skip to Main Content

NY-yrityksen verkkokilpailut ja Uskalla Yrittää -kilpailut

Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan kuuluu erilaisia kilpailuja, joiden tarkoituksena on innostaa ja motivoida opiskelijoita NY-yrityksen toiminnassa. Osa kilpailuista on NY-yrityksen eri vaiheisiin liittyviä verkkokilpailuja, joihin osallistutaan osana NY-yrityksen toimintaa ja tehtäviä. Kilpailukategoriat ja ohjeistukset löydät tältä sivulta.
Vuosi yrittäjänä -ohjelma huipentuu Uskalla Yrittää -semifinaaleihin ja finaaliin. Semifinaalit ovat alueellisia kilpailuja, joista valitaan parhaat tiimit valtakunnalliseen Uskalla yrittää -finaaliin. Kilpailut ovat tänä vuonna osa Uskalla Yrittää -festivaaleja. Kilpailuja edeltää syksyinen Uskalla Yrittää -seminaarisarja. Uskalla Yrittää -kilpailuista ja seminaareista löydät lisää tietoa: https://uskallayrittaa.fi.
Kilpailuissa yritykset saavat mahdollisuuden näyttää osaamistaan, kehittää toimintaansa ja saada palautetta yrityselämän asiantuntijoilta. Uskalla yrittää -tapahtumat ovat myös erinomainen mahdollisuus verkostoitua muiden NY-yrittäjien kanssa.

Opettaja: Verkkokilpailusarjoihin osallistuminen ja kilpailutöiden jättäminen kilpailuun kannattaa jaksottaa oman kurssin aikatauluihin sopivaksi, eli kilpailutöitä kannattaa palauttaa hyvissä ajoin ennen dead linea. Tällöin kaikkien töiden palauttaminen ei kasaannu viime hetkeen. Hyvissä ajoin palautettuja töitä ehtii myös parannella ja päivittää ennen viimeistä palautuspäivää. NY-yrityksen tulee olla toiminnassa toukokuun loppuun asti, jotta rahapalkintojen lunastaminen on mahdollista eli NY-yrityksen toiminta-aikaa määriteltäessä tämä on otettava huomioon.

 

Verkkokilpailut

Kaikkien verkkokilpailujen viimeinen jättöpäivä on 20.3.2022

Myöhästyneitä palautuksia ei oteta huomioon kilpailussa.

 • Paras myyntipuhe
 • Paras liikeidea
 • Paras markkinointiteko
 • Paras logo

Verkkokilpailuihin osallistuminen

Kilpailuihin osallistutaan palauttamalla tiedosto NY-yrityksen profiiliin.

Osa palautuksista näkyy myös NY-yrityksen sivulla showroomissa!

Paras myyntipuhe

”Parhaat myyntipuheet saavat minut tuntemaan, että juna on juuri lähdössä asemalta eikä odota minua, jos en itse hyppää kyytiin” – Jon Callaghan, True Ventures.

Paras myynti -kilpailussa etsitään NY-yrityksiä, jotka pystyvät kertomaan lyhyen videon muodossa parhaiten oman liikeideansa tärkeimmät kohdat.

Kilpailuun osallistutaan kuvaamalla maksimissaan neljän minuutin mittainen videopitchaus (myyntipuhe) NY-yrityksestä. Kilpailussa arvioidaan pitchin sisältöä ja puhetta. Videon teknisellä toteutuksella ei ole merkitystä arvioinnin kannalta.

Valmis video ladataan Youtubeen tai Vimeoon ja katselulinkki palautetaan NY-yrityksen omaan profiiliin .

Viimeinen osallistumispäivä on 20.3.2022. Kilpailussa on omat sarjat peruskoululle, toiselle asteelle ja korkea-asteelle. Pitchin kielenä voi olla suomi, ruotsi tai englanti.

Nuori Yrittäjyys ry tekee kilpailun esikarsinnan ja lopulliset voittajat valitsee liike-elämän tuomaristo.

Pitchauksen rakenne voi olla esimerkiksi seuraava. Lisätietoja pitchaamisesta löydät oman VY-kurssisi oppimismoduuleista.

