skip to Main Content
Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan kuuluu erilaisia kilpailuja, joiden tarkoituksena on innostaa ja motivoida opiskelijoita NY-yrityksen toiminnassa. Osa kilpailuista on NY-yrityksen eri vaiheisiin liittyviä kilpailuja (online -kilpailuja), joihin osallistutaan osana NY-yrityksen toimintaa ja tehtäviä. Näiden kilpailujen tulee olla palautettuja ohjeiden mukaan 19.3.2021 mennessä.

Vuoden 2021 Online -kilpailujen voittajat valittu!

Katso lista kaikista voittajista ja tuomariston perusteluista täältä. Onnea kaikille voittajille. Mukana kaikissa sarjoissa oli yli 300 NY-yritystä.
Vuosi yrittäjänä -ohjelma huipentuu Uskalla Yrittää -semifinaaleihin ja finaaliin. Semifinaalit ovat alueellisia kilpailuja, joista valitaan parhaat tiimit valtakunnalliseen Uskalla yrittää -finaaliin. Kilpailuja edeltää syksyinen Uskalla Yrittää -seminaari sarja. Uskalla Yrittää -kilpailuista ja seminaareista löydät lisää tietoa: https://uskallayrittaa.fi.
Kilpailuissa yritykset saavat mahdollisuuden näyttää osaamistaan, kehittää toimintaansa ja saada palautetta yrityselämän asiantuntijoilta. Uskalla yrittää -tapahtumat ovat myös erinomainen mahdollisuus verkostoitua muiden NY-yrittäjien kanssa.

Opettaja: Online -kilpailusarjoihin osallistuminen ja kilpailutöiden jättäminen kilpailuun kannattaa jaksottaa oman kurssin aikatauluihin sopivaksi, eli kilpailutöitä kannattaa palauttaa hyvissä ajoin ennen dead linea. Tällöin kaikkien töiden palauttaminen ei kasaannu viime hetkeen. Hyvissä ajoin palautettuja töitä ehtii myös parannella ja päivittää ennen viimeistä palautuspäivää.

Kaikkien online -kilpailujen DL on 19.3.2021

Myöhästyneitä palautuksia ei oteta huomioon kilpailussa.

 • Paras video pitch
 • Paras liikeidea
 • Paras internet -kokonaisuus
 • Paras graafinen ilme

Online -kilpailuihin osallistuminen

Kilpailuihin osallistutaan palauttamalla tiedosto NY-yrityksen profiiliin.

Osa palautuksista näkyy myös NY-yrityksen sivulla showroomissa!

Paras video pitch

”Parhaat myyntipuheet saavat minut tuntemaan, että juna on juuri lähdössä asemalta eikä odota minua, jos en itse hyppää kyytiin” – Jon Callaghan, True Ventures.

Paras video pitch -kilpailussa etsitään NY-yrityksiä, jotka pystyvät kertomaan lyhyen videon muodossa parhaiten oman liikeideansa tärkeimmät kohdat.

Kilpailuun osallistutaan kuvaamalla maksimissaan neljän minuutin mittainen videopitchaus (myyntipuhe) NY-yrityksestä. Kilpailussa arvioidaan pitchin sisältöä ja puhetta. Videon teknisellä toteutuksella ei ole merkitystä arvioinnin kannalta.

Valmis video ladataan Youtubeen tai Vimeoon ja katselulinkki palautetaan NY-yrityksen omaan profiiliin .

Viimeinen osallistumispäivä on 19.3.2021. Kilpailussa on omat sarjat peruskoululle, toiselle asteelle ja korkea-asteelle. Pitchin kielenä voi olla suomi, ruotsi tai englanti.

Nuori Yrittäjyys ry tekee kilpailun esikarsinnan ja lopulliset voittajat valitsee liike-elämän tuomaristo.

Pitchauksen rakenne voi olla esimerkiksi seuraava. Lisätietoja pitchaamisesta löydät oman VY-kurssisi oppimismoduuleista.

