skip to Main Content
Mikä on tili

Mitä tili tarkoittaa kirjanpidossa?

Kirjanpidossa sana tili tarkoittaa yhtä seurattavaa asiaa varten perustettua omaa lokeroa, jolla on nimi. Esimerkiksi myyntitili tai markkinointitili (yleensä sana tili jätetään lopusta pois).

Jos seuraisit arkimenojasi, niin tilejä voisivat olla esimerkiksi: ruoka, vaatteet, matkustaminen, puhelinkulut jne. ja jaottelet menot luokkiin näiden perusteella. Käyttämällä eri tilejä, yritys (tai sinä itse) voit nähdä mihin asioihin rahaa on kulunut tai mistä rahaa on tullut.

Osto- ja myyntilit (tulo ja menotilit).

Yritystoiminnassa tilejä kutsutaan päätermilla osto- tai myyntitili, sen mukaan minkätyyppisestä tilistä on kyse. Nimestä voit hyvin arvata tarkoituksen.

Aina kun yritys myy tuotteitaan, niin myyty summa kirjataan myyntitilille. Yrityksellä voi olla yksi tai useita myyntitilejä riippuen yrityksen koosta. Pienellä yrityksellä voi olla esimerkiksi tapahtumamyynti ja verkkokauppamyynti.  Näin yritys voi seurata miten paljon se on myynyt tapahtumissa ja miten paljon verkossa. Yritys voi itse päättää miten tarkkaan se haluaa asioita seurata.

Ostotileillä seurataan kulutusta, eli usein tarvikkeita, joita käytetään tuotteiden valmistukseen (tilin nimi voi olla materiaalit tai raaka-aineet), markkinointikuluja tai vaikka matkakuluja. Usein yritys voi hieman valita mitä tilejä se toiminnassaan käyttää, joten tilit voivat vaihdella eri yritysten välillä. Mitä suurempi yritys, sitä useampia tilejä se tarvitsee.

Osto ja myyntitilejä kutsutaan kirjanpitokielessä tulo- ja menotileiksi.

Esimerkki:

 • Hilavitkutin NY myy 10 kappaletta hiloja, hintaan 5€/kpl. Myyntitilille kirjataan 50€.
 • Hilavitkutin NY ostaa 10kpl tankoja hilojen tekemiseen. Tangont maksavat 30€. Summa kirjataan Materiaalit  -tilille.

Raha ja velkatilit (rahoitustilit)

Rahoitustileiksi kutsutaan tilejä, joille saapuu ja lähtee rahaa (esim pankkitili) tai joille merkitään yrityksen velat tai saamiset (joku muu on velkaa yritykselle). Kun yritys ostaa materiaaleja, materiaalit kirjataan ostot-tilille ja maksetaan pankkitililtä.

Esimerkki:

 • Ostetaan 30 eurolla raaka-ainetta.
  • Ostot tilille kirjataan +30€ (tavara saapui yritykseen)
  • Pankkitilille kirjataan -30€ (koska raaka-aineet maksettiin pankkitililtä).

 

 • Myydään 40 eurolla tuotteita
  • Myyntitilille kirjataan -40 € (koska tuotteet ovat lähtivät yrityksestä)
  • Pankkitilille kirjataan +40€ (koska raha saapui yritykseen)

Tätä kutsutaan kaksinkertaiseksi kirjanpidoksi, eli yksi tapahtuma merkitään toisaalta saapuneeksi toiselle tilille ja lähteneeksi toiselta tililtä. Palaamme tähän kohta tarkemmin.

Back To Top