 • Aloitus (NY-yrityksen nimi)
 • Ongelma (Mikä on asiakkaan ongelma?)
 • Ratkaisu (Mikä on NY-yrityksenne tarjoama ratkaisu ongelmaan?)
 • Liiketoimintamalli (Miten NY-yritys tekee rahaa; ketkä ovat asiakkaat / paljonko tuote/palvelu maksaa)
 • Kilpailijat (Ketkä ovat NY-yrityksen kilpailijoita; miten NY-yritys eroaa niistä?)
 • Tiimi (Millaista osaamista tiimissä on?)
 • Lopetus (NY-yrityksen slogan)

Parasta pitchausta etsiessä tuomaristo kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

Ongelma & asiakas

 • Onko yritys tunnistanut selkeät asiakaskohderyhmät idealle?
 • Onko yritys tunnistanut asiakkaan ongelman?
 • Onko ongelma sellainen, joka kannattaa ratkaista?

Tuote/palvelu eli ratkaisu

 • Onko yrityksen ratkaisu esitetty selkeästi?
 • Ratkaiseeko tuote/palvelu aiemmin esitetyn ongelman?
 • Kertooko yritys, mitä hyötyä ratkaisusta on asiakkaalle?
 • Eroaako ratkaisu muista olemassa olevista jollakin tavalla?

Liiketoimintamalli

 • Onko yrityksen liiketoimintamalli selkeä ja realistinen?
 • Onko tuotteesta/palvelusta hinnan arvoista hyötyä asiakkaalle?
 • Onko yritys miettinyt hinnoittelua ja mihin se perustuu?
 • Onko yritys tunnistanut eri kanavia, joiden avulla he tavoittavat asiakkaat?

Osaaminen

 • Kertooko yritys osaamisestaan?
 • Onko yrityksessä osaamista, jonka avulla idean voi toteuttaa?
 • Onko yritys miettinyt, millaista lisäosaamista he tarvitsevat vielä?

Pitchauksen rakenne

 • Onko pitchillä selkeä ja looginen rakenne?
 • Ovatko aloitus ja lopetus mieleenpainuvia?

Toteuttamiskelpoisuus

 • Kertooko yritys, miten he ovat testanneet idean toteuttamiskelpoisuutta?
 • Sijoittaisitko itse yrityksen idean toteutukseen?

Kilpailussa on rahapalkinto:

 1. Rahapalkinto (200 euroa) joka myönnetään voittajille yritystoiminnan kehittämiseen. NY-yrityksen tulee laskuttaa palkintosumma Nuori Yrittäjyys ry:ltä 15.5.2022 mennessä. NY-yrityksen tulee olla toiminnassa palkinnon lunastuksen aikaan.

Voittajat valitaan erikseen peruskoulun sarjassa, toisen asteen sarjassa ja korkea-asteen sarjassa.

Paras liikeidea

”Idean keksiminen on helppoa. Se, mikä lopulta tekee liikeideasta hyvän, on toteutus. Hyväkin idea täytyy toteuttaa maailman parhaiten.” – Ilkka Lavas, sarjayrittäjä.

Hyvä liikeidea perustuu asiakkaiden olemassaolevaan ongelmaan, joka olisi mahtava saada ratkaistuksi. Paras liikeidea -kilpailussa etsitään ideaa, joka on ajankohtainen, ratkaisee käytännön ongelman ja sitä on toteuttamassa toimiva yritys.

Korkea-asteen kilpailussa on lukuvuonna 2021 – 2022 erityispainotus kestävässä kehityksessä ja kiertotaloudessa.

Kilpailuun osallistutaan tuottamalla kirjallinen kuvaus yrityksen liikeideasta. Kilpailussa arvioidaan työn sisältöä ja liikeidean kannattavuutta ja toteutusta. Kilpailutyöt vaihtelevat sarjoittain seuraavasti:

 • Peruskoulu: powerpoint -esitys yrityksestä (maksimissaan 10 diaa)
 • Toinen aste: liiketoimintasuunnitelma
 • Korkea-aste: pitch deck yrityksestä (maksimissaan 15 diaa)

Kilpailu työ palautetaan yrityksen profiiliin tällä sivustolla sisäänkirjautumisen jälkeen.

Viimeinen osallistumispäivä on 20.3.2022. Kilpailussa on omat sarjat peruskoululle, toiselle asteelle ja korkea-asteelle. Kilpailutyön kielenä voi olla suomi, ruotsi tai englanti.