 • Aloitus (NY-yrityksen nimi)
 • Ongelma (Mikä on asiakkaan ongelma?)
 • Ratkaisu (Mikä on NY-yrityksenne tarjoama ratkaisu ongelmaan?)
 • Liiketoimintamalli (Miten NY-yritys tekee rahaa; ketkä ovat asiakkaat / paljonko tuote/palvelu maksaa)
 • Kilpailijat (Ketkä ovat NY-yrityksen kilpailijoita; miten NY-yritys eroaa niistä?)
 • Tiimi (Millaista osaamista tiimissä on?)
 • Lopetus (NY-yrityksen slogan)

Parasta pitchausta etsiessä tuomaristo kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

Ongelma & asiakas

 • Onko yritys tunnistanut selkeät asiakaskohderyhmät idealle?
 • Onko yritys tunnistanut asiakkaan ongelman?
 • Onko ongelma sellainen, joka kannattaa ratkaista?

Tuote/palvelu eli ratkaisu

 • Onko yrityksen ratkaisu esitetty selkeästi?
 • Ratkaiseeko tuote/palvelu aiemmin esitetyn ongelman?
 • Kertooko yritys, mitä hyötyä ratkaisusta on asiakkaalle?
 • Eroaako ratkaisu muista olemassa olevista jollakin tavalla?

Liiketoimintamalli

 • Onko yrityksen liiketoimintamalli selkeä ja realistinen?
 • Onko tuotteesta/palvelusta hinnan arvoista hyötyä asiakkaalle?
 • Onko yritys miettinyt hinnoittelua ja mihin se perustuu?
 • Onko yritys tunnistanut eri kanavia, joiden avulla he tavoittavat asiakkaat?

Osaaminen

 • Kertooko yritys osaamisestaan?
 • Onko yrityksessä osaamista, jonka avulla idean voi toteuttaa?
 • Onko yritys miettinyt, millaista lisäosaamista he tarvitsevat vielä?

Pitchauksen rakenne

 • Onko pitchillä selkeä ja looginen rakenne?
 • Ovatko aloitus ja lopetus mieleenpainuvia?

Toteuttamiskelpoisuus

 • Kertooko yritys, miten he ovat testanneet idean toteuttamiskelpoisuutta?
 • Sijoittaisitko itse yrityksen idean toteutukseen?

Perusaste

Perusasteen kilpailulla ei ole ala- tai yläikärajaa.

Toinen aste

Toisen asteen kilpailussa yläikäraja on 25 vuotta.

Korkea-aste

Korkea-asteen kilpailulla ei ole ala- tai yläikärajaa.

Kilpailussa on kaksi palkintoa:

 1. Rahapalkinto (200 euroa) joka myönnetään voittajille yritystoiminnan kehittämiseen. NY-yrityksen tulee laskuttaa palkintosumma Nuori Yrittäjyys ry:ltä 15.5.2021 mennessä.
 2. Mahdollisuus osallistua suoraan Uskalla Yrittää -finaaliin ilman semifinaalia . Finaali on 21.-22.4.2021.

Voittajat valitaan erikseen peruskoulun sarjassa, toisen asteen sarjassa ja korkea-asteen sarjassa.

Paras liikeidea

”Idean keksiminen on helppoa. Se, mikä lopulta tekee liikeideasta hyvän, on toteutus. Hyväkin idea täytyy toteuttaa maailman parhaiten.” – Ilkka Lavas, sarjayrittäjä.

Hyvä liikeidea perustuu asiakkaiden olemassaolevaan ongelmaan, joka olisi mahtava saada ratkaistuksi. Paras liikeidea -kilpailussa etsitään ideaa, joka on ajankohtainen, ratkaisee käytännön ongelman ja sitä on toteuttamassa toimiva yritys.

Korkea-asteen kilpailussa on lukuvuonna 2020 – 2021 erityispainotus kiertotaloudessa ja kilpailu on osa EIT RawMaterials Circular Economy -projektia.

Kilpailuun osallistutaan tuottamalla kirjallinen kuvaus yrityksen liikeideasta. Kilpailussa arvioidaan työn sisältöä ja liikeidean kannattavuutta ja toteutusta. Kilpailutyöt vaihtelevat sarjoittain seuraavasti:

 • Peruskoulu: powerpoint -esitys yrityksestä (maksimissaan 10 diaa)
 • Toinen aste: liiketoimintasuunnitelma
 • Korkea-aste: pitch deck yrityksestä (maksimissaan 15 diaa)

Kilpailu työ palautetaan yrityksen profiiliin tällä sivustolla sisäänkirjautumisen jälkeen.

