skip to Main Content

Kirjanpidon pikakurssi

Kirjanpitoa opiskellaan yleensä vasta silloin, kun on pakko, joten mennään suoraan asiaan.

Minikurssi koostuu lyhyestä moduulikohtaisesta teoriaosuudesta sekä interaktiivisista harjoitteista, joiden kautta näet, miten kirjanpito toimii ja miten yrityksen rahaliikenne merkitään muistiin.

Mitä kirjanpito tarkoittaa?

Mitä kirjanpito tarkoittaa?

Kirjanpito muodostaa tiedot yrityksen tuotoista (myynnit), kuluista, omaisuudesta, omista varoista ja veloista. Kirjanpito tuottaa laskelmat ja raportit eri viranomaisille ja yrityksen omistajille ja johdolle. Näitä laskelmia voidaan käyttää päätöksenteon apuna.

Kirjanpidossa jokainen yritykseen tuleva rahan tai tavaran liike merkitään muistiin sovitulla tavalla ja ne muodostavat kokonaisuudessaan yrityksen kirjanpidon. Esim ostat lautoja 10€:lla. Tämä merkitään kirjanpitoon niin, että yrityksen tililtä lähtee 10€ rahaa ja vastaavasti yrityksen varastoon (tai materiaaleihin) saapuu 10€:n arvosta tavaraa.

Lisäksi kirjanpitoon merkitään tiedot esim. yrityksen omaisuudesta ja siinä tapahtuvissa muutoksissa.

Kun yritys perustetaan, niin samalla pitää myös suunnitella yrityksen kirjanpidon ja tarkemmin koko taloushallinnon järjestäminen. Tällä kurssilla käydään läpi kuitenkin vain lyhyesti läpi, miten kirjanpito toimii. Kirjanpidon käytännön toteutukseen on tarjolla useita eri ohjelmia ja pienen kirjanpidon voi hoitaa vaikka Excelillä.

Kurssin tavoite

  • Esittää kirjanpidon perusteet mahdollisimman yksinkertaisesti
  • Avata kirjanpidon logiikka
  • Harjoitella pienen kirjanpidon toteutusta
  • Opettaa laskemaan yrityksen voitto (tai tappio) kirjanpidon avulla

Kurssi esittää kirjanpidon monelta osin yksinkertaistettuna ja oikean yrityksen kirjanpidossa on paljon asioita, jotka ovat tämän kurssin laajuuden ulkopuolella. Tärkeintä on kuitenkin oppia kirjanpidon toimintalogiikka, sillä oikean yrityksen kirjanpito toimii täsmälleen saman logiikan mukaisesti.

Sanasto

Lyhyt kirjanpidon sanasto

Kirjanpito

Malli, jolla yrityksen rahaliikenne merkitään muistiin.

Taloushallinto

Yleistermi rahaliikenteen suunnittelulle ja seurannalle. Taloushallinto sisältää kirjanpidon, budjetoinnin, seurannan jne.

Tili

Kirjanpidon perusyksikkö, johon merkitään jokainen tapahtuma (esim. osto tai myynti) erikseen. Näiden perusteella voidaan toimintaa seurata.

Tuloslaskelma

Yhden kauden (esim. vuosi tai NY-yrityksen toiminta-aika) kaikkien tulojen ja menojen yhteenveto.

Tase

Yrityksen omaisuuden ja velkojen yhteenveto.

Back To Top