Nuori Yrittäjyys ry tekee kilpailun esikarsinnan ja lopulliset voittajat valitsee liike-elämän tuomaristo.

Powerpoint -esityksen tulee esittää vastaus vähintään seuraaviin kysymyksiin NY-yrityksen toiminnasta.

Liikeidean kuvaus

 • Mitä asiakkaiden tarpeita se tyydyttää? Mitä ongelmia se ratkaisee?
 • Mitä uutta/erilaista liikeideassa on verrattuna kilpailijoihin?

Osaamisen kuvaus

 • Onko yrityksellä osaamista idean toteuttamiseen?
 • Mitkä asiat yritys tekee itse ja missä tarvitsee apua muilta?
 • Mitä osaamista yrityksen pitää vielä hankkia?

Tuotteen / palvelun kuvaus

 • Mitä tuotetta / palvelua yritys tuottaa?
 • Mitä hyötyä siitä on asiakkaalle?

Asiakkaat

 • Ketkä ovat yrityksen sen asiakkaat? Paljonko heitä (potentiaalisia) on? Missä he ovat (fyysisesti/verkossa)?

Markkinointi ja myynti

 • Miten tuotetta/palvelua markkinoidaan, että se tavoittaa oikean kohderyhmän?
 • Mitkä ovat tuotteen/palvelun tärkeimmät myyntikanavat?

Talous

 • Mikä on tuotteen/palvelun hinta? Mihin hinta perustuu?
 • Paljonko tuotetta/palvelua pitää myydä, jotta toiminta on kannattavaa?

Näiden pohjalta tehdään maksimissaan 10 dian Powerpoint -esitys, joka palautetaan kilpailutyönä.

Liiketoimintasuunnitelma kuvaa yrityksen niitä resursseja ja vaiheita, joita tarvitaan yrityksen menestymiseen. Olennaista on realistisesti kartoittaa yrityksen toimintaan liittyviä kuluja, budjetoida niitä ja konkreettisesti suunnitella, kuinka ne tullaan suunnitellulla toiminnalla kattamaan.

Kenties vielä tärkeämpää suunnitelmassa on hahmottaa se, mistä asiakkaat tulevat ja miksi he ostavat palvelua tai tuotettasi juuri teiltä. Hyvin laadittu liiketoimintasuunnitelma antaa käsityksen yrityksen kannattavuudesta ja tulevaisuuden näkymistä.

Liiketoimintasuunnitelman sisältö:

 • Liikeidean kuvaus
 • Osaamisen kuvaus
 • Tuotteen / palvelun kuvaus
 • Asiakkaat ja heidän tarpeet
 • Toimiala ja kilpailutilanne
 • Markkinoiden laajuus
 • Markkinointi ja mainonta
 • Riskit
 • Aineettomat oikeudet
 • Taloudelliset laskelmat

Voit ladata liiketoimintasuunnitelman pohjan tästä..

Pitch Deck

Pitch deckin pitää kertoa olennaiset tiedot sellaisenaan – ilman, että yrityksen edustaja on kertomassa tarkennuksia. Erinomaiset pitch deckit ovat selkeitä, kertovat tarinan, ovat visuaalisia ja yleensä 10-14 diaa.

Pitch deckin kohderyhmä on yleensä sijoittajat, joten kilpailutyö tulee tehdä sijoittajat mielessä.

Pitch deck voi esimerkiksi sisältää seuraavia asioita:

 • Otsikkodia
 • Ongelma ja nykyiset ratkaisut
 • Ratkaisu ja arvolupaus
 • Validointi
 • Markkinat
 • Liiketoimintamalli
 • Tiimi
 • Talousluvut
 • Kilpailija-analyysi
 • Tulevaisuus
 • Pyyntö

Esityksessä kannattaa painottaa kestävän kehityksen periaatteita. Näistä voi myös tehdä erillisen dian.

Parasta liikeideaa etsiessä tuomaristo kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin, joissa on pieniä painotuseroja eri kilpailusarjojen välillä.

Perusasteen kriteerit

 • Idea on mielenkiintoinen, tärkeä ja ajankohtainen
 • Idealle on ottajia, eli asiakkaita ja sille on kysyntää (tämä on mielellään perusteltu tai kokeiltu)
 • Idean tueksi on olemassa hyvä tiimi
 • Yrityksellä on mahdollisuus ja osaaminen kokeilla ideaa käytännössä (resurssit, tilat, tarvikkeet jne)
 • Powerpoint -esitys on hyvin tehty ja eri osa-alueisiin on vastattu riittävästi.