Viimeinen osallistumispäivä on 19.3.2021. Kilpailussa on omat sarjat peruskoululle, toiselle asteelle ja korkea-asteelle. Kilpailutyön kielenä voi olla suomi, ruotsi tai englanti.

Nuori Yrittäjyys ry tekee kilpailun esikarsinnan ja lopulliset voittajat valitsee liike-elämän tuomaristo.

Powerpoint -esityksen tulee esittää vastaus vähintään seuraaviin kysymyksiin NY-yrityksen toiminnasta.

Liikeidean kuvaus

 • Mitä asiakkaiden tarpeita se tyydyttää? Mitä ongelmia se ratkaisee?
 • Mitä uutta/erilaista liikeideassa on verrattuna kilpailijoihin?

Osaamisen kuvaus

 • Onko yrityksellä osaamista idean toteuttamiseen?
 • Mitkä asiat yritys tekee itse ja missä tarvitsee apua muilta?
 • Mitä osaamista yrityksen pitää vielä hankkia?

Tuotteen / palvelun kuvaus

 • Mitä tuotetta / palvelua yritys tuottaa?
 • Mitä hyötyä siitä on asiakkaalle?

Asiakkaat

 • Ketkä ovat yrityksen sen asiakkaat? Paljonko heitä (potentiaalisia) on? Missä he ovat (fyysisesti/verkossa)?

Markkinointi ja myynti

 • Miten tuotetta/palvelua markkinoidaan, että se tavoittaa oikean kohderyhmän?
 • Mitkä ovat tuotteen/palvelun tärkeimmät myyntikanavat?

Talous

 • Mikä on tuotteen/palvelun hinta? Mihin hinta perustuu?
 • Paljonko tuotetta/palvelua pitää myydä, jotta toiminta on kannattavaa?

Näiden pohjalta tehdään maksimissaan 10 dian Powerpoint -esitys, joka palautetaan kilpailutyönä.

Liiketoimintasuunnitelma kuvaa yrityksen niitä resursseja ja vaiheita, joita tarvitaan yrityksen menestymiseen. Olennaista on realistisesti kartoittaa yrityksen toimintaan liittyviä kuluja, budjetoida niitä ja konkreettisesti suunnitella, kuinka ne tullaan suunnitellulla toiminnalla kattamaan.

Kenties vielä tärkeämpää suunnitelmassa on hahmottaa se, mistä asiakkaat tulevat ja miksi he ostavat palvelua tai tuotettasi juuri teiltä. Hyvin laadittu liiketoimintasuunnitelma antaa käsityksen yrityksen kannattavuudesta ja tulevaisuuden näkymistä.

Liiketoimintasuunnitelman sisältö:

 • Liikeidean kuvaus
 • Osaamisen kuvaus
 • Tuotteen / palvelun kuvaus
 • Asiakkaat ja heidän tarpeet
 • Toimiala ja kilpailutilanne
 • Markkinoiden laajuus
 • Markkinointi ja mainonta
 • Riskit
 • Aineettomat oikeudet
 • Taloudelliset laskelmat

Voit ladata liiketoimintasuunnitelman pohjan tästä..

Pitch Deck

Pitch deckin pitää kertoa olennaiset tiedot sellaisenaan – ilman, että yrityksen edustaja on kertomassa tarkennuksia. Erinomaiset pitch deckit ovat selkeitä, kertovat tarinan, ovat visuaalisia ja yleensä 10-14 diaa.

Pitch deckin kohderyhmä on yleensä sijoittajat, joten kilpailutyö tulee tehdä sijoittajat mielessä.

Pitch deck voi esimerkiksi sisältää seuraavia asioita:

 • Otsikkodia
 • Ongelma ja nykyiset ratkaisut
 • Ratkaisu ja arvolupaus
 • Validointi
 • Markkinat
 • Liiketoimintamalli
 • Tiimi
 • Talousluvut
 • Kilpailija-analyysi
 • Tulevaisuus
 • Pyyntö

Esityksessä kannattaa myös painottaa yrityksen arvoja ja idean mahdollista vastuullisuutta sekä kiertotaloutta. Näistä voi myös tehdä erillisen dian.

