjyys
 • yhteydenpito toisiinne jatkossa

Sisältövinkkejä tapaamisiin

Kun opiskelijoilla on mahdollisia liikeidea-aihioita valmiina, olisi hyvä tavata ja keskustella eri ideoiden mahdollisuuksista ja toteutuksesta ja kommentoida niitä. Ensimmäisessä tapaamisessa on myös hyvä tutustua opiskelijoihin ja heidän tavoitteisiinsa oman NY-yrityksen suhteen.

Neuvonantajan rooli voidaan jakaa kahteen osaan. Ensimmäinen osa on ns. normaali idean arviointi (SWOT- edut, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat), jotka määrittävät onko idea toteuttamiskelpoinen. Toisena sinun tulisi arvioida asioita, joita yrittäjät eivät ehkä itse huomaa tai osaa ottaa huomioon.

Näitä asioita ovat:

 • Onko idea toteuttamiskelpoinen ohjelman aikana?
 • Onko heillä osaaminen ko. idean toteuttamiseen?
 • Onko koko tiimi sitoutunut toimintaan?

Hyvä käytäntö on pyytää NY-yrittäjiä lähettämään suunnitelma esimerkiksi viikkoa ennen tapaamista sähköpostilla.

Muista kuitenkin, että NY-yrittäjät ovat opiskelijoita ja tämä on todennäköisesti ensimmäinen liiketoimintasuunnitelma, jonka he ovat koskaan tehneet.

Toiminnan alkaessa on ensimmäisenä haasteena yleensä joko tuotannon tai markkinoinnin toteuttaminen. Tässä tilanteessa NY-yrittäjät voivat pyytää tapaamista kanssasi kysyäkseen neuvoja esimerkiksi, miten tämän voisi toteuttaa tai kenelle myydä. Tapaamisen sisällöstä ja tavoitteista olisi hyvä sopia etukäteen ja pyytää tuotteen kuvaus ja omat ideat markkinointiin ja tuotantoon.

Ohjelman aikana NY-yritykset pääsevät kilpailemaan erilaisissa kilpailuissa. Neuvonantajana kannattaa kannustaa NY-yrittäjiä osallistumaan näihin ja sitä kautta kehittämään omaa toimintaansa.

Helmikuusta maaliskuuhun järjestetään alueellisia Uskalla Yrittää -semifinaaleja, jotka kuuluvat Uskalla Yrittää festivaalikiertueeseen. Tapahtumat tarjoavat erinomaisen alustan myyntityön harjoittelulle ja uusille verkostoille. Alueiden semifinaaleista parhaat yritykset pääsevät Uskalla Yrittää -finaaliin, joka on festivaalikiertueen päätöstapahtuma Helsingissä.

Vuosikertomukseen voi myös liittää kommentin neuvonantajalta, jossa itse kerrot omista kokemuksistasi vuoden aikana.

Vuosiraportin tulee olla enemmänkin kuvaus toiminnasta kuin yrityksen virallinen vuosikertomus. Kun vuosikertomus on lähes valmis, olisi hyvä pitää tapaaminen (tai kommentoida vuosikertomusta sähköpostitse) ennen vuosikertomuksen palauttamista kouluun ja NY-toimistoon.

Tätä ennen tulee pitää lopettava kokous, jossa toiminta virallisesti lopetetaan ja sovitaan voitonjaosta sekä sijoitetun pääoman palauttamisesta.

Kun toiminta on lopetettu ja vuosiraportti palautettu, on hyvä pitää arviointikeskustelu vuoden tapahtumista, hyvistä hetkistä, ongelmista ja miten niistä selvittiin. Samalla sinun on tärkeää kertoa, mitä itse olet oppinut toiminnasta ja samalla kannustaa eteenpäin seuraavissa haasteissa.

Mitä ohjelmassa oppii?