Toisen asteen kriteerit

Seuraavaksi on esitelty parhaan liikeidean kriteereitä ja kysymyksiä, joiden pohjalta tuomaristo tekee päätöksiä.

Innovaatio, arvon tuottaminen & markkinointi

 • Minkä asiakkaan ongelman se ratkaisee?
 • Onko NY-yrityksen tuote / palvelu innovatiivinen?
 • Onko NY-yritys tehnyt markkinatutkimusta tai kysynyt palautetta asiakkailta?
  • Onko tuotetta / palvelua kehitettyä palautteen pohjalta?
 • Mitä markkinointikanavia NY-yritys käyttää? Miksi valitut kanavat ovat käytössä? Onko kanavien kautta tavoitettu asiakkaita?

Kehittäminen & asiakaslähtöisyys

 • Kuka on NY-yrityksen tuotteen/palvelun asiakas?
 • Onko tuote / palvelu mietitty sen potentiaalisen asiakkaan näkökulmasta?
  • Mitä lisäarvoa se tuo asiakkaalle?

Tavoitteellisuus & osaaminen

 • Onko NY-yrityksellä selkeä toimintasuunnitelma?
 • Onko NY-yritys asettanut itselleen tavoitteita?
 • Miten NY-yritys on rakennettu?
  • Onko kaikilla jäsenillä selkeä rooli?

Taloudelliset avainluvut

 • Mitkä ovat NY-yrityksen tärkeimmät taloudelliset avainluvut?
 • Millainen kate tuotteella / palvelulla on?

Korkea-asteen kriteerit

Seuraavaksi on esitelty parhaan liikeidean kriteereitä ja kysymyksiä, joiden pohjalta tuomaristo tekee päätöksiä. Kriteeristö on esitelty englanniksi.

Momentum, Traction & Expertise

 • Your timeline and milestones to date, growth metrics are key at the early stage

Market opportunity

 • What business/space are you in? What is the total market size?
 • Clearly define who are your customers? What are the trends and insights that define the market?

The problem & current solutions

 • What customer needs do you fill?
 • Define the real problem you are solving and how it’s solved now.

Your solution

 • How good is your solution?
 • Is your solution doable and realistic?
 • Does it solve the problem?

Business Model

 • How well the key revenue streams are presented, do they feel realistic?
 • How will you grow your business?

Team & Key Stakeholders (Investors, Advisors, Partners)

 • Is the team balanced, have the managed to recruit advisers and other partners?

Financials

 • How solid are the financials, are any proof of income?

Competition

 • Who are your competitors and how are you different?
 • Where are you positioned in the overall market?

Investment

 • What would you need next? What is your ask?

Circular Economy in the idea (EIT RawMaterials Circular Economy -project)

Projects don’t need to be specially in the field of sustainability or circular economy. We expect that the sustainability impact is considered and documented.
See more in: https://www.sitra.fi/aiheet/kiertotalous/ or/and https://media.sitra.fi/2017/02/24015306/Towards_a_Sustainable_Wellbeing_Society.pdf

 • Projects that consider the whole value chain and life cycle of a product or service, such as conception, supply and/or manufacture as well as responsible consumption and/or disposal.
 • We are looking for projects that use design or creative thinking to develop smart solutions in terms of sustainability, especially those which consider resource efficiency or substitution.
 • Societal or environmental impact is especially valued.

Palkinnot

Perus ja toinen aste:

 1. Rahapalkinto (200 euroa), joka myönnetään voittajille yritystoiminnan kehittämiseen. NY-yrityksen tulee laskuttaa palkintosumma Nuori Yrittäjyys ry:ltä 15.5.2022 mennessä.
 2. Mahdollisuus osallistua suoraan Uskalla Yrittää -finaaliin ilman semifinaalia.

Voittajat valitaan erikseen peruskoulun ja toisen asteen sarjassa.