Parasta liikeideaa etsiessä tuomaristo kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin, joissa on pieniä painotuseroja eri kilpailusarjojen välillä.

Perusasteen kriteerit

 • Idea on mielenkiintoinen, tärkeä ja ajankohtainen
 • Idealle on ottajia, eli asiakkaita ja sille on kysyntää (tämä on mielellään perusteltu tai kokeiltu)
 • Idean tueksi on olemassa hyvä tiimi
 • Yrityksellä on mahdollisuus ja osaaminen kokeilla ideaa käytännössä (resurssit, tilat, tarvikkeet jne)
 • Powerpoint -esitys on hyvin tehty ja eri osa-alueisiin on vastattu riittävästi.

Toisen asteen kriteerit

Seuraavaksi on esitelty parhaan liikeidean kriteereitä ja kysymyksiä, joiden pohjalta tuomaristo tekee päätöksiä.

Innovaatio, arvon tuottaminen & markkinointi

 • Minkä asiakkaan ongelman se ratkaisee?
 • Onko NY-yrityksen tuote / palvelu innovatiivinen?
 • Onko NY-yritys tehnyt markkinatutkimusta tai kysynyt palautetta asiakkailta?
  • Onko tuotetta / palvelua kehitettyä palautteen pohjalta?
 • Mitä markkinointikanavia NY-yritys käyttää? Miksi valitut kanavat ovat käytössä? Onko kanavien kautta tavoitettu asiakkaita?

Kehittäminen & asiakaslähtöisyys

 • Kuka on NY-yrityksen tuotteen/palvelun asiakas?
 • Onko tuote / palvelu mietitty sen potentiaalisen asiakkaan näkökulmasta?
  • Mitä lisäarvoa se tuo asiakkaalle?

Tavoitteellisuus & osaaminen

 • Onko NY-yrityksellä selkeä toimintasuunnitelma?
 • Onko NY-yritys asettanut itselleen tavoitteita?
 • Miten NY-yritys on rakennettu?
  • Onko kaikilla jäsenillä selkeä rooli?

Taloudelliset avainluvut

 • Mitkä ovat NY-yrityksen tärkeimmät taloudelliset avainluvut?
 • Millainen kate tuotteella / palvelulla on?

Korkea-asteen kriteerit

Seuraavaksi on esitelty parhaan liikeidean kriteereitä ja kysymyksiä, joiden pohjalta tuomaristo tekee päätöksiä. Kriteeristö on esitelty englanniksi.

Momentum, Traction & Expertise

 • Your timeline and milestones to date, growth metrics are key at early stage

Market opportunity

 • What business/space are you in? What is the total market size?
 • Clearly define who are your customers? What are the trends and insights that define the market?

The problem & current solutions

 • What customer needs do you fill?
 • Define the real problem you are solving and how it’s solved now.

Your solution

 • How good is your solution?
 • Is your solution doable and realistic?
 • Does it solve the problem?

Business Model

 • How well the key revenue streams are presented, do they feel realistic?
 • How will you grow your business?

Team & Key Stakeholders (Investors, Advisors, Partners)

 • Is the team balanced, have the managed to recruit advisers and other partners?

Financials

 • How solid are the financials, are the any proof of income?

Competition

 • Who are your competitors and how are you different?
 • Where are you positioned in overall market?

Investment

 • What would you need next? What is your ask?

Circular Economy in the idea (EIT RawMaterials Circular Economy -project)

Projects don’t need to be specially in the field of sustainability or circular economy. We expect that the sustainability impact is considered and documented.
See more in: https://www.sitra.fi/aiheet/kiertotalous/

 • Projects that consider the whole value chain and life cycle of a product or service, such as conception, supply and/or manufacture as well as responsible consumption and/or disposal.
 • We are looking for projects that use design or creative thinking to develop smart solutions in terms of sustainability, especially those which consider resource efficiency or substitution.
 • Societal or environmental impact is especially valued.

