skip to Main Content
Oma pääoma, varat ja velat

Perustaminen ja yrityksen oma pääoma

Kun osakeyhtiömuotoinen yritys (tai NY-yritys) perustetaan, tulee perustajien ensiksi sijoittaa yritykseen pääomaa, jotta yritys voi aloittaa toiminnan.

Tätä rahaa kutsutaan osakepääomaksi (NY-yrityksessä osuuspääoma) ja käytännössä perustajat maksavat pääoman (rahat) yrityksen tilille. Vastineeksi sijoituksestaan omistajat saavat yrityksen osakkeita, eli omistavat yrityksen. Yritys on siis valkaa omistajille.

Esimerkki:
Perustetaan Hilavitkutin Oy, jolla on 10 osaketta ja yhden osakkeen hinta on 10€.

Perustamisvaiheessa omistajat ostavat (merkitsevät) osakkeita ja maksavat ne yrityksen tilille:

 1. Joella merkitsee 3 osaketta ja maksaa yritykselle 30 €
 2. Sanni merkitsee 3 osaketta ja maksaa yritykselle 30 €
 3. Ville merkitsee 4 osaketta ja maksaa yritykselle 40 €

Kirjanpidossa on tapahtunut seuraavaa:

 • Yritys on saanut tililleen 100€ rahaa (30+30+40€)
 • Yritys on antanut rahaa vastaan 10kpl osakkeita omistajille.

Tuloksena yritys saa rahat käyttöönsä ja omistajat saavat päättää mitä yritys rahoillaan tekee.

Yrityksen varat ja velat kirjanpidossa

Tästä päästään yrityksen varoihin ja velkoihin. Kaikkien yrityksen varojen ja velkojen tulee näkyä kirjanpidossa.

 • Varat tarkoittavat yrityksen omaisuutta, kuten rahaa, materiaaleja tai valmiita myytäviä tuotteita sekä muuta omaisuutta, jota yritykselle on hankitty (esim. koneet ja laitteet).
 • Yrityksen velat (kutsutaan myös vastuut) tarkoittavat omaisuutta (yleensä rahaa), jonka yritys on velkaa muille tai josta se on vastuussa omistajilleen.

Velkojen ja vastuiden jako yrityksessä

Velat ja vastuut jaetaan kirjanpidossa eri tyyppeihin sen mukaan millaiseen toimintaan ne liittyvät. Tähän liittyvät myös kirjanpidossa  termit oma ja vieras pääoma.

Oma pääoma?

Oma pääoma on omistajien sijoittamaa rahaa, joka oikeuttaa omistusosuuteen yrityksestä ja sen tuotosta. Jos yritys tuottaa tappiota, niin sijoittavat voivat menettää rahaa. Eli oman pääoman voidaan sanoa olevan riskisijoitus ja korkeamman riskin vuoksi sille odotetaan parempaa tuottoa (voitto) kun vieraalle pääomalle.

Yrityksellä ei ole pakko maksaa omaa pääomaa takaisin (eikä yksittäinen omistaja voi sitä vaatia. ) Toisaalta yrityksen tuotoista maksettava osinko koskee vain omaa pääomaa yritykseen sijoittaneita.

Vieras pääoma

Vieras pääoma on sellaista rahaa, joka pitää maksaa tietyssä aikataulussa ja johon voi liittyä korkoa. Näitä ovat esim

 • Yrityksen ottama pankkilainaa, jota lyhennetään sovitussa aikataulussa.
 • Yrityksen saama lasku, jota ei ole vielä maksettu (esim. laskussa on 30 päivän maksuaika, jolloin laskun summa on yrityksen velkaa laskun maksamiseen saakka).

Konkurssissa vieras pääoma tulee maksaa takaisin ennen oman pääoman maksua.

Oman ja vieraan pääoman erot tuoton ja tappion jakamisessa

Tärkein ero oman ja vieraan pääoman erossa on se, miten voitot ja tappiot jaetaan. Katso esimerkit:

Esimerkki yrityksen toiminnasta

 1. Omistajat sijoittavat yritykseen 1000€ (oma pääoma).
 2. Yritys lainaa 1000 € (vieras pääoma) ja maksaa sille 10% vuosikorkoa

Tilanne alussa: Yrityksellä on 2000€ euroa rahaa käytössään.

Malli 1 – huonosti meni:
Yrityksen vuosi on mennyt huonosti ja yritys on tuottanut 500€ tappiota. Yrityksellä on siis tilillään 1500€ (käytössä olevat rahat 2000€ – tappio 500€).

Omistajat päättävät lakkauttaa yrityksen toiminnan.

 1. Yrityksen pitää maksaa vieraan pääoman 1000€ + korko 100€ lainaajille.
 2. Yrityksen omistajille jää 400€ (1500-1100€).

Vieraan pääoman lainaajat saavat sovitun koron ja rahansa takaisin.
Oman pääoman sijoittajat (omistajat) kärsivät tappiot.

Malli 2 – hyvin meni
Yritys on pärjännyt hyvin ja kassassa on 3000€ rahaa. Omistajat päättävät lakkauttaa yrityksen toiminnan.

 1. Yrityksen pitää maksaa vieraan pääoman velka 1000€ + korko 100€ lainaajille.
 2. Yrityksen omistajille jää 1900€ (3000€ – 1100€)

Vieraan pääoman lainaajat saavat sovitun koron ja rahansa takaisin.
Oman pääoman omistajat saavat rahansa takaisin sekä 900€ voiton. (huom veroja ei huomioitu)

Tämän vuoksi sekä omistajien mielessä että kirjanpidossa on tärkeää erotella, onko kyse omasta vai vieraasta pääomasta.

Harjoitus 1

Raahaa oman ja vieraan pääoman erät oikeille paikoilleen.

Back To Top