Korkea-aste:

 1. Rahapalkinto (500 euroa), joka myönnetään voittajille yritystoiminnan kehittämiseen. NY-yrityksen tulee laskuttaa palkintosumma Nuori Yrittäjyys ry:ltä 15.5.2022 mennessä.
 2. Mahdollisuus osallistua Uskalla Yrittää -finaaliin. Finaali järjestetään Helsingissä 27.-28.4.2022.

Paras markkinointiteko

Hyväkään tuote tai palvelu ei tavoita asiakkaita ilman markkinointia. Kilpailussa etsitään parasta markkinointitekoa, joka voi olla esimerkiksi toteutettu markkinointikampanja, markkinointitempaus esim. flashmob tai promootio. Paras markkinointiteko voi tapahtua somessa tai jossain muussa mediassa, omassa koulussasi, paikkakunnallasi, joulumyyjäisissä, messuilla…

Tärkeintä, on että NY-yrityksesi toteuttaa markkinointia ihan oikeasti, pelkkä suunnitelma ei riitä. Googlaamalla löydätte tietoa millainen on esimerkiksi hyvä markkinointikampanja. 

Kilpailuun osallistutaan raportilla, joka palautetaan powerpointilla tai vastaavalla esitysohjelmalla tehdyllä esityksellä (max 12 diaa). Raportti tulee sisältää seuraavat asiat:

 1. NY-yrityksen tiedot: Nimi, koulu (luokka), tiimin jäsenten nimet
 2. NY-yrityksen liikeidea
 3. Markkinointiteon lyhyt kuvaus (mitä, kenelle, miksi)
 4. Markkinointiteon tavoitteet (esim. Uusien asiakkaiden hankinta, medianäkyvyys, myynnin lisäys…)
 5. Markkinointiteon toteutus (mitä, miten, missä)
 6. Markkinointiteon onnistumisen mittarit (vrt. tavoitteet)
 7. Markkinointiteon onnistumisen arviointi (mikä meni hyvin, mitä olisi pitänyt tehdä toisin, mitä opitte)
 8. Miten markkinointiteko vaikutti NY-yrityksenne toimintaan 

Lisätkää raporttiinne videoita, kuvamateriaaleja, medialinkkejä, tai muita markkinointitekoonne liittyviä dokumenttejä. Liitteet tulee lisätä linkkeinä ulkopuolisiin avoimiin lähteisiin. 

Viimeinen osallistumispäivä on 20.3.2022. Kilpailussa on omat sarjat peruskoululle, toiselle asteelle ja korkea-asteelle.

Nuori Yrittäjyys ry tekee kilpailun esikarsinnan ja lopulliset voittajat valitsee markkinoinnin ammattilaisista koostuva tuomaristo.

Parasta markkinointitekoa valitessa tuomaristo kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin. Kilpailussa arvioidaan markkinointiteon vaikuttavuutta ja tuloksekkuutta eli tavoitteiden saavuttamista, toteutusta sekä oppimista. Markkinointiteko voi olla menestystarina – tai se voi olla kuvaus pieleen menneestä markkinointiteosta, josta opittiin paljon ja sen pohjalta kehitettiin ja parannettiin toimintaa. 

Tavoitteiden asettaminen

 • olivatko tavoitteet realistiset, mutta kunnianhimoiset 
 • miten tavoitteiden toteutumista mitattiin
 • olivatko keinot, välineet ja kanavat valittu tarkoituksenmukaisesti

Toteutus

 • markkinointiteko oli laadukkaasti toteutettu
 • toteutukseen oli panostettu riittävästi aikaa ja tiimityötä
 • viestintä oli onnistunutta
 • toteutus tavoitti kohderyhmän

Itsearviointi

 • tavoitteet saavutettiin mitattavasti
 • onnistumisen / epäonnistumisen syiden arviointi (mikä meni hyvin/mikä meni huonosti)

Oppiminen

 • oppimisen kuvaus ja reflektointi
 • opitun vaikutukset ja muutokset NY-yrityksen ja tiimiläisten toimintaan

Kilpailussa on yksi palkinto:

 1. Rahapalkinto (300 euroa), joka myönnetään voittajille yritystoiminnan kehittämiseen. NY-yrityksen tulee laskuttaa palkintosumma Nuori Yrittäjyys ry:ltä 15.5.2022 mennessä. NY-yrityksen pitää olla palkinnon lunastamishetkellä toiminnassa.

Voittajat valitaan erikseen peruskoulun sarjassa, toisen asteen sarjassa ja korkea-asteen sarjassa.

Paras logo

Yrityksen logon tarkoituksena on antaa positiivinen ensivaikutelma yrityksestä. Hyvä logo on uniikki ja yhdistettävissä yritykseen; se erottaa yrityksen muista yrityksistä. Logo on osa yrityksen brändiä. Apple, Nike, McDonald’s – tunnistat varmasti logot! Virallisesti logo on yrityksen nimen graafinen ilmaisu ja liikemerkki logon yhteydessä tai erillisenä oleva kuvallinen symboli.

Tähän kilpailuun voit osallistua tekemällä jomman kumman tai molemmat eli pelkän kuvan, joka symboloi NY-yritystäsi tai NY-yrityksen nimen graafisen esityksen tai molemmat yhdessä. 

Kilpailuun osallistutaan liittämällä logo NY-yrityksen profiiliin.

Viimeinen osallistumispäivä on 20.3.2022. Kilpailussa on omat sarjat peruskoululle, toiselle asteelle ja korkea-asteelle.

Nuori Yrittäjyys ry tekee kilpailun esikarsinnan ja lopulliset voittajat valitsee graafisen alan ammattilaisista koostuva tuomaristo.

Hyvä logo

 • pitää sisällään samoja brändivärejä, joita yritys muutenkin käyttää 
 • ei sisällä liikaa tekstiä tai pieniä yksityiskohtia 
 • herättää positiivisen mielikuvan 
 • ei ole kopio muiden ideoista 
 • on selkeä ja helppo siirtää esim. painatuksiin 
 • sisältää maksimissaan kahta fonttia 
 • on laadukas visuaalisesti 
 • kertoo sen, mitä yritys haluaa viestittää 

 Hyvä yritysilme tuo uskottavuutta ja laatumielikuvaa sekä kertoo asiakkaalle siitä, että uskot itsekin yritykseesi ja aiot viedä sitä eteenpäin. 

Voitte tehdä logon itse tai pyytää graafista osaajaa tekemään sen! 

Lähde: Kukkola, S. 2018. Hyvä logo. https://www.starttikurssi.fi/markkinointi/hyva-logo.

NY-yritys osallistuu kilpailuun automaattisesti liittämällä logon omaan NY-yrityksen profiiliin kohdassa ”Yrityksen logo”.

Parhaita logoja etsiessä tuomaristo kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin.

Mielikuva

 • NY-yrityksen logo tukee sen tuotetta tai palvelua.
 • Logo tukee NY-yrityksen imagoa ja on uniikki.
 • Logo on NY-yrityksen näköinen, mutta ammattimainen ja herättää luottamusta.

Laatu

 • Logo antaa laadukkaan vaikutelman ja se toimii niin värillisenä kuin mustavalkoisena
 • Logo toimii NY-yrityksen eri viestintä- ja markkinointikanavissa (esim. some, verkkosivut, esitteet)

Kilpailussa on yksi palkinto:

 1. Rahapalkinto (300 euroa), joka myönnetään voittajille yritystoiminnan kehittämiseen. NY-yrityksen tulee laskuttaa palkintosumma Nuori Yrittäjyys ry:ltä 15.5.2022 mennessä. NY-yrityksen tulee olla toiminnassa palkinnon lunastamisen aikana.

Voittajat valitaan erikseen peruskoulun sarjassa, toisen asteen sarjassa ja korkea-asteen sarjassa.

Uskalla Yrittää -semifinaalit ja -finaali

Uskalla Yrittää -finaali on Nuori Yrittäjyys ry:n järjestämä valtakunnallinen kilpailu Vuosi yrittäjänä -ohjelman yrityksille. Finaali on Suomen merkittävin vuosittainen nuorten yrittäjyyskilpailu ja se järjestetään osana Uskalla Yrittää -festivaalikiertueen päätöstapahtumaa Helsingissä 27.-28.4.2022.

Finalistit valitaan alueellisissa semifinaaleissa, jotka järjestetään helmi-maaliskuussa osana Uskalla Yrittää -festivaalikiertuetta. Vuoden paras yritys lähtee edustamaan Suomea Euroopan mestaruus kilpailuihin.

Uskalla Yrittää -kilpailun virallinen sivusto on www.uskallayrittaa.fi.

Back To Top