Perusaste

Perusasteen kilpailulla ei ole ala- tai yläikärajaa.

Toinen aste

Toisen asteen kilpailussa yläikäraja on 25 vuotta.

Korkea-aste

Korkea-asteen kilpailulla ei ole ala- tai yläikärajaa.

Palkinnot

Perus ja toinen aste:

 1. Rahapalkinto (200 euroa), joka myönnetään voittajille yritystoiminnan kehittämiseen. NY-yrityksen tulee laskuttaa palkintosumma Nuori Yrittäjyys ry:ltä 15.5.2021 mennessä.
 2. Mahdollisuus osallistua suoraan Uskalla Yrittää -finaaliin ilman semifinaalia. Finaali on 21.-22.4.2021.

Voittajat valitaan erikseen peruskoulun ja toisen asteen sarjassa.

Korkea-aste:

 1. Rahapalkinto (500 euroa), joka myönnetään voittajille yritystoiminnan kehittämiseen. NY-yrityksen tulee laskuttaa palkintosumma Nuori Yrittäjyys ry:ltä 15.5.2021 mennessä.
 2. Mahdollisuus osallistua Uskalla Yrittää -finaaliin. Finaali järjestetään Helsingissä 21.-22.4.2021.

Paras internet-kokonaisuus

Internet on tärkeä markkina- ja viestintäkanava. Kokonaisuuteen kuuluvat yleensä verkkosivut, blogit ja sosiaalisen median sivustot.

Paras internet -kokonaisuus -kilpailussa etsitään NY-yritystä, joka on vakuuttavasti esillä verkossa ja sosiaalisessa mediassa. NY-yritys on tunnistanut kanavat, joissa heidän kohderyhmänsä on.

Kilpailuun osallistutaan lisäämällä yrityksen verkossa olevat sivustot yrityksen profiiliin tällä sivustolla ja valitsemalla kilpailuun osallistumisen.

Vaatimuksena ei ole, että NY-yritys käyttää kaikkia eri sosiaalisen median palveluita, vaan huomio kannattaa kohdentaa oman toiminnan kannalta tärkeimpiin palveluihin.

Viimeinen osallistumispäivä on 19.3.2021. Kilpailussa on omat sarjat peruskoululle, toiselle asteelle ja korkea-asteelle.

Nuori Yrittäjyys ry tekee kilpailun esikarsinnan ja lopulliset voittajat valitsee liike-elämän tuomaristo. Voittajat julkistetaan Uskalla Yrittää -finaalin yhteydessä 22.4.

 • Verkkosivut ja -kauppa
 • Blogi
 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • Youtube
 • Linkedin
 • Pinterest
 • Hakukonemainonta ja -optimointi
 • Sähköpostimarkkinointi

Internet-markkinointi ei ole satunnainen määrä sosiaalisen median kanavia, mainoksia tai markkinointitaktiikoita vaan järjestelmällinen tapa toimia.

Parhaita internet-kokonaisuuksia etsiessä tuomaristo kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin. Kilpailussa arvioidaan kokonaisuus, ei yhtä osaa internet-näkyvyydestä.

Sisältö

 • Eri kanavien sisällöt palvelevat yrityksen liikeideaa.
 • Sisältö on NY-yrityksen näköistä, mutta ammattimaista.
 • NY-yritys hyödyntää erilaisia työkaluja sisällöntuotannossa (tekstiä, kuvia, videoita).

Suunnitelmallisuus & aktiivisuus

 • NY-yritys on julkaissut eri kanaviin aktiivisesti sisältöä.
 • NY-yrityksen kanavat ovat ajantasalla tietojen osalta.
  • Yrityksen yhteystiedot ovat saatavilla eri kanavissa yhteydenoton helpottamiseksi.
 • NY-yritys on läsnä verkossa.

Kanavat & asiakkaat

 • NY-yritys on valinnut kanavat asiakaskohderyhmän mukaisesti.
  • Kanavista välittyy selkeästi, mitkä ovat yrityksen kohderyhmät.
 • NY-yritys pyrkii keskusteluun asiakkaiden kanssa eri kanavissa.

Perusaste

Perusasteen kilpailulla ei ole ala- tai yläikärajaa.

Toinen aste

Toisen asteen kilpailulla ei ole ala- tai yläikärajaa.

Korkea-aste

Korkea-asteen kilpailulla ei ole ala- tai yläikärajaa.

Kilpailussa on yksi palkinto:

 1. Rahapalkinto (300 euroa), joka myönnetään voittajille yritystoiminnan kehittämiseen. NY-yrityksen tulee laskuttaa palkintosumma Nuori Yrittäjyys ry:ltä 15.5.2021 mennessä.

Voittajat valitaan erikseen peruskoulun sarjassa, toisen asteen sarjassa ja korkea-asteen sarjassa.

Paras graafinen ilme

Yrityksen graafinen ilme luo ensivaikutelman. Se herättää halun kuulla lisää yrityksestä. Yritysilmeellä on iso merkitys imagolle, uskottavuudelle ja kiinnostavuudelle.

Hyvän graafisen ilmeen kriteerejä ovat tunnistettavuus, yrityskuvan vahvistaminen, muista erottuminen, selkeys, yhdenmukaisuus, liikeidean tukeminen, kohderyhmien huomioiminen ja persoonallisuus.

Paras graafinen ilme -kilpailussa etsitään NY-yritystä, joka on luonut itselleen parhaimman graafisen ilmeen. Tämä tarkoittaa käytännössä NY-yrityksen logoa, käytettäviä kirjasimia (fontit), yleistä värimaailmaa sekä miten niitä on käytetty erilaisissa materiaaleissa.

Kilpailuun osallistutaan lähettämällä tiedosto, jossa graafista ilmettä on käytetty, NY-yrityksen omaan profiiliin. Graafisen ilmeen elementit ja käyttökohteet on esiteltynä alla.

Viimeinen osallistumispäivä on 19.3.2021. Kilpailussa on omat sarjat peruskoululle, toiselle asteelle ja korkea-asteelle.

Nuori Yrittäjyys ry tekee kilpailun esikarsinnan ja lopulliset voittajat valitsee liike-elämän tuomaristo. Voittajat julkistetaan Uskalla yrittää -finaalin yhteydessä 22.4.

Graafisen ilmeen tärkeimmät osat ovat logo, liikemerkki, värit, typografia ja kuvat. Yritys käyttää näitä graafisen ilmeensä mukaisia elementtejä kaikenlaisissa painotuotteissa, www-sivuilla, julisteissa ja esitteissä.

Graafisia elementtejä käytetään esimerkiksi:

 • Julisteissa
 • Esitteissä
 • Käyntikorteissa
 • Hinnastossa tai muussa kirjepohjassa
 • Painetuissa mainoksissa
 • Digitaalisissa mainoksissa (mm. bannerit, sosiaalisen median julkaisut)
 • Verkkosivuilla
 • Powerpoint -esitys ja sen pohja
 • Graafisessa ohjeistuksessa

NY-yritys osallistuu kilpailuun palauttamalla tiedoston, jossa se käyttää luomaansa graafista ilmettä.

Parhaita graafisia ilmeitä etsiessä tuomaristo kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin.

Mielikuva

 • NY-yrityksen graafinen ilme tukee sen tuotetta tai palvelua.
 • Graafinen ilme tukee NY-yrityksen imagoa.
 • Graafinen ilme on NY-yrityksen näköinen, mutta ammattimainen ja herättää luottamusta.

Yhtenäisyys

 • Graafinen ilme on yhtenäinen ja NY-yritys käyttää samanlaisia graafisia muotoja ja elementtejä eri asiayhteyksissä.
 • Eri graafiset elementit taipuvat helposti erilaisiin viestintämateriaaleihin sekä myynnin ja markkinoinnin tarpeisiin.

Kilpailutyö

 • Palautettu kilpailutyö on laadukas ja siitä selviää helposti, mistä siinä on kyse.
 • Graafisten elementtien lisäksi siinä on muut elementit kunnossa.
  • Esimerkiksi julisteesta tai esitteestä käy ilmi, mitä sillä mainostetaan.

Perusaste

Perusasteen kilpailulla ei ole ala- tai yläikärajaa.

Toinen aste

Toisen asteen kilpailulla ei ole ala- tai yläikärajaa.

Korkea-aste

Korkea-asteen kilpailulla ei ole ala- tai yläikärajaa.

Kilpailussa on yksi palkinto:

 1. Rahapalkinto (300 euroa), joka myönnetään voittajille yritystoiminnan kehittämiseen. NY-yrityksen tulee laskuttaa palkintosumma Nuori Yrittäjyys ry:ltä 15.5.2021 mennessä.

Voittajat valitaan erikseen peruskoulun sarjassa, toisen asteen sarjassa ja korkea-asteen sarjassa.

Uskalla Yrittää -semifinaalit ja -finaali

Uskalla Yrittää -finaali on Nuori Yrittäjyys ry:n järjestämä SM-kilpailu Vuosi yrittäjänä -ohjelman yrityksille. Finaali on Suomen merkittävin vuosittainen nuorten yrittäjyyskilpailu ja se järjestetään seuraavan kerran 21.-22.4.2021 Helsingissä. Finalistit valitaan alueellisissa semifinaaleissa, jotka järjestetään tammi-maaliskuussa.

Uskalla Yrittää -kilpailun virallinen sivusto on www.uskallayrittaa.fi.

Finaalissa on erilaisia osa-alueita, joita tuomaristo tarkastelee. Tutustu ennakkotehtäviin ja finaalitehtäviin Uskalla Yrittää -sivustolla.

Finaalin yritykset valitaan alueellisissa Uskalla Yrittää -semifinaaleissa, joita järjestetään ympäri Suomea tammikuusta maaliskuuhun. Semifinaalit ovat messutapahtumia. Semifinaalissa paikallisen liike-elämän asiantuntijat valitsevat voittajat, jotka jatkavat kansalliseen finaaliin kilpailemaan Suomen mestaruudesta. Korkea-asteen edustajien valinta tapahtuu kurssien toimesta.

Finaaliin on mahdollista päästä myös voittamalla paras video pitch tai paras liikeidea -kilpailun.

Sekä semifinaaleissa että finaalissa tuomaristo arvioi NY-yrityksiä seuraavien kriteerien pohjalta. Kokonaisuuden lisäksi semifinaaleissa palkitaan yrityksiä muissa kategorioissa.

Tuomaristo arvioi finaalissa NY-yrityksen toimintaa sekä oppimista.

Toiminnan arviointi

Innovaatio, arvon tuottaminen, markkinointi

 • Onko NY-yrityksen tuote / palvelu innovatiivinen?
 • Onko NY-yrityksen liikeidea sellainen, joka voi menestyä myös Suomen ulkopuolella?
 • Onko NY-yrityksen markkinointi toteutettu järkevästi?
 • Onko NY-yritys tehnyt markkinatutkimusta tai kysynyt palautetta asiakkailta? Onko tuotetta / palvelua kehitettyä palautteen pohjalta?
 • Mitä markkinointiakanavia NY-yritys käyttää? Miksi valitut kanavat ovat käytössä? Onko kanavien kautta tavoitettu asiakkaita?
 • Jos NY-yritys harjoittaa jälleenmyyntiä, millä tavoilla he tuottavat lisäarvoa omalle asiakkaalleen?
 • Pystyvätkö opiskelijat kertomaan, miksi heidän tuotetta / palvelua tarvitaan? Minkä asiakkaan ongelman se ratkaisee?

Tuote/palvelu, kehittäminen, asiakaslähtöisyys

 • Mistä ajatus on alun perin tullut ja miten ajatus on muuttunut liiketoiminnaksi?
 • Kuka on NY-yrityksen tuotteen/palvelun asiakas?
 • Onko tuote / palvelu mietitty sen potentiaalisen asiakkaan näkökulmasta? Mitä lisäarvoa se tuo asiakkaalle?

Tavoitteellisuus, suunnitelmallisuus ja hallinto

 • Onko NY-yrityksellä selkeä toimintasuunnitelma?
 • Onko NY-yritys asettanut itselleen tavoitteita ja onko niitä seurattu aktiivisesti lukuvuoden aikana?
 • Miten NY-yritys on rakennettu? Onko kaikilla jäsenillä selkeä rooli?
 • Millä tavalla NY-yritys seurasi omia tekemisiään? Oliko käytössä jokin järjestelmä?

Taloudellinen menestys

 • Mitkä ovat NY-yrityksen tärkeimmät taloudelliset avainluvut? Millainen kate tuotteella / palvelulla on?
 • Ymmärtävätkö kaikki NY-yrityksen jäsenet yrityksen taloudesta?
 • Tietääkö NY-yritys ne taloudelliset tekijät, jotka vaikuttavat hintaan ja kustannuksiin?

Liikevaihto ja yrityksen voitto lukuvuoden aikana on huomioitava, sillä se osoittaa yrityksen potentiaalia ja on todistus tehdystä työstä. Yksistään voiton määrällä ei kuitenkaan ole suurta merkitystä, sillä ideat ovat erilaisia ja myös niiden ansaintapotentiaali lukuvuoden aikana saattaa olla asuinpaikasta riippuvainen.

Oppimisen arviointi

Ryhmätyö

 • Ovatko NY-yrityksen jäsenet ymmärtäneet ryhmätyön merkityksen ja yksilön vaikutuksen ryhmän toimintaan?
 • Ovatko kaikki jäsenet aktiivisesti mukana NY-yrityksen toiminnassa?
 • Onko NY-yritys yhdessä ylpeä omasta työstään ja saavutuksistaan?
 • Onko NY-yritys tehnyt yhteistyötä ja verkostoitunut myös muiden toimijoiden kanssa? Esimerkiksi oman alueen yrittäjien kanssa.

Reflektointi ja oman oppimisen arviointi

 • Pystyvätkö NY-yrittäjät kertomaan oppimistaan asioista NY-vuoden aikana?
 • Ovatko NY-yrittäjät oppineet toisiltaan ja tukeneet toisiaan vuoden aikana?
 • Onko NY-yrityksellä ollut haastavia tilanteita lukuvuoden aikana? Miten niistä selvittiin?
 • Onko NY-yritys tehnyt virheitä? Mitä niistä opittiin ja vaikuttiko se yrityksen toimintaan?
 • Onko NY-yritys parantanut tekemistään vuoden aikana?

Esiintyminen ja vuorovaikutus

 • Onko NY-yrityksen esiintyminen vakuuttavaa?
 • Onko NY-yrittäjillä havaittavissa yrittäjämäistä asennetta?
 • Onko NY-yrityksen vuorovaikutus selkeää?

Semifinaaleissa ei ole ikärajaa osallistumiselle. Uskalla Yrittää -finaaliin osallistumiselle on ikärajoja seuraavasti:

JA Europe Company of the Year (perusasteen ja toisen asteen EM-kilpailu) -kilpailun alaikäraja on 15 vuotta ja yläikäraja 21 vuotta. EM-finaaliin ei voida valita NY-yritystä, jossa on ala- tai yläikäisiä osallistujia.

JA Europe Enterprise Challenge (korkea-asteen EM-kilpailu) -kilpailuun alaikäraja on 18 vuotta ja yläikäraja 29 vuotta. EM-finaaliin ei voida valita NY-yritystä, jossa on ala- tai yläikäisiä osallistujia.

Tämä tarkoittaa sitä, että yllä mainituista ikäkriteereistä johtuen nuo ikärajat koskevat Paras NY-yritys -palkintokategoriaa, joihin ei ei ali- tai yli-ikäiset tiimit voi ottaa osaa. Muut palkintokategoriat ovat ikärajattomia. Katso tarkemmat ohjeet Uskalla Yrittää -sivustolta.

Uskalla Yrittää -semifinaalien palkintona on finaalipaikka Helsingin Uskalla Yrittää -finaaliin ja kunniakirja. Tänä vuonna finaali järjestetään virtuaalitapahtumana.

Uskalla Yrittää -finaalin pääpalkintoina on EM-kisapaikka. Perus- ja toisen asteen EM-finaali on JA Europe Company of the Year Competition ja korkea-asteen EM-finaali on JA Europe Enterprise Challenge.

Finaalissa on pääpalkinnon lisäksi useita signature -palkintokategorioita, joissa on rahapalkintoja.

Back To Top