Työelämätaitoja ja yrittäjämäistä asennetta
Vuorovaikutus-, ryhmätyö- ja johtajuustaitoja
Ideasta tuotteeksi prosessin oppiminen
Omien vahvuuksien löytäminen tekemisen kautta
Yrityksen toimintamallin oppiminen käytännössä
Ongelmien ratkaisu ja haasteellisista tilanteista selviäminen
Liiketoimintaosaamista; markkinointia & taloushallintoa

Vaikuttavuus

Opin vastuunottamista ja -kantamista 82 %
Yrittäjämäisen asenteen tärkeys 77 %
Oma-aloitteisuuteni lisääntyi 74 %
Ryhmätyötaitoni kehittyivät 68 %
Ohjelma antoi realistisen kokemuksen yrittäjyydestä 59 %
Ymmärsin oman työni arvon 58 %
Vahvisti itseni työllistämisen taitoja 54 %

Poimintoja NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman palautekyselyn keskiarvoista vuosilta 2013 – 2018 (N: 2962).

Tutustu Vuosi yrittäjänä -ohjelman tutkimustuloksiin

Pitkäkestoinen yrittäjyyskasvatus vahvistaa työelämässä tarvittavia valmiuksia ja tukee samalla kaikkea oppimista. Tutkimus osoittaa nyt selvästi, että taidot karttuvat tekemällä, sanoo Nuori Yrittäjyys ry:n toiminnanjohtaja Virpi Utriainen.

Kaksivuotiseen ICEE-tutkimukseen osallistui 12 000 vastaajaa viidestä maasta (Belgia, Italia, Latvia, Suomi ja Viro). JA Europen tutkimus toteutettiin yhteistyössä osallistuneiden maiden opetusministeriöiden kanssa ja sitä on tuettu Euroopan komission Erasmus+ -ohjelman rahoituksella. Suomesta vastaajia oli 2 400.

Yrittäjyyskasvatukseen osallistuneiden nuorten ja vertailuryhmän välillä ero monialaisessa osaamisessa, työelämävalmiuksissa ja opiskelumenestyksessä oli Suomessa selkeästi suurempi kuin muualla Euroopassa.

Monialainen osaaminen syntyy käytännön tekemisestä

Tutkimus paljastaa myös, että Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan osallistuneet nuoret käsittävät yleisesti eri oppiaineiden ja kokonaisuuksien hyödyn paremmin kuin ne nuoret, jotka eivät osallistuneet ohjelmaan.

Koulussa opittujen asioiden soveltaminen arkisiin tilanteisiin edistää asioiden merkityksen ymmärtämistä ja seurauksena on parempi menestys opinnoissa. Vaikka avaintaitojen (mm. suullinen viestintä, matemaattiset taidot, päätöksentekotaito) kehittäminen ei ole Vuosi yrittäjänä-ohjelman päätarkoitus, Suomessa vaikutus oli selkeä. Esim. päätöksentekokyky vahvistuu merkittävästi laaja-alaisen oppimisen myötä. 

Yrittäjyyskasvatus innostaa opettajia

Yrittäjyyskasvatus on moderni ja käytännönläheinen tapa opettaa. Yrittäjyyskasvatus voidaan integroida vaivatta useisiin aineisiin. Nämä kaksi aihetta nousivat vahvasti esiin tutkimukseen osallistuneiden suomalaisten opettajien vastauksista. Enemmistö opettajista korosti tarvetta keskittyä kokemuksiin perustuviin menetelmiin. Osa opettajista painotti oppimistavan pedagogisia etuja: he alkoivat ymmärtää opiskelijoitaan paremmin, mikä muutti heidän välisensä suhteen luonnetta.

ICEE-tutkimus selvitti Vuosi yrittäjänä -ohjelman vaikutuksia 15-20 vuotiaisiin nuoriin lukioissa ja ammattikouluissa. Suomalaiset tutkimuskoulut olivat Kainuun ammattiopisto, Etu-Töölön lukio, Business College Helsinki, Helsingin kielilukio ja Raisio seudun koulutuskuntayhtymä Raseko.

Nuori Yrittäjyys ry tarjoaa opetussuunnitelmien tavoitteita tukevia ohjelmia lasten ja nuorten yrittäjyysasenteen, työelämävalmiuksien sekä oman talouden hallinnan vahvistamiseen esiopetuksesta korkea-asteelle – tekemällä oppien. www.nuoriyrittajyys.fi.

